<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Truyền giáo bằng sức mạnh Thiên Chúa]]>Fri, 21 Oct 2016 18:53:06 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/truyen-giao-bang-suc-manh-thien-chua/http://danchuausa.net/suy-niem/truyen-giao-bang-suc-manh-thien-chua/<![CDATA[Video: Thời sự tuần qua 21/10/2016: Hilary Clinton Email Leaks và phản ứng của các Giám Mục Hoa Kỳ]]>Fri, 21 Oct 2016 18:49:11 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-thoi-su-tuan-qua-21-10-2016-hilary-clinton-email-leaks-va-phan-ung-cua-cac-giam-muc-hoa-ky/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-thoi-su-tuan-qua-21-10-2016-hilary-clinton-email-leaks-va-phan-ung-cua-cac-giam-muc-hoa-ky/<![CDATA[Cầu nguyện bằng tâm tình phó thác và tạ ơn]]>Fri, 21 Oct 2016 18:43:25 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/cau-nguyen-bang-tam-tinh-pho-thac-va-ta-on/http://danchuausa.net/suy-niem/cau-nguyen-bang-tam-tinh-pho-thac-va-ta-on/<![CDATA[Truyền Giáo Thế Nào Cho Hữu Hiệu Trong Thế Giới Hôm Nay]]>Fri, 21 Oct 2016 18:37:12 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/truyen-giao-the-nao-cho-huu-hieu-trong-the-gioi-hom-nay/http://danchuausa.net/suy-niem/truyen-giao-the-nao-cho-huu-hieu-trong-the-gioi-hom-nay/<![CDATA[Khiêm hạ cầu nguyện để được ơn tha thứ]]>Fri, 21 Oct 2016 18:32:10 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/khiem-ha-cau-nguyen-de-duoc-on-tha-thu/http://danchuausa.net/suy-niem/khiem-ha-cau-nguyen-de-duoc-on-tha-thu/<![CDATA[Tuyên bố của Tòa Thượng Phụ Babylon về chiến dịch giải phóng Mosul]]>Fri, 21 Oct 2016 18:27:03 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tuyen-bo-cua-toa-thuong-phu-babylon-ve-chien-dich-giai-phong-mosul/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tuyen-bo-cua-toa-thuong-phu-babylon-ve-chien-dich-giai-phong-mosul/<![CDATA[Đức Hồng Y Müller viết cuốn sách mới về Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô]]>Fri, 21 Oct 2016 18:23:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-mller-viet-cuon-sach-moi-ve-duc-benedicto-xvi-va-duc-phanxico/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-mller-viet-cuon-sach-moi-ve-duc-benedicto-xvi-va-duc-phanxico/<![CDATA[Tòa thánh tái tục các cuộc thảo luận với Đại học Azhar Al Ai Cập]]>Fri, 21 Oct 2016 18:17:38 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-tai-tuc-cac-cuoc-thao-luan-voi-dai-hoc-azhar-al-ai-cap/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-tai-tuc-cac-cuoc-thao-luan-voi-dai-hoc-azhar-al-ai-cap/<![CDATA[Donald Trump và Hillary Clinton, những kiểu hình sa ngã của bản chất con người]]>Fri, 21 Oct 2016 18:15:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/donald-trump-va-hillary-clinton-nhung-kieu-hinh-sa-nga-cua-ban-chat-con-nguoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/donald-trump-va-hillary-clinton-nhung-kieu-hinh-sa-nga-cua-ban-chat-con-nguoi/<![CDATA[Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh gia nhập Đạo Công Giáo]]>Fri, 21 Oct 2016 18:11:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/giao-su-nguyen-xuan-vinh-gia-nhap-dao-cong-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/giao-su-nguyen-xuan-vinh-gia-nhap-dao-cong-giao/<![CDATA[Ba thái độ giúp xây dựng sự hiệp nhất trong Hội Thánh]]>Fri, 21 Oct 2016 13:28:50 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/ba-thai-do-giup-xay-dung-su-hiep-nhat-trong-hoi-thanh/http://danchuausa.net/suy-niem/ba-thai-do-giup-xay-dung-su-hiep-nhat-trong-hoi-thanh/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp Hội nghị quốc tế về ơn gọi]]>Fri, 21 Oct 2016 13:21:06 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-hoi-nghi-quoc-te-ve-on-goi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-hoi-nghi-quoc-te-ve-on-goi/<![CDATA[Học viện Công giáo Glynn ở Úc châu]]>Fri, 21 Oct 2016 12:07:41 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoc-vien-cong-giao-glynn-o-uc-chau/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoc-vien-cong-giao-glynn-o-uc-chau/<![CDATA[Chỉ bằng giáo lý thì không đủ để biết Chúa Giêsu, chúng ta cần cầu nguyện]]>Fri, 21 Oct 2016 10:08:35 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chi-bang-giao-ly-thi-khong-du-de-biet-chua-giesu-chung-ta-can-cau-nguyen/http://danchuausa.net/suy-niem/chi-bang-giao-ly-thi-khong-du-de-biet-chua-giesu-chung-ta-can-cau-nguyen/<![CDATA[Cộng đồng Egidio chống quyết định của Unesco về Núi Đền thờ Giêrusalem]]>Fri, 21 Oct 2016 09:43:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cong-dong-egidio-chong-quyet-dinh-cua-unesco-ve-nui-den-tho-gierusalem/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cong-dong-egidio-chong-quyet-dinh-cua-unesco-ve-nui-den-tho-gierusalem/<![CDATA[Chuá Nhật 30 TNC: Sự tưởng lầm]]>Thu, 20 Oct 2016 18:37:22 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-30-tnc-su-tuong-lam/http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-30-tnc-su-tuong-lam/<![CDATA[Video ĐTC tiếp kiến chung ngày 19/10/2016: Huấn đức về “cho kẻ đói ăn cho kẻ khát uống”]]>Thu, 20 Oct 2016 18:33:07 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-dtc-tiep-kien-chung-ngay-19102016-huan-duc-ve-cho-ke-doi-an-cho-ke-khat-uong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-dtc-tiep-kien-chung-ngay-19102016-huan-duc-ve-cho-ke-doi-an-cho-ke-khat-uong/<![CDATA[Trong cuộc tranh luận cuối cùng, hai ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ khác nhau rõ rệt về phá thai]]>Thu, 20 Oct 2016 18:27:10 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/trong-cuoc-tranh-luan-cuoi-cung-hai-ung-cu-vien-tong-thong-hoa-ky-khac-nhau-ro-ret-ve-pha-thai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/trong-cuoc-tranh-luan-cuoi-cung-hai-ung-cu-vien-tong-thong-hoa-ky-khac-nhau-ro-ret-ve-pha-thai/<![CDATA[Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về vấn đề chuyển đổi giới tính]]>Thu, 20 Oct 2016 18:23:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-giao-hoang-phanxico-noi-ve-van-de-chuyen-doi-gioi-tinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-giao-hoang-phanxico-noi-ve-van-de-chuyen-doi-gioi-tinh/<![CDATA[Người Việt bầu cho Clinton hay Trump?]]>Thu, 20 Oct 2016 18:19:35 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nguoi-viet-bau-cho-clinton-hay-trump/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nguoi-viet-bau-cho-clinton-hay-trump/<![CDATA[Buổi họp báo đầu tiên của cha tân Bề Trên Cả Dòng Tên]]>Thu, 20 Oct 2016 18:13:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/buoi-hop-bao-dau-tien-cua-cha-tan-be-tren-ca-dong-ten/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/buoi-hop-bao-dau-tien-cua-cha-tan-be-tren-ca-dong-ten/<![CDATA[Đức Tổng Giám Mục Chaput: căn tính và bầu cử]]>Thu, 20 Oct 2016 18:11:47 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-tong-giam-muc-chaput-can-tinh-va-bau-cu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-tong-giam-muc-chaput-can-tinh-va-bau-cu/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp dòng Thánh Augustino Nhặt Phép]]>Thu, 20 Oct 2016 14:31:10 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-dong-thanh-augustino-nhat-phep/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-dong-thanh-augustino-nhat-phep/<![CDATA[Mỗi năm dòng ba Cappuccino giúp 4600 trẻ em các gia đình nghèo ở Guinea]]>Thu, 20 Oct 2016 13:57:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/moi-nam-dong-ba-cappuccino-giup-4600-tre-em-cac-gia-dinh-ngheo-o-guinea/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/moi-nam-dong-ba-cappuccino-giup-4600-tre-em-cac-gia-dinh-ngheo-o-guinea/<![CDATA[Tuần 9 ngày dâng kính Mẹ Maria cầu cho cuộc bầu cử tồng thống Hoa kỳ]]>Thu, 20 Oct 2016 11:44:08 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tuan-9-ngay-dang-kinh-me-maria-cau-cho-cuoc-bau-cu-tong-thong-hoa-ky/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tuan-9-ngay-dang-kinh-me-maria-cau-cho-cuoc-bau-cu-tong-thong-hoa-ky/<![CDATA[Chuá Nhật truyền giáo: Trở Nên Chứng Nhân Của Lòng Thương Xót]]>Wed, 19 Oct 2016 18:31:15 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-truyen-giao-tro-nen-chung-nhan-cua-long-thuong-xot/http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-truyen-giao-tro-nen-chung-nhan-cua-long-thuong-xot/<![CDATA[Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 13 – 19/10/2016: Các Giám Mục Hoa Kỳ trước âm mưu lũng đoạn Giáo Hội của đảng Dân Chủ Mỹ]]>Wed, 19 Oct 2016 18:27:40 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-13-19-10-2016-cac-giam-muc-hoa-ky-truoc-am-muu-lung-doan-giao-hoi-cua-dang-dan-chu-my/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-13-19-10-2016-cac-giam-muc-hoa-ky-truoc-am-muu-lung-doan-giao-hoi-cua-dang-dan-chu-my/<![CDATA[Cuộc Tử Đạo của 2 Thánh: Cha Brebeuf và Cha Gabrile L’Ament tại Canada]]>Wed, 19 Oct 2016 18:22:39 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/cuoc-tu-dao-cua-2-thanh-cha-brebeuf-va-cha-gabrile-lament-tai-canada/http://danchuausa.net/suy-niem/cuoc-tu-dao-cua-2-thanh-cha-brebeuf-va-cha-gabrile-lament-tai-canada/<![CDATA[Buổi cầu nguyện đại kết tại Lund]]>Wed, 19 Oct 2016 18:13:51 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/buoi-cau-nguyen-dai-ket-tai-lund/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/buoi-cau-nguyen-dai-ket-tai-lund/<![CDATA[Tương quan với Thiên Chúa đi ngang qua việc cho kẻ đói ăn cho kẻ khát uống]]>Wed, 19 Oct 2016 15:06:27 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tuong-quan-voi-thien-chua-di-ngang-qua-viec-cho-ke-doi-an-cho-ke-khat-uong/http://danchuausa.net/suy-niem/tuong-quan-voi-thien-chua-di-ngang-qua-viec-cho-ke-doi-an-cho-ke-khat-uong/