Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST300: 15 Bài Suy Niệm Để Hiểu Nhiệm Tích Thánh Thể, tập 3

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

15 Bài Suy Niệm Để Hiểu Nhiệm Tích Thánh Thể gồm

Bốn tập này cho 4 quý, mỗi quý một tập, mỗi tuần một bài.

Tâm Sự Với Chúa Giêsu (Tập III)

Bạn đọc mến,

Tập 1 đã giúp bạn hiểu sơ lược về Năm Thánh Thể. Hiểu rồi thì không thể nào bạn không nhận ra những thiếu sót của mình đối với Tình Chúa yêu ta trong Nhiệm tích ấy. Và mục đích của Tập 2 giúp bạn Sám hối.

Sám hối về quá khứ, để trong hiện tại ta cảm thấy phải cầu nguyện, tức tâm sự với Chúa Giêsu (Tập 3) cho tình ta kính mến Chúa được đậm đà hơn.

Khi lòng kính mến Chúa trở nên đậm đà bạn sẽ thấy những giây phút thinh lặng bên Thánh Thể Chúa là cần.

Tập thứ 4 giúp bạn sống thầm lặng với Chúa trong Nhiệm tích Thánh Thể. Lời Chúa trong Phúc Âm, tuy vắn tắt, nhưng bao hàm nhiều giáo huấn sẽ gợi ý cho bạn hiểu sâu hơn. Sự hiểu sâu ấy khác nào như Chúa Giêsu nói với bạn. Phần bạn cũng tìm ra những gì Chúa muốn bạn hiểu Ngài. Đó là cách suy niệm hai chiều, cũng gọi được là tâm sự với Chúa. Vì Chúa nói với chúng ta nhiều cách : do sách giáo lý, tu đức, do hoàn cảnh, hay suy tư thần học.

eucharist3.jpg

Bố Cục Các Bài Tin Mừng Và Suy Niệm Trong Tập Này

 1. Phải Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện
 2. Cầu Nguyện Như Chúa Giêsu Dạy
 3. Xưng Ra Thiên Chúa Là Cha
 4. Xin Ơn Thánh Hóa: Nguyện Danh Cha Vinh Quang
 5. Xin Cho Nước Cha Trị Đến
 6. Ý Cha Thể Hiện Dưới Đất Cũng Như Trên Trời
 7. Phép Lạ Bánh Hóa Nhiều
 8. Xin Tha Nợ, Tha Tội Cho Chúng Con
 9. Như Chúng Con Cũng Tha Kẻ Có Nợ Chúng Con
 10. Xin Chớ Để Chúng Con Sa Chước Cám Dỗ
 11. Xin Cứu Chúng Con Cho Khỏi Mọi Sự Dữ
 12. Thánh Danh Giêsu
 13. Thánh Thể Chúa Giêsu
 14. Chúa Giêsu Nhiệm Tích Thánh Thể
 15. Cùng Đức Maria Chúng Ta Thờ Lạy, Tạ Ơn Thiên Chúa

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Đọc nhiều nhất Bản in 02.06.2007. 16:56