<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Tân giám mục giáo phận Mỹ Tho: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm]]>Sun, 27 Jul 2014 06:51:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tan-giam-muc-giao-phan-my-tho-duc-cha-phero-nguyen-van-kham/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tan-giam-muc-giao-phan-my-tho-duc-cha-phero-nguyen-van-kham/<![CDATA[Cuộc đối thoại đại kết và các tương quan với Do thái giáo]]>Sun, 27 Jul 2014 06:44:03 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-doi-thoai-dai-ket-va-cac-tuong-quan-voi-do-thai-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-doi-thoai-dai-ket-va-cac-tuong-quan-voi-do-thai-giao/<![CDATA[Chuyến công du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Nam Hàn]]>Sun, 27 Jul 2014 06:39:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuyen-cong-du-cua-duc-thanh-cha-phanxico-tai-nam-han/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuyen-cong-du-cua-duc-thanh-cha-phanxico-tai-nam-han/<![CDATA[Thảm cảnh của người dân Nam Sudan ba năm sau ngày độc lập]]>Sun, 27 Jul 2014 06:35:43 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tham-canh-cua-nguoi-dan-nam-sudan-ba-nam-sau-ngay-doc-lap/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tham-canh-cua-nguoi-dan-nam-sudan-ba-nam-sau-ngay-doc-lap/<![CDATA[Chúa Giêsu Kitô là kho tàng vĩ đại vô giá cần tìm kiếm và hy sinh mọi sự để chiếm hữu]]>Sun, 27 Jul 2014 06:31:15 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chua-giesu-kito-la-kho-tang-vi-dai-vo-gia-can-tim-kiem-va-hy-sinh-moi-su-de-chiem-huu/http://danchuausa.net/suy-niem/chua-giesu-kito-la-kho-tang-vi-dai-vo-gia-can-tim-kiem-va-hy-sinh-moi-su-de-chiem-huu/<![CDATA[Phải Bán Đi Những Gì Để Mua Nước Trời?]]>Fri, 25 Jul 2014 05:28:14 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/phai-ban-di-nhung-gi-de-mua-nuoc-troi/http://danchuausa.net/suy-niem/phai-ban-di-nhung-gi-de-mua-nuoc-troi/<![CDATA[Sứ Điệp Đức Hồng Y Filoni Gửi Các Gm Miềm Đông Phi Châu]]>Thu, 24 Jul 2014 09:44:31 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-duc-hong-y-filoni-gui-cac-gm-miem-dong-phi-chau/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-duc-hong-y-filoni-gui-cac-gm-miem-dong-phi-chau/<![CDATA[Chiến Tranh Không Đưa Tới Đâu Hết]]>Thu, 24 Jul 2014 09:41:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chien-tranh-khong-dua-toi-dau-het/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chien-tranh-khong-dua-toi-dau-het/<![CDATA[Đức Thánh Cha Gửi Sứ Điệp Nhân Kỷ Niệm 50 Năm Dền Thánh Pantaleone Ở Buenos Aires]]>Thu, 24 Jul 2014 09:37:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-gui-su-diep-nhan-ky-niem-50-nam-den-thanh-pantaleone-o-buenos-aires/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-gui-su-diep-nhan-ky-niem-50-nam-den-thanh-pantaleone-o-buenos-aires/<![CDATA[Đầu Tư Nước Trời]]>Thu, 24 Jul 2014 09:31:42 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/dau-tu-nuoc-troi/http://danchuausa.net/suy-niem/dau-tu-nuoc-troi/<![CDATA[Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 03/07 - 09/07/2014 - Câu chuyện Thánh Phaolô trở lại]]>Wed, 09 Jul 2014 18:53:36 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-cung-voi-duc-thanh-cha-phanxico-0307-09072014-cau-chuyen-thanh-phaolo-tro-lai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-cung-voi-duc-thanh-cha-phanxico-0307-09072014-cau-chuyen-thanh-phaolo-tro-lai/<![CDATA[Tòa Thánh Cải Tổ Ngành Truyền Thông]]>Wed, 09 Jul 2014 18:45:09 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-cai-to-nganh-truyen-thong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-cai-to-nganh-truyen-thong/<![CDATA[Nguyên văn tài liệu “Cảm Thức Đức Tin Trong Đời Sống Giáo Hội”]]>Tue, 08 Jul 2014 18:27:05 +0000http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/nguyen-van-tai-lieu-cam-thuc-duc-tin-trong-doi-song-giao-hoi/http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/nguyen-van-tai-lieu-cam-thuc-duc-tin-trong-doi-song-giao-hoi/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Nói thêm về tượng Thánh giá bàn thờ]]>Tue, 08 Jul 2014 18:24:31 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-noi-them-ve-tuong-thanh-gia-ban-tho/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-noi-them-ve-tuong-thanh-gia-ban-tho/<![CDATA[Trận cầu lịch sử Đức - Brasil]]>Tue, 08 Jul 2014 18:20:15 +0000http://danchuausa.net/luu/tran-cau-lich-su-duc-brasil/http://danchuausa.net/luu/tran-cau-lich-su-duc-brasil/<![CDATA[Con có gì đâu! (thơ)]]>Tue, 08 Jul 2014 18:17:40 +0000http://danchuausa.net/van-hoa/con-co-gi-dau-tho/http://danchuausa.net/van-hoa/con-co-gi-dau-tho/<![CDATA[Video: Đất nước và Giáo Hội Công Giáo tại Iraq]]>Wed, 09 Jul 2014 11:25:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-dat-nuoc-va-giao-hoi-cong-giao-tai-iraq/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-dat-nuoc-va-giao-hoi-cong-giao-tai-iraq/<![CDATA[Gieo hạt giống cho mình]]>Tue, 08 Jul 2014 10:18:24 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/gieo-hat-giong-cho-minh/http://danchuausa.net/suy-niem/gieo-hat-giong-cho-minh/<![CDATA[Thánh Lê Thị Thành – Hoa Hồng Yêu Thương]]>Tue, 08 Jul 2014 10:13:57 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-le-thi-thanh-hoa-hong-yeu-thuong/http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-le-thi-thanh-hoa-hong-yeu-thuong/<![CDATA[Gieo Khắp Bốn Phương Trời]]>Tue, 08 Jul 2014 09:50:18 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/gieo-khap-bon-phuong-troi/http://danchuausa.net/suy-niem/gieo-khap-bon-phuong-troi/<![CDATA[Hoạt động của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XV trong Đệ Nhất Thế Chiến]]>Tue, 08 Jul 2014 09:43:26 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoat-dong-cua-duc-giao-hoang-bien-duc-xv-trong-de-nhat-the-chien/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoat-dong-cua-duc-giao-hoang-bien-duc-xv-trong-de-nhat-the-chien/<![CDATA[Đại Hội lần thứ 37 của Phong trào Canh tân đặc sủng Thánh Linh Italia tại Roma]]>Tue, 08 Jul 2014 09:38:11 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dai-hoi-lan-thu-37-cua-phong-trao-canh-tan-dac-sung-thanh-linh-italia-tai-roma/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dai-hoi-lan-thu-37-cua-phong-trao-canh-tan-dac-sung-thanh-linh-italia-tai-roma/<![CDATA[Ngân sách Tòa thánh năm 2013 bị thiếu hụt gần 24,5 triệu Euro]]>Tue, 08 Jul 2014 09:33:14 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ngan-sach-toa-thanh-nam-2013-bi-thieu-hut-gan-245-trieu-euro/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ngan-sach-toa-thanh-nam-2013-bi-thieu-hut-gan-245-trieu-euro/<![CDATA[Tại Sao Phải Thực Sự Khó Ngheo Và Công Bằng Để Rao Giảng Chúa Kitô Cách Hữu Hiệu Cho Người Khác]]>Tue, 08 Jul 2014 16:53:40 +0000http://danchuausa.net/song-dao/tai-sao-phai-thuc-su-kho-ngheo-va-cong-bang-de-rao-giang-chua-kito-cach-huu-hieu-cho-nguoi-khac/http://danchuausa.net/song-dao/tai-sao-phai-thuc-su-kho-ngheo-va-cong-bang-de-rao-giang-chua-kito-cach-huu-hieu-cho-nguoi-khac/<![CDATA[Đức Thánh Cha Phanxicô tái lên án nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em]]>Mon, 07 Jul 2014 09:10:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-phanxico-tai-len-an-nan-giao-si-lam-dung-tinh-duc-tre-em/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-phanxico-tai-len-an-nan-giao-si-lam-dung-tinh-duc-tre-em/<![CDATA[Angelus với ĐTC: Chia sẻ gánh nặng cho nhau]]>Sun, 06 Jul 2014 09:28:40 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/angelus-voi-dtc-chia-se-ganh-nang-cho-nhau/http://danchuausa.net/suy-niem/angelus-voi-dtc-chia-se-ganh-nang-cho-nhau/<![CDATA[Đức Thánh Cha viếng thăm Tổng Giáo phận Campobasso]]>Sat, 05 Jul 2014 10:13:29 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-vieng-tham-tong-giao-phan-campobasso/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-vieng-tham-tong-giao-phan-campobasso/<![CDATA[Xin Đức Mẹ Maria Đoái Đến Con Là Kẻ Tội Lỗi!]]>Sat, 05 Jul 2014 10:08:43 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/xin-duc-me-maria-doai-den-con-la-ke-toi-loi/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/xin-duc-me-maria-doai-den-con-la-ke-toi-loi/<![CDATA[Cầu nguyện cho các gia đình trẻ]]>Sat, 05 Jul 2014 10:04:39 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/cau-nguyen-cho-cac-gia-dinh-tre/http://danchuausa.net/suy-niem/cau-nguyen-cho-cac-gia-dinh-tre/<![CDATA[Cho tới khi nào con người thôi tra tấn nhau?]]>Fri, 04 Jul 2014 09:24:55 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cho-toi-khi-nao-con-nguoi-thoi-tra-tan-nhau/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cho-toi-khi-nao-con-nguoi-thoi-tra-tan-nhau/