Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST515: Được Sai Đi

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.17,18-21)

Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.

SUY NIỆM

CG : Con thân yêu ! Ta đã được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian với sứ mạng là quy tụ tất cả nhân loại về cùng Ngài không phân biệt nam, phụ, lão, ấu, từ bất cứ màu da tiếng nói nào, từ bất cứ nơi đâu. Dù họ theo Phật giáo, Cao Đài, Do Thái giáo, Ấn giáo hay Hồi giáo.

Ta dùng khổ giá tức cuộc tử nạn nhục nhã và khổ đau đến chết của Ta để đạp tan vương quốc Satan, và bẻ gãy gông cùm xiềng xích là các tính hư tật xấu và tội lỗi mà Satan đã quàng lên vai lên cổ chúng con, đã xiềng chân xiềng tay chúng con. Vậy ai muốn được giải thoát chỉ việc cương quyết đứng lên giũ xiềng xích và bước ra theo đường ánh sáng Phúc Âm, sẽ được thanh tẩy, tôi luyện và thánh hóa để cùng Ta, với Ta tiếp tục sứ mạng giải phóng trần gian.

"Như Ta đã được sai đi, Ta cũng sai các con".

Lh : Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã giải phóng chúng con. Để đáp đền ơn Chúa, chúng con không dám chối từ sứ mạng. Nhưng làm sao chúng con can đảm đứng lên và chu toàn được sứ mạng cao cả ấy ?

CG : Với sức mạnh của con hay của bất cứ ai, với hoàn cảnh hiện tại của thế gian mù quáng, hung hăng và liều lĩnh, mà Satan cùng bè lũ rất xảo quyệt của nó làm hậu thuẫn thì các con không làm gì được thật. Nhưng như Ta đã nói : Ta xin Thiên Chúa Cha thánh hiến chính mình Ta để Ta lấy chân lý mà đào tạo và thánh hiến các Tông đồ, làm cho các Ngài thành khí cụ thánh trong tay Thiên Chúa, thì Satan dù có đông đảo, dù có vây cánh, dù có xảo trá cũng không làm gì được các Ngài như Ta đã hứa : Các con ra đi chinh phục thế gian và những chiến thắng vĩ đại, làm cho vương quốc Satan bị thu hẹp lại như chúng con đã thấy. Vì chính các con đã trở thành chiến lợi phẩm của các Tông đồ dâng lên Thiên Chúa Cha.

Ta lại hằng cầu nguyện cho các con như Ta đã thưa với Thiên Chúa Cha la : Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, tức các Thánh Tông đồ, nhưng còn cho những ai nhờ họ mà tin vào con, để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ ở trong chúng ta.

Nếu các con tin rằng các con được Thiên Chúa Cha và Ta yêu thương, và muốn yêu đáp lại thì các con chắc chắn là được ở trong gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi. Nghĩa là các con cũng được ẩn trong thần lực, thần trí của Thiên Chúa Ba Ngôi. Như vậy không mưu trí tạo vật nào, không sức mạnh của thụ tạo nào làm gì được các con. Trái lại muôn loài thụ tạo, dù đã được Thiên Chúa tạo dựng với nhiều khả năng thần thiêng như Lucifer và bè lũ của nó, cản sao được sức phát triển của các con.

Nhưng chỉ cần các con thực tâm muốn cho Nước Cha trị đến và nương tựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, chứ không cậy vào sức riêng của mình, thì như Ta đã nói: "Các con có thể bảo núi này dời đi chỗ khác, núi cũng phải dời đi. Các con bảo cây vả tự nhổ gốc xuống biển mà đứng, cây vả cũng sẽ vâng lời các con". Nói gì khi các con sống Lời Chúa, rồi mang Lời Chúa đi gieo khắp nơi, thì sao Lời Chúa lại không nẩy mầm vươn lên thành đại thọ.

Nhưng Ta cảnh giác các con điều này là: Vì đời các con vắn vỏi nên thường muốn được thấy thành quả ngay, nhưng Thiên Chúa lại có đường lối của Ngài là tất cả muôn vật muốn tồn tại phải tiệm tiến. Các thánh Tông đồ đã bị coi như là thất bại vì các Ngài đã chết cả nghìn năm trước khi Lời Chúa được lan tràn khắp nơi trên thế gian.

Mà nói chi các Tông đồ, chính Ta cũng đã bị coi như thất bại khi Ta phải chết khổ đau trên thập giá mà không được thấy Hội Thánh lớn mạnh như ngày nay.

Lh : Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa về bài học này mà chỉ quyết tâm sống cho Chúa, vì Chúa và các giây phút hiện tại.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, này con đây. Chúa gọi con và Chúa muốn con làm gì, con xin vâng theo ý Chúa.

* Hát

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tạ ơn Chúa vì dù con chẳng đáng Chúa đoái đến, con xin thưa : "Lạy Chúa, này con đây, xin Chúa hãy sai con".

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin sai con đi bất cứ đâu Chúa muốn, nhưng xin Chúa luôn ở với con.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa đừng hỏi ý con nhưng hãy làm cho con những gì Chúa muốn.

* Hát

* Kinh Lạy Cha.

Đọc nhiều nhất Bản in 03.06.2007. 12:12