<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 17 - 23/10/2014: Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục]]>Thu, 23 Oct 2014 18:47:18 +0000http://danchuausa.net/luu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-17-23102014-duc-giao-hoang-phaolo-de-luc/http://danchuausa.net/luu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-17-23102014-duc-giao-hoang-phaolo-de-luc/<![CDATA[Đèn Cù, bản cáo trạng trước khi đèn bị cháy?]]>Thu, 23 Oct 2014 18:41:25 +0000http://danchuausa.net/luu/den-cu-ban-cao-trang-truoc-khi-den-bi-chay/http://danchuausa.net/luu/den-cu-ban-cao-trang-truoc-khi-den-bi-chay/<![CDATA[Hãy cầu nguyện trong giây phút tối tăm của cuộc đời]]>Thu, 23 Oct 2014 18:23:55 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/hay-cau-nguyen-trong-giay-phut-toi-tam-cua-cuoc-doi/http://danchuausa.net/suy-niem/hay-cau-nguyen-trong-giay-phut-toi-tam-cua-cuoc-doi/<![CDATA[Đức Bênêđíctô XVI lên tiếng: không được hy sinh sự thật cho ước nguyện hòa bình chung chung]]>Thu, 23 Oct 2014 18:20:08 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-benedicto-xvi-len-tieng-khong-duoc-hy-sinh-su-that-cho-uoc-nguyen-hoa-binh-chung-chung/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-benedicto-xvi-len-tieng-khong-duoc-hy-sinh-su-that-cho-uoc-nguyen-hoa-binh-chung-chung/<![CDATA[Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 10 - 16/10/2014: Thảo Luận tại Thượng Hội Đồng ngoại thường về Gia Đình]]>Thu, 23 Oct 2014 18:16:39 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-10-16102014-thao-luan-tai-thuong-hoi-dong-ngoai-thuong-ve-gia-dinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-10-16102014-thao-luan-tai-thuong-hoi-dong-ngoai-thuong-ve-gia-dinh/<![CDATA[Thiên Chúa Đã Ban Cho Đức Mẹ Maria Quyền Lực Và Sứ Mệnh Đạp Nát Đầu Satan!]]>Thu, 23 Oct 2014 12:57:14 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/thien-chua-da-ban-cho-duc-me-maria-quyen-luc-va-su-menh-dap-nat-dau-satan/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/thien-chua-da-ban-cho-duc-me-maria-quyen-luc-va-su-menh-dap-nat-dau-satan/<![CDATA[Tôi xin chọn Người (kỳ 5): Đổ vỡ tương quan gia đình]]>Thu, 23 Oct 2014 11:08:37 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/toi-xin-chon-nguoi-ky-5-do-vo-tuong-quan-gia-dinh/http://danchuausa.net/suy-niem/toi-xin-chon-nguoi-ky-5-do-vo-tuong-quan-gia-dinh/<![CDATA[Thượng Hội Đồng về Gia Đình: những nhận định sau khi kết thúc]]>Wed, 22 Oct 2014 17:53:17 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thuong-hoi-dong-ve-gia-dinh-nhung-nhan-dinh-sau-khi-ket-thuc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thuong-hoi-dong-ve-gia-dinh-nhung-nhan-dinh-sau-khi-ket-thuc/<![CDATA[Chi tiết chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Thánh Cha Phanxicô]]>Wed, 22 Oct 2014 17:45:08 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chi-tiet-chuyen-vieng-tham-tho-nhi-ky-cua-duc-thanh-cha-phanxico/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chi-tiet-chuyen-vieng-tham-tho-nhi-ky-cua-duc-thanh-cha-phanxico/<![CDATA[Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 16-22/10/2014 - Câu chuyện bà góa thành Nain]]>Wed, 22 Oct 2014 17:42:29 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-cung-voi-duc-thanh-cha-phanxico-1622102014-cau-chuyen-ba-goa-thanh-nain/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-cung-voi-duc-thanh-cha-phanxico-1622102014-cau-chuyen-ba-goa-thanh-nain/<![CDATA[Con người hay Robot?]]>Wed, 22 Oct 2014 18:15:38 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/con-nguoi-hay-robot/http://danchuausa.net/suy-niem/con-nguoi-hay-robot/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp kiến chung: kêu gọi chống chia rẽ, ghen tương]]>Wed, 22 Oct 2014 14:23:39 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/duc-thanh-cha-tiep-kien-chung-keu-goi-chong-chia-re-ghen-tuong/http://danchuausa.net/suy-niem/duc-thanh-cha-tiep-kien-chung-keu-goi-chong-chia-re-ghen-tuong/<![CDATA[Thiên Chúa Đã Đưa Sự Sống Của Con Lên Khỏi Huyệt! (22-10: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II)]]>Wed, 22 Oct 2014 11:48:50 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/thien-chua-da-dua-su-song-cua-con-len-khoi-huyet-2210-thanh-giao-hoang-gioan-phaolo-ii/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/thien-chua-da-dua-su-song-cua-con-len-khoi-huyet-2210-thanh-giao-hoang-gioan-phaolo-ii/<![CDATA[Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 03/10 – 09/10/2014: Thượng Hội Đồng ngoại thường về Gia Đình]]>Tue, 21 Oct 2014 18:51:38 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-0310-09102014-thuong-hoi-dong-ngoai-thuong-ve-gia-dinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-0310-09102014-thuong-hoi-dong-ngoai-thuong-ve-gia-dinh/<![CDATA[Câu kết các Lời Nguyện]]>Tue, 21 Oct 2014 18:32:52 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/cau-ket-cac-loi-nguyen/http://danchuausa.net/suy-niem/cau-ket-cac-loi-nguyen/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Kinh Mân Côi và các việc khác kính Đức Mẹ]]>Tue, 21 Oct 2014 18:28:14 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-kinh-man-coi-va-cac-viec-khac-kinh-duc-me/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-kinh-man-coi-va-cac-viec-khac-kinh-duc-me/<![CDATA[Chuyến viếng thăm Sri Lanka của Đức Thánh Cha có thể phải huỷ bỏ]]>Tue, 21 Oct 2014 18:25:31 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuyen-vieng-tham-sri-lanka-cua-duc-thanh-cha-co-the-phai-huy-bo/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuyen-vieng-tham-sri-lanka-cua-duc-thanh-cha-co-the-phai-huy-bo/<![CDATA[Thượng Hội Đồng về Gia Đình: một đồng thuận cao]]>Tue, 21 Oct 2014 18:21:48 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thuong-hoi-dong-ve-gia-dinh-mot-dong-thuan-cao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thuong-hoi-dong-ve-gia-dinh-mot-dong-thuan-cao/<![CDATA[Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc suy niệm “không hổ thẹn vì Tin Mừng” tại Thượng Hội Đồng Giám Mục]]>Tue, 21 Oct 2014 18:17:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/duc-tgm-phaolo-bui-van-doc-suy-niem-khong-ho-then-vi-tin-mung-tai-thuong-hoi-dong-giam-muc/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/duc-tgm-phaolo-bui-van-doc-suy-niem-khong-ho-then-vi-tin-mung-tai-thuong-hoi-dong-giam-muc/<![CDATA[Hội ngộ anh em Linh mục Khóa III ĐCV Saigòn]]>Tue, 21 Oct 2014 18:14:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/hoi-ngo-anh-em-linh-muc-khoa-iii-dcv-saigon/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/hoi-ngo-anh-em-linh-muc-khoa-iii-dcv-saigon/<![CDATA[Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước, Thiên Chúa Ở Cùng Mẹ!]]>Tue, 21 Oct 2014 13:16:48 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/kinh-mung-maria-day-on-phuoc-thien-chua-o-cung-me/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/kinh-mung-maria-day-on-phuoc-thien-chua-o-cung-me/<![CDATA[Đức Giáo Hoàng nghiêm khắc lên án việc bách hại Kitô hữu Trung Đông]]>Mon, 20 Oct 2014 18:26:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-giao-hoang-nghiem-khac-len-an-viec-bach-hai-kito-huu-trung-dong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-giao-hoang-nghiem-khac-len-an-viec-bach-hai-kito-huu-trung-dong/<![CDATA[Tòa Thánh mời gọi các tín hữu Ấn Giáo cộng tác chống văn hóa loại trừ]]>Mon, 20 Oct 2014 15:33:16 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-moi-goi-cac-tin-huu-an-giao-cong-tac-chong-van-hoa-loai-tru/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-moi-goi-cac-tin-huu-an-giao-cong-tac-chong-van-hoa-loai-tru/<![CDATA[Đức Thánh Cha nhóm Công nghị Hồng Y]]>Mon, 20 Oct 2014 15:33:04 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-nhom-cong-nghi-hong-y/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-nhom-cong-nghi-hong-y/<![CDATA[Dùng vệ tinh để kiểm soát việc tôn trọng các quyền con người]]>Mon, 20 Oct 2014 12:43:23 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dung-ve-tinh-de-kiem-soat-viec-ton-trong-cac-quyen-con-nguoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dung-ve-tinh-de-kiem-soat-viec-ton-trong-cac-quyen-con-nguoi/<![CDATA[Cố Gắng Làm Điều Lành Sẽ Đạt Tới Thành Quả Rực Rỡ!]]>Mon, 20 Oct 2014 12:38:52 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/co-gang-lam-dieu-lanh-se-dat-toi-thanh-qua-ruc-ro/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/co-gang-lam-dieu-lanh-se-dat-toi-thanh-qua-ruc-ro/<![CDATA[Tổng hợp tin về Thượng Hội Đồng Giám Mục về Mục Vụ Gia Đình]]>Sun, 19 Oct 2014 18:37:04 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tong-hop-tin-ve-thuong-hoi-dong-giam-muc-ve-muc-vu-gia-dinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tong-hop-tin-ve-thuong-hoi-dong-giam-muc-ve-muc-vu-gia-dinh/<![CDATA[Lịch phụng vụ tháng 11 /2014]]>Sun, 19 Oct 2014 18:24:25 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/lich-phung-vu-thang-11-2014/http://danchuausa.net/suy-niem/lich-phung-vu-thang-11-2014/<![CDATA[Sự can đảm của Đức Phaolô VI đã làm tôi trở lại Công Giáo]]>Sun, 19 Oct 2014 18:20:48 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-can-dam-cua-duc-phaolo-vi-da-lam-toi-tro-lai-cong-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-can-dam-cua-duc-phaolo-vi-da-lam-toi-tro-lai-cong-giao/<![CDATA[Đức Hồng Y Robert Sarah: hãy cầu nguyện cho những người muốn lèo lái Giáo Hội xa cách Thiên Chúa]]>Sun, 19 Oct 2014 18:14:51 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-robert-sarah-hay-cau-nguyen-cho-nhung-nguoi-muon-leo-lai-giao-hoi-xa-cach-thien-chua/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-robert-sarah-hay-cau-nguyen-cho-nhung-nguoi-muon-leo-lai-giao-hoi-xa-cach-thien-chua/