<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Mùa đông về chưa anh?]]>Thu, 14 Dec 2017 19:34:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/mua-dong-ve-chua-anh/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/mua-dong-ve-chua-anh/<![CDATA[Tìm Chúa cho mình và cho người khác]]>Thu, 14 Dec 2017 19:30:15 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tim-chua-cho-minh-va-cho-nguoi-khac/http://danchuausa.net/suy-niem/tim-chua-cho-minh-va-cho-nguoi-khac/<![CDATA[Để Con nên hình bóng Ngài]]>Thu, 14 Dec 2017 19:26:41 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/de-con-nen-hinh-bong-ngai/http://danchuausa.net/suy-niem/de-con-nen-hinh-bong-ngai/<![CDATA[Cháu gái Mục Sư King, siêu sao phò sự sống]]>Thu, 14 Dec 2017 18:27:03 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chau-gai-muc-su-king-sieu-sao-pho-su-song/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chau-gai-muc-su-king-sieu-sao-pho-su-song/<![CDATA[Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm B]]>Thu, 14 Dec 2017 18:22:49 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-chua-nhat-iii-mua-vong-nam-b/http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-chua-nhat-iii-mua-vong-nam-b/<![CDATA[Chúa Nhật III Vọng –B]]>Thu, 14 Dec 2017 15:57:20 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-iii-vong-b/http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-iii-vong-b/<![CDATA[TV Thời Sự Giáo Hội Và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Năm 14/12/2017]]>Thu, 14 Dec 2017 15:51:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-nam-14-12-2017/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-nam-14-12-2017/<![CDATA[Cuộc hoán cải của một thương gia người pháp nhờ chứng tá của cha J. Hamel]]>Thu, 14 Dec 2017 14:17:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-hoan-cai-cua-mot-thuong-gia-nguoi-phap-nho-chung-ta-cua-cha-j-hamel/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-hoan-cai-cua-mot-thuong-gia-nguoi-phap-nho-chung-ta-cua-cha-j-hamel/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp kiến các Đại sứ mới của 7 nước]]>Thu, 14 Dec 2017 14:01:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-cac-dai-su-moi-cua-7-nuoc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-cac-dai-su-moi-cua-7-nuoc/<![CDATA[Thiên Chúa nhân hậu như người cha và dịu hiền như người mẹ]]>Thu, 14 Dec 2017 13:02:44 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thien-chua-nhan-hau-nhu-nguoi-cha-va-diu-hien-nhu-nguoi-me/http://danchuausa.net/suy-niem/thien-chua-nhan-hau-nhu-nguoi-cha-va-diu-hien-nhu-nguoi-me/<![CDATA[Dẫn nhập vào Ngũ Kinh, tiếp theo]]>Wed, 13 Dec 2017 18:41:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dan-nhap-vao-ngu-kinh-tiep-theo/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dan-nhap-vao-ngu-kinh-tiep-theo/<![CDATA[Chính phủ Ấn ca ngợi sự phục vụ của Giáo Hội dành cho người nghèo]]>Wed, 13 Dec 2017 18:15:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chinh-phu-an-ca-ngoi-su-phuc-vu-cua-giao-hoi-danh-cho-nguoi-ngheo/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chinh-phu-an-ca-ngoi-su-phuc-vu-cua-giao-hoi-danh-cho-nguoi-ngheo/<![CDATA[Tổng Giáo phận Chittagong, Bangladesh, kỷ niệm 500 năm đón nhận Tin Mừng]]>Wed, 13 Dec 2017 14:52:08 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tong-giao-phan-chittagong-bangladesh-ky-niem-500-nam-don-nhan-tin-mung/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tong-giao-phan-chittagong-bangladesh-ky-niem-500-nam-don-nhan-tin-mung/<![CDATA[Tại sao phải tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật?]]>Wed, 13 Dec 2017 12:35:29 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tai-sao-phai-tham-du-thanh-le-chua-nhat/http://danchuausa.net/suy-niem/tai-sao-phai-tham-du-thanh-le-chua-nhat/<![CDATA[Chứng nhân trung thực]]>Tue, 12 Dec 2017 17:51:43 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chung-nhan-trung-thuc/http://danchuausa.net/suy-niem/chung-nhan-trung-thuc/<![CDATA[Dẫn nhập vào Ngũ Kinh]]>Tue, 12 Dec 2017 17:44:12 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dan-nhap-vao-ngu-kinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dan-nhap-vao-ngu-kinh/<![CDATA[Hội nghị tại Vatican nhấn mạnh tới vai trò giáo dân trước những thách đố của thời đại]]>Tue, 12 Dec 2017 17:39:13 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-nghi-tai-vatican-nhan-manh-toi-vai-tro-giao-dan-truoc-nhung-thach-do-cua-thoi-dai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-nghi-tai-vatican-nhan-manh-toi-vai-tro-giao-dan-truoc-nhung-thach-do-cua-thoi-dai/<![CDATA[Anh em hãy vui lên]]>Tue, 12 Dec 2017 17:34:06 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/anh-em-hay-vui-len/http://danchuausa.net/suy-niem/anh-em-hay-vui-len/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Các vị đồng tế Rước lễ bằng cách chấm được không?]]>Tue, 12 Dec 2017 17:30:55 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-cac-vi-dong-te-ruoc-le-bang-cach-cham-duoc-khong/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-cac-vi-dong-te-ruoc-le-bang-cach-cham-duoc-khong/<![CDATA[Thân thế đáng ngạc nhiên của Đức Tân Tổng Giám Mục Paris]]>Tue, 12 Dec 2017 17:24:31 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/than-the-dang-ngac-nhien-cua-duc-tan-tong-giam-muc-paris/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/than-the-dang-ngac-nhien-cua-duc-tan-tong-giam-muc-paris/<![CDATA[Chỉ sáu tháng sau khi chấp nhận “hôn nhân đồng tính”, Bermuda quay lại với hôn nhân truyền thống]]>Tue, 12 Dec 2017 17:19:14 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chi-sau-thang-sau-khi-chap-nhan-hon-nhan-dong-tinh-bermuda-quay-lai-voi-hon-nhan-truyen-thong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chi-sau-thang-sau-khi-chap-nhan-hon-nhan-dong-tinh-bermuda-quay-lai-voi-hon-nhan-truyen-thong/<![CDATA[Đừng quên tình cảnh người Kitô hữu Palestine]]>Tue, 12 Dec 2017 17:15:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dung-quen-tinh-canh-nguoi-kito-huu-palestine/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dung-quen-tinh-canh-nguoi-kito-huu-palestine/<![CDATA[Đợi chờ và hy vọng]]>Tue, 12 Dec 2017 17:12:09 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/doi-cho-va-hy-vong/http://danchuausa.net/suy-niem/doi-cho-va-hy-vong/<![CDATA[Đại hội Giới trẻ Công giáo Australia tại Sydney]]>Tue, 12 Dec 2017 14:39:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dai-hoi-gioi-tre-cong-giao-australia-tai-sydney/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dai-hoi-gioi-tre-cong-giao-australia-tai-sydney/<![CDATA[Sứ Điệp Đức Thánh Cha Ngày Thế Giới các bệnh nhân XXVI]]>Tue, 12 Dec 2017 13:47:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-duc-thanh-cha-ngay-the-gioi-cac-benh-nhan-xxvi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-duc-thanh-cha-ngay-the-gioi-cac-benh-nhan-xxvi/<![CDATA[Liên hiệp Kinh Thánh Công giáo dự định xin ĐGH cử hành Năm Thánh kinh]]>Tue, 12 Dec 2017 12:14:06 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lien-hiep-kinh-thanh-cong-giao-du-dinh-xin-dgh-cu-hanh-nam-thanh-kinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lien-hiep-kinh-thanh-cong-giao-du-dinh-xin-dgh-cu-hanh-nam-thanh-kinh/<![CDATA[Ngày quốc tế nhân quyền]]>Tue, 12 Dec 2017 10:52:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ngay-quoc-te-nhan-quyen/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ngay-quoc-te-nhan-quyen/<![CDATA[Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 13/12/2017: Nhìn lại những chuyến tông du của Đức Thánh Cha trong năm 2017]]>Mon, 11 Dec 2017 17:48:10 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-13-12-2017-nhin-lai-nhung-chuyen-tong-du-cua-duc-thanh-cha-trong-nam-2017/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-13-12-2017-nhin-lai-nhung-chuyen-tong-du-cua-duc-thanh-cha-trong-nam-2017/<![CDATA[Chung quanh việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính ở Úc]]>Mon, 11 Dec 2017 17:33:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chung-quanh-viec-hop-phap-hoa-hon-nhan-dong-tinh-o-uc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chung-quanh-viec-hop-phap-hoa-hon-nhan-dong-tinh-o-uc/<![CDATA[TT Donald Trump: “Thành phố bảo hộ cho người dân Mỹ, không bảo hộ cho bọn tội phạm nước ngoài”]]>Mon, 11 Dec 2017 17:26:13 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tt-donald-trump-thanh-pho-bao-ho-cho-nguoi-dan-my-khong-bao-ho-cho-bon-toi-pham-nuoc-ngoai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tt-donald-trump-thanh-pho-bao-ho-cho-nguoi-dan-my-khong-bao-ho-cho-bon-toi-pham-nuoc-ngoai/