Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

GCG1: IX Vâng Lời Và Tùng Phục

Thong dong thực

Biết vâng lời, có một Bề trên để tùy phục và không phải làm chủ việc mình là đại phúc đấy.

Vâng lời thì chắc chắn hơn là điều khiển.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 09:54

GCG1: VIII Đừng Suồng Sã

Chọn bạn mà chơi

"Đừng thổ lộ tâm tình với bất cứ ai" (Giảng viên 8, 22). Việc bạn, bạn hãy đem bàn với những người khôn ngoan và kính sợ Chúa.

Đừng thường xuyên đi lại với những người trẻ và những người ham thế tục.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 09:53

GCG1: VII Tránh Phù Phiếm Và Kiêu Ngạo

Tín thác nơi Chúa

Không chi khờ dại bằng chỉ tin tưởng ở người đời hay ở bất cứ một tạo vật nào.

Đừng xấu hổ khi phải giúp đỡ người khác vì lòng mến Chúa.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 09:53

GCG1: VI Tình Dục

Lố lăng sinh hỗn loạn

Mỗi lần người ta ao ước lố lăng là y kỳ sinh rối lòng rối trí.

Người kiêu hãnh và hà tiện không bao giờ được yên nghỉ. Người nghèo khó và khiêm nhượng trong lòng lúc nào cũng yên hàn thư thái.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 09:52

GCG1: V Đọc Thánh Kinh

Bài học khôn

Phải tìm chân lý chứ đừng tìm lợi khẩu trong Thánh Kinh.

Đọc Thánh Kinh, phải đọc với chính tinh thần của tác giả.

Phải tìm lợi ích thiêng liêng hơn là tìm lời lẽ văn hoa chải chuốt.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 09:51

GCG1: IV Hành Động Cho Khôn

Đắn đo

Đừng tin mọi lời người ta nói cũng như mọi điều ta nghĩ. Nhưng phải khôn ngoan, thận trọng đắn đo xem những điều ấy có hợp thánh ý Chúa không ?

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 09:50

GCG1: III Giáo Huấn Của Chân Lý

Bài học chân lý

Phúc lớn cho người được Chân lý đích thân dạy vẽ, không phải bằng hình bóng, bằng lời lẽ mau qua, nhưng bằng chính bản tính mình.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 09:48

GCG1: II Tự Khiêm

Tính ham biết

Thường tình ai cũng muốn biết nhiều, nhưng biết mà không có lòng kính sợ Chúa : cái biết đó có ăn thua gì !

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 09:46

GCG1: I Theo Gương Chúa Và Khinh Thường Thế Tục

Quyển I: Những Nguyên Tắc Hướng Dẫn Đời Sống Tâm Linh

I. Theo Gương Chúa Và Khinh Thường Thế Tục

Con đường sáng

Lời Chúa Giêsu : "Ai theo Ta, người ấy không đi trong u tối" (Gioan 8,12).

Lời ấy, Chúa dùng để khuyên nhủ ta bắt chước tính hạnh và hành vi Chúa, nếu ta muốn được sáng suốt và thoát khỏi mọi tối tăm nội tâm.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 09:38

Gương Chúa Giêsu

 

imitation3.jpg

Gương Chúa Giêsu
cũng gọi là SÁCH GƯƠNG PHÚC
(Toàn Tập)


Nihil Obstat
Bùi-Chu die 9a-9-1953
Jos. Maria Phạm-Châu-Diên
Cens. dei.

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Trần-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 09:34