Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST200: 15 Bài Suy Niệm Để Hiểu Nhiệm Tích Thánh Thể, tập 2

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

15 Bài Suy Niệm Để Hiểu Nhiệm Tích Thánh Thể gồm

Bốn tập này cho 4 quý, mỗi quý một tập, mỗi tuần một bài.

Sám Hối (Tập II)

eucharist2.jpg

Mục Lục

 1. Người Bất Toại
 2. Chúa Chờ Đợi Người Tội Lỗi Trở Về
 3. Chúa Gọi Ông Lêvi
 4. Canh Tân
 5. Người Phụ Nữ Tội Lỗi
 6. Người Phụ Nữ Ngoại Tình
 7. Người Trộm Lành
 8. Phép Thánh Thể
 9. Thánh Hóa Ngày Chúa Nhật
 10. Rước Lễ
 11. Sám Hối Vì Đã Bỏ Rước Lễ
 12. Áo Cưới
 13. Lạy Cha, Xin Đừng Theo Ý Con
 14. Hai Người Lên Đền Thờ Cầu Nguyện
 15. Người Em Bỏ Nhà Ra Đi


Nhiệm tích TÌNH YÊU

Nhiệm tích Hòa giải là cánh tay Chúa dang ra để chờ đón, tha thứ cho ta và ôm ấp ta trong tình yêu của Chúa.

Chúng ta chỉ được hạnh phúc trong vòng tay Chúa Giêsu Thánh Thể nếu ta có tâm hồn trong sạch.

Chúa tạo cơ hội cho tội nhân đến cùng Chúa.

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Đọc nhiều nhất Bản in 01.06.2007. 18:33