<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Thiên Chúa Cho Chúng Ta Được Tái Sinh Để Nhận Lãnh Niềm Hy Vọng]]>Thu, 27 Aug 2015 12:47:36 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/thien-chua-cho-chung-ta-duoc-tai-sinh-de-nhan-lanh-niem-hy-vong/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/thien-chua-cho-chung-ta-duoc-tai-sinh-de-nhan-lanh-niem-hy-vong/<![CDATA[Giáo hội Brazil chống bạo lực]]>Thu, 27 Aug 2015 10:44:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-brazil-chong-bao-luc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-brazil-chong-bao-luc/<![CDATA[220 ngàn bạn trẻ đăng ký dự Ngày Quốc Tế giới trẻ ở Cracovia]]>Thu, 27 Aug 2015 10:43:15 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/220-ngan-ban-tre-dang-ky-du-ngay-quoc-te-gioi-tre-o-cracovia/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/220-ngan-ban-tre-dang-ky-du-ngay-quoc-te-gioi-tre-o-cracovia/<![CDATA[Hai thánh đường Công Giáo ở Damasco bị pháo kích]]>Thu, 27 Aug 2015 10:38:51 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hai-thanh-duong-cong-giao-o-damasco-bi-phao-kich/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hai-thanh-duong-cong-giao-o-damasco-bi-phao-kich/<![CDATA[Các giáo phái gia tăng tại các nước Phi châu]]>Thu, 27 Aug 2015 10:26:09 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giao-phai-gia-tang-tai-cac-nuoc-phi-chau/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giao-phai-gia-tang-tai-cac-nuoc-phi-chau/<![CDATA[Tiếng nói của ĐTC Phanxicô càng ngày càng được Liên Hiêp Quốc lắng nghe]]>Wed, 26 Aug 2015 17:51:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tieng-noi-cua-dtc-phanxico-cang-ngay-cang-duoc-lien-hiep-quoc-lang-nghe/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tieng-noi-cua-dtc-phanxico-cang-ngay-cang-duoc-lien-hiep-quoc-lang-nghe/<![CDATA[Giáo Hội Italia trợ giúp người tỵ nạn kitô Iraq]]>Wed, 26 Aug 2015 17:33:48 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-italia-tro-giup-nguoi-ty-nan-kito-iraq/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-italia-tro-giup-nguoi-ty-nan-kito-iraq/<![CDATA[Phỏng vấn ông Ken Hackett, đại sứ Hoa Kỳ cạnh Toà Thánh]]>Wed, 26 Aug 2015 16:23:09 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phong-van-ong-ken-hackett-dai-su-hoa-ky-canh-toa-thanh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phong-van-ong-ken-hackett-dai-su-hoa-ky-canh-toa-thanh/<![CDATA[Kỷ niệm 70 năm bom nguyện tử nổ tại Hiroshima và Nagasaki]]>Wed, 26 Aug 2015 15:22:36 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ky-niem-70-nam-bom-nguyen-tu-no-tai-hiroshima-va-nagasaki/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ky-niem-70-nam-bom-nguyen-tu-no-tai-hiroshima-va-nagasaki/<![CDATA[Khi yêu Chúa thật, chúng ta sẽ tìm ra giờ để cầu nguyện]]>Wed, 26 Aug 2015 12:17:42 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/khi-yeu-chua-that-chung-ta-se-tim-ra-gio-de-cau-nguyen/http://danchuausa.net/suy-niem/khi-yeu-chua-that-chung-ta-se-tim-ra-gio-de-cau-nguyen/<![CDATA[Đức Cha Damphousse phê bình một thứ văn hóa bóp nghẹt ơn gọi]]>Wed, 26 Aug 2015 10:57:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-cha-damphousse-phe-binh-mot-thu-van-hoa-bop-nghet-on-goi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-cha-damphousse-phe-binh-mot-thu-van-hoa-bop-nghet-on-goi/<![CDATA[Diễn đàn ky tô Orissa kêu gọi bảo vệ tín hữu ky tô]]>Tue, 25 Aug 2015 13:20:17 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dien-dan-ky-to-orissa-keu-goi-bao-ve-tin-huu-ky-to/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dien-dan-ky-to-orissa-keu-goi-bao-ve-tin-huu-ky-to/<![CDATA[Khác biệt giữa Đức Biển Đức 16 và Phanxicô về đại kết]]>Tue, 25 Aug 2015 12:31:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/khac-biet-giua-duc-bien-duc-16-va-phanxico-ve-dai-ket/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/khac-biet-giua-duc-bien-duc-16-va-phanxico-ve-dai-ket/<![CDATA[Đức Thánh Cha chúc mừng và cầu cho Ucraina được hòa bình]]>Tue, 25 Aug 2015 11:49:36 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-chuc-mung-va-cau-cho-ucraina-duoc-hoa-binh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-chuc-mung-va-cau-cho-ucraina-duoc-hoa-binh/<![CDATA[Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các tín hữu Kitô hiệp nhất]]>Mon, 24 Aug 2015 11:29:15 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-cau-nguyen-cho-cac-tin-huu-kito-hiep-nhat/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-cau-nguyen-cho-cac-tin-huu-kito-hiep-nhat/<![CDATA[Chúa Giêsu là lương thực không thể thiếu đối với con người]]>Sun, 23 Aug 2015 16:51:03 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chua-giesu-la-luong-thuc-khong-the-thieu-doi-voi-con-nguoi/http://danchuausa.net/suy-niem/chua-giesu-la-luong-thuc-khong-the-thieu-doi-voi-con-nguoi/<![CDATA[Nhà nước IS tàn phá tu viện cổ kính Siria]]>Sat, 22 Aug 2015 11:52:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nha-nuoc-is-tan-pha-tu-vien-co-kinh-siria/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nha-nuoc-is-tan-pha-tu-vien-co-kinh-siria/<![CDATA[Minh xác của Ban Tổ Chức về việc qua Cửa Năm Thánh]]>Sat, 22 Aug 2015 10:09:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/minh-xac-cua-ban-to-chuc-ve-viec-qua-cua-nam-thanh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/minh-xac-cua-ban-to-chuc-ve-viec-qua-cua-nam-thanh/<![CDATA[Cuộc Tông Du Hoa Kỳ: phỏng đoán về bài diễn văn cuả ĐTC đọc trước Quốc Hội Hoa Kỳ]]>Fri, 21 Aug 2015 17:55:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-tong-du-hoa-ky-phong-doan-ve-bai-dien-van-cua-dtc-doc-truoc-quoc-hoi-hoa-ky/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-tong-du-hoa-ky-phong-doan-ve-bai-dien-van-cua-dtc-doc-truoc-quoc-hoi-hoa-ky/<![CDATA[Lòng Trung Thành]]>Fri, 21 Aug 2015 17:51:40 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/long-trung-thanh/http://danchuausa.net/suy-niem/long-trung-thanh/<![CDATA[Thời gian]]>Fri, 21 Aug 2015 17:48:13 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thoi-gian/http://danchuausa.net/suy-niem/thoi-gian/<![CDATA[Đi Lễ]]>Fri, 21 Aug 2015 17:43:29 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/di-le/http://danchuausa.net/suy-niem/di-le/<![CDATA[Dòng Mân Côi Bùi Chu: Hồng Ân Thánh Hiến]]>Fri, 21 Aug 2015 17:35:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dong-man-coi-bui-chu-hong-an-thanh-hien/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dong-man-coi-bui-chu-hong-an-thanh-hien/<![CDATA[Đức Thánh Cha chọn đề tài Ngày Thế Giới di dân và tị nạn 2016]]>Fri, 21 Aug 2015 10:12:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-chon-de-tai-ngay-the-gioi-di-dan-va-ti-nan-2016/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-chon-de-tai-ngay-the-gioi-di-dan-va-ti-nan-2016/<![CDATA[Nội tâm hóa để nhìn xuyên thấu]]>Thu, 20 Aug 2015 18:29:13 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/noi-tam-hoa-de-nhin-xuyen-thau/http://danchuausa.net/suy-niem/noi-tam-hoa-de-nhin-xuyen-thau/<![CDATA[Thánh Lễ Hướng Đông]]>Thu, 20 Aug 2015 18:24:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thanh-le-huong-dong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thanh-le-huong-dong/<![CDATA[Một Giám Mục Thụy Sĩ bị kiện ra tòa vì trích dẫn Kinh Thánh về quan hệ đồng tính]]>Thu, 20 Aug 2015 18:19:04 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-giam-muc-thuy-si-bi-kien-ra-toa-vi-trich-dan-kinh-thanh-ve-quan-he-dong-tinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-giam-muc-thuy-si-bi-kien-ra-toa-vi-trich-dan-kinh-thanh-ve-quan-he-dong-tinh/<![CDATA[Nhật lo lắng về nạn tự tử trong giới trẻ tại nước này]]>Thu, 20 Aug 2015 18:16:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nhat-lo-lang-ve-nan-tu-tu-trong-gioi-tre-tai-nuoc-nay/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nhat-lo-lang-ve-nan-tu-tu-trong-gioi-tre-tai-nuoc-nay/<![CDATA[Lễ truyền chức Linh Mục tại Dòng Tên Thủ Đức]]>Thu, 20 Aug 2015 18:13:48 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/le-truyen-chuc-linh-muc-tai-dong-ten-thu-duc/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/le-truyen-chuc-linh-muc-tai-dong-ten-thu-duc/<![CDATA[Đức Thánh Cha không gặp các lãnh tụ phiến quân Colombia]]>Thu, 20 Aug 2015 13:29:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-khong-gap-cac-lanh-tu-phien-quan-colombia/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-khong-gap-cac-lanh-tu-phien-quan-colombia/