Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST511: Ta Là Cây Nho, Các Con Là Ngành

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.15,1-6)

"Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

SUY NIỆM

CG : Con thân yêu, con có hiểu hết ý nghĩa lời Ta nói Ta là cây nho, các con là ngành nho không ?

Lh : Lạy Chúa Giêsu, làm sao con hiểu hết ý Lời Chúa. Nhưng con hiểu đại ý rằng Chúa là nguồn sống, chúng con phải liên kết nên một với Chúa như ngành nho liền với thân cây nho, thì chúng con mới được hưởng dồi dào sự sống siêu nhiên từ Chúa thông ban cho. Nhưng con cũng biết mình thật yếu đuối, mỏng manh, mà Satan thì quỷ quyệt và luôn rảo quanh tìm mồi để xé. Con cũng biết rằng thế gian với những thói tục sa đọa của chúng, nhất là thế gian phát triển rất mạnh, rất nhanh làm nên những lùm cây, những bụi rậm cho Satan ẩn nấp để chờ cơ hội chộp lấy chúng con và ghì trong nanh vuốt của nó. Con cũng thú nhận rằng bản tính chúng con lại nhẹ dạ và yếu đuối, mà lại tham .............................. chuộng lạ, dễ chiều theo những quyến dũ của thế gian. Xin Chúa che chở giữ gìn con, ban ơn giúp con khôn ngoan và tỉnh thức đề phòng Satan.

CG : Con thân yêu, con biết được như thế là khôn ngoan đấy. Và con muốn đề phòng thì không gì bằng cách tránh xa dịp tội và tập nói không. Can đảm nói không với mọi quyến dũ của trần gian, thì dù ma quỷ có lưu manh cũng không làm gì được các con.

Hơn nữa Thánh Thể Cha chính là linh dược làm cho con sáng trí để xa tránh điều tội lỗi và có nghị lực để nói không và khi cần chống lại với mưu thâm chước độc của Satan. Ai thành tâm đến dự tiệc Thánh Thể hàng ngày với lòng tin cậy kính mến và phó thác thì không phải sợ hãi gì. Ma quỷ chỉ có thể vồ được những con mồi tự ý xa Cha. Con không nhớ Ta đã hứa với Thiên Chúa Cha Ta rằng : "Những gì Cha ban cho con thì con không để hư mất" sao ?

Vậy con đừng tự ý xa Ta. Ta yêu con, và Ta cần con như bà mẹ hiền cần và yêu đứa con một của bà.

Lh : Lạy Chúa, vậy hình ảnh cây nho và ngành nho còn ý nghĩa nào cần con phải biết ? Xin Chúa dạy con.

CG : Trái nho cho người ta một thứ rượu quý và ngon. Người ta thường dùng rượu nho trong việc tế tự. Thượng tế Menkisêđê đã làm. Vậy ý nghĩa Ta muốn con hiểu là nếu con liên kết với Ta như cành nho với thân nho thì con sẽ sinh trái. Tức là cùng với Ta con trở thành rượu nho để tiến dâng, và con sẽ được cùng Ta nên lễ vật thượng tiến Chúa Cha.

Lh : Con sung sướng được hiểu ý nghĩa này và nhất là con được thực sự nên rượu nho để được chính Chúa thượng tiến Thiên Chúa Cha. Cám tạ ơn Chúa.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con nguyện xin được luôn kết hợp với Chúa như cành nho liền với thân nho.

* Hát :

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho đời con được Chúa mà lập được nhiều công lành phúc đức, như cành nho sai trái.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin gìn giữ con luôn luôn kết hiệp cùng Chúa.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin được muôn đời tạ ơn Chúa.

* Hát

* Kinh Lạy Cha

Đọc nhiều nhất Bản in 03.06.2007. 12:10