Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 30/6

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Hãy dâng toàn thân và trọn đời ta để kính mến Thánh Tâm Chúa

Hãy ở lại trong tình Chúa yêu

Gioan 15,4-7

Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.

Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.

SUY NIỆM

Cành nho phải liền với thân nho mới sống và mới có hoa trái.

Khi chịu phép Rửa tội, chúng ta đã được trở nên chi thể của Chúa Giêsu Kitô, và cũng như cành nho phải liền với thân cây nho mới được hưởng nhựa sống từ gốc nho chuyển cho. Nếu cành nho bị chặt lìa khỏi thân nho thì cành nho sẽ khô héo và bị cắt đi. Cành nho không sinh trái cũng bị cắt bỏ.

Linh hồn không sinh hoa lành trái tốt là các việc phúc đức, thì khác chi cành nho không hoa trái. Nhưng nếu cành nho xấu bị người làm vườn cắt bỏ, thì linh hồn chúng ta dù tội lỗi Chúa Giêsu cũng không bỏ, nếu tự ta, ta không quay lưng lại với Chúa Giêsu. Chúa muốn cho ta sám hối để được thứ tha và được hưởng nhựa sống siêu nhiên.

Thánh Tâm Chúa Giêsu dù phải tan nát vì tội lỗi chúng ta, Chúa không bỏ chúng ta. Nhưng Chúa kêu gọi ta sám hối và tin vào Tin Mừng. Mà Tin Mừng nếu không phải là tin Đức Chúa Giêsu đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta, thay ta và Chúa đã phục sinh để nói với ta rằng nếu ta tin Chúa đã phục sinh tức là Chúa đang sống và lẽ sống của Chúa là yêu thương, là tha thứ, là chờ đợi đời ta trở về cùng Ngài.

Ta đã được trở về cùng Chúa, hãy bám chặt lấy Người, vì Người là sức sống của ta. Nhờ Người ta mới có khả năng phát sinh hoa trái thơm ngon, và cũng nhờ ẩn mình trong Thánh Tâm Chúa, hoa trái của ta mới tồn tại.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội lỗi chúng con. Xin tha thứ và cứu chúng con khỏi chết đời đời.

* Hát : (xem trang 9-10)

2. Tội cố tình là không tin vào Chúa có quyền tha tội và mong được tha thứ. Ta hãy chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa với lòng sám hối ăn năn.

* Hát : (xem trang 9-10)

3. Chúa Giêsu đã tuyên bố chỉ có tội cố tình chối bỏ ơn Chúa mới không được tha. Vậy dù tội lỗi thế nào ta cũng hãy chạy đến cùng Thánh Tâm Giêsu với lòng chân thành sám hối.

* Hát : (xem trang 9-10)

* Kinh dâng mình trang 14.

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 14:50