<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Cảnh sát Essex công bố toàn bộ danh sách 39 nạn nhân]]>Sun, 10 Nov 2019 11:59:30 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/canh-sat-essex-cong-bo-toan-bo-danh-sach-39-nan-nhan/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/canh-sat-essex-cong-bo-toan-bo-danh-sach-39-nan-nhan/<![CDATA[Niềm Tin Sự Sống Đời Sau]]>Sat, 09 Nov 2019 06:21:14 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/niem-tin-su-song-doi-sau/http://danchuausa.net/suy-niem/niem-tin-su-song-doi-sau/<![CDATA[Trân quý sự bình an]]>Sat, 09 Nov 2019 06:15:39 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tran-quy-su-binh-an/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tran-quy-su-binh-an/<![CDATA[Lãnh đạo Liên Xô cũ bày tỏ lo ngại về thảm họa hạt nhân toàn cầu]]>Tue, 05 Nov 2019 13:20:58 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lanh-dao-lien-xo-cu-bay-to-lo-ngai-ve-tham-hoa-hat-nhan-toan-cau/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lanh-dao-lien-xo-cu-bay-to-lo-ngai-ve-tham-hoa-hat-nhan-toan-cau/<![CDATA[HĐGM Pháp bắt đầu khóa họp thường niên]]>Tue, 05 Nov 2019 13:00:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hdgm-phap-bat-dau-khoa-hop-thuong-nien/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hdgm-phap-bat-dau-khoa-hop-thuong-nien/<![CDATA[ĐTC và Loan báo Tin Mừng: "Không có Chúa Giêsu, chúng ta không thể làm gì được"]]>Tue, 05 Nov 2019 12:47:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-va-loan-bao-tin-mung-khong-co-chua-giesu-chung-ta-khong-the-lam-gi-duoc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-va-loan-bao-tin-mung-khong-co-chua-giesu-chung-ta-khong-the-lam-gi-duoc/<![CDATA[Giáo hội Philippines kêu gọi giáo dân sống thực tế Ngày Thế giới Người nghèo]]>Tue, 05 Nov 2019 12:47:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-philippines-keu-goi-giao-dan-song-thuc-te-ngay-the-gioi-nguoi-ngheo/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-philippines-keu-goi-giao-dan-song-thuc-te-ngay-the-gioi-nguoi-ngheo/<![CDATA[Xe mui trần Đức Giáo Hoàng sẽ sử dụng tại Thái Lan đã sẵn sàng]]>Tue, 05 Nov 2019 12:03:39 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/xe-mui-tran-duc-giao-hoang-se-su-dung-tai-thai-lan-da-san-sang/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/xe-mui-tran-duc-giao-hoang-se-su-dung-tai-thai-lan-da-san-sang/<![CDATA[Một nhà thờ chính tòa ở Pháp bị trộm xâm nhập]]>Tue, 05 Nov 2019 11:55:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-nha-tho-chinh-toa-o-phap-bi-trom-xam-nhap/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-nha-tho-chinh-toa-o-phap-bi-trom-xam-nhap/<![CDATA[Domitilla Rota, thiên thần của trẻ khuyết tật tâm trí ở Nam Phi]]>Mon, 04 Nov 2019 16:21:53 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/domitilla-rota-thien-than-cua-tre-khuyet-tat-tam-tri-o-nam-phi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/domitilla-rota-thien-than-cua-tre-khuyet-tat-tam-tri-o-nam-phi/<![CDATA[Chính quyền Sri Lanka công nhận một nhà thờ Công giáo là “nơi thánh"]]>Mon, 04 Nov 2019 16:04:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chinh-quyen-sri-lanka-cong-nhan-mot-nha-tho-cong-giao-la-noi-thanh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chinh-quyen-sri-lanka-cong-nhan-mot-nha-tho-cong-giao-la-noi-thanh/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp Liên hiệp quốc tế các Đại học Công giáo]]>Mon, 04 Nov 2019 15:46:32 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-lien-hiep-quoc-te-cac-dai-hoc-cong-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-lien-hiep-quoc-te-cac-dai-hoc-cong-giao/<![CDATA[Hãng tin Fides phỏng vấn ĐTC nhân dịp kết thúc Tháng Truyền giáo Ngoại thường]]>Mon, 04 Nov 2019 13:59:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hang-tin-fides-phong-van-dtc-nhan-dip-ket-thuc-thang-truyen-giao-ngoai-thuong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hang-tin-fides-phong-van-dtc-nhan-dip-ket-thuc-thang-truyen-giao-ngoai-thuong/<![CDATA[ĐTC Phanxicô cử hành thánh lễ tại hầm mộ Priscilla]]>Mon, 04 Nov 2019 12:18:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-cu-hanh-thanh-le-tai-ham-mo-priscilla/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-cu-hanh-thanh-le-tai-ham-mo-priscilla/<![CDATA[Hướng tới kỷ niệm 50 năm linh mục của ĐTC Phanxicô]]>Mon, 04 Nov 2019 12:05:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/huong-toi-ky-niem-50-nam-linh-muc-cua-dtc-phanxico/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/huong-toi-ky-niem-50-nam-linh-muc-cua-dtc-phanxico/<![CDATA[Bà Roberta Cortella và chương trình hành hương thay thế hình phạt tù cho trẻ vị thành niên]]>Mon, 04 Nov 2019 11:25:03 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ba-roberta-cortella-va-chuong-trinh-hanh-huong-thay-the-hinh-phat-tu-cho-tre-vi-thanh-nien/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ba-roberta-cortella-va-chuong-trinh-hanh-huong-thay-the-hinh-phat-tu-cho-tre-vi-thanh-nien/<![CDATA[Có viễn tượng ly giáo tại Đức hay không?]]>Mon, 04 Nov 2019 11:12:47 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/co-vien-tuong-ly-giao-tai-duc-hay-khong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/co-vien-tuong-ly-giao-tai-duc-hay-khong/<![CDATA[Cha Sergio Targa và chương trình giáo dục dành cho các trẻ nữ ở Bangladesh]]>Mon, 04 Nov 2019 10:36:51 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cha-sergio-targa-va-chuong-trinh-giao-duc-danh-cho-cac-tre-nu-o-bangladesh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cha-sergio-targa-va-chuong-trinh-giao-duc-danh-cho-cac-tre-nu-o-bangladesh/<![CDATA[Kinh Truyền Tin 3/11/2019: Cái Nhìn Của Chúa Giêsu Biến Đổi Ông Dakêu]]>Sun, 03 Nov 2019 13:38:22 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/kinh-truyen-tin-3-11-2019-cai-nhin-cua-chua-giesu-bien-doi-ong-dakeu/http://danchuausa.net/suy-niem/kinh-truyen-tin-3-11-2019-cai-nhin-cua-chua-giesu-bien-doi-ong-dakeu/<![CDATA[Cần cảnh giác với phong trào làm youtube về ẩm thực]]>Sun, 03 Nov 2019 09:41:30 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/can-canh-giac-voi-phong-trao-lam-youtube-ve-am-thuc/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/can-canh-giac-voi-phong-trao-lam-youtube-ve-am-thuc/<![CDATA[Ma ma, Phật Phật]]>Sat, 02 Nov 2019 18:35:01 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/ma-ma-phat-phat/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/ma-ma-phat-phat/<![CDATA[Sứ mạng của Chúa Giê-su Ki-tô Con Thiên Chúa]]>Sat, 02 Nov 2019 18:12:47 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/su-mang-cua-chua-giesu-kito-con-thien-chua/http://danchuausa.net/suy-niem/su-mang-cua-chua-giesu-kito-con-thien-chua/<![CDATA[Chúa Nhật 31 Thường Niên C 2019: Mùa Xuân Trở Về Sau Hạnh Ngộ]]>Sat, 02 Nov 2019 17:50:37 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-31-thuong-nien-c-2019-mua-xuan-tro-ve-sau-hanh-ngo/http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-31-thuong-nien-c-2019-mua-xuan-tro-ve-sau-hanh-ngo/<![CDATA[Dakêu gặp Chúa đổi đời]]>Sat, 02 Nov 2019 17:19:43 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/dakeu-gap-chua-doi-doi/http://danchuausa.net/suy-niem/dakeu-gap-chua-doi-doi/<![CDATA[Nhân Tháng Mười Một - Nghĩ Suy Về Cái Chết]]>Sat, 02 Nov 2019 17:15:42 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/nhan-thang-muoi-mot-nghi-suy-ve-cai-chet/http://danchuausa.net/suy-niem/nhan-thang-muoi-mot-nghi-suy-ve-cai-chet/<![CDATA[Lễ các linh hồn: Mùa Đông Và Những Ngọn Lửa Ấm]]>Sat, 02 Nov 2019 17:03:38 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/le-cac-linh-hon-mua-dong-va-nhung-ngon-lua-am/http://danchuausa.net/suy-niem/le-cac-linh-hon-mua-dong-va-nhung-ngon-lua-am/<![CDATA[Các Giám mục Hoa Kỳ mời gọi văn minh trong đối thoại]]>Sat, 02 Nov 2019 16:41:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-hoa-ky-moi-goi-van-minh-trong-doi-thoai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-hoa-ky-moi-goi-van-minh-trong-doi-thoai/<![CDATA[Phim vu khống Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI bị phê bình]]>Sat, 02 Nov 2019 16:36:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phim-vu-khong-duc-giao-hoang-bien-duc-xvi-bi-phe-binh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phim-vu-khong-duc-giao-hoang-bien-duc-xvi-bi-phe-binh/<![CDATA[Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ suy tư về ý nghĩa sự chết]]>Sat, 02 Nov 2019 16:28:11 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-moi-goi-nguoi-tre-suy-tu-ve-y-nghia-su-chet/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-moi-goi-nguoi-tre-suy-tu-ve-y-nghia-su-chet/<![CDATA[Vatican giới thiệu tập sách “Điện ảnh và các Giáo hoàng. Tài liệu chưa được công bố”]]>Sat, 02 Nov 2019 12:24:10 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/vatican-gioi-thieu-tap-sach-dien-anh-va-cac-giao-hoang-tai-lieu-chua-duoc-cong-bo/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/vatican-gioi-thieu-tap-sach-dien-anh-va-cac-giao-hoang-tai-lieu-chua-duoc-cong-bo/