<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Thiên Chúa không làm theo cách mong mỏi của con người]]>Mon, 09 Jul 2018 16:14:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thien-chua-khong-lam-theo-cach-mong-moi-cua-con-nguoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thien-chua-khong-lam-theo-cach-mong-moi-cua-con-nguoi/<![CDATA[ĐTC Phanxicô tại Bari: “Trung Đông là một hòm bia của hòa bình, chứ không phải là cái lò chiến tranh!”]]>Mon, 09 Jul 2018 16:10:08 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-tai-bari-trung-dong-la-mot-hom-bia-cua-hoa-binh-chu-khong-phai-la-cai-lo-chien-tranh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-tai-bari-trung-dong-la-mot-hom-bia-cua-hoa-binh-chu-khong-phai-la-cai-lo-chien-tranh/<![CDATA[TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Hai 9/7/2018: Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện cho Quê Hương Việt Nam tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam]]>Mon, 09 Jul 2018 13:59:03 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-hai-9-7-2018-dem-thap-nen-cau-nguyen-cho-que-huong-viet-nam-tai-trung-tam-cong-giao-viet-nam/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-hai-9-7-2018-dem-thap-nen-cau-nguyen-cho-que-huong-viet-nam-tai-trung-tam-cong-giao-viet-nam/<![CDATA[Tòa Thánh quan tâm đến số phận 1,2 triệu người làm nghề biển]]>Mon, 09 Jul 2018 13:51:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-quan-tam-den-so-phan-12-trieu-nguoi-lam-nghe-bien/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-quan-tam-den-so-phan-12-trieu-nguoi-lam-nghe-bien/<![CDATA[Các GM Philippine và chính quyền ký hiệp ước hỗ trợ các thừa sai ngoại quốc]]>Mon, 09 Jul 2018 11:54:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-gm-philippine-va-chinh-quyen-ky-hiep-uoc-ho-tro-cac-thua-sai-ngoai-quoc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-gm-philippine-va-chinh-quyen-ky-hiep-uoc-ho-tro-cac-thua-sai-ngoai-quoc/<![CDATA[Cuộc đời của Johannes de Habsbourg-Lorraine, từ một chủ ngân hàng trở thành linh mục]]>Mon, 09 Jul 2018 09:48:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-doi-cua-johannes-de-habsbourglorraine-tu-mot-chu-ngan-hang-tro-thanh-linh-muc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-doi-cua-johannes-de-habsbourglorraine-tu-mot-chu-ngan-hang-tro-thanh-linh-muc/<![CDATA[Văn kiện mới của Tòa Thánh về Kinh Tế và Tài Chánh: Dẫn Nhập]]>Sun, 08 Jul 2018 16:49:12 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/van-kien-moi-cua-toa-thanh-ve-kinh-te-va-tai-chanh-dan-nhap/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/van-kien-moi-cua-toa-thanh-ve-kinh-te-va-tai-chanh-dan-nhap/<![CDATA[ĐGH Phanxicô “cám ơn” cuộc viếng thăm đại kết tại Bari]]>Sun, 08 Jul 2018 16:45:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-phanxico-cam-on-cuoc-vieng-tham-dai-ket-tai-bari/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-phanxico-cam-on-cuoc-vieng-tham-dai-ket-tai-bari/<![CDATA[Video: Giáo Hội Năm Châu 09/07/2018: Phản ứng tại Phi Luật Tân trước sự báng bổ của Rodrigo Duterte]]>Sun, 08 Jul 2018 16:21:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-09-07-2018-phan-ung-tai-phi-luat-tan-truoc-su-bang-bo-cua-rodrigo-duterte/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-09-07-2018-phan-ung-tai-phi-luat-tan-truoc-su-bang-bo-cua-rodrigo-duterte/<![CDATA[Tổ quốc lâm nguy]]>Sun, 08 Jul 2018 16:15:33 +0000http://danchuausa.net/luu/to-quoc-lam-nguy/http://danchuausa.net/luu/to-quoc-lam-nguy/<![CDATA[Lời chào mừng và tuyên bó lý do Đêm Thắp Nến tại Trung Tâm Công Giáo Orange 6-7-2018]]>Sun, 08 Jul 2018 13:50:02 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/loi-chao-mung-va-tuyen-bo-ly-do-dem-thap-nen-tai-trung-tam-cong-giao-orange-6-7-2018/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/loi-chao-mung-va-tuyen-bo-ly-do-dem-thap-nen-tai-trung-tam-cong-giao-orange-6-7-2018/<![CDATA[Bài phát biểu - Hiểm họa của Trung quốc với Việt nam và Thế giới]]>Sun, 08 Jul 2018 13:37:02 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/bai-phat-bieu-hiem-hoa-cua-trung-quoc-voi-viet-nam-va-the-gioi/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/bai-phat-bieu-hiem-hoa-cua-trung-quoc-voi-viet-nam-va-the-gioi/<![CDATA[ĐTC Phanxicô: Chúa mời gọi chúng ta khiêm nhường và ngoan ngoãn lắng nghe Ngài]]>Sun, 08 Jul 2018 13:12:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-chua-moi-goi-chung-ta-khiem-nhuong-va-ngoan-ngoan-lang-nghe-ngai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-chua-moi-goi-chung-ta-khiem-nhuong-va-ngoan-ngoan-lang-nghe-ngai/<![CDATA[ĐTC Phanxicô thăm nhà thờ chính tòa Bari và viếng ảnh Đức Mẹ Odegitria]]>Sun, 08 Jul 2018 09:34:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-tham-nha-tho-chinh-toa-bari-va-vieng-anh-duc-me-odegitria/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-tham-nha-tho-chinh-toa-bari-va-vieng-anh-duc-me-odegitria/<![CDATA[Bài phát biểu - Căn cước của chúng ta: Chúng tôi là nhân dân]]>Sat, 07 Jul 2018 18:44:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/bai-phat-bieu-can-cuoc-cua-chung-ta-chung-toi-la-nhan-dan/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/bai-phat-bieu-can-cuoc-cua-chung-ta-chung-toi-la-nhan-dan/<![CDATA[Đức Phanxicô tại Bari lên án “việc im lặng đồng loã” trước sự đau khổ của Kitô hữu Trung Đông]]>Sat, 07 Jul 2018 18:21:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-phanxico-tai-bari-len-an-viec-im-lang-dong-loa-truoc-su-dau-kho-cua-kito-huu-trung-dong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-phanxico-tai-bari-len-an-viec-im-lang-dong-loa-truoc-su-dau-kho-cua-kito-huu-trung-dong/<![CDATA[Video Phóng sự: Đức Thánh Cha và các nhà lãnh đạo các Giáo Hội Kitô cầu nguyện cho Kitô hữu bị bách hại tại Trung Đông]]>Sat, 07 Jul 2018 18:12:36 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-phong-su-duc-thanh-cha-va-cac-nha-lanh-dao-cac-giao-hoi-kito-cau-nguyen-cho-kito-huu-bi-bach-hai-tai-trung-dong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-phong-su-duc-thanh-cha-va-cac-nha-lanh-dao-cac-giao-hoi-kito-cau-nguyen-cho-kito-huu-bi-bach-hai-tai-trung-dong/<![CDATA[Phát biểu của ĐC Nguyễn thái Thành đêm Thắp Nến cầu nguyện cho Việt Nam 6-7-2018]]>Sat, 07 Jul 2018 16:48:30 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/phat-bieu-cua-dc-nguyen-thai-thanh-dem-thap-nen-cau-nguyen-cho-viet-nam-6-7-2018/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/phat-bieu-cua-dc-nguyen-thai-thanh-dem-thap-nen-cau-nguyen-cho-viet-nam-6-7-2018/<![CDATA[Vì sao Chúa Giêsu không được đón tiếp tại quê hương?]]>Sat, 07 Jul 2018 16:28:03 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/vi-sao-chua-giesu-khong-duoc-don-tiep-tai-que-huong/http://danchuausa.net/suy-niem/vi-sao-chua-giesu-khong-duoc-don-tiep-tai-que-huong/<![CDATA[Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Bari với các nhà lãnh đạo các Giáo Hội Kitô Trung Đông]]>Sat, 07 Jul 2018 16:21:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dien-tu-cua-duc-thanh-cha-tai-bari-voi-cac-nha-lanh-dao-cac-giao-hoi-kito-trung-dong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dien-tu-cua-duc-thanh-cha-tai-bari-voi-cac-nha-lanh-dao-cac-giao-hoi-kito-trung-dong/<![CDATA[Hội nghị giữa Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo Kitô]]>Sat, 07 Jul 2018 14:18:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-nghi-giua-duc-thanh-cha-va-cac-vi-lanh-dao-kito/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-nghi-giua-duc-thanh-cha-va-cac-vi-lanh-dao-kito/<![CDATA[Đức Thánh Cha và các Thượng Phụ cầu nguyện cho hòa bình Trung Đông]]>Sat, 07 Jul 2018 14:12:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-va-cac-thuong-phu-cau-nguyen-cho-hoa-binh-trung-dong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-va-cac-thuong-phu-cau-nguyen-cho-hoa-binh-trung-dong/<![CDATA[Một giáo xứ dấn thân với tín dụng nhỏ cho phụ nữ]]>Sat, 07 Jul 2018 09:39:26 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-giao-xu-dan-than-voi-tin-dung-nho-cho-phu-nu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-giao-xu-dan-than-voi-tin-dung-nho-cho-phu-nu/<![CDATA[Lời phát biểu của ĐC Nguyễn Thái Hợp và ĐC Hoàng Đức Oanh trong Đêm Thắp Nến tại TTCGVN Nam Cali 6-7-2018]]>Fri, 06 Jul 2018 18:24:51 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/loi-phat-bieu-cua-dc-nguyen-thai-hop-va-dc-hoang-duc-oanh-trong-dem-thap-nen-tai-ttcgvn-nam-cali-6-7-2018/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/loi-phat-bieu-cua-dc-nguyen-thai-hop-va-dc-hoang-duc-oanh-trong-dem-thap-nen-tai-ttcgvn-nam-cali-6-7-2018/<![CDATA[Hương hoa khiêm nhường, chìa khóa để hiểu Đức Phanxicô]]>Fri, 06 Jul 2018 17:36:51 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/huong-hoa-khiem-nhuong-chia-khoa-de-hieu-duc-phanxico/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/huong-hoa-khiem-nhuong-chia-khoa-de-hieu-duc-phanxico/<![CDATA[Giám Mục Đức cho tất cả người phối ngẫu Tin Lành được rước lễ trong các lễ mừng hôn phối]]>Fri, 06 Jul 2018 17:31:07 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giam-muc-duc-cho-tat-ca-nguoi-phoi-ngau-tin-lanh-duoc-ruoc-le-trong-cac-le-mung-hon-phoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giam-muc-duc-cho-tat-ca-nguoi-phoi-ngau-tin-lanh-duoc-ruoc-le-trong-cac-le-mung-hon-phoi/<![CDATA[Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran qua đời ở tuổi 75]]>Fri, 06 Jul 2018 17:26:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-jean-louis-tauran-qua-doi-o-tuoi-75/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-jean-louis-tauran-qua-doi-o-tuoi-75/<![CDATA[Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 50 Năm Hồng Ân Linh Mục và Thượng Thọ Bát Tuần của Cha Phêrô Nguyễn Chí Thiết]]>Fri, 06 Jul 2018 17:20:01 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/thanh-le-ta-on-mung-50-nam-hong-an-linh-muc-va-thuong-tho-bat-tuan-cua-cha-phero-nguyen-chi-thiet/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/thanh-le-ta-on-mung-50-nam-hong-an-linh-muc-va-thuong-tho-bat-tuan-cua-cha-phero-nguyen-chi-thiet/<![CDATA[Đừng xem thường nhau]]>Fri, 06 Jul 2018 15:52:09 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/dung-xem-thuong-nhau/http://danchuausa.net/suy-niem/dung-xem-thuong-nhau/<![CDATA[Lạy Chúa! Con như người thợ dệt]]>Fri, 06 Jul 2018 15:48:26 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/lay-chua-con-nhu-nguoi-tho-det/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/lay-chua-con-nhu-nguoi-tho-det/