Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2016

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/2016

01/05/16 Chúa Nhật Tuần 6 PS – C
Ga 14,23-29

BÌNH AN CỦA CHÚA BAN

“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” (Ga 14,27-28)

Bản in Đọc tiếp 29.04.2016. 17:42

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2016

01/04/16
Thứ Sáu Đầu Tháng Trong Tuần Bát Nhật PS
Ga 21,1-14

TIN SẼ THẤY

“Này các chú, không có gì ăn ư?” Các ông trả lời: “Thưa không.” Chúa Giê-su bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá” (Ga 21,5-6)

Bản in Đọc tiếp 27.03.2016. 17:55

Nhận xét tổng quát về Thánh Giuse trong Kinh Thánh

Nhập đề

Có nhiều cách thức trình bày chân dung của thánh Giuse, cũng tương tự như có nhiều cách thức trình bày đức Maria. Những cuốn sách soạn để suy gẫm trong tháng ba dương lịch thường đề cao các nhân đức và phép lạ của thánh cả. Không thiếu tác phẩm được biên soạn dưới hình thức tiểu thuyết nhằm dựng lại cuộc đời gian truân của dưỡng phụ Chúa Giêsu. Về phía thần học, người ta chú trọng đến tương quan giữa thánh Giuse với Đức Mẹ (hôn nhân và khiết tịnh) hoặc so sánh đặc ân (vô nhiễm nguyên tội, hồn xác lên trời).

Bản in Đọc tiếp 05.03.2016. 11:47

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2016

01/03/16 Thứ Ba Tuần 3 MC
Mt 18,21-35

ĐỘ LỚN CỦA TÂM HỒN

Ông Phê-rô hỏi: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,21-22 )

Bản in Đọc tiếp 25.02.2016. 16:33

Lời cầu nguyện của các thầy Lêvi thời ông Nơkhêmia

Vào thời hậu lưu đầy dưới sự lãnh đạo của hai ông Esra và Nơkhêmia, dân Do thái đã tái thiết Đền thờ và tường thành Giêrusalem, với rất nhiều hy sinh gian khổ, vì tình hình kinh tế xã hội khó khăn. Đến tháng thứ bẩy khi con cái Israel đã ổn định nơi ăn chốn ở, họ mới tụ tập nhau ở quảng trường trước cửa Nước và xin ông Esra đem sách Luật ra đọc cho họ nghe. Trong bẩy ngày ngày nào ông Esra cũng đọc sách Luật từ sáng cho tới trưa, và toàn dân lắng nghe sách Luật. Ông Esra và các thầy Lêvi đọc và giải thích sách Luật của Thiên Chúa, nhờ thế mà toàn dân hiểu những gì các ông đọc.

Bản in Đọc tiếp 09.02.2016. 19:41

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2016

“PHÚC THAY AI XÓT THƯƠNG NGƯỜI
VÌ HỌ SẼ ĐƯỢC THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG”

(Mt 5,7)

THƯƠNG NGƯỜI CÓ MƯỜI BỐN MỐI
THƯƠNG XÁC BẢY MỐI

Thứ nhất cho kẻ đói ăn
Thứ hai cho kẻ khát uống
Thứ ba cho kẻ rách rưới ăn mặc
Thứ bốn viếng kẻ tù rạc
Thứ năm cho khách đỗ nhà
Thứ sáu chuộc kẻ làm tôi
Thứ bảy chôn xác kẻ chết

Bản in Đọc tiếp 29.01.2016. 06:11

Lòng tôn sùng Mẹ Maria qua các thời dại văn hóa khác nhau

Mẫu văn hóa của phụ nữ ngày nay cũng ảnh hưởng tới lòng sùng kính Đức Mẹ trong tương quan với Chúa Kitô. Gương mặt nữ tỳ khiêm hạ, tuân phục và ngoan ngoãn nhường chỗ cho gương mặt của người phụ nữ mạnh mẽ trong Thánh Kinh, có khả năng lãnh các trách nhiệm diễn tả thái độ độc lập, định đoạt và phục vụ tự lập. Một gương mặt khẳng định phẩm giá và các quyền bất khả nhượng của bản vị con người. Việc noi gương Mẹ Maria đưa nữ giới tới chỗ gợi lên một sứ mệnh chuyên biệt của mình trong xã hội và trong lòng Giáo Hội.

Bản in Đọc tiếp 09.01.2016. 20:05

Lời cầu nguyện của các thầy Lêvi thời ông Nơkhêmia

Vào thời hậu lưu đầy dưới sự lãnh đạo của hai ông Esra và Nơkhêmia, dân Do thái đã tái thiết Đền thờ và tường thành Giêrusalem, với rất nhiều hy sinh gian khổ, vì tình hình kinh tế xã hội khó khăn. Đến tháng thứ bẩy khi con cái Israel đã ổn định nơi ăn chốn ở, họ mới tụ tập nhau ở quảng trường trước cửa Nước và xin ông Esra đem sách Luật ra đọc cho họ nghe. Trong bẩy ngày ngày nào ông Esra cũng đọc sách Luật từ sáng cho tới trưa, và toàn dân lắng nghe sách Luật. Ông Esra và các thầy Lêvi đọc và giải thích sách Luật của Thiên Chúa, nhờ thế mà toàn dân hiểu những gì các ông đọc.

Bản in Đọc tiếp 09.01.2016. 19:41

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2016

01/01/16
THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS
Lễ Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa
Lc 2,16-21

TIN NHƯ ĐỨC MA-RI-A

“Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.” (Lc 2,19)

Bản in Đọc tiếp 25.12.2015. 19:42

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/2015

01/12/15 Thứ Ba Tuần 1 MV
Lc 10,21-24

TRỞ NÊN NGƯỜI BÉ MỌN

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (Lc 10,21)

Bản in Đọc tiếp 30.11.2015. 06:43

<< Tr Đầu < Trước 1 2 3 4 5 ... Tr Cuối >>