Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST510: Đấng Bảo Trợ

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.14,25-28)

Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: "Thầy ra đi và đến cùng anh em". Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy

SUY NIỆM

Lh : Lạy Chúa Giêsu, con tin kính và thờ lạy Chúa là Ngôi Lời Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa đã mặc nhân tính và sinh ra làm người ở giữa chúng con, và chính nhân tính Chúa cũng đã được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn và bảo trợ. Phải chăng Thần Khí Thiên Chúa cũng chính là Đấng Bảo trợ Chúa hứa xin Cha cho chúng con.

CG : Con thân yêu ! Thần Khí Thiên Chúa mà con đã được học biết trong lớp giáo lý là Đức Chúa Thánh Thần, là Ngôi Ba Thiên Chúa. Ngôi Lời tình yêu mạnh mẽ vô cùng, là sức sống vô biên, là ánh sáng muôn đời rực rỡ, ngập cả đất trời. Chính Người là dây liên kết giữa Thiên Chúa Cha và Ta. Ở đâu có Thiên Chúa Cha thì có Ta và ở đó cũng có Đức Chúa Thánh Thần.

Chính Đức Chúa Thánh Thần đã tạo dựng nên nhân tính của Ta từ huyết nhục của Đức Maria trong chính cung lòng khiết tịnh của Đức Trinh Nữ. Chính Đức Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn, đã an ủi và nâng đỡ nhân tính của Ta, đã giúp Ta cầu nguyện, đã làm chứng, đã đưa Ta đến chịu phép rửa của Gioan và cùng với Thiên Chúa Cha tuyên bố Ta là Con yêu quý của Thiên Chúa. Đã hướng dẫn Ta lên hoang địa và nâng đỡ Ta suốt 40 đêm ngày chay tịnh trên hoang địa, đã soi sáng cho Ta phải đương đầu và thắng các cám dỗ của Satan thế nào. Và nhất là trong đêm trước khi Ta bị bắt nộp vào tay các thế lực gian ác, Ngài đã an ủi, nâng đỡ Ta thế nào.

Lh : Lạy Chúa Giêsu, xin cho ngắt lời Chúa để con được chiêm ngưỡng bằng lòng tin hiện tượng lạ lùng của ngày Lễ Ngũ Tuần : "Mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như gió mạnh ùa vào nhà. Rồi những hình lưỡi lửa xuất hiện đậu trên đầu từng người một và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng mới lạ tùy khả năng Thánh Thần ban cho" (TĐCV.2,1-4). Sau đó các Tông đồ của Chúa tản ra đi rao giảng Tin Mừng một cách mạnh dạn và sáng suốt, chứ không u mê và nhút nhát như trước. Và chỉ sau bài giảng đầu tiên của Thánh Phêrô đã có 3000 người xin được chịu Phép Rửa Tội, mọi người đều được say mê kính mến Thiên Chúa. Ôi lạ lùng ! Ôi phấn khởi quá chừng !

Mà sao bây giờ Chúa không làm những việc lạ lùng như thế nữa ?

CG : Con thân mến ! Phép lạ là điều vượt mọi tầm mức luật thiên nhiên, Thiên Chúa không làm phép lạ như không đâu. Khi đầu để khai sinh Hội Thánh, Thiên Chúa muốn tỏ ra Ngài là Đấng toàn năng, Ngài muốn làm gì thì làm nên việc ngay. Như từ khi Đức Kitô Con Thiên Chúa bị khinh chê, nhạo cười, bị đòn vọt và chết khổ đau như một kẻ tử tội, đến lúc Con Người sống lại vinh quang và các môn đệ của Ngài từ tình trạng nhút nhát lẩn trốn, trở nên các sứ giả sáng suốt, nói về chân lý đầy tính thuyết phục, làm cho bậc thức giả ở Giêrusalem phải bỡ ngỡ nghe các Ngài mà động lòng sám hối, tình nguyện theo Đấng Kitô. Những tư tế, luật sĩ vì thiếu chân thành tin chân lý, muốn ra tay đàn áp các Tông đồ và môn đệ Đấng Cứu Thế, cấm không cho nói về Ngài, thì các Ngài đã can đảm nói : Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn làm theo ý các ông. Như vậy là đủ để cho hạt giống Tin Mừng đã được gieo ra mà không một thế lực hay trở lực nào cản được.

Nhưng ngày nay Chúa để cho Hội Thánh âm thầm lớn lên và lan rộng; chân lý được gieo vãi và bảo quản bằng sự can trường, nhẫn nhục trong thử thách. Do không là phép lạ mà là những điều lạ lùng không chỉ cho mọi người biết và chính............................. Chúa, mà còn cho cả thế giới phải ngạc nhiên một cách kính phục, hay .................... một cách mù quáng. Đức Chúa Thánh Thần đã để như thế để cho rõ trắng đen.

Điều lạ lùng ngày nay là : Hội Thánh càng bị bắt bớ càng bành trướng bằng gương sáng, sự hy sinh của các Kitô hữu, trong đó có con. Nhưng con có tích cực tham gia hay không ?

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã hứa sẽ xin Cha ban thần linh của Ngài cho chúng con. Xin mở lòng mở trí chúng con, để chúng con được đón nhận dồi dào ơn Đức Chúa Thánh Thần.

* Hát

2. Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin soi sáng trí lòng chúng con, để chúng con hiểu biết mà mến mộ Lời Chúa.

* Hát

3. Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin đốt lửa kính mến nơi tâm hồn chúng con.

* Hát

4. Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Ngài cho chúng con được nên khí cụ Chúa dùng để đổi mới trần gian.

* Hát

* Kinh Lạy Cha

Đọc nhiều nhất Bản in 03.06.2007. 12:09