Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 27/6

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin Chúa tha tội lỗi và thanh tẩy tâm hồn ta

Đức Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán trong đền thờ

Matthêu 21,12-17

Đức Giêsu vào Đền Thờ, đuổi tất cả những người đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Rồi Người bảo họ : "Đã có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi lại biến thành sào huyệt của bọn cướp. Có những kẻ mù lòa, què quặt đến với Người trong Đền Thờ, và Người đã chữa họ lành. Nhưng các thượng tế và kinh sư thấy những việc lạ lùng Người đã làm và thấy lũ trẻ reo hò trong Đền Thờ : "Hoan hô Con vua Đavít !", thì tức tối và nói với Người rằng : "Ông có nghe chúng nói gì không ?". Đức Giêsu đáp : "Có; nhưng còn lời này, các ông chưa bao giờ đọc sao : Ta sẽ cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen?". Rồi Người bỏ họ mà ra khỏi thành, đến Bêtania và qua đêm tại đó.

SUY NIỆM

Đền Thờ là nơi cầu nguyện, là nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người và con người được đến gặp gỡ Thiên Chúa.

Và Đức Chúa Giêsu là con hiếu thảo của Thiên Chúa Cha, khi thấy người ta buôn bán trong nhà thờ Thiên Chúa, Thánh Tâm Chúa không thể chịu được liền nhặt giây bện thành roi đuổi họ và súc vật họ bày bán ra khỏi khuôn viên Đền thờ.

Nhưng điều làm Thánh Tâm Chúa dao động không phải là sự buôn bán trong đền thờ và dù vì đó nhà thờ ngổn ngang và dơ nhớp, nhưng chính là sự nhơ nhớp lòng người do sự buôn gian bán lận trong khuôn viên đền thờ mới làm Chúa quan tâm.

Những người bán chiên cừu đã lợi dụng thế bất lợi của khách hành hương mà bán giá cắt cổ. Người đổi tiền thì đếm gian., họ đã làm ô uế chính tâm hồn họ, là Đền thờ mà Chúa đã xây dựng bằng cuộc sống lam lũ, khó nghèo, tay làm hàm nhai. Phải bảo vệ bằng cuộc tử nạn khổ đau và thanh tẩy bằng chính Máu Thánh Chúa.

Chính sự ngang nhiên bóc lộc khách hành hương một cách ích kỷ và thiếu bác ái của họ làm Chúa Giêsu phải ra tay. Các môn đệ cũng nhớ lời Thánh Kinh và nhắc với nhau : Sự sốt sắng việc nhà Cha làm hao tổn thân tôi.

Sự dối trá và tham lam mù quáng của họ đã biến chính lòng họ, đời họ thành sào huyệt của quân trộm cướp.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là đền thờ Đức Chúa Trời. Xin Chúa cũng biến đổi chúng con thành đền thờ của Chúa.

* Hát : (xem trang 9-10)

2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin đừng để của cải trần gian che lấp lương tâm chúng con, kẻo chúng con làm cho Chúa phải đau buồn.

* Hát : (xem trang 9-10)

3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết hối lỗi và sẵn sàng đền tạ Thánh Tâm Chúa vì những tội lỗi đức công bằng và bác ái.

* Hát : (xem trang 9-10)

* Kinh dâng mình trang 14.

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 14:48