Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST501: Tôi Là Bánh Trường Sinh

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.6,48-51)

Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

SUY NIỆM

Lh : Lạy Chúa Giêsu Cứu Thế, con tin, con thờ lạy Chúa là Bánh Trường sinh bởi trời ban xuống.

CG : Con yêu dấu! Con có biết những yếu tố nào làm nên Bánh trường sinh không ? Và Bánh ấy có ích gì cho con không ?

Lh : Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con để con hiểu rõ hơn vì Chúa là Chân lý cứu rỗi, là Ánh sáng cho muôn dân.

CG : Con yêu dấu, khi con nhận tấm bánh miến từ bàn thánh, tức là từ Thánh lễ, thì con nên hiểu : Tấm bánh ấy chỉ còn hình dạng bánh miến bên ngoài, vì khi được Linh mục thừa tác nhân danh Ta, nhân danh sứ mạng Hội Thánh trao cho, mà đọc trên bánh miến lời Ta đã nói trong bữa tiệc ly : "Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Ta sẽ bị nộp vì các con", thì tính chất của bánh, tức yếu tố dinh dưỡng của bánh không còn là chất liệu của bánh nữa, vì đã thực sự trở nên thần tính sống động của Ta, tức là thịt và máu Ta. Tuy vẫn còn dạng bánh để nên dấu chỉ bề ngoài của Nhiệm tích Thánh Thể.

Bánh ấy cũng được gọi là Bánh bởi trời ban xuống vì thiên tính thánh thiện và vinh quang của Ta từ trời, tức từ Thiên Chúa Ba Ngôi ngự xuống nhận lấy bào thai mà Đức Chúa Thánh Thần đã tạo dựng nên bởi chính huyết nhục của Đức Trinh nữ Maria. Bào thai ấy là thân hữu hình của Ta đã sinh ra làm người, ở giữa loài người. Trong bữa tiệc ly, chính Ta đã cầm lấy bánh miến, biến nên thịt máu Ta để làm lương thực nuôi linh hồn cho những ai tin Ta bởi Thiên Chúa Cha mà đến.

Gọi là Bánh Trường sinh, vì ai tin Ta là Con Thiên Chúa làm người, mà tiếp nhận bánh này, thì sẽ được sống đời đời.

Lh : Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tuyên xưng Chúa là Bánh trường sinh đã ban cho chúng con sự sống siêu nhiên. Và ai ăn bánh ấy thì được tham dự vào sự sống siêu nhiên, được sống đời đời. Con thờ lạy kính mến Chúa và tuyên xưng Chúa là Bánh Trường sinh, Bánh bởi trời ban xuống. Nhưng xin Chúa cho đức tin con được vững vàng, vì trí khôn loài người chúng con khó hiểu và khó chấp nhận thực tế này. Mầu nhiệm nhập thể đã khó hiểu, vì là Thiên Chúa uy linh, cao sang, toàn năng và vô hình, đã mặc lấy một bào thai phải nhờ vào mẹ mà sống rồi sinh ra mang lấy tội thiên hạ mà chết nhục nhã khổ đau. Và tình yêu vô biên của Thiên Chúa, con làm sao hiểu nổi. Ôi ! Mầu nhiệm quá cao vời. Chúa trời đất muôn vật đã hiện hữu từ muôn đời muôn thuở, lại sinh ra trong thời gian và làm con của chính tạo vật của mình. Lạy Chúa Giêsu, nếu không có ơn đức tin Chúa ban cho thì con theo người ta mà nói : Đó là điều vô lý, và chúng con là những kẻ dị đoan, tin điều nhảm nhí.

Lạy Chúa Giêsu, xin thêm đức tin cho con.

Khi làm người như thế, Chúa đã tự hạ quá mức rồi. Nhưng từ con người lại tự hạ làm vật vô hình để người ta chỉ thấy một tấm bánh vô giá trị, gặp hơi nước có thể mềm ra, sâu bọ có thể gặm nhấm. Ôi lạy Chúa Giêsu, con không thể hiểu được, nhưng con tin có Chúa ở cùng chúng con qua tấm bánh trường sinh và tự hiến làm lương thực thiêng liêng cho chúng con. Xin thêm đức tin cho chúng con.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa đã tự hạ mặc nhân tính để làm Bánh Trường sinh nuôi dưỡng chúng con. Chúng con kính tin và thờ lạy Chúa.

* Hát : Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa Cả càn khôn. Hằng náu thân tù hãm vì con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là Bánh Trường sinh nuôi dưỡng chúng con. Chúng con kinh tin và thờ lạy Chúa.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mặc dầu chúng con chỉ được nhìn thấy tấm bánh trên bàn thờ, nhưng chúng con tin Chúa đang ở với chúng con trong tấm bánh. Chúng con kinh tin và thờ lạy Chúa.

* Hát

* Kinh lạy Cha

Đọc nhiều nhất Bản in 03.06.2007. 12:03