Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST512: Không Có Tình Nào Cao Cả Hơn Tình Chúa Yêu Ta

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.15,13-15)

Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

SUY NIỆM

Lh : Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con kính mến và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Chúa của con, vì Chúa đã liều thân chết thay con, để con được tái sinh làm con cái Thiên Chúa Cha trên trời. Nhưng điều làm con bỡ ngỡ, rồi tự thẹn vì Chúa nói : "Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình".

Ôi ! Lạy Chúa Giêsu cao cả và rất đáng kính mến. Vì Chúa là con Thiên Chúa, thế mà Chúa lại coi con như bạn hữu của Chúa sao ! Chúa không nghĩ đến thân phận yếu hèn và tội lỗi của con sao ! Sao Chúa tự hạ quá vậy. Và sao Chúa lại nâng con lên quá cao thế ấy !

Con sợ trèo cao ngã đau. Con thành tâm, nguyện không bao giờ dám bội phản tình Chúa yêu con. Nhưng nếu Chúa không bênh đỡ, chở che con thì làm sao con đứng vững ?

CG : Con thân yêu. Con thẹn là phải, con lo là đúng. Vì Lucifer xưa là một Thiên thần vinh quang, trong sáng và đầy đủ khôn ngoan sáng suốt, thế mà chỉ vì kiêu ngạo nên ngã đau. Ngã rồi lại không được tha thứ vì đã được hiểu biết Đấng Tối Cao là Thiên Chúa, mà còn dám cố tình muốn đối đầu với Thiên Chúa.

Phần con hãy khiêm nhường nhận biết mình chỉ là một tạo vật của Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa đã nâng con lên hàng cao vời, được Thiên Chúa yêu thương như con, thì đừng bao giờ quên rằng tất cả những gì con được, con có là do Thiên Chúa yêu con mà cho con. Vì thế phải luôn luôn biết ơn, cám ơn. Và điều này Ta nhắc nhở riêng con : "Đừng bao giờ cố tình làm một điều gì sai trái mà Thiên Chúa cấm, hay lương tâm con bảo con đừng làm".

Lại như Ta đã nói : Các con hãy yêu thương nhau như ta yêu thương các con.

Yêu thương tha nhân cũng là thành lũy bảo vệ con khi bị ma quỷ tấn công. Vì nếu con yêu thương tha nhân, con sẽ được Thiên Chúa yêu thương, che chở, nâng đỡ phù trì. Nhưng con đừng quên lời Ta : Các con hãy yêu thương nhau như Ta yêu thương các con. Và con thấy đó, vì yêu các con Ta thí mạng sống mình vì các con. Ta đã phải chết nhục nhã và đau thương vì các con. Nên đừng yêu thương bằng miệng, nhưng phải bằng việc làm nữa.

Yêu thương nhau thật thì không còn ranh giới, không phân biệt giai cấp. Ta là Thiên Chúa, mà Ta gọi và xử với các con, là tạo vật, như anh em, thì với nhau các con cũng đừng tự coi mình hơn ai, hay tưởng ai cần, ai phải phục vụ con. Mà chính con hãy tự coi mình là đầy tớ của mọi người. Con thấy khó phải không? Vậy con quên rằng chính Ta đã bưng nước đến quỳ xuống trước mặt các môn đệ mà rửa chân cho họ đó sao ?

Lh : Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường từ tâm tính, đến lời nói và việc làm. Xin cho con được nên giống Chúa.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho con luôn ý thức rằng con chẳng là gì trước mặt Chúa, mà Chúa đã yêu con đến chết vì con.

* Hát

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã hạ mình rửa chân cho các môn đệ. Xin cho con ít là biết sống hòa mình với mọi người.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho con cũng luôn ý thức rằng : Nếu con để ý đến người chung quanh, con sẽ thấy được nhiều cơ hội để phục vụ, để chia sẻ với anh chị em.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ Chúa vì gương yêu thương của Chúa. Xin cho con được nên giống Chúa.

* Hát

* Kinh Lạy Cha.

Đọc nhiều nhất Bản in 03.06.2007. 12:10