<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[“Phúc Trình Đại Bồi Thẩm Đoàn Pensylvannia: Không phải như nó tỏ ra”, nguyên văn tiểu luận của Peter Steinfels, kỳ cuối]]>Thu, 17 Jan 2019 17:45:36 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phuc-trinh-dai-boi-tham-doan-pensylvannia-khong-phai-nhu-no-to-ra-nguyen-van-tieu-luan-cua-peter-steinfels-ky-cuoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phuc-trinh-dai-boi-tham-doan-pensylvannia-khong-phai-nhu-no-to-ra-nguyen-van-tieu-luan-cua-peter-steinfels-ky-cuoi/<![CDATA[Niềm Vui của Hôn Ước Mới]]>Thu, 17 Jan 2019 17:38:02 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/niem-vui-cua-hon-uoc-moi/http://danchuausa.net/suy-niem/niem-vui-cua-hon-uoc-moi/<![CDATA[TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Năm 17/1/2019: Hơn 100 ngàn tín hữu Hoa kỳ tham gia “Tuần 9 ngày vì sự sống”]]>Thu, 17 Jan 2019 17:32:59 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-nam-17-1-2019-hon-100-ngan-tin-huu-hoa-ky-tham-gia-tuan-9-ngay-vi-su-song/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-nam-17-1-2019-hon-100-ngan-tin-huu-hoa-ky-tham-gia-tuan-9-ngay-vi-su-song/<![CDATA[Chúa Nhật II Thường Niên C]]>Thu, 17 Jan 2019 17:28:03 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-ii-thuong-nien-c/http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-ii-thuong-nien-c/<![CDATA[ĐTC Phanxicô gặp các nhân viên cảnh sát Italia cạnh Vatican]]>Thu, 17 Jan 2019 17:21:53 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-gap-cac-nhan-vien-canh-sat-italia-canh-vatican/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-gap-cac-nhan-vien-canh-sat-italia-canh-vatican/<![CDATA[Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân tại Nairobi]]>Thu, 17 Jan 2019 16:45:41 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-chia-buon-voi-cac-nan-nhan-tai-nairobi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-chia-buon-voi-cac-nan-nhan-tai-nairobi/<![CDATA[Các gia đình truyền giáo loan Tin mừng cho thổ dân Paraguay]]>Thu, 17 Jan 2019 14:05:13 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-gia-dinh-truyen-giao-loan-tin-mung-cho-tho-dan-paraguay/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-gia-dinh-truyen-giao-loan-tin-mung-cho-tho-dan-paraguay/<![CDATA[ĐTC Phanxicô khuyến khích hai miền Nam Bắc Triều tiên tiếp tục đối thoại]]>Thu, 17 Jan 2019 14:00:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-khuyen-khich-hai-mien-nam-bac-trieu-tien-tiep-tuc-doi-thoai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-khuyen-khich-hai-mien-nam-bac-trieu-tien-tiep-tuc-doi-thoai/<![CDATA[Hơn 4 ngàn Kitô hữu bị sát hại trong một năm]]>Thu, 17 Jan 2019 13:49:26 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hon-4-ngan-kito-huu-bi-sat-hai-trong-mot-nam/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hon-4-ngan-kito-huu-bi-sat-hai-trong-mot-nam/<![CDATA[Caritas Senegal châu Phi và các dịch vụ hổ trợ người di cư]]>Thu, 17 Jan 2019 13:39:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/caritas-senegal-chau-phi-va-cac-dich-vu-ho-tro-nguoi-di-cu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/caritas-senegal-chau-phi-va-cac-dich-vu-ho-tro-nguoi-di-cu/<![CDATA[ĐTC Phanxicô: Lời Chúa không phải là một thứ ý thức hệ, nhưng là sự sống giúp ta tăng trưởng]]>Thu, 17 Jan 2019 13:12:18 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/dtc-phanxico-loi-chua-khong-phai-la-mot-thu-y-thuc-he-nhung-la-su-song-giup-ta-tang-truong/http://danchuausa.net/suy-niem/dtc-phanxico-loi-chua-khong-phai-la-mot-thu-y-thuc-he-nhung-la-su-song-giup-ta-tang-truong/<![CDATA[Các trường Kitô tại Thánh Địa bị kỳ thị]]>Thu, 17 Jan 2019 11:24:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-truong-kito-tai-thanh-dia-bi-ky-thi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-truong-kito-tai-thanh-dia-bi-ky-thi/<![CDATA[Công bố 2 văn kiện Tòa Thánh về nạn buôn người và di dân tị nạn]]>Thu, 17 Jan 2019 11:20:04 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cong-bo-2-van-kien-toa-thanh-ve-nan-buon-nguoi-va-di-dan-ti-nan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cong-bo-2-van-kien-toa-thanh-ve-nan-buon-nguoi-va-di-dan-ti-nan/<![CDATA[Hội nghị quốc tế “Vì sự cân bằng thế giới” tại La Habana]]>Thu, 17 Jan 2019 11:06:32 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-nghi-quoc-te-vi-su-can-bang-the-gioi-tai-la-habana/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-nghi-quoc-te-vi-su-can-bang-the-gioi-tai-la-habana/<![CDATA[Trường Cao Đẳng Công Giáo duy nhất tại Việt Nam khai giảng khóa đào tạo Giáo viên Mầm Non, bậc Đại Học]]>Wed, 16 Jan 2019 18:30:04 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/truong-cao-dang-cong-giao-duy-nhat-tai-viet-nam-khai-giang-khoa-dao-tao-giao-vien-mam-non-bac-dai-hoc/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/truong-cao-dang-cong-giao-duy-nhat-tai-viet-nam-khai-giang-khoa-dao-tao-giao-vien-mam-non-bac-dai-hoc/<![CDATA[Cơ quan bác ái Caritas Roma hưởng tiền xu ném vào Đài phun nước Trevi]]>Wed, 16 Jan 2019 18:19:34 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/co-quan-bac-ai-caritas-roma-huong-tien-xu-nem-vao-dai-phun-nuoc-trevi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/co-quan-bac-ai-caritas-roma-huong-tien-xu-nem-vao-dai-phun-nuoc-trevi/<![CDATA[Những tấm lòng nhân ái đến với bệnh nhân phong cùi và trẻ mồ côi tại Kon Tum]]>Wed, 16 Jan 2019 18:16:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nhung-tam-long-nhan-ai-den-voi-benh-nhan-phong-cui-va-tre-mo-coi-tai-kon-tum/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nhung-tam-long-nhan-ai-den-voi-benh-nhan-phong-cui-va-tre-mo-coi-tai-kon-tum/<![CDATA[Chìm Theo Vận Nước Cả Mùa Xuân]]>Wed, 16 Jan 2019 18:12:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/chim-theo-van-nuoc-ca-mua-xuan/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/chim-theo-van-nuoc-ca-mua-xuan/<![CDATA[Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 17/01/2019: Panama trước thềm Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2019]]>Wed, 16 Jan 2019 18:07:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-17-01-2019-panama-truoc-them-ngay-gioi-tre-the-gioi-2019/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-17-01-2019-panama-truoc-them-ngay-gioi-tre-the-gioi-2019/<![CDATA[Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo]]>Wed, 16 Jan 2019 16:32:09 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo/http://danchuausa.net/suy-niem/Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo/<![CDATA[Noi gương Đức Mẹ vững tin vào Chúa]]>Wed, 16 Jan 2019 16:28:13 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/noi-guong-duc-me-vung-tin-vao-chua/http://danchuausa.net/suy-niem/noi-guong-duc-me-vung-tin-vao-chua/<![CDATA[Vị trí của Đức Mẹ]]>Wed, 16 Jan 2019 16:20:42 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/vi-tri-cua-duc-me/http://danchuausa.net/suy-niem/vi-tri-cua-duc-me/<![CDATA[Phỏng vấn bạn Tường Vi về kinh nghiệm tham dự Đại hội Giới Trẻ]]>Wed, 16 Jan 2019 15:56:31 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/phong-van-ban-tuong-vi-ve-kinh-nghiem-tham-du-dai-hoi-gioi-tre/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/phong-van-ban-tuong-vi-ve-kinh-nghiem-tham-du-dai-hoi-gioi-tre/<![CDATA[ĐTC Phanxicô: Gọi Chúa là Cha như em bé gọi ba của mình]]>Wed, 16 Jan 2019 14:30:27 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/dtc-phanxico-goi-chua-la-cha-nhu-em-be-goi-ba-cua-minh/http://danchuausa.net/suy-niem/dtc-phanxico-goi-chua-la-cha-nhu-em-be-goi-ba-cua-minh/<![CDATA[Giáo hội Công giáo Balan công bố các bản văn quan trọng của thánh Gioan Phaolô II]]>Wed, 16 Jan 2019 14:19:26 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-cong-giao-balan-cong-bo-cac-ban-van-quan-trong-cua-thanh-gioan-phaolo-ii/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-cong-giao-balan-cong-bo-cac-ban-van-quan-trong-cua-thanh-gioan-phaolo-ii/<![CDATA[Giáo hội sẽ có thêm 1 vị thánh, 14 chân phước và 2 đấng đáng kính]]>Wed, 16 Jan 2019 13:45:01 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-se-co-them-1-vi-thanh-14-chan-phuoc-va-2-dang-dang-kinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-se-co-them-1-vi-thanh-14-chan-phuoc-va-2-dang-dang-kinh/<![CDATA[Cuộc gặp gỡ đại kết Anh giáo và Công giáo tại Leicester]]>Wed, 16 Jan 2019 13:28:55 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-gap-go-dai-ket-anh-giao-va-cong-giao-tai-leicester/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-gap-go-dai-ket-anh-giao-va-cong-giao-tai-leicester/<![CDATA[ĐHY Koch: tìm về hiệp nhất Kitô là vượt thắng bất công]]>Wed, 16 Jan 2019 12:07:31 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-koch-tim-ve-hiep-nhat-kito-la-vuot-thang-bat-cong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-koch-tim-ve-hiep-nhat-kito-la-vuot-thang-bat-cong/<![CDATA[Nhiều vị Tổng Thống tham dự Ngày Quốc Tế giới trẻ Panama]]>Wed, 16 Jan 2019 12:03:18 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nhieu-vi-tong-thong-tham-du-ngay-quoc-te-gioi-tre-panama/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nhieu-vi-tong-thong-tham-du-ngay-quoc-te-gioi-tre-panama/<![CDATA[Kitô giáo và Hồi giáo cùng kỷ niệm 800 năm cuộc gặp lịch sử giữa Thánh Phanxicô và Quốc vương]]>Wed, 16 Jan 2019 09:32:40 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/kito-giao-va-hoi-giao-cung-ky-niem-800-nam-cuoc-gap-lich-su-giua-thanh-phanxico-va-quoc-vuong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/kito-giao-va-hoi-giao-cung-ky-niem-800-nam-cuoc-gap-lich-su-giua-thanh-phanxico-va-quoc-vuong/