Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST503: Thịt Và Máu Thánh Chúa

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.6,54-57)

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.

SUY NIỆM

CG : Con thân yêu ! Con có tin Nhiệm tích Thánh Thể chính là thịt và máu Cha ban để thông ban sự sống thần thiêng cho nhân loại không ?

Lh : Lạy Chúa Giêsu rất đáng mến. Chúng con tin thật, tin vững vàng Nhiệm tích Thánh Thể là chính thịt và máu Chúa là Bánh bởi trời ban xuống.

Ôi Chúa Giêsu đáng kính mến, tình Chúa thương loài người chúng con thật quá lạ lùng, quá lớn lao. Chúng con cảm tạ Chúa và thờ lạy Chúa.

CG : Nhưng này con, con có biết vì sao Ta yêu con, yêu loài người chúng con như vậy không ?

Lh : Lạy Chúa, con làm sao biết được hết những lý do nào đã làm cho Chúa tự hạ làm người phàm, lại tự hạ làm lương thực nuôi hồn chúng con. Con chỉ tin và sung sướng được Chúa yêu dù chúng con không xứng đáng được yêu.

CG : Ta sẽ gợi ý cho con biết những điểm chính. Phần con phải vận dụng lý trí mà hiểu và tâm tình để đáp lại. Đây :

1. Vì loài người chúng con đã vô tình tệ bạc, phản bội tình Thiên Chúa Cha yêu thương. Tình yêu thương ấy đã nâng loài người từ thân phận một tạo vật lên hàng con cái, để được gọi Thiên Chúa là Cha. Mà tình Chúa Cha yêu chúng con kiên trung và không bến không bờ, nên Chúa Cha không muốn bỏ chúng con, không muốn đời đời xa chúng con; nên đã sai Ta xuống thế, mặc nhân tính để phần nào nên anh em với chúng con, để giải thoát chúng con khỏi nanh vuốt Satan.

2. Và Ta đã vì kính mến Thiên Chúa Cha, tự hiến thân, mặc lấy thân phận tội lỗi chúng con, đã đổ hết máu mình ra từ trên khổ giá để thanh tẩy chúng con. Và dùng khổ giá, tức những khổ đau hết sức dã man mà anh em chúng con làm cho Ta, để đền tội cho chúng con. Và sau cùng Ta đã nhận lấy cái chết nhục nhã để tránh cho chúng con khỏi chết đời đời, tức là để linh hồn chúng con khỏi đời đời trầm luân hỏa ngục. Vì nhờ cái chết của Ta mà Thiên Chúa Cha ban cho chúng con được ơn tái sinh, được lại quyền gọi Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa muốn chúng con phải là con cái luôn ở bên Ngài. Ta đã thi hành kế hoạch của Thiên Chúa Cha là thông chuyển cho chúng con sự sống siêu nhiên, tức sự sống làm con cái Thiên Chúa. Kế hoạch đó là Nhiệm tích Thánh Thể. Khi chúng con rước lễ là ăn thịt cùng uống máu Ta, để Ta ở trong các con, các con ở với Ta. Thiên Chúa Cha và Ta luôn luôn là một, cùng với Chúa Thánh Thần ở trong Ta và Ta ở trong Cha, các con lại ở trong Ta.

Lh : Ôi lạy Chúa Giêsu, con đã hiểu Chúa yêu chúng con dường ấy. Vì Chúa không muốn xa chúng con và không muốn để chúng con xa tình yêu của Thiên Chúa. Con sung sướng và ngây ra trong sự hiểu biết này.

CG : Nhưng con và tất cả chúng con phải ý thức điều này : Đang khi có Thiên Chúa Cha và Ta ở với chúng con, mà chúng con làm điều gì, hay có tư tưởng gì xấu xa, dù lòng chúng con không cố tình, cũng là điều vô ơn, là tư tưởng phản động làm đau lòng Ta và khổ tâm cho Thiên Chúa Cha. Hội Thánh gọi điều đó là tội phạm thánh, nặng lắm.

Lh : Lạy Chúa, con biết điều đó. Nhưng bản tính loài người chúng con vẫn yếu đuối. Xin Chúa canh phòng, giúp sức cho chúng con.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ Chúa chúng con được nên đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Con xin được nhờ nhân tính của Chúa trong phép Thánh Thể mà xưng ra niềm tin của chúng con.

* Hát : Tôi xin tin, tôi xin tin Thiên Chúa Ba Ngôi...

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cũng tuyên xưng niềm tin nơi Ngôi Hai Thiên Chúa : Tôi xin tin Chúa Giêsu...

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ Chúa chúng con cũng được Chúa Thánh Thần quản lý đời mình. Chúng con tuyên xưng : Tôi tin Thiên Chúa....

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp chúng con vững một niềm tin.

* Hát

* Kinh Lạy Cha.

Đọc nhiều nhất Bản in 03.06.2007. 12:04