Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/2020

01/08/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN
Th. An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ HT
Mt 14,1-12

VỊ NGÔN SỨ “CHÍNH HÃNG”

Vua Hê-rô-đê đã bắt ông Gio-an, xiềng ông lại, và tống ngục vì chuyện bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. Ông Gio-an có nói với vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy.” Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ.(Mt 14,3-5)

Bản in Đọc tiếp 31.07.2020. 22:18

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/2020

01/07/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 12 TN
Mt 8,28-34

CHỌN CHÚA HAY CHỌN THẾ GIAN?

Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.(Mt 8,33-34)

Bản in Đọc tiếp 25.06.2020. 23:05

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/2020

01.06.20 Thứ Hai Tuần 9 TN
Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh
Mc 12,1-12

TỰ DO VÀ TRÁCH NHIỆM

“Rồi ông lại sai nhiều người khác: kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu: người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ; ông nói: Chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta.” (Mc 12,6-7)

Bản in Đọc tiếp 30.05.2020. 22:55

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/2020

01/05/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS
Th. Giu-se lao công
Mt 13,54-58

THÀNH KIẾN CẢN TRỞ ĐỨC TIN

Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin. (Mt13,57-58)

Bản in Đọc tiếp 25.04.2020. 20:13

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2020

01/04/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC
Ga 8,31-42

SỰ THẬT ĐEM LẠI TỰ DO

“Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” (Ga 8,31)

Bản in Đọc tiếp 31.03.2020. 23:18

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2020

01/03/20 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MC – A
Mt 4,1-11

LỜI CHÚA THẮNG CÁM DỖ

“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.(Mt 4,4)

Bản in Đọc tiếp 01.03.2020. 06:52

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2020

01/02/2020: THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 TN
Mc 4,35-41
BẠN ĐÃ ĐÁNH THỨC CHÚA CHƯA?

Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào gối mà ngủ… (Mc 4,37-38)

Bản in Đọc tiếp 27.01.2020. 22:14

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2020

01/01/20 THỨ TƯ CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS
Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Lc 2,16-21

VUI MỪNG VÀ CẢM TẠ

“Họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.” (Lc 2,16)

Bản in Đọc tiếp 27.12.2019. 14:52

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/2019

01/12/19 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – A
Mt 24,37-44

CANH THỨC VÀ SẴN SÀNG

“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.” (Mt 24,42)

Bản in Đọc tiếp 30.11.2019. 23:41

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/2019

01/11/19 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN
Các Thánh Nam Nữ
Mt 5,1-12

KHÁT KHAO NÊN CÔNG CHÍNH

“Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.” (Mt 5,6)

Bản in Đọc tiếp 29.10.2019. 06:12

<< Tr Đầu < Trước 1 2 3 4 5 ... Tr Cuối >>