<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào]]>Wed, 04 Nov 2020 16:08:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hau-qua-cuoc-bau-cu-2020-gioi-truyen-thong-mat-mat-dang-dan-chu-thoai-trao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hau-qua-cuoc-bau-cu-2020-gioi-truyen-thong-mat-mat-dang-dan-chu-thoai-trao/<![CDATA[Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo]]>Wed, 04 Nov 2020 15:56:31 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hau-qua-cuoc-bau-cu-2020-nhung-anh-huong-voi-cac-chinh-sach-cong-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hau-qua-cuoc-bau-cu-2020-nhung-anh-huong-voi-cac-chinh-sach-cong-giao/<![CDATA[Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình]]>Wed, 04 Nov 2020 15:50:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nghi-thuc-tru-ta-tren-da-gia-tang-dac-biet-la-sau-nhung-cuoc-bieu-tinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nghi-thuc-tru-ta-tren-da-gia-tang-dac-biet-la-sau-nhung-cuoc-bieu-tinh/<![CDATA[Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận]]>Wed, 04 Nov 2020 15:38:06 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tong-thong-trump-tuyen-bo-chien-thang-va-canh-bao-tro-gian-lan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tong-thong-trump-tuyen-bo-chien-thang-va-canh-bao-tro-gian-lan/<![CDATA[ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận]]>Wed, 04 Nov 2020 15:26:41 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-ban-hanh-tu-sac-lien-quan-den-viec-lap-cac-hoi-dong-giao-phan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-ban-hanh-tu-sac-lien-quan-den-viec-lap-cac-hoi-dong-giao-phan/<![CDATA[Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người]]>Wed, 04 Nov 2020 14:33:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-keu-goi-bao-ve-tinh-chat-thanh-thieng-su-song-con-nguoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-keu-goi-bao-ve-tinh-chat-thanh-thieng-su-song-con-nguoi/<![CDATA[Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự]]>Wed, 04 Nov 2020 14:27:01 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-phap-phan-doi-lenh-han-che-cu-hanh-thanh-le-co-giao-dan-tham-du/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-phap-phan-doi-lenh-han-che-cu-hanh-thanh-le-co-giao-dan-tham-du/<![CDATA[Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu]]>Wed, 04 Nov 2020 14:12:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-pakistan-vui-mung-vi-arzoo-13-tuoi-bi-bat-coc-va-ep-theo-hoi-giao-duoc-giai-cuu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-pakistan-vui-mung-vi-arzoo-13-tuoi-bi-bat-coc-va-ep-theo-hoi-giao-duoc-giai-cuu/<![CDATA[ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta]]>Wed, 04 Nov 2020 13:53:29 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/dtc-phanxico-cau-nguyen-la-banh-lai-huong-dan-cuoc-doi-chung-ta/http://danchuausa.net/suy-niem/dtc-phanxico-cau-nguyen-la-banh-lai-huong-dan-cuoc-doi-chung-ta/<![CDATA[ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna]]>Wed, 04 Nov 2020 12:27:30 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-va-cac-giam-muc-tren-the-gioi-dau-buon-ve-cac-vu-tan-cong-o-vienna/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-va-cac-giam-muc-tren-the-gioi-dau-buon-ve-cac-vu-tan-cong-o-vienna/<![CDATA[Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô]]>Tue, 03 Nov 2020 15:30:46 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-linh-muc-california-da-duoc-huyen-chuc-sau-khi-khong-cong-nhan-duc-thanh-cha-phanxico/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-linh-muc-california-da-duoc-huyen-chuc-sau-khi-khong-cong-nhan-duc-thanh-cha-phanxico/<![CDATA[Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù]]>Tue, 03 Nov 2020 15:18:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/o-dat-nuoc-noi-tung-duoc-xem-la-cong-giao-nhat-hoan-cau-linh-muc-nao-cu-hanh-thanh-le-la-di-tu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/o-dat-nuoc-noi-tung-duoc-xem-la-cong-giao-nhat-hoan-cau-linh-muc-nao-cu-hanh-thanh-le-la-di-tu/<![CDATA[Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả]]>Tue, 03 Nov 2020 15:13:39 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/khong-khi-cuoc-bau-cu-ngay-03-thang-11-cac-nuoc-a-chau-huong-ve-hoa-ky-hoi-hop-theo-doi-ket-qua/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/khong-khi-cuoc-bau-cu-ngay-03-thang-11-cac-nuoc-a-chau-huong-ve-hoa-ky-hoi-hop-theo-doi-ket-qua/<![CDATA[Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại]]>Tue, 03 Nov 2020 15:05:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-cha-mandagi-keu-goi-giai-quyet-van-de-paqua-bang-doi-thoai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-cha-mandagi-keu-goi-giai-quyet-van-de-paqua-bang-doi-thoai/<![CDATA[HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn]]>Tue, 03 Nov 2020 15:00:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hdgm-bac-phi-moi-goi-cac-tin-huu-xay-dung-mot-the-gioi-tot-dep-hon/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hdgm-bac-phi-moi-goi-cac-tin-huu-xay-dung-mot-the-gioi-tot-dep-hon/<![CDATA[Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền]]>Tue, 03 Nov 2020 14:54:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-to-chuc-ton-giao-philippines-keu-goi-dieu-tra-quoc-te-ve-vi-pham-nhan-quyen/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-to-chuc-ton-giao-philippines-keu-goi-dieu-tra-quoc-te-ve-vi-pham-nhan-quyen/<![CDATA[ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna]]>Tue, 03 Nov 2020 11:13:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-schonborn-keu-goi-cau-nguyen-cho-cac-nan-nhan-trong-cac-vu-no-sung-o-vienna/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-schonborn-keu-goi-cau-nguyen-cho-cac-nan-nhan-trong-cac-vu-no-sung-o-vienna/<![CDATA[Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ]]>Tue, 03 Nov 2020 11:05:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/sang-kien-lan-hat-toan-cau-cau-nguyen-cho-cac-thai-nhi-da-bi-pha-bo/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/sang-kien-lan-hat-toan-cau-cau-nguyen-cho-cac-thai-nhi-da-bi-pha-bo/<![CDATA[ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời]]>Tue, 03 Nov 2020 10:32:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-dang-le-cau-nguyen-cho-cac-tin-huu-qua-doi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-dang-le-cau-nguyen-cho-cac-tin-huu-qua-doi/<![CDATA[Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo]]>Mon, 02 Nov 2020 18:32:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lan-song-phan-doi-gia-tang-tai-pakistan-sau-khi-toa-an-dong-thuan-voi-vu-bat-coc-tre-vi-thanh-nien-cong-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lan-song-phan-doi-gia-tang-tai-pakistan-sau-khi-toa-an-dong-thuan-voi-vu-bat-coc-tre-vi-thanh-nien-cong-giao/<![CDATA[Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau]]>Mon, 02 Nov 2020 18:29:03 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tuyen-bo-chung-giua-cong-giao-va-hoi-giao-tai-bi-bay-to-mong-muon-ton-trong-lan-nhau/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tuyen-bo-chung-giua-cong-giao-va-hoi-giao-tai-bi-bay-to-mong-muon-ton-trong-lan-nhau/<![CDATA[Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành]]>Mon, 02 Nov 2020 14:47:10 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tinh-thanh-hieu-cua-bi-tich-giai-toi-tin-lanh/http://danchuausa.net/suy-niem/tinh-thanh-hieu-cua-bi-tich-giai-toi-tin-lanh/<![CDATA[Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công]]>Mon, 02 Nov 2020 14:38:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thu-do-vienna-cua-ao-bi-khung-bo-hoi-giao-tan-cong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thu-do-vienna-cua-ao-bi-khung-bo-hoi-giao-tan-cong/<![CDATA[Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính]]>Mon, 02 Nov 2020 14:33:07 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nguyen-van-la-thu-cua-toa-thanh-giai-thich-tuyen-bo-cua-duc-phanxico-ve-viec-song-chung-dong-tinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nguyen-van-la-thu-cua-toa-thanh-giai-thich-tuyen-bo-cua-duc-phanxico-ve-viec-song-chung-dong-tinh/<![CDATA[Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump]]>Mon, 02 Nov 2020 14:27:30 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-bach-oc-da-bi-bao-vay-boi-nhung-nguoi-chong-tong-thong-trump/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-bach-oc-da-bi-bao-vay-boi-nhung-nguoi-chong-tong-thong-trump/<![CDATA[Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn]]>Mon, 02 Nov 2020 14:21:55 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-tong-giam-muc-philadelphia-cau-nguyen-keu-goi-hoa-binh-sau-nhieu-ngay-bat-on/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-tong-giam-muc-philadelphia-cau-nguyen-keu-goi-hoa-binh-sau-nhieu-ngay-bat-on/<![CDATA[Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo]]>Mon, 02 Nov 2020 14:15:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/biden-chao-hang-cam-hung-duc-tin-cong-giao-mac-du-tiep-tuc-ung-ho-pha-thai-va-doi-han-che-tu-do-ton-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/biden-chao-hang-cam-hung-duc-tin-cong-giao-mac-du-tiep-tuc-ung-ho-pha-thai-va-doi-han-che-tu-do-ton-giao/<![CDATA[Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”]]>Mon, 02 Nov 2020 12:04:15 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-an-brazil-cam-mot-to-chuc-van-dong-pha-thai-dung-ten-cong-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-an-brazil-cam-mot-to-chuc-van-dong-pha-thai-dung-ten-cong-giao/<![CDATA[Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống]]>Mon, 02 Nov 2020 11:51:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-ngan-giao-xu-chau-thanh-the-trong-ngay-hoa-ky-bau-tong-thong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-ngan-giao-xu-chau-thanh-the-trong-ngay-hoa-ky-bau-tong-thong/<![CDATA[ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta]]>Mon, 02 Nov 2020 11:45:08 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-bo-nhiem-duc-tong-giam-muc-tomasi-lam-dac-su-cua-ngai-tai-hoi-hiep-si-malta/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-bo-nhiem-duc-tong-giam-muc-tomasi-lam-dac-su-cua-ngai-tai-hoi-hiep-si-malta/