<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác giữa Kitô và Do thái giáo]]>Thu, 25 Jun 2015 14:58:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-co-vo-su-cong-tac-giua-kito-va-do-thai-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-co-vo-su-cong-tac-giua-kito-va-do-thai-giao/<![CDATA[Đức Thánh Cha gặp các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh]]>Thu, 25 Jun 2015 14:54:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-gap-cac-nha-ngoai-giao-tuong-lai-cua-toa-thanh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-gap-cac-nha-ngoai-giao-tuong-lai-cua-toa-thanh/<![CDATA[Thiên Chúa Ở Trong Anh Chị Em Mạnh Hơn Kẻ Ở Trong Thế Gian!]]>Thu, 25 Jun 2015 12:48:07 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/thien-chua-o-trong-anh-chi-em-manh-hon-ke-o-trong-the-gian/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/thien-chua-o-trong-anh-chi-em-manh-hon-ke-o-trong-the-gian/<![CDATA[Bí Tích Khác Á Bí Tích Như Thế Nào?]]>Wed, 24 Jun 2015 18:59:41 +0000http://danchuausa.net/song-dao/bi-tich-khac-a-bi-tich-nhu-the-nao/http://danchuausa.net/song-dao/bi-tich-khac-a-bi-tich-nhu-the-nao/<![CDATA[Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 18/06 - 24/06/2015: Câu chuyện Anh em là Đền Thờ Thiên Chúa]]>Wed, 24 Jun 2015 18:53:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/le-video-suy-niem-cung-voi-duc-thanh-cha-phanxico-18-06-24-06-2015-cau-chuyen-anh-em-la-den-tho-thien-chua/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/le-video-suy-niem-cung-voi-duc-thanh-cha-phanxico-18-06-24-06-2015-cau-chuyen-anh-em-la-den-tho-thien-chua/<![CDATA[Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 18/06 – 24/06/2015: Đức Thánh Cha thăm khăn liệm thành Torino, Thông điệp Laudato Sí]]>Wed, 24 Jun 2015 18:45:10 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-18-06-24-06-2015-duc-thanh-cha-tham-khan-liem-thanh-torino-thong-diep-laudato-si/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-18-06-24-06-2015-duc-thanh-cha-tham-khan-liem-thanh-torino-thong-diep-laudato-si/<![CDATA[Lễ thánh Gioan Tiền Hô: Ánh Sáng Trần Gian]]>Wed, 24 Jun 2015 18:39:48 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/le-thanh-gioan-tien-ho-anh-sang-tran-gian/http://danchuausa.net/suy-niem/le-thanh-gioan-tien-ho-anh-sang-tran-gian/<![CDATA[Thông Điệp Laudato Si, đọc các ghi chú, thấy rõ hơn đường hướng của Đức Phanxicô]]>Wed, 24 Jun 2015 18:35:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thong-diep-laudato-si-doc-cac-ghi-chu-thay-ro-hon-duong-huong-cua-duc-phanxico/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thong-diep-laudato-si-doc-cac-ghi-chu-thay-ro-hon-duong-huong-cua-duc-phanxico/<![CDATA[Nhà ngoại giao Tòa Thánh đánh giá dự thảo chương trình nghị sự phát triển mới của Liên Hợp Quốc]]>Wed, 24 Jun 2015 18:27:15 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nha-ngoai-giao-toa-thanh-danh-gia-du-thao-chuong-trinh-nghi-su-phat-trien-moi-cua-lien-hop-quoc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nha-ngoai-giao-toa-thanh-danh-gia-du-thao-chuong-trinh-nghi-su-phat-trien-moi-cua-lien-hop-quoc/<![CDATA[Chính phủ Ấn Độ có hành động chống lại Caritas]]>Wed, 24 Jun 2015 18:24:53 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chinh-phu-an-do-co-hanh-dong-chong-lai-caritas/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chinh-phu-an-do-co-hanh-dong-chong-lai-caritas/<![CDATA[Một Giám Mục lo sợ có sự gia tăng trong bạo lực chống Kitô giáo của các thành phần cực đoan Do Thái]]>Wed, 24 Jun 2015 18:21:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-giam-muc-lo-so-co-su-gia-tang-trong-bao-luc-chong-kito-giao-cua-cac-thanh-phan-cuc-doan-do-thai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-giam-muc-lo-so-co-su-gia-tang-trong-bao-luc-chong-kito-giao-cua-cac-thanh-phan-cuc-doan-do-thai/<![CDATA[Một nhà báo người Ý lo ngại rằng một phán quyết tiêu cực về Medjugorje có thể gây chia rẽ trong Giáo Hội]]>Wed, 24 Jun 2015 18:17:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-nha-bao-nguoi-y-lo-ngai-rang-mot-phan-quyet-tieu-cuc-ve-medjugorje-co-the-gay-chia-re-trong-giao-hoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-nha-bao-nguoi-y-lo-ngai-rang-mot-phan-quyet-tieu-cuc-ve-medjugorje-co-the-gay-chia-re-trong-giao-hoi/<![CDATA[Triển lãm Khăn Liệm đã kết thúc ở Turin với 1.5 triệu khách hành hương tham dự]]>Wed, 24 Jun 2015 18:14:06 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/trien-lam-khan-liem-da-ket-thuc-o-turin-voi-15-trieu-khach-hanh-huong-tham-du/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/trien-lam-khan-liem-da-ket-thuc-o-turin-voi-15-trieu-khach-hanh-huong-tham-du/<![CDATA[Dư luận về Tài Liệu Làm Việc của Thượng Hội Đồng năm 2015]]>Wed, 24 Jun 2015 18:12:48 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/du-luan-ve-tai-lieu-lam-viec-cua-thuong-hoi-dong-nam-2015/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/du-luan-ve-tai-lieu-lam-viec-cua-thuong-hoi-dong-nam-2015/<![CDATA[Tông đoàn Gioan Phaolô 2, kỷ niệm 1 năm thành lập]]>Wed, 24 Jun 2015 18:07:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tong-doan-gioan-phaolo-2-ky-niem-1-nam-thanh-lap/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tong-doan-gioan-phaolo-2-ky-niem-1-nam-thanh-lap/<![CDATA[Môi sinh giáo dục (thơ)]]>Wed, 24 Jun 2015 18:04:51 +0000http://danchuausa.net/van-hoa/moi-sinh-giao-duc-tho/http://danchuausa.net/van-hoa/moi-sinh-giao-duc-tho/<![CDATA[Mọi đổ vỡ và lựa chọn sai lầm của cha mẹ gây khổ đau cho con cái]]>Wed, 24 Jun 2015 17:35:22 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/moi-do-vo-va-lua-chon-sai-lam-cua-cha-me-gay-kho-dau-cho-con-cai/http://danchuausa.net/suy-niem/moi-do-vo-va-lua-chon-sai-lam-cua-cha-me-gay-kho-dau-cho-con-cai/<![CDATA[Tinh Thần Thì Hăng Hái Nhưng Thể Xác Lại Yếu Đuối!]]>Wed, 24 Jun 2015 13:08:49 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/tinh-than-thi-hang-hai-nhung-the-xac-lai-yeu-duoi/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/tinh-than-thi-hang-hai-nhung-the-xac-lai-yeu-duoi/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Trao hơn một Mình Thánh cho người Rước lễ được không?]]>Tue, 23 Jun 2015 18:41:25 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-trao-hon-mot-minh-thanh-cho-nguoi-ruoc-le-duoc-khong/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-trao-hon-mot-minh-thanh-cho-nguoi-ruoc-le-duoc-khong/<![CDATA[Một vị thánh đặc biệt: Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả]]>Tue, 23 Jun 2015 18:37:49 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/mot-vi-thanh-dac-biet-le-sinh-nhat-thanh-gioan-tay-gia/http://danchuausa.net/suy-niem/mot-vi-thanh-dac-biet-le-sinh-nhat-thanh-gioan-tay-gia/<![CDATA[Giáo Phận Phú Cường – Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế]]>Tue, 23 Jun 2015 18:34:21 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-phan-phu-cuong-thanh-le-truyen-chuc-pho-te/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-phan-phu-cuong-thanh-le-truyen-chuc-pho-te/<![CDATA[Công bố Tài liệu làm việc của Thượng Hội Đồng Giám Mục 14]]>Tue, 23 Jun 2015 14:42:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cong-bo-tai-lieu-lam-viec-cua-thuong-hoi-dong-giam-muc-14/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cong-bo-tai-lieu-lam-viec-cua-thuong-hoi-dong-giam-muc-14/<![CDATA[Con Là Thân Lữ Khách, Mệnh Lệnh Ngài, Xin Đừng Nỡ Giấu Con!]]>Tue, 23 Jun 2015 14:24:50 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/con-la-than-lu-khach-menh-lenh-ngai-xin-dung-no-giau-con/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/con-la-than-lu-khach-menh-lenh-ngai-xin-dung-no-giau-con/<![CDATA[Bỏ “Tiên Học Lễ” thì đạo đức xã hội sẽ ra sao?]]>Mon, 22 Jun 2015 18:53:47 +0000http://danchuausa.net/luu/bo-tien-hoc-le-thi-dao-duc-xa-hoi-se-ra-sao/http://danchuausa.net/luu/bo-tien-hoc-le-thi-dao-duc-xa-hoi-se-ra-sao/<![CDATA[Lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả (2)]]>Mon, 22 Jun 2015 18:39:10 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/le-sinh-nhat-thanh-gioan-tay-gia-2/http://danchuausa.net/suy-niem/le-sinh-nhat-thanh-gioan-tay-gia-2/<![CDATA[Sinh viên Venezuela: Giáo Hội phải can thiệp giúp các vụ biểu tình tuyệt thực]]>Mon, 22 Jun 2015 18:35:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/sinh-vien-venezuela-giao-hoi-phai-can-thiep-giup-cac-vu-bieu-tinh-tuyet-thuc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/sinh-vien-venezuela-giao-hoi-phai-can-thiep-giup-cac-vu-bieu-tinh-tuyet-thuc/<![CDATA[Thông điệp Laudato Si dưới cái nhìn Kitô Giáo]]>Mon, 22 Jun 2015 18:32:07 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thong-diep-laudato-si-duoi-cai-nhin-kito-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thong-diep-laudato-si-duoi-cai-nhin-kito-giao/<![CDATA[Thế giới đã “thất hứa” với Ukraine]]>Mon, 22 Jun 2015 18:26:11 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/the-gioi-da-that-hua-voi-ukraine/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/the-gioi-da-that-hua-voi-ukraine/<![CDATA[ĐGH có thể thay đổi ngày cử hành Lễ Phục Sinh]]>Mon, 22 Jun 2015 18:23:18 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-co-the-thay-doi-ngay-cu-hanh-le-phuc-sinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-co-the-thay-doi-ngay-cu-hanh-le-phuc-sinh/<![CDATA[Dòng Tên Hoa Kỳ và Canada có thêm 28 tân linh mục]]>Mon, 22 Jun 2015 18:20:53 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dong-ten-hoa-ky-va-canada-co-them-28-tan-linh-muc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dong-ten-hoa-ky-va-canada-co-them-28-tan-linh-muc/