<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 13 - 19/06/2017: Câu chuyện phép lạ tại Velikoretsky]]>Mon, 19 Jun 2017 18:36:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-13-19-06-2017-cau-chuyen-phep-la-tai-velikoretsky/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-13-19-06-2017-cau-chuyen-phep-la-tai-velikoretsky/<![CDATA[TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Chúa Nhật 18/6/2017]]>Mon, 19 Jun 2017 18:29:11 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-chua-nhat-18-6-2017/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-chua-nhat-18-6-2017/<![CDATA[Giáo Hội Công Giáo Dưới Cái Nhìn của Một Ký Giả Hoa Kỳ (12)]]>Mon, 19 Jun 2017 18:24:35 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-cong-giao-duoi-cai-nhin-cua-mot-ky-gia-hoa-ky-12/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-cong-giao-duoi-cai-nhin-cua-mot-ky-gia-hoa-ky-12/<![CDATA[Suy Niệm Chúa Nhật XII Thường Niên – Năm A]]>Mon, 19 Jun 2017 18:19:42 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-chua-nhat-xii-thuong-nien-nam-a/http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-chua-nhat-xii-thuong-nien-nam-a/<![CDATA[Thư mời tham dự Lễ giỗ và Tạ Ơn ban hành Nghị định Đấng Đáng Kính ĐHY FX Nguyễn văn Thuận]]>Mon, 19 Jun 2017 18:15:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/thu-moi-tham-du-le-gio-va-ta-on-ban-hanh-nghi-dinh-dang-dang-kinh-dhy-fx-nguyen-van-thuan/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/thu-moi-tham-du-le-gio-va-ta-on-ban-hanh-nghi-dinh-dang-dang-kinh-dhy-fx-nguyen-van-thuan/<![CDATA[Thủ Tướng Helmut Kohl Vị Kiến Trúc Sư vĩ đại đã ra đi]]>Mon, 19 Jun 2017 18:12:36 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thu-tuong-helmut-kohl-vi-kien-truc-su-vi-dai-da-ra-di/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thu-tuong-helmut-kohl-vi-kien-truc-su-vi-dai-da-ra-di/<![CDATA[Chương trình: Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang Quảng Trị lần thứ 31]]>Mon, 19 Jun 2017 18:07:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/chuong-trinh-dai-hoi-hanh-huong-duc-me-la-vang-quang-tri-lan-thu-31/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/chuong-trinh-dai-hoi-hanh-huong-duc-me-la-vang-quang-tri-lan-thu-31/<![CDATA[Đức Thánh Cha cử hành Lễ Mình Thánh Chúa]]>Mon, 19 Jun 2017 15:23:14 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-cu-hanh-le-minh-thanh-chua/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-cu-hanh-le-minh-thanh-chua/<![CDATA[Sơ Thekkekandathil giúp đỡ các phụ nữ giai cấp dalit cùng đinh ở Ấn độ]]>Mon, 19 Jun 2017 14:49:02 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/so-thekkekandathil-giup-do-cac-phu-nu-giai-cap-dalit-cung-dinh-o-an-do/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/so-thekkekandathil-giup-do-cac-phu-nu-giai-cap-dalit-cung-dinh-o-an-do/<![CDATA[Giáo hội Philippines chuẩn bị kỷ niệm 500 năm đón nhận Tin mừng]]>Mon, 19 Jun 2017 14:43:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-philippines-chuan-bi-ky-niem-500-nam-don-nhan-tin-mung/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-philippines-chuan-bi-ky-niem-500-nam-don-nhan-tin-mung/<![CDATA[Video: Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Lễ Mình Máu Thánh Chúa 2017 tại Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô]]>Sun, 18 Jun 2017 18:27:35 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-bai-giang-cua-duc-thanh-cha-trong-le-minh-mau-thanh-chua-2017-tai-den-tho-thanh-gioan-laterano/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-bai-giang-cua-duc-thanh-cha-trong-le-minh-mau-thanh-chua-2017-tai-den-tho-thanh-gioan-laterano/<![CDATA[Video: Rước kiệu Mình Máu Thánh Chúa tại Thánh Đô Rôma 18/6/2017]]>Sun, 18 Jun 2017 18:23:12 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-ruoc-kieu-minh-mau-thanh-chua-tai-thanh-do-roma-18-6-2017/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-ruoc-kieu-minh-mau-thanh-chua-tai-thanh-do-roma-18-6-2017/<![CDATA[Video: Giáo Hội Năm Châu 12-18/06/2017: Sứ điệp ngày thế giới lần đầu tiên về người nghèo]]>Sun, 18 Jun 2017 18:27:40 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-12-18-06-2017-su-diep-ngay-the-gioi-lan-dau-tien-ve-nguoi-ngheo/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-12-18-06-2017-su-diep-ngay-the-gioi-lan-dau-tien-ve-nguoi-ngheo/<![CDATA[Yêu thương như Giêsu]]>Sun, 18 Jun 2017 18:22:39 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/yeu-thuong-nhu-giesu/http://danchuausa.net/suy-niem/yeu-thuong-nhu-giesu/<![CDATA[Thánh Thể - Tình Yêu Dâng Hiến]]>Sun, 18 Jun 2017 18:17:01 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-the-tinh-yeu-dang-hien/http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-the-tinh-yeu-dang-hien/<![CDATA[Tác dụng của truyền thông xã hội đối với tôn giáo]]>Sun, 18 Jun 2017 18:14:53 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tac-dung-cua-truyen-thong-xa-hoi-doi-voi-ton-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tac-dung-cua-truyen-thong-xa-hoi-doi-voi-ton-giao/<![CDATA[Gia đình VietCatholic Nam Cali họp mặt mừng Father’s Day]]>Sun, 18 Jun 2017 18:10:04 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/gia-dinh-vietcatholic-nam-cali-hop-mat-mung-fathers-day/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/gia-dinh-vietcatholic-nam-cali-hop-mat-mung-fathers-day/<![CDATA[Nỗ lực của các Giáo Hội Kitô Iraq]]>Sun, 18 Jun 2017 18:24:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/no-luc-cua-cac-giao-hoi-kito-iraq/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/no-luc-cua-cac-giao-hoi-kito-iraq/<![CDATA[Sống Bí Tích Thánh Thể là sống Yêu Thương như Thầy Giêsu đã sống]]>Sun, 18 Jun 2017 13:18:46 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/song-bi-tich-thanh-the-la-song-yeu-thuong-nhu-thay-giesu-da-song/http://danchuausa.net/suy-niem/song-bi-tich-thanh-the-la-song-yeu-thuong-nhu-thay-giesu-da-song/<![CDATA[TV Thời sự Giáo hội và Thế giới hôm nay ngày 14-6-2017]]>Sat, 17 Jun 2017 18:36:41 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-hom-nay-ngay-14-6-2017/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-hom-nay-ngay-14-6-2017/<![CDATA[Lễ Mình Máu Thánh Chúa: Có những điều lạ mà rất thường, rất thường mà lại lạ]]>Sat, 17 Jun 2017 18:33:52 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/le-minh-mau-thanh-chua-co-nhung-dieu-la-ma-rat-thuong-rat-thuong-ma-lai-la/http://danchuausa.net/suy-niem/le-minh-mau-thanh-chua-co-nhung-dieu-la-ma-rat-thuong-rat-thuong-ma-lai-la/<![CDATA[Lạy Chúa là Chúa cả trời đất…]]>Sat, 17 Jun 2017 18:29:04 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/lay-chua-la-chua-ca-troi-dat/http://danchuausa.net/suy-niem/lay-chua-la-chua-ca-troi-dat/<![CDATA[Tính hiện đại và truyền thống ở Mỹ, Âu Châu và Nga]]>Sat, 17 Jun 2017 18:25:13 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tinh-hien-dai-va-truyen-thong-o-my-au-chau-va-nga/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tinh-hien-dai-va-truyen-thong-o-my-au-chau-va-nga/<![CDATA[Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do Anh từ chức vì chủ trương của đảng không phù hợp với đức tin Kitô]]>Sat, 17 Jun 2017 18:20:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chu-tich-dang-dan-chu-tu-do-anh-tu-chuc-vi-chu-truong-cua-dang-khong-phu-hop-voi-duc-tin-kito/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chu-tich-dang-dan-chu-tu-do-anh-tu-chuc-vi-chu-truong-cua-dang-khong-phu-hop-voi-duc-tin-kito/<![CDATA[Thủ tướng Angela Merkel: Đức Giáo Hoàng khích lệ bà bảo vệ Hiệp Ước về Thay Đổi Khí Hậu Paris]]>Sat, 17 Jun 2017 18:17:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thu-tuong-angela-merkel-duc-giao-hoang-khich-le-ba-bao-ve-hiep-uoc-ve-thay-doi-khi-hau-paris/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thu-tuong-angela-merkel-duc-giao-hoang-khich-le-ba-bao-ve-hiep-uoc-ve-thay-doi-khi-hau-paris/<![CDATA[Hội đồng Giám mục Ba Lan khẳng định: Tông huấn Amoris Laetitia không cho những người ly dị và tái hôn được rước lễ]]>Sat, 17 Jun 2017 18:14:55 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-dong-giam-muc-ba-lan-khang-dinh-tong-huan-amoris-laetitia-khong-cho-nhung-nguoi-ly-di-va-tai-hon-duoc-ruoc-le/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-dong-giam-muc-ba-lan-khang-dinh-tong-huan-amoris-laetitia-khong-cho-nhung-nguoi-ly-di-va-tai-hon-duoc-ruoc-le/<![CDATA[ĐTGM Konrad Krajewski nhường căn hộ của mình cho một gia đình tị nạn từ Syria]]>Sat, 17 Jun 2017 18:11:30 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtgm-konrad-krajewski-nhuong-can-ho-cua-minh-cho-mot-gia-dinh-ti-nan-tu-syria/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtgm-konrad-krajewski-nhuong-can-ho-cua-minh-cho-mot-gia-dinh-ti-nan-tu-syria/<![CDATA[ĐHY Sarah: các linh mục khinh thường những người đồng tính khi không kêu gọi họ sống khiết tịnh]]>Sat, 17 Jun 2017 18:08:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-sarah-cac-linh-muc-khinh-thuong-nhung-nguoi-dong-tinh-khi-khong-keu-goi-ho-song-khiet-tinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-sarah-cac-linh-muc-khinh-thuong-nhung-nguoi-dong-tinh-khi-khong-keu-goi-ho-song-khiet-tinh/<![CDATA[Hồ chí Minh và Lê chiêu Thống]]>Sat, 17 Jun 2017 18:05:29 +0000http://danchuausa.net/luu/ho-chi-minh-va-le-chieu-thong/http://danchuausa.net/luu/ho-chi-minh-va-le-chieu-thong/<![CDATA[Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn: Thánh hiến và Tạ ơn]]>Fri, 16 Jun 2017 18:23:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dong-men-thanh-gia-cai-mon-thanh-hien-va-ta-on/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dong-men-thanh-gia-cai-mon-thanh-hien-va-ta-on/