Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 11/6

Xin ơn biết cảm thông với mọi người

Phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương

Matthêu 8,5-13

Khi Đức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin : "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm". Người nói : "Chính tôi sẽ đến chữa nó". Viên đại đội trưởng đáp : "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này : "Đi !", là nó đi, bảo người kia : "Đến !", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi : "Làm cái này !", là nó làm". Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng : "Tôi bảo thật các ông : tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay : Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến sự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Giacop trong Nước Trời. Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng". Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng : "Ông cứ về đi ! Ông tin thế nào thì được như vậy !" Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 13:33

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 10/6

Cầu xin ơn biết thật tình mong được thăng tiến phần hồn

Thánh vịnh 62,2-4

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
Ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
Tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
Như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.
Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện
Để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.
Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
Miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 13:32

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 9/6

Xin ơn biết vui lòng chịu khổ đau vì Chúa

Phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa an ủi

Luca 7,11-15

Sau đó, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì kìa người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà góa. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : "Bà đừng khóc nữa!". Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói : "Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy chỗi dậy!". Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 13:31

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 8/6

Xin ơn biết đối đãi cư xử hiền lành

Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp

Mt. 11,28-30

Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng cho. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 13:31

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 7/6

Xin ơn biết coi thường của cải thế gian

Marcô 10,17-22

Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi : "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?". Đức Giêsu đáp : "Sao anh nói tôi là nhân lành ? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn : Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ". Anh ta nói : "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ". Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta : "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi". Anh ta sa sầm nét mặt vì lời đó, và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 13:31

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 6/6

Xin ơn được thanh tẩy nhờ các thử thách Chúa Giêsu gửi cho

Ga.15,18-21

Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 13:31

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 5/6

Cầu xin ơn được vào ẩn mình trong Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ga.6,37-40

Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 13:31

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 4/6

Cầu xin ơn được thấu hiểu
tình Chúa yêu ta

Matthêu 11,25-27

Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói : "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 13:31

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 3/6

Cầu xin ơn biết đón nghe Lời Chúa

Ga.4,19-24

Khi người phụ nữ Samaria thấy Đức Chúa Giêsu biết được những điều riêng tư của mình, chị thưa Ngài : “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ... Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa”. Đức Giêsu phán :

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 13:31

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 2/6

Cầu xin ơn biết đáp lại tình Chúa

Suối Tình yêu

Ga. 4, 6 - 14

Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 13:31