Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 28/6

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin ơn mến Chúa yêu người

Dụ ngôn hai người con

Matthêu 21,28-32

Các ông nghĩ sao : Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất : "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho". Nó đáp : "Con không muốn đâu !". Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp : "Thưa ngài, con đây !", nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?". Họ trả lời : "Người thứ nhất". Đức Giêsu nói với họ : "Tôi bảo thật các ông : những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy".

SUY NIỆM

Không sai lỗi là người tốt.

Có lỗi lầm mà sám hối là đáng quý.

Có thể người con lớn đã có chương trình riêng ngày đó nên khi nghe bố bảo đi làm thì anh nói con không đi được, hiểu là anh đang có công việc phải làm hoặc mắc hẹn với người ta, nghĩa là anh không phải hạng người lêu lổng nên buột miệng: Thưa Cha, con không đi làm được, từ chối lời cha, nhưng rồi hối lại : Việc chung gia đình phải chu toàn trước, việc riêng phải gác lại vì ích chung, thế là anh đi làm. Như vậy anh là con người có ý thức, có chương trình về công việc và cũng là người con thảo, luôn vâng lời.

Trái lại, người con thứ hai vừa nghe cha bảo ra làm vườn nho, anh vui vẻ thưa ngay : Dạ. Nhưng vì anh chẳng có ý thức gì về công việc, nên ra đến đường gặp bạn rủ đi chơi là anh không nghĩ gì đến công việc phải làm, đi với bạn ngay. Anh không là con người nền nếp, anh thiếu ý thức về bổn phận. Tuy không cố tình lỗi lời cha, nhưng cách sống ấy thật đáng trách.

Chúng ta cũng thế, nếu chúng ta không ý thức về thời giờ, về bổn phận thì thời giờ sẽ qua đi vô ích, mà bổn phận thì không chu toàn, con người như vậy nếu chưa xấu thì rồi cũng là con người vô dụng.

Thánh Tâm Chúa Giêsu là gương mẫu cho sự vâng lời và quý trọng thời giờ. Nếu ta tôn sùng Thánh Tâm Chúa thì chúng ta sẽ được Chúa uốn nắn và chỉ vẽ cho việc gì phải làm và nên làm, để đời ta không trở thành vô dụng, mà còn được Chúa yêu thương.

CẦU NGUYỆN

1. Thánh Tâm Chúa Giêsu là gương vâng lời, xin giúp chúng con biết luôn luôn bỏ ý riêng để thực thi điều ích chung đòi hỏi.

* Hát : (xem trang 9-10)

2. Thánh Tâm Chúa Giêsu là bàn thờ hiến thánh những tư tưởng, ước muốn và công việc hàng ngày của chúng ta. Xin thánh hóa chúng con.

* Hát : (xem trang 9-10)

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn luôn là ơn soi sáng, là sức mạnh cho những ai kính mến Thánh Tâm Chúa.

* Hát : (xem trang 9-10)

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 14:49