Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST513: Thầy Đã Chọn Anh Em

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.15,16-17)

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

SUY NIỆM

Lh : Lạy Chúa Giêsu, con thú nhận con đã lầm khi con nghĩ rằng những người hiến thân tích cực phục vụ Nước Trời, và cả chính con, chúng con đã chọn đường lối cho riêng mình. Nhưng nay Lời Chúa thức tỉnh, con nhận ra chính Chúa chọn hướng đi cho con. Vì Chúa biết con có khả năng nào, và biết những gì cần thiết cho con và gọi con. Con và tất cả chúng con, mỗi người được là gì bây giờ, chỉ là đáp lại tiếng Chúa gọi, để được hướng dẫn, để biết kính mến Chúa và được Chúa chọn thuộc về Chúa.

CG : Con thân yêu, con đã được giác ngộ đấy. Con đâu có chọn Ta, mà chọn điều con thích, rồi Ta nương cái thích của con mà cho con biết Ta và biết điều Ta mong muốn nơi con. Khi con quyết tâm làm theo ý thích của con, Ta đã cho con hiểu : Cái thích của con hợp ý Ta muốn cho con. Bấy giờ Ta bắt đầu thanh tẩy con, tinh luyện con, thử thách con và chọn con.

Vì thế có nhiều người Cha biết sẽ thành công hơn ở bậc đôi bạn. Nhưng Cha lại chiều theo ý thích của người ấy. Họ thích cảnh thinh lặng và thanh tịnh của tu viện, của tu phục, có khi vì ở trong giới tu có chị em của họ. Họ thích tu vì cha mẹ họ cứ nhắc đến các tu sĩ, hay linh mục một cách cung kính hay mến yêu; có khi họ thích địa vị của linh mục hay tu sĩ được nhiều người kính.

Cha nương theo cái thích của họ, tạo cho họ có điều kiện được nhập chủng viện hay tu viện ít năm. Trong thời gian đó họ được học và tập một nếp sống gọi được là đạo đức, để sau này khi làm cha làm mẹ họ biết hướng dẫn con cái, tập đức, tập hy sinh hãm mình và cầu nguyện. Rồi Ta gửi đến một trắc trở nào đó để họ về thế gian lập gia đình, sống đạo gương mẫu làm men trong bột.

Có người Ta biết họ có khả năng làm một nhà truyền giáo, một linh mục, một tu sĩ chiêm niệm... Nhưng Cha lại để họ bị đời quyến dũ, để họ khám phá ra đời là thế nào. Có khi Ta cũng để họ vương vấn vào những mối tình vụn vặt, để rồi họ chán đời, muốn cứu đời, lúc đó họ thấy làm linh mục, đi truyền giáo hay sống đời khổ hạnh là những cách cứu đời. Nhất là khi đó họ cảm thấy mình bất xứng mà cố gắng tốt để bù lại. Và họ xin đi tu. Con tưởng là người đã chọn Cha, nhưng thực ra là chính Cha đã chọn họ trước khi họ biết Cha.

Lh : Lạy Chúa Giêsu, vậy còn bao nhiêu người khác không là tu sĩ, hay ở hoàn cảnh không lập gia đình được là vì Cha không giúp họ sao ?

CG : Con thân yêu, con quyên lời Thiên Chúa nói : Không có Ta các ngươi chẳng làm được trò trống gì đâu. Con phải hiểu và xác tín điều này : không có ai mà không được Thiên Chúa Cha yêu thương hướng dẫn và dìu dắt. Nhưng như trên đời có nhiều nẻo đường, thì ơn gọi cũng có nhiều thứ. Thiên Chúa Cha và Ta cùng với các Thiên thần Bổn mạng được Cha Ta ban cho mỗi người đều công bình với mọi người và tùy khả năng và hướng thích của từng người mà giúp đỡ, đào tạo cho họ nên con cái của Thiên Chúa và khí cụ của tình Thiên Chúa yêu nhân loại. Hễ ai biết phó thác đời mình cho Thiên Chúa và quyết tâm hay cố gắng sống xứng đáng là người đều được trao sứ mạng riêng, như Ta nói với các con : "Ta chọn các con, cắt cử để các con ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của các con tồn tại, hầu tất cả những gì các con xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Chúa Cha ban cho các con".

Các con đã bao giờ xin Chúa Cha điều gì một cách chân thành chưa ? "Hãy xin thì sẽ được, hãy tin sẽ thấy".

Điều cần thiết để Chúa Cha lắng nghe anh em là anh em hãy yêu nhau và điều Ta khuyên các con là phải xin, tức phải cầu nguyện.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin hãy gọi con này con đang lắng nghe và hãy chọn con vì con xin chọn theo ý Thiên Chúa.

* Hát.

2. Lạy Chúa, xin thanh tẩy tư tưởng, ước muốn, lời nói, việc làm của con... để con được can đảm thưa với Thiên Chúa Cha : "Xin vâng ý Cha dưới đất cũng như ở trên trời".

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con muốn được là khí cụ của tình yêu Chúa đối với tha nhân. Xin hãy gọi con, chọn con.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con nhờ Chúa mà sống xứng đáng ơn Chúa gọi con, để con được Chúa chọn.

* Hát

* Kinh Lạy Cha

Đọc nhiều nhất Bản in 03.06.2007. 12:11