<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Mẹ lạnh lắm phải không?]]>Tue, 13 Mar 2018 17:43:08 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/me-lanh-lam-phai-khong/http://danchuausa.net/suy-niem/me-lanh-lam-phai-khong/<![CDATA[Toàn văn lá thư của Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 gởi cho Đức Ông Dario Viganò]]>Tue, 13 Mar 2018 17:36:19 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toan-van-la-thu-cua-duc-giao-hoang-danh-du-benedicto-thu-16-goi-cho-duc-ong-dario-vigano/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toan-van-la-thu-cua-duc-giao-hoang-danh-du-benedicto-thu-16-goi-cho-duc-ong-dario-vigano/<![CDATA[Ba “giám mục” Trung Quốc tham gia trong Quốc Hội, bỏ phiếu cho Tập Cận Bình làm “Đại Đế muôn năm”]]>Tue, 13 Mar 2018 17:32:55 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ba-giam-muc-trung-quoc-tham-gia-trong-quoc-hoi-bo-phieu-cho-tap-can-binh-lam-dai-de-muon-nam/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ba-giam-muc-trung-quoc-tham-gia-trong-quoc-hoi-bo-phieu-cho-tap-can-binh-lam-dai-de-muon-nam/<![CDATA[Mừng 5 Năm Đức Phanxicô cai quản Giáo Hội]]>Tue, 13 Mar 2018 17:27:04 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mung-5-nam-duc-phanxico-cai-quan-giao-hoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mung-5-nam-duc-phanxico-cai-quan-giao-hoi/<![CDATA[Đức Hồng Y Karl Lehmann qua đời vì đột quỵ]]>Tue, 13 Mar 2018 17:14:32 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-karl-lehmann-qua-doi-vi-dot-quy/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-karl-lehmann-qua-doi-vi-dot-quy/<![CDATA[Tu sĩ Dòng Tên người Argentina đã lên ngôi Giáo Hoàng]]>Tue, 13 Mar 2018 17:11:46 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tu-si-dong-ten-nguoi-argentina-da-len-ngoi-giao-hoang/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tu-si-dong-ten-nguoi-argentina-da-len-ngoi-giao-hoang/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Chủ tế rước Lễ nhiều lần trong Thứ Sáu Tuần Thánh được không? Nói thêm về lời nguyện trên dân chúng]]>Tue, 13 Mar 2018 14:50:18 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-chu-te-ruoc-le-nhieu-lan-trong-thu-sau-tuan-thanh-duoc-khong-noi-them-ve-loi-nguyen-tren-dan-chung/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-chu-te-ruoc-le-nhieu-lan-trong-thu-sau-tuan-thanh-duoc-khong-noi-them-ve-loi-nguyen-tren-dan-chung/<![CDATA[Chính Khi Hiến Thân Là Khi Nhận Lãnh]]>Tue, 13 Mar 2018 14:25:03 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chinh-khi-hien-than-la-khi-nhan-lanh/http://danchuausa.net/suy-niem/chinh-khi-hien-than-la-khi-nhan-lanh/<![CDATA[Giáo hội Ấn độ kỷ niệm 5 năm Giáo hoàng của Đức Phanxicô]]>Tue, 13 Mar 2018 14:20:36 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-an-do-ky-niem-5-nam-giao-hoang-cua-duc-phanxico/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-an-do-ky-niem-5-nam-giao-hoang-cua-duc-phanxico/<![CDATA[Mừng 5 năm Đức Thánh Cha Phanxicô phục vụ trong cương vị Giáo Hoàng]]>Tue, 13 Mar 2018 11:03:48 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mung-5-nam-duc-thanh-cha-phanxico-phuc-vu-trong-cuong-vi-giao-hoang/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mung-5-nam-duc-thanh-cha-phanxico-phuc-vu-trong-cuong-vi-giao-hoang/<![CDATA[Hongkong chuẩn bị cuộc gặp gỡ Taizé cho hàng ngàn bạn trẻ vào tháng 8, 2018]]>Tue, 13 Mar 2018 10:40:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hongkong-chuan-bi-cuoc-gap-go-taize-cho-hang-ngan-ban-tre-vao-thang-8-2018/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hongkong-chuan-bi-cuoc-gap-go-taize-cho-hang-ngan-ban-tre-vao-thang-8-2018/<![CDATA[Sứ vụ giáo dục đức tin cho người khuyết tật trí tuệ của các nữ tu]]>Tue, 13 Mar 2018 09:54:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-vu-giao-duc-duc-tin-cho-nguoi-khuyet-tat-tri-tue-cua-cac-nu-tu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-vu-giao-duc-duc-tin-cho-nguoi-khuyet-tat-tri-tue-cua-cac-nu-tu/<![CDATA[Một cõi đi về (2)]]>Mon, 12 Mar 2018 18:47:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/mot-coi-di-ve-2/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/mot-coi-di-ve-2/<![CDATA[Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 12/03/2018: Hiện tượng solar halo trong lễ tuyên phong Chân Phước cho ĐTGM Oscar Romero]]>Mon, 12 Mar 2018 18:43:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-12-03-2018-hien-tuong-solar-halo-trong-le-tuyen-phong-chan-phuoc-cho-dtgm-oscar-romero/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-12-03-2018-hien-tuong-solar-halo-trong-le-tuyen-phong-chan-phuoc-cho-dtgm-oscar-romero/<![CDATA[ĐGH Phanxicô: Đừng là những Kitô hữu dừng chân tại chỗ]]>Mon, 12 Mar 2018 17:52:13 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-phanxico-dung-la-nhung-kito-huu-dung-chan-tai-cho/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-phanxico-dung-la-nhung-kito-huu-dung-chan-tai-cho/<![CDATA[Nhân dịp kỷ niệm 5 năm làm giáo hoàng của Đức Phanxicô, Đức Bênêđíctô XVI xác minh tính liên tục giữa hai triều giáo hoàng]]>Mon, 12 Mar 2018 17:36:29 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nhan-dip-ky-niem-5-nam-lam-giao-hoang-cua-duc-phanxico-duc-benedicto-xvi-xac-minh-tinh-lien-tuc-giua-hai-trieu-giao-hoang/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nhan-dip-ky-niem-5-nam-lam-giao-hoang-cua-duc-phanxico-duc-benedicto-xvi-xac-minh-tinh-lien-tuc-giua-hai-trieu-giao-hoang/<![CDATA[Tản mạn đời tha hương: Làm Quen Văn Hóa Nước Mỹ]]>Mon, 12 Mar 2018 17:31:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tan-man-doi-tha-huong-lam-quen-van-hoa-nuoc-my/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tan-man-doi-tha-huong-lam-quen-van-hoa-nuoc-my/<![CDATA[TV Thời Sự Giáo Hội Và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Hai 12/3/2018]]>Mon, 12 Mar 2018 14:55:07 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-hai-12-3-2018/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-hai-12-3-2018/<![CDATA[Hãy yêu nhau chân thực: bài giảng Mùa Chay thứ hai năm 2018 của Cha Cantalamessa, kỳ cuối]]>Mon, 12 Mar 2018 14:51:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hay-yeu-nhau-chan-thuc-bai-giang-mua-chay-thu-hai-nam-2018-cua-cha-cantalamessa-ky-cuoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hay-yeu-nhau-chan-thuc-bai-giang-mua-chay-thu-hai-nam-2018-cua-cha-cantalamessa-ky-cuoi/<![CDATA[Pakistan đòi mọi công dân phải khai rõ tôn giáo của mình]]>Mon, 12 Mar 2018 14:29:02 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/pakistan-doi-moi-cong-dan-phai-khai-ro-ton-giao-cua-minh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/pakistan-doi-moi-cong-dan-phai-khai-ro-ton-giao-cua-minh/<![CDATA[Không hủy bỏ bản thiết kế của Thiên Chúa]]>Mon, 12 Mar 2018 14:12:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/khong-huy-bo-ban-thiet-ke-cua-thien-chua/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/khong-huy-bo-ban-thiet-ke-cua-thien-chua/<![CDATA[Không dừng lại, nhưng bay lên với ước mơ cao đẹp]]>Mon, 12 Mar 2018 11:26:48 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/khong-dung-lai-nhung-bay-len-voi-uoc-mo-cao-dep/http://danchuausa.net/suy-niem/khong-dung-lai-nhung-bay-len-voi-uoc-mo-cao-dep/<![CDATA[Cuộc đời của Đức cha Lionello Berti, nhà truyền giáo và Giám mục đầu tiên ở Lào]]>Mon, 12 Mar 2018 10:24:53 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-doi-cua-duc-cha-lionello-berti-nha-truyen-giao-va-giam-muc-dau-tien-o-lao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-doi-cua-duc-cha-lionello-berti-nha-truyen-giao-va-giam-muc-dau-tien-o-lao/<![CDATA[Đức Thánh Cha viếng thăm Cộng Đồng thánh Egidio ở Roma]]>Mon, 12 Mar 2018 08:07:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-vieng-tham-cong-dong-thanh-egidio-o-roma/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-vieng-tham-cong-dong-thanh-egidio-o-roma/<![CDATA[Lịch sử Liên Tu Sỉ Roma 2]]>Mon, 12 Mar 2018 06:34:07 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/lich-su-lien-tu-si-roma-2/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/lich-su-lien-tu-si-roma-2/<![CDATA[Video: Giáo Hội Năm Châu 12/03/2018: Vấn đề các nữ tu giúp việc cho các linh mục và giám mục]]>Mon, 12 Mar 2018 06:17:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-12-03-2018-van-de-cac-nu-tu-giup-viec-cho-cac-linh-muc-va-giam-muc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-12-03-2018-van-de-cac-nu-tu-giup-viec-cho-cac-linh-muc-va-giam-muc/<![CDATA[Đức Tổng ra đi và Đức Tổng trở về]]>Sun, 11 Mar 2018 18:47:10 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/duc-tong-ra-di-va-duc-tong-tro-ve/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/duc-tong-ra-di-va-duc-tong-tro-ve/<![CDATA[Niềm Tin Yêu và Hy Vọng Của Các Nữ Tu Việt Nam: Các nữ tu đang học chương trình tiến sĩ tại Hoa Kỳ]]>Sun, 11 Mar 2018 18:43:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/niem-tin-yeu-va-hy-vong-cua-cac-nu-tu-viet-nam-cac-nu-tu-dang-hoc-chuong-trinh-tien-si-tai-hoa-ky/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/niem-tin-yeu-va-hy-vong-cua-cac-nu-tu-viet-nam-cac-nu-tu-dang-hoc-chuong-trinh-tien-si-tai-hoa-ky/<![CDATA[ĐGH: Hãy hân hoan vui mừng và mở lòng để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa]]>Sun, 11 Mar 2018 18:39:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-hay-han-hoan-vui-mung-va-mo-long-de-don-nhan-on-cuu-do-cua-thien-chua/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-hay-han-hoan-vui-mung-va-mo-long-de-don-nhan-on-cuu-do-cua-thien-chua/<![CDATA[Linh mục – Dụng cụ của lòng Chúa thương xót]]>Sun, 11 Mar 2018 18:34:11 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/linh-muc-dung-cu-cua-long-chua-thuong-xot/http://danchuausa.net/suy-niem/linh-muc-dung-cu-cua-long-chua-thuong-xot/