Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST502: Bánh Chúa Cứu Thế Ban Tặng

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.6,48-51)

Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

SUY NIỆM

CG : Con thân yêu ! Con có phân biệt Manna Thiên Chúa cho mưa xuống trên doanh trại Do Thái xưa, mà họ gọi là bánh bởi trời, với bánh Ta ban tặng cho cả nhân loại ngày nay khác nhau thế nào không?

Lh : Lạy Chúa Giêsu rất đáng kính mến, con biết Manna là hình ảnh tiên báo Thánh Thể Chúa, là Bánh thực bởi trời.

Manna chỉ nuôi dân Do Thái được 40 năm khi họ đang lưu lạc trên hoang địa, để cho họ khỏi đói từng ngày. Còn bánh Chúa ban cho nhân loại ngày nay là ban sự sống đời đời, và ban hàng ngày cho đến tận thế, tức là cho mọi người, mọi thế hệ và khắp nơi, miễn là từng người phải tin, phải mến và phải thực lòng muốn.

Manna là bột do mủ một thứ cây đọng lại, bị gió cuốn lên trời và đưa đến thả trên doanh trại người Do Thái.

Bánh Trường sinh là chính thiên tính của Chúa tự hạ, kết hợp nên một ngôi vị với tính loài người chúng con. Chúa tự ban thân mình cho chúng con làm lương thực nuôi hồn.

CG : Con thân yêu, con hiểu được như thế, nhưng nếu con không tin thật như thế, và sống niềm tin của mình thì cũng chẳng ích gì cho con.

Lh : Lạy Chúa, thế nào là sống niềm tin?

CG : Sống niềm tin là nếu con hiểu và tin như con hiểu, thì mỗi lần con dự lễ, rước lễ, con đừng dự lễ như người ta xem một việc đang xảy ra, hay rước lễ như là cầm lấy một tấm bánh, mà phải làm sao cho tâm hồn mình trong sạch, cháy lửa kính mến. Để khi dự lễ con hợp ý hợp lòng với Ta mà thờ lạy, tôn thờ, kính mến Thiên Chúa Cha. Và khi rước lễ con ý thức được Thiên Chúa Cha yêu con dường nào, và chính Ta đến với con để ôm lấy con, đưa con đến cùng Thiên Chúa Ba Ngôi.

Lh : Lạy Chúa Giêsu, con biết, khi đi dự lễ và nhất là khi rước lễ, con phải có linh hồn sạch tội trọng và lòng chân thành khao khát rước Chúa vào lòng, và ở lại với Chúa đang ngự trong lòng con. Nhưng con yếu đuối, hay đãng trí và dễ làm cho mọi việc thiêng liêng thành một thói quen. Xin Chúa tha thứ và giúp con sống niềm tin.

CG : Mỗi khi con dự thánh lễ, rước lễ, hay cầu nguyện trước Thánh Thể, thì đức tin của con được củng cố, phát triển. Đức mến nơi con cũng dồi dào hơn. Dù con không cảm thấy, nhưng hãy vững tin là Ta không để một thiện ý, một việc lành của con mà không xây dựng thêm cho con.

Lh : Lạy Chúa Giêsu, con suy niệm và nghĩ ra trong trí con rằng :

Chúa lập Nhiệm tích Thánh Thể với dấu bề ngoài là Bánh để nói lên : Như quá trình thành hình của một tấm bánh là hạt miến phải rời khỏi cây lúa, bị chà xát cho bong vỏ và sạch màng cám; bị xay nhỏ, bị nhồi với nước, bị nướng trong lò hay trong khuôn sắt đặt lên lửa, là để nhắc cho con Chúa đã từ trời xuống thế, đã sống cuộc đời lam lũ như hạt miến bị chà xát. Đã bị khinh khi, xử tệ, đã bị xay nhỏ như hạt miến bị xay. Đã phải khổ đau trong vườn Cây Dầu, đã phải nhiều đòn đến nát da, đã phải vác khổ giá, phải chịu đóng đinh vào khổ giá, bị mất máu, bị ngộp thở, bị sốt cao độ làm khô cổ bỏng họng, để nên bánh ban sự sống cho con.

CG : Con nghĩ không sai, các thánh được Cha cho in năm dấu đã được cảm nghiệm trên chính thân mình những đau khổ Ta chịu vì yêu thương các con. Con dám xin ơn ấy không? Xin thì có được, vì "cầu được ước thấy".

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con thờ lạy, tin yêu và cám tạ Chúa, vì Chúa đã tự hiến mình làm Bánh Trường sinh cho chúng con.

* Hát : Ôi Bí tích thật uy linh, chúng con thành kính sấp mình. Nghi lễ cũ nhường cho nghi lễ mới. Mắt không thể thấy nhưng lòng vững tin.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin thật Chúa đang ẩn mình trong dạng bánh để ở cùng chúng con, để làm lương thực nuôi hồn chúng con.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép Thánh Thể, để ở cùng chúng con hàng ngày.

* Hát.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con thờ lạy và cảm tạ Chúa, vì ơn cao cả này là Chúa dùng hình bánh để đến với chúng con, ở cùng chúng con.

* Hát.

* Kinh lạy Cha

Đọc nhiều nhất Bản in 03.06.2007. 12:03