Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 28/6

Xin ơn mến Chúa yêu người

Dụ ngôn hai người con

Matthêu 21,28-32

Các ông nghĩ sao : Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất : "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho". Nó đáp : "Con không muốn đâu !". Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp : "Thưa ngài, con đây !", nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?". Họ trả lời : "Người thứ nhất". Đức Giêsu nói với họ : "Tôi bảo thật các ông : những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy".

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:49

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 27/6

Xin Chúa tha tội lỗi và thanh tẩy tâm hồn ta

Đức Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán trong đền thờ

Matthêu 21,12-17

Đức Giêsu vào Đền Thờ, đuổi tất cả những người đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Rồi Người bảo họ : "Đã có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi lại biến thành sào huyệt của bọn cướp. Có những kẻ mù lòa, què quặt đến với Người trong Đền Thờ, và Người đã chữa họ lành. Nhưng các thượng tế và kinh sư thấy những việc lạ lùng Người đã làm và thấy lũ trẻ reo hò trong Đền Thờ : "Hoan hô Con vua Đavít !", thì tức tối và nói với Người rằng : "Ông có nghe chúng nói gì không ?". Đức Giêsu đáp : "Có; nhưng còn lời này, các ông chưa bao giờ đọc sao : Ta sẽ cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen?". Rồi Người bỏ họ mà ra khỏi thành, đến Bêtania và qua đêm tại đó.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:48

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 26/6

Xin ơn đức tin sáng suốt

Đức Chúa Giêsu cho hai người mù được sáng mắt

Matthêu 20,29-34

Khi Đức Giêsu và môn đệ ra khỏi thành Giêrikhô, đám đông lũ lượt đi theo Người. Và kìa có hai người mù ngồi ở vệ đường, vừa nghe Đức Giêsu đi ngang qua đó, liền kêu lên rằng : "Lạy Ngài, lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương chúng tôi!". Đám đông quát nạt, bảo họ im đi, nhưng họ càng kêu lớn hơn nữa : "Lạy Ngài, lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương chúng tôi !" Đức Giêsu dừng lại, gọi họ đến và nói : "Các anh muốn tôi làm gì cho các anh ?" Họ thưa : "Lạy Ngài, xin cho mắt chúng tôi được mở ra !". Đức Giêsu chạnh lòng thương, sờ vào mắt họ; tức khắc, họ nhìn thấy được và đi theo Người.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:48

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 25/6

Xin Chúa biến đổi lòng con nên giống Thánh Tâm Chúa Giêsu

Đức Chúa Giêsu biến hình
trên núi Tabor

Matthêu 17,1-8

Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng r a một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và kìa các ông thấy ông Mô-sê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng : "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay ! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, Ngài một cái, ông Mô-sê một cái, và ông Êlia một cái". Ông còn đang nói, thì kìa có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và kìa có tiếng từ đám mây phán rằng : "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người !". Nghe vậy các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo : "Chỗi dậy đi, đừng sợ !". Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:47

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 24/6

Cầu xin ơn được nên giống
Chúa Giêsu

Làm thế nào để nên giống Chúa Giêsu

Matthêu 17,24-28

Khi thầy trò tới Caphácnaum, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô : "Thầy các ông không nộp thuế sao ?" Ông đáp : "Có chứ !" Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón ông : "Anh Simon, anh nghĩ sao ? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế ? Con cái mình hay người ngoài ?" Ông Phêrô đáp : "Thưa, người ngoài". Đức Giêsu liền bảo : "Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh".

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:46

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 23/6

Xin ơn biết quảng đại chịu đựng những người khó tính

Dụ ngôn cỏ lùng

Matthêu 13,24-30

Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác : "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng : "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ?" Ông đáp : "Kẻ thù đã làm đó !" Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ?". Ông đáp : "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:45

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 22/6

Xin ơn biết đáp tình Chúa

Chúa Giêsu thương dân chúng lầm than

Matthêu 10,40-42

Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:44

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 21/6

Cầu xin ơn an bình cho tâm hồn

Thánh Tâm Chúa Giêsu ban sự bình an

Matthêu 8,23-27

Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người, và kìa biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền. Nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói : "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !" Đức Giêsu nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin !" Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:44

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 20/6

Xin ơn trung thành với ơn Chúa gọi

Xây nhà trên đá

Matthêu 7,20-27

Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : "Lạy Chúa ! lạy Chúa !" là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao !" Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ : Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:41

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 19/6

Xin ơn được luôn ý thức Chúa
săn sóc ta

Tin tưởng vào Chúa quan phòng

Matthêu 6,25-34

"Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cùng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:40