Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 18/6

Xin ơn biết cầu nguyện cho những người khinh ghét ta

Phải yêu kẻ thù

Matthêu 5,43-48

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:39

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 17/6

Xin ơn kiên trì cầu nguyện

Cứ xin thì sẽ được

Matthêu 7,7-11

Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:38

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 16/6

Xin cho các thanh thiếu niên trong trắng

Thánh Tâm Chúa Giêsu yêu thương giới trẻ

Luca 18,15

Người ta còn đem cả trẻ thơ đến với Đức Giêsu, để Người chạm tay vào chúng. Thấy vậy, các môn đệ trách mắng họ. Nhưng Đức Giêsu gọi chúng lại mà nói : "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em : Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:35

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 15/6

Xin ơn khiêm nhường nhận sai trái và sám hối

Thánh Tâm Chúa Giêsu
mong ta sám hối

Luca 19,41-44

Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói : "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:31

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 14/6

Cầu xin ơn biết tôn trọng giá trị người khác

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, Nước Trời là của họ.

Ga. 12,23-25

Đức Giêsu trả lời : “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời”.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:30

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 13/6

Xin ơn an bình tâm hồn

Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa

Luca 2,13-20

Bỗng có muôn vàn thiên binh họp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:29

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 12/6

Cầu nguyện cho giới trẻ giữ được tâm hồn trong trắng

Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Ga.13,23-26

Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến. Trong bữa tiệc ly, ông được tựa đầu vào ngực Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo : "Hỏi xem Thầy muốn nói về ai ?". Ông này liền nghiêng mình thưa Chúa Giêsu : "Thưa Thầy, ai vậy ?" Đức Giêsu trả lời : "Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy". Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông Simon Ítcariốt.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 14:27

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 11/6

Xin ơn biết cảm thông với mọi người

Phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương

Matthêu 8,5-13

Khi Đức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin : "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm". Người nói : "Chính tôi sẽ đến chữa nó". Viên đại đội trưởng đáp : "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này : "Đi !", là nó đi, bảo người kia : "Đến !", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi : "Làm cái này !", là nó làm". Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng : "Tôi bảo thật các ông : tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay : Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến sự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Giacop trong Nước Trời. Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng". Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng : "Ông cứ về đi ! Ông tin thế nào thì được như vậy !" Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 13:33

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 10/6

Cầu xin ơn biết thật tình mong được thăng tiến phần hồn

Thánh vịnh 62,2-4

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
Ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
Tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
Như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.
Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện
Để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.
Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
Miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 13:32

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 9/6

Xin ơn biết vui lòng chịu khổ đau vì Chúa

Phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa an ủi

Luca 7,11-15

Sau đó, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì kìa người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà góa. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : "Bà đừng khóc nữa!". Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói : "Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy chỗi dậy!". Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 13:31