<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Tổng giáo phận Sàigòn có tân Giám Mục Phụ Tá]]>Sat, 25 Jun 2016 05:51:38 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tong-giao-phan-saigon-co-tan-giam-muc-phu-ta/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tong-giao-phan-saigon-co-tan-giam-muc-phu-ta/<![CDATA[Video: Đức Thánh Cha tưởng niệm các nạn nhân tội ác diệt chủng do Thổ Nhĩ Kỳ gây ra]]>Sat, 25 Jun 2016 18:34:26 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-duc-thanh-cha-tuong-niem-cac-nan-nhan-toi-ac-diet-chung-do-tho-nhi-ky-gay-ra/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-duc-thanh-cha-tuong-niem-cac-nan-nhan-toi-ac-diet-chung-do-tho-nhi-ky-gay-ra/<![CDATA[Video: Armenia tưng bừng chào đón Đức Thánh Cha Phanxicô]]>Sat, 25 Jun 2016 18:29:14 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-armenia-tung-bung-chao-don-duc-thanh-cha-phanxico/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-armenia-tung-bung-chao-don-duc-thanh-cha-phanxico/<![CDATA[Đường lên Giêrusalem]]>Sat, 25 Jun 2016 18:23:40 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/duong-len-gierusalem/http://danchuausa.net/suy-niem/duong-len-gierusalem/<![CDATA[Hai Chứng Nhân Của Tình Yêu Và Lòng Mến]]>Sat, 25 Jun 2016 18:17:05 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/hai-chung-nhan-cua-tinh-yeu-va-long-men/http://danchuausa.net/suy-niem/hai-chung-nhan-cua-tinh-yeu-va-long-men/<![CDATA[Ba người theo Chúa]]>Sat, 25 Jun 2016 18:12:38 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/ba-nguoi-theo-chua/http://danchuausa.net/suy-niem/ba-nguoi-theo-chua/<![CDATA[Tường thuật ngày thứ hai chuyến công du của ĐTC bên Armenia]]>Sat, 25 Jun 2016 16:35:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tuong-thuat-ngay-thu-hai-chuyen-cong-du-cua-dtc-ben-armenia/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tuong-thuat-ngay-thu-hai-chuyen-cong-du-cua-dtc-ben-armenia/<![CDATA[Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, tân GM Phụ Tá Sàigòn]]>Sat, 25 Jun 2016 09:46:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/duc-cha-giuse-do-manh-hung-tan-gm-phu-ta-saigon/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/duc-cha-giuse-do-manh-hung-tan-gm-phu-ta-saigon/<![CDATA[Đức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền Armeni]]>Fri, 24 Jun 2016 15:02:31 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-gap-go-chinh-quyen-armeni/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-gap-go-chinh-quyen-armeni/<![CDATA[Thượng Phụ Công Giáo la tinh ở Jerusalem từ chức]]>Fri, 24 Jun 2016 14:48:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thuong-phu-cong-giao-la-tinh-o-jerusalem-tu-chuc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thuong-phu-cong-giao-la-tinh-o-jerusalem-tu-chuc/<![CDATA[Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Cộng Hòa Armeni]]>Fri, 24 Jun 2016 14:44:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-bat-dau-vieng-tham-cong-hoa-armeni/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-bat-dau-vieng-tham-cong-hoa-armeni/<![CDATA[Nhận định của Giáo Hội về việc ký kết hiệp định giữa chính quyền Colombia và FARC]]>Fri, 24 Jun 2016 12:27:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nhan-dinh-cua-giao-hoi-ve-viec-ky-ket-hiep-dinh-giua-chinh-quyen-colombia-va-farc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nhan-dinh-cua-giao-hoi-ve-viec-ky-ket-hiep-dinh-giua-chinh-quyen-colombia-va-farc/<![CDATA[“Căn nhà của Lòng thương xót” cho người vô gia cư tại khuôn viên Gemelli]]>Fri, 24 Jun 2016 11:15:36 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/can-nha-cua-long-thuong-xot-cho-nguoi-vo-gia-cu-tai-khuon-vien-gemelli/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/can-nha-cua-long-thuong-xot-cho-nguoi-vo-gia-cu-tai-khuon-vien-gemelli/<![CDATA[Tòa Thánh lên tiếng về vụ Đức Cha Mã Đạt Khâm]]>Thu, 23 Jun 2016 14:52:09 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-len-tieng-ve-vu-duc-cha-ma-dat-kham/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-len-tieng-ve-vu-duc-cha-ma-dat-kham/<![CDATA[Sứ điệp Video của Đức Thánh Cha gửi Armeni]]>Thu, 23 Jun 2016 14:44:07 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-video-cua-duc-thanh-cha-gui-armeni/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-video-cua-duc-thanh-cha-gui-armeni/<![CDATA[Hãy nhìn mình trong tấm gương trước khi xét đoán người khác]]>Thu, 23 Jun 2016 11:17:48 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/hay-nhin-minh-trong-tam-guong-truoc-khi-xet-doan-nguoi-khac/http://danchuausa.net/suy-niem/hay-nhin-minh-trong-tam-guong-truoc-khi-xet-doan-nguoi-khac/<![CDATA[Ngày Quốc tế giới trẻ là một hành trình thiêng liêng cho các bạn trẻ]]>Thu, 23 Jun 2016 10:40:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ngay-quoc-te-gioi-tre-la-mot-hanh-trinh-thieng-lieng-cho-cac-ban-tre/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ngay-quoc-te-gioi-tre-la-mot-hanh-trinh-thieng-lieng-cho-cac-ban-tre/<![CDATA[Tôi là Gioan]]>Wed, 22 Jun 2016 18:36:22 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/toi-la-gioan/http://danchuausa.net/suy-niem/toi-la-gioan/<![CDATA[Sứ vụ dọn đường và làm chứng cho Đức Giêsu]]>Wed, 22 Jun 2016 18:29:03 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/su-vu-don-duong-va-lam-chung-cho-duc-giesu/http://danchuausa.net/suy-niem/su-vu-don-duong-va-lam-chung-cho-duc-giesu/<![CDATA[Ngày Sinh Nhật Thánh Gioan: Nghĩ Về Ơn Gọi]]>Wed, 22 Jun 2016 18:24:36 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/ngay-sinh-nhat-thanh-gioan-nghi-ve-on-goi/http://danchuausa.net/suy-niem/ngay-sinh-nhat-thanh-gioan-nghi-ve-on-goi/<![CDATA[Suy niệm Chúa Nhật 13 thường niên C]]>Wed, 22 Jun 2016 18:21:57 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-chua-nhat-13-thuong-nien-c/http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-chua-nhat-13-thuong-nien-c/<![CDATA[Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 16 – 22/06/2016: Ngày Năm Thánh của dân xiệc]]>Wed, 22 Jun 2016 18:17:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-16-22-06-2016-ngay-nam-thanh-cua-dan-xiec/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-16-22-06-2016-ngay-nam-thanh-cua-dan-xiec/<![CDATA[Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 16– 22/06/2016: Câu chuyện Tôi Biết Chạy Ðến Với Ai?]]>Wed, 22 Jun 2016 18:11:39 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-16-22-06-2016-cau-chuyen-toi-biet-chay-en-voi-ai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-16-22-06-2016-cau-chuyen-toi-biet-chay-en-voi-ai/<![CDATA[Video: Phỏng vấn Thầy Lazarus Xuân Tạo]]>Wed, 22 Jun 2016 18:05:14 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/video-phong-van-thay-lazarus-xuan-tao/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/video-phong-van-thay-lazarus-xuan-tao/<![CDATA[Các người nghèo, người bị loại trừ và bệnh tật là thịt xác của Chúa Kitô]]>Wed, 22 Jun 2016 16:53:27 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/cac-nguoi-ngheo-nguoi-bi-loai-tru-va-benh-tat-la-thit-xac-cua-chua-kito/http://danchuausa.net/suy-niem/cac-nguoi-ngheo-nguoi-bi-loai-tru-va-benh-tat-la-thit-xac-cua-chua-kito/<![CDATA[Chiến dịch chống khai thác tình dục và buôn người của tu sĩ Brazil]]>Wed, 22 Jun 2016 15:47:30 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chien-dich-chong-khai-thac-tinh-duc-va-buon-nguoi-cua-tu-si-brazil/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chien-dich-chong-khai-thac-tinh-duc-va-buon-nguoi-cua-tu-si-brazil/<![CDATA[Khoảng 1500 bạn trẻ Philippin tham dự ngày Quốc tế Giới trẻ tại Cracovia]]>Tue, 21 Jun 2016 12:54:02 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/khoang-1500-ban-tre-philippin-tham-du-ngay-quoc-te-gioi-tre-tai-cracovia/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/khoang-1500-ban-tre-philippin-tham-du-ngay-quoc-te-gioi-tre-tai-cracovia/<![CDATA[Lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giê-su của gia đình nữ tu Christine Schenk]]>Tue, 21 Jun 2016 10:38:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/long-ton-sung-thanh-tam-chua-giesu-cua-gia-dinh-nu-tu-christine-schenk/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/long-ton-sung-thanh-tam-chua-giesu-cua-gia-dinh-nu-tu-christine-schenk/<![CDATA[Nữ tu Reginette, dòng Thừa sai bác ái, người Rwanda, bị giết ở Yemen]]>Tue, 21 Jun 2016 10:22:38 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nu-tu-reginette-dong-thua-sai-bac-ai-nguoi-rwanda-bi-giet-o-yemen/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nu-tu-reginette-dong-thua-sai-bac-ai-nguoi-rwanda-bi-giet-o-yemen/<![CDATA[Video: Giáo Hội Năm Châu 14–20/06/2016: Biểu tượng Công Giáo bị báng bổ trong các cuộc biểu tình tại Chile]]>Mon, 20 Jun 2016 18:45:36 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-14-20-06-2016-bieu-tuong-cong-giao-bi-bang-bo-trong-cac-cuoc-bieu-tinh-tai-chile/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-14-20-06-2016-bieu-tuong-cong-giao-bi-bang-bo-trong-cac-cuoc-bieu-tinh-tai-chile/