Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 21/6

Cầu xin ơn an bình cho tâm hồn

Thánh Tâm Chúa Giêsu ban sự bình an

Matthêu 8,23-27

Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người, và kìa biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền. Nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói : "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !" Đức Giêsu nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin !" Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:44

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 20/6

Xin ơn trung thành với ơn Chúa gọi

Xây nhà trên đá

Matthêu 7,20-27

Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : "Lạy Chúa ! lạy Chúa !" là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao !" Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ : Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:41

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 19/6

Xin ơn được luôn ý thức Chúa
săn sóc ta

Tin tưởng vào Chúa quan phòng

Matthêu 6,25-34

"Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cùng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:40

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 18/6

Xin ơn biết cầu nguyện cho những người khinh ghét ta

Phải yêu kẻ thù

Matthêu 5,43-48

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:39

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 17/6

Xin ơn kiên trì cầu nguyện

Cứ xin thì sẽ được

Matthêu 7,7-11

Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:38

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 16/6

Xin cho các thanh thiếu niên trong trắng

Thánh Tâm Chúa Giêsu yêu thương giới trẻ

Luca 18,15

Người ta còn đem cả trẻ thơ đến với Đức Giêsu, để Người chạm tay vào chúng. Thấy vậy, các môn đệ trách mắng họ. Nhưng Đức Giêsu gọi chúng lại mà nói : "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em : Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:35

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 15/6

Xin ơn khiêm nhường nhận sai trái và sám hối

Thánh Tâm Chúa Giêsu
mong ta sám hối

Luca 19,41-44

Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói : "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:31

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 14/6

Cầu xin ơn biết tôn trọng giá trị người khác

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, Nước Trời là của họ.

Ga. 12,23-25

Đức Giêsu trả lời : “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời”.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:30

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 13/6

Xin ơn an bình tâm hồn

Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa

Luca 2,13-20

Bỗng có muôn vàn thiên binh họp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:29

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 12/6

Cầu nguyện cho giới trẻ giữ được tâm hồn trong trắng

Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Ga.13,23-26

Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến. Trong bữa tiệc ly, ông được tựa đầu vào ngực Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo : "Hỏi xem Thầy muốn nói về ai ?". Ông này liền nghiêng mình thưa Chúa Giêsu : "Thưa Thầy, ai vậy ?" Đức Giêsu trả lời : "Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy". Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông Simon Ítcariốt.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:27