Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 1/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2019

01/01/19 Thứ Ba Cuối Tuần Bát Nhật GS
Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa
Ngày cầu cho Hoà Bình Thế Giới
Lc 2,16-21

CHÚA KI-TÔ, QUÀ TẶNG BÌNH AN

Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. (Lc 2,16)

Bản in Đọc tiếp 28.12.2018. 14:51

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/2018

Bản in 27.11.2018. 04:16

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/2018

Bản in 27.10.2018. 06:09

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/2018

Bản in 26.09.2018. 22:09

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/2018

Bản in 26.08.2018. 21:35

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/2018

Bản in 25.07.2018. 06:13

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/2018

Bản in 27.06.2018. 07:25

Tông Huấn Vui Mừng và Hân Hoan của Đức Thánh Cha Phanxicô

Bản in 15.06.2018. 16:45

Diễm Ca, một cuốn sách rộng mở và tự do như tình yêu

Bản in 13.06.2018. 16:48

Các yếu tố thân học của cuôc sống thần bí trong sách Diễm Ca

Bản in 13.06.2018. 16:29

<< Tr Đầu < Trước 1 2 3 4 5 ... Tr Cuối >>