Trích từ Dân Chúa

ST500: Suy Niệm Thánh Thể, tập 4b

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

15 Bài Suy Niệm Để Hiểu Nhiệm Tích Thánh Thể gồm

Bốn tập này cho 4 quý, mỗi quý một tập, mỗi tuần một bài.

Sống thầm lặng với Chúa (Tập IV b)

Tập 1 đã giúp bạn hiểu sơ lược về Năm Thánh Thể. Hiểu rồi thì không thể nào bạn không nhận ra những thiếu sót của mình đối với Tình Chúa yêu ta trong Nhiệm tích ấy. Và mục đích của Tập 2 giúp bạn Sám hối.

Sám hối về quá khứ, để trong hiện tại ta cảm thấy phải cầu nguyện, tức tâm sự với Chúa Giêsu (Tập 3) cho tình ta kính mến Chúa được đậm đà hơn.

Khi lòng kính mến Chúa trở nên đậm đà bạn sẽ thấy những giây phút thinh lặng bên Thánh Thể Chúa là cần.

Tập thứ 4 giúp bạn sống thầm lặng với Chúa trong Nhiệm tích Thánh Thể. Lời Chúa trong Phúc Âm, tuy vắn tắt, nhưng bao hàm nhiều giáo huấn sẽ gợi ý cho bạn hiểu sâu hơn. Sự hiểu sâu ấy khác nào như Chúa Giêsu nói với bạn. Phần bạn cũng tìm ra những gì Chúa muốn bạn hiểu Ngài. Đó là cách suy niệm hai chiều, cũng gọi được là tâm sự với Chúa. Vì Chúa nói với chúng ta nhiều cách : do sách giáo lý, tu đức, do hoàn cảnh, hay suy tư thần học.

Tập (thứ 4) này không dùng để cầu nguyện chung, cũng không dùng theo thứ tự 1, 2, nhưng tùy từng cá nhân lựa đề tài và thầm lặng suy tư thêm với Chúa. Có thể kết thúc bằng một bài hát ở cuối tập này.


* Lưu ý : CG : Chúa Giêsu - Lh : Linh hồn

Vì tập này chủ yếu là để giúp bạn tâm sự với Chúa Giêsu. Vậy bạn có thể ngồi cho thoải mái. Đọc chậm rãi ít dòng và suy tư thêm, lâu mau tùy bạn.

Nếu bạn không cảm thấy có hứng, thì nên chọn một bài hát ở cuối tập, đứng lên mà hát thầm, bạn vừa hát vừa cầu nguyện với tư tưởng của bài hát. Nếu bạn cảm thấy biết ơn và kính mến, bạn hát "Từ muôn thuở" (trang 74), hát đi hát lại cả bài, vì đó là Thánh vịnh. Nếu bạn thấy quá khứ không đẹp, thì thầm hát bài "Sám hối" (trang 75).

 

Bố Cục Các Bài Tin Mừng Và Suy Niệm Trong Tập IV b

eucharist4.jpg
 1. Tôi Là Bánh Trường Sinh
 2. Bánh Chúa Cứu Thế Ban Tặng
 3. Thịt Và Máu Thánh Chúa
 4. Mục Tử
 5. Chiên Tôi Thì Nghe Tiếng Tôi
 6. Ai Tin Vào Tôi
 7. Chúa Giêsu Rửa Chân Cho Môn Đệ
 8. Giới Răn Mới
 9. Đức Chúa Thánh Thần
 10. Đấng Bảo Trợ
 11. Ta Là Cây Nho, Các Con Là Ngành
 12. Không Có Tình Nào Cao Cả Hơn Tình Chúa Yêu Ta
 13. Thầy Đã Chọn Anh Em
 14. Chúa Giêsu Cầu Nguyện
 15. Được Sai Đi
 16. Chiêm Ngưỡng Vinh Quang Của Chúa

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st500-suy-niem-thanh-the-tap-4b/