<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Các Giám mục Hoa Kỳ đứng về phía những người nhập cư]]>Thu, 17 Sep 2020 17:28:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-hoa-ky-dung-ve-phia-nhung-nguoi-nhap-cu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-hoa-ky-dung-ve-phia-nhung-nguoi-nhap-cu/<![CDATA[Tân Chủ tịch Cơ quan Đầu tư Quốc gia Iraq là một Kitô hữu]]>Thu, 17 Sep 2020 17:23:08 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tan-chu-tich-co-quan-dau-tu-quoc-gia-iraq-la-mot-kito-huu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tan-chu-tich-co-quan-dau-tu-quoc-gia-iraq-la-mot-kito-huu/<![CDATA[ĐC Crepaldi: ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, "một câu chuyện Kitô hữu tuyệt vời"]]>Thu, 17 Sep 2020 17:15:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dc-crepaldi-dhy-phanxico-xavie-nguyen-van-thuan-mot-cau-chuyen-kito-huu-tuyet-voi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dc-crepaldi-dhy-phanxico-xavie-nguyen-van-thuan-mot-cau-chuyen-kito-huu-tuyet-voi/<![CDATA[Bài giáo lý thứ bẩy của Đức Phanxicô về chữa lành thế giới: Chăm sóc ngôi nhà chung và chiều kích chiêm niệm]]>Thu, 17 Sep 2020 16:19:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bai-giao-ly-thu-bay-cua-duc-phanxico-ve-chua-lanh-the-gioi-cham-soc-ngoi-nha-chung-va-chieu-kich-chiem-niem/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bai-giao-ly-thu-bay-cua-duc-phanxico-ve-chua-lanh-the-gioi-cham-soc-ngoi-nha-chung-va-chieu-kich-chiem-niem/<![CDATA[Giám mục người Anh kêu gọi người Công Giáo quay trở lại nhà thờ]]>Thu, 17 Sep 2020 16:14:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giam-muc-nguoi-anh-keu-goi-nguoi-cong-giao-quay-tro-lai-nha-tho/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giam-muc-nguoi-anh-keu-goi-nguoi-cong-giao-quay-tro-lai-nha-tho/<![CDATA[Thánh lễ trực tuyến không bao giờ có thể thay thế sự hiện diện tham dự trực tiếp của tín hữu]]>Thu, 17 Sep 2020 16:08:53 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thanh-le-truc-tuyen-khong-bao-gio-co-the-thay-the-su-hien-dien-tham-du-truc-tiep-cua-tin-huu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thanh-le-truc-tuyen-khong-bao-gio-co-the-thay-the-su-hien-dien-tham-du-truc-tiep-cua-tin-huu/<![CDATA[Đức Tổng Giám Mục San Francisco kêu gọi rước Thánh Thể để “Giải phóng Thánh lễ”]]>Thu, 17 Sep 2020 16:04:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-tong-giam-muc-san-francisco-keu-goi-ruoc-thanh-the-de-giai-phong-thanh-le/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-tong-giam-muc-san-francisco-keu-goi-ruoc-thanh-the-de-giai-phong-thanh-le/<![CDATA[Muốn ‘Make American Great Again’, Cần Giúp Dân Việt Nam]]>Thu, 17 Sep 2020 15:57:30 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/muon-make-american-great-again-can-giup-dan-viet-nam/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/muon-make-american-great-again-can-giup-dan-viet-nam/<![CDATA[Tất Cả Đều Lãnh Mỗi Người Một Đồng]]>Thu, 17 Sep 2020 15:44:52 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tat-ca-deu-lanh-moi-nguoi-mot-dong/http://danchuausa.net/suy-niem/tat-ca-deu-lanh-moi-nguoi-mot-dong/<![CDATA[Bao dung nhân hậu noi gương Thiên Chúa]]>Thu, 17 Sep 2020 15:38:01 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/bao-dung-nhan-hau-noi-guong-thien-chua/http://danchuausa.net/suy-niem/bao-dung-nhan-hau-noi-guong-thien-chua/<![CDATA[Các Giám Mục Tân Tây Lan kêu gọi bảo vệ sự sống]]>Thu, 17 Sep 2020 15:25:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-tan-tay-lan-keu-goi-bao-ve-su-song/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-tan-tay-lan-keu-goi-bao-ve-su-song/<![CDATA[Quốc Hội lập pháp Tây Úc khuyến nghị tôn trọng ấn tín bí tích tòa giải tội]]>Thu, 17 Sep 2020 15:18:21 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/quoc-hoi-lap-phap-tay-uc-khuyen-nghi-ton-trong-an-tin-bi-tich-toa-giai-toi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/quoc-hoi-lap-phap-tay-uc-khuyen-nghi-ton-trong-an-tin-bi-tich-toa-giai-toi/<![CDATA[Người thanh niên ngang nhiên phá hoại tại một nhà thờ Công Giáo ở Louisiana đã bị bắt]]>Thu, 17 Sep 2020 15:10:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nguoi-thanh-nien-ngang-nhien-pha-hoai-tai-mot-nha-tho-cong-giao-o-louisiana-da-bi-bat/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nguoi-thanh-nien-ngang-nhien-pha-hoai-tai-mot-nha-tho-cong-giao-o-louisiana-da-bi-bat/<![CDATA[Chúa Nhật XXV Thường Niên A]]>Thu, 17 Sep 2020 15:02:27 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-xxv-thuong-nien-a/http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-xxv-thuong-nien-a/<![CDATA[Ki-tô hữu Nigeria kiên cường hơn những kẻ khủng bố]]>Thu, 17 Sep 2020 14:46:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/kito-huu-nigeria-kien-cuong-hon-nhung-ke-khung-bo/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/kito-huu-nigeria-kien-cuong-hon-nhung-ke-khung-bo/<![CDATA[Giải thích về tựa đề thông điệp mới của Đức Thánh Cha sẽ được ban hành ngày 4/10/2020]]>Thu, 17 Sep 2020 13:57:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giai-thich-ve-tua-de-thong-diep-moi-cua-duc-thanh-cha-se-duoc-ban-hanh-ngay-4-10-2020/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giai-thich-ve-tua-de-thong-diep-moi-cua-duc-thanh-cha-se-duoc-ban-hanh-ngay-4-10-2020/<![CDATA[ĐTC mời gọi các linh mục cao niên và đau bệnh đừng sợ đau khổ]]>Thu, 17 Sep 2020 12:13:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-moi-goi-cac-linh-muc-cao-nien-va-dau-benh-dung-so-dau-kho/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-moi-goi-cac-linh-muc-cao-nien-va-dau-benh-dung-so-dau-kho/<![CDATA[ĐTC Phanxicô: : Trở thành người bảo vệ sự sống và trái đất bằng việc chiêm ngắm và chăm sóc nó]]>Wed, 16 Sep 2020 14:23:55 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/dtc-phanxico-tro-thanh-nguoi-bao-ve-su-song-va-trai-dat-bang-viec-chiem-ngam-va-cham-soc-no/http://danchuausa.net/suy-niem/dtc-phanxico-tro-thanh-nguoi-bao-ve-su-song-va-trai-dat-bang-viec-chiem-ngam-va-cham-soc-no/<![CDATA[Một linh mục Ý dấn thân chăm sóc người di dân bị một người tâm thần đâm chết]]>Wed, 16 Sep 2020 14:01:23 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-linh-muc-y-dan-than-cham-soc-nguoi-di-dan-bi-mot-nguoi-tam-than-dam-chet/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-linh-muc-y-dan-than-cham-soc-nguoi-di-dan-bi-mot-nguoi-tam-than-dam-chet/<![CDATA[Các giám mục Tây Ban Nha kêu gọi chăm sóc giảm đau thay vì giúp an tử hay giúp tự tử]]>Wed, 16 Sep 2020 13:47:11 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-tay-ban-nha-keu-goi-cham-soc-giam-dau-thay-vi-giup-an-tu-hay-giup-tu-tu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-tay-ban-nha-keu-goi-cham-soc-giam-dau-thay-vi-giup-an-tu-hay-giup-tu-tu/<![CDATA[Tòa Thánh chống lại mọi hình thức khủng bố]]>Wed, 16 Sep 2020 13:27:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-chong-lai-moi-hinh-thuc-khung-bo/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-chong-lai-moi-hinh-thuc-khung-bo/<![CDATA[Tổng thống Nam Sudan: Chính phủ không thể làm gì nếu không có Giáo hội]]>Wed, 16 Sep 2020 11:56:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tong-thong-nam-sudan-chinh-phu-khong-the-lam-gi-neu-khong-co-giao-hoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tong-thong-nam-sudan-chinh-phu-khong-the-lam-gi-neu-khong-co-giao-hoi/<![CDATA[Các tu sĩ Salêdiêng và người dân Mông Cổ hưởng ứng Laudato Sì]]>Wed, 16 Sep 2020 11:42:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-tu-si-saledieng-va-nguoi-dan-mong-co-huong-ung-laudato-si/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-tu-si-saledieng-va-nguoi-dan-mong-co-huong-ung-laudato-si/<![CDATA[30 chủng sinh Indonesia nhiễm Covid-19]]>Wed, 16 Sep 2020 11:38:10 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/30-chung-sinh-indonesia-nhiem-covid-19/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/30-chung-sinh-indonesia-nhiem-covid-19/<![CDATA[Đức Thánh Cha kêu gọi người biểu tình ôn hòa, tránh bạo lực]]>Sun, 13 Sep 2020 15:34:07 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-keu-goi-nguoi-bieu-tinh-on-hoa-tranh-bao-luc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-keu-goi-nguoi-bieu-tinh-on-hoa-tranh-bao-luc/<![CDATA[ĐTC Phanxicô: Tha thứ và thương xót có thể giúp tránh được chiến tranh, đau khổ và đổ vỡ]]>Sun, 13 Sep 2020 14:57:33 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/dtc-phanxico-tha-thu-va-thuong-xot-co-the-giup-tranh-duoc-chien-tranh-dau-kho-va-do-vo/http://danchuausa.net/suy-niem/dtc-phanxico-tha-thu-va-thuong-xot-co-the-giup-tranh-duoc-chien-tranh-dau-kho-va-do-vo/<![CDATA[Lễ rước lễ lần đầu tại Burkina Faso giữa khủng bố và đại dịch Covid-19]]>Sun, 13 Sep 2020 09:06:53 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/le-ruoc-le-lan-dau-tai-burkina-faso-giua-khung-bo-va-dai-dich-covid-19/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/le-ruoc-le-lan-dau-tai-burkina-faso-giua-khung-bo-va-dai-dich-covid-19/<![CDATA[Các giám mục Nicaragua phản đối chính quyền trục xuất linh mục người nước ngoài]]>Sun, 13 Sep 2020 07:41:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-nicaragua-phan-doi-chinh-quyen-truc-xuat-linh-muc-nguoi-nuoc-ngoai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-nicaragua-phan-doi-chinh-quyen-truc-xuat-linh-muc-nguoi-nuoc-ngoai/<![CDATA[Báo động về tình trạng Giáo Hội thời hậu Covid-19]]>Sun, 13 Sep 2020 06:25:14 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bao-dong-ve-tinh-trang-giao-hoi-thoi-hau-covid-19/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bao-dong-ve-tinh-trang-giao-hoi-thoi-hau-covid-19/<![CDATA[ĐTC chia sẻ nỗi đau của người thân của các nạn nhân trong tai nạn ở vũ trường Corinaldo]]>Sat, 12 Sep 2020 20:50:38 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-chia-se-noi-dau-cua-nguoi-than-cua-cac-nan-nhan-trong-tai-nan-o-vu-truong-corinaldo/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-chia-se-noi-dau-cua-nguoi-than-cua-cac-nan-nhan-trong-tai-nan-o-vu-truong-corinaldo/