Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2019

01/03/19 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 7 TN
Mc 10,1-12

KHÔNG CHỈ LÀ KHẨU HIỆU

“Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly.” (Mc 10,8-9)

Bản in Đọc tiếp 24.02.2019. 16:02

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2019

Bản in 31.01.2019. 12:48

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2019

Bản in 28.12.2018. 14:51

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/2018

Bản in 27.11.2018. 04:16

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/2018

Bản in 27.10.2018. 06:09

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/2018

Bản in 26.09.2018. 22:09

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/2018

Bản in 26.08.2018. 21:35

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/2018

Bản in 25.07.2018. 06:13

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/2018

Bản in 27.06.2018. 07:25

Tông Huấn Vui Mừng và Hân Hoan của Đức Thánh Cha Phanxicô

Bản in 15.06.2018. 16:45

<< Tr Đầu < Trước 1 2 3 4 5 ... Tr Cuối >>