Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 26/6

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin ơn đức tin sáng suốt

Đức Chúa Giêsu cho hai người mù được sáng mắt

Matthêu 20,29-34

Khi Đức Giêsu và môn đệ ra khỏi thành Giêrikhô, đám đông lũ lượt đi theo Người. Và kìa có hai người mù ngồi ở vệ đường, vừa nghe Đức Giêsu đi ngang qua đó, liền kêu lên rằng : "Lạy Ngài, lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương chúng tôi!". Đám đông quát nạt, bảo họ im đi, nhưng họ càng kêu lớn hơn nữa : "Lạy Ngài, lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương chúng tôi !" Đức Giêsu dừng lại, gọi họ đến và nói : "Các anh muốn tôi làm gì cho các anh ?" Họ thưa : "Lạy Ngài, xin cho mắt chúng tôi được mở ra !". Đức Giêsu chạnh lòng thương, sờ vào mắt họ; tức khắc, họ nhìn thấy được và đi theo Người.

SUY NIỆM

Mù là một khuyết tật gây nhiều đau khổ và thiệt thòi cho nạn nhân. Ngày cũng như đêm họ luôn luôn sống trong u tối.

Nghe người ta khen trời đẹp cũng chẳng biết đẹp thế nào, ngửi hương thơm của hoa mà không biết sắc hoa thế nào. Cả đến nét mặt yêu thương của cha mẹ hay con cái cũng không được thấy.

Rồi cũng vì mù mà không tự túc, tự cung được phải ăn bám vào người khác, cũng vì đó gặp nhiều phiền phức, tủi nhục.

Nhưng đem khuyết tật này sánh với sự mù lòa thiêng liêng thì thật là cả một trời một vực.

Hai người mù nghe nói về Chúa Giêsu và nghe đám đông huyên náo rủ nhau đi đón Chúa Giêsu, họ lại càng nôn nao. Nhưng biết thân mình không thể chen lấn được với đám đông, mà cũng chẳng biết phải chen lấn theo hướng nào, thật là khổ ! Họ được biết Chúa sẽ trẩy lên Giêrusalem, nên rủ nhau mò đến điểm mà họ biết chắc thế nào Ngài cũng đi qua.

Họ chờ Chúa, ở đó nghe tiếng ồn ào, hiểu là Chúa đang đến. Họ kêu lên : Lạy Ngài con vua Đavít, xin thương xót chúng tôi. Người ta nạt họ im đi, nhưng họ càng kêu lớn hơn. Chúa đã biết họ đang mong mỏi nơi Chúa điều gì, và Chúa chạnh lòng thương gọi họ lại. Cử chỉ ấy phát xuất từ Thánh Tâm nhân từ của Chúa.

Nhưng sứ mạng của Chúa chính là mở lòng mở trí cho họ nhận biết họ được Thiên Chúa thương, và chính Chúa được sai đến với họ để giải thoát không chỉ hai người khiếm thị ấy khỏi khổ đau vì mù, mà còn để giải thoát cả nhân loại khỏi những lầm lạc, để chúng ta nhận biết được Thiên Chúa Cha yêu thương ta, để đừng tin tưởng vào vật chất, vào của cải trần gian, vào những khoái cảm giác quan, vào những vinh dự mau qua.

Nhưng nếu ta tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ cảm nghiệm được Thánh Tâm Chúa Giêsu không chỉ là ánh sáng mà còn là linh dược chữa tận căn tật mù quáng thiêng liêng của ta, cho ta biết Thiên Chúa là Cha nhân lành và Đức Kitô là tình yêu hữu hình của tình Cha.

Nếu chúng ta tôn sùng Thánh Tâm Chúa chắc chắn chúng ta sẽ được luôn luôn sáng mắt tâm hồn.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho mắt đức tin chúng con được sáng để thấy và hiểu tình Chúa yêu con.

* Hát : (xem trang 9-10)

2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, thiếu đức tin đời tâm linh chúng con khổ hơn khuyết tật thể xác, và khổ hơn nữa là chúng con lại không cảm thấy khổ vì thiếu đức tin. Xin Thánh Tâm Chúa thương xót chúng con.

* Hát : (xem trang 9-10)

3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin Thánh Tâm Chúa luôn là ánh sáng cho đời chúng con.

* Hát : (xem trang 9-10)

* Kinh dâng mình trang 14.

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 14:48