Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/2019

01/07/19 Thứ Hai Tuần 12 TN
Mt 8,18-22

TỰA VÀO CHÚA

“Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo Thầy.” (Mt 8,19)

Suy niệm:Thông thường người ta vẫn quan niệm rằng có “an cư” rồi mới “lạc nghiệp.” Ông kinh sư, một nhà trí thức Do thái say mê Chúa Giê-su, hẳn cũng nghĩ như thế: “Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo.” Nhưng câu trả lời của Đức Giê-su cũng thật lạ, Ngài không đưa ra một lối nào để đi, một điểm nào để đến. Câu trả lời của Ngài có vẻ chẳng ăn nhập gì: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ tựa đầu. Thật ra, đó là bài “sát hạch”, Đức Giê-su không đưa ra một lời dụ dỗ kẹo ngọt; trái lại, đó là một thái độ từ bỏ để sống “khó nghèo” và siêu thoát. Vì thế, theo Thầy Giê-su không phải là đi đến chỗ này chỗ kia nhưng là theo một Con Người và sống rập theo mẫu của Người.

Bản in Đọc tiếp 29.06.2019. 23:51

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/2019

01/06/19 Thứ Bảy Đầu Tháng Tuần 6 PS
Th. Giút-ti-nô, tử đạo
Ga 16,23b-28

nhờ đức ki-tô chúa chúng con

“Chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” (Ga 16,27)

Bản in Đọc tiếp 29.05.2019. 06:42

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/2019

01/05/19 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 2 PS
Th. Giu-se thợ

Mt 13,54-58

MỘT BÁC THỢ CAO QUÝ

“Ông không phải là con bác thợ sao?” (Mt 13,54)

Suy niệm: Bộ bách khoa Wikipedia cho biết: trên thế giới hiện nay có 56 thể loại nghề nghiệp, chia thành năm nhóm. Số lượng nghề nghiệp thật phong phú, phải không bạn? Không hiểu sao Chúa Cha không chọn cho Con mình một người cha nuôi có một nghề sáng giá hoặc thuộc hàng đẳng cấp trong xã hội, mà chọn một người thợ mộc! Chắc chắn Đức Giê-su sau này làm nghề thợ mộc do cha nuôi của mình cũng làm nghề này. Trước mặt Thiên Chúa, nghề thợ mộc có giá trị không kém gì các nghề xã hội thời ấy cho là cao quý như luật sĩ, thượng tế. Đối với Ngài, làm nghề nào không quan trọng, quan trọng là cung cách ta làm. Thánh Giu-se là mẫu gương lao động cho ta qua cung cách siêng năng làm việc để nuôi sống gia đình, để chia sẻ với tha nhân, và góp phần vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Bản in Đọc tiếp 27.04.2019. 13:54

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2019

01/04/19 Thứ Hai Tuần 4 MC
Ga 4,43-54

TIN VÀO LỜI CHÚA

Đức Giê-su bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Chúa nói với mình, và ra về. (Ga 4,50)

Bản in Đọc tiếp 30.03.2019. 16:04

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2019

01/03/19 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 7 TN
Mc 10,1-12

KHÔNG CHỈ LÀ KHẨU HIỆU

“Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly.” (Mc 10,8-9)

Bản in Đọc tiếp 24.02.2019. 16:02

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2019

Bản in 31.01.2019. 12:48

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2019

Bản in 28.12.2018. 14:51

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/2018

Bản in 27.11.2018. 04:16

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/2018

Bản in 27.10.2018. 06:09

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/2018

Bản in 26.09.2018. 22:09

<< Tr Đầu < Trước 1 2 3 4 5 ... Tr Cuối >>