<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Thập giá, dấu chỉ ơn cứu độ]]>Fri, 12 Sep 2014 10:39:24 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thap-gia-dau-chi-on-cuu-do/http://danchuausa.net/suy-niem/thap-gia-dau-chi-on-cuu-do/<![CDATA[Thế giới học được gì từ hai thế chiến?]]>Fri, 12 Sep 2014 10:35:10 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/the-gioi-hoc-duoc-gi-tu-hai-the-chien/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/the-gioi-hoc-duoc-gi-tu-hai-the-chien/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp kiến gần 50 Giám Mục Congo]]>Fri, 12 Sep 2014 10:31:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-gan-50-giam-muc-congo/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-gan-50-giam-muc-congo/<![CDATA[Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của khoa chú giải Kinh Thánh]]>Fri, 12 Sep 2014 10:28:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-de-cao-tam-quan-trong-cua-khoa-chu-giai-kinh-thanh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-de-cao-tam-quan-trong-cua-khoa-chu-giai-kinh-thanh/<![CDATA[Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 05 – 11/09/2014 –Bạo lực nhắm vào các tín hữu Kitô gia tăng kinh hoàng]]>Thu, 11 Sep 2014 18:33:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-05-11092014-bao-luc-nham-vao-cac-tin-huu-kito-gia-tang-kinh-hoang/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-05-11092014-bao-luc-nham-vao-cac-tin-huu-kito-gia-tang-kinh-hoang/<![CDATA[Vấn đề ly dị và tái hôn trong Đạo Công Giáo (5)]]>Thu, 11 Sep 2014 18:27:35 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/van-de-ly-di-va-tai-hon-trong-dao-cong-giao-5/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/van-de-ly-di-va-tai-hon-trong-dao-cong-giao-5/<![CDATA[Truyện một đạo trưởng Hồi Giáo trở lại đạo Công Giáo]]>Thu, 11 Sep 2014 18:22:40 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/truyen-mot-dao-truong-hoi-giao-tro-lai-dao-cong-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/truyen-mot-dao-truong-hoi-giao-tro-lai-dao-cong-giao/<![CDATA[Đại Hội Thế Giới về Gia Đình – Philadelphia 2015]]>Thu, 11 Sep 2014 18:17:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dai-hoi-the-gioi-ve-gia-dinh-philadelphia-2015/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dai-hoi-the-gioi-ve-gia-dinh-philadelphia-2015/<![CDATA[Nữ tu Maria Nguyễn thị Loan 84 tuổi, 68 năm đi tu, tuyên khấn lần đầu]]>Thu, 11 Sep 2014 18:14:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nu-tu-maria-nguyen-thi-loan-84-tuoi-68-nam-di-tu-tuyen-khan-lan-dau/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nu-tu-maria-nguyen-thi-loan-84-tuoi-68-nam-di-tu-tuyen-khan-lan-dau/<![CDATA[Ba cuộc đời – ba cách chết]]>Thu, 11 Sep 2014 18:11:29 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/ba-cuoc-doi-ba-cach-chet/http://danchuausa.net/suy-niem/ba-cuoc-doi-ba-cach-chet/<![CDATA[Giá Trị Cục Tẩy]]>Thu, 11 Sep 2014 18:07:42 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/gia-tri-cuc-tay/http://danchuausa.net/suy-niem/gia-tri-cuc-tay/<![CDATA[Phải Sống Trọn Hảo Với Thiên Chúa Của Anh Chị Em!]]>Thu, 11 Sep 2014 09:55:30 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/phai-song-tron-hao-voi-thien-chua-cua-anh-chi-em/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/phai-song-tron-hao-voi-thien-chua-cua-anh-chi-em/<![CDATA[Thông cáo về việc gặp gỡ giữa phái đoàn Tòa Thánh và Việt Nam]]>Thu, 11 Sep 2014 09:51:19 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/thong-cao-ve-viec-gap-go-giua-phai-doan-toa-thanh-va-viet-nam/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/thong-cao-ve-viec-gap-go-giua-phai-doan-toa-thanh-va-viet-nam/<![CDATA[Cứ Xin Thì Sẽ Được, Cứ Tìm Thì Sẽ Thấy, Cứ Gõ Thì Cửa Sẽ Mở!]]>Thu, 11 Sep 2014 09:48:31 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/cu-xin-thi-se-duoc-cu-tim-thi-se-thay-cu-go-thi-cua-se-mo/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/cu-xin-thi-se-duoc-cu-tim-thi-se-thay-cu-go-thi-cua-se-mo/<![CDATA[Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 04-10/09/2014 - Bài ca Magnificat]]>Wed, 10 Sep 2014 18:37:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-cung-voi-duc-thanh-cha-phanxico-0410092014-bai-ca-magnificat/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-cung-voi-duc-thanh-cha-phanxico-0410092014-bai-ca-magnificat/<![CDATA[Thánh giá là nguồn tình yêu và hy vọng]]>Wed, 10 Sep 2014 18:31:55 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-gia-la-nguon-tinh-yeu-va-hy-vong/http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-gia-la-nguon-tinh-yeu-va-hy-vong/<![CDATA[Lễ Suy Tôn Thánh Giá: Nhìn lên Thánh Giá]]>Wed, 10 Sep 2014 18:26:14 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/le-suy-ton-thanh-gia-nhin-len-thanh-gia/http://danchuausa.net/suy-niem/le-suy-ton-thanh-gia-nhin-len-thanh-gia/<![CDATA[Những người Hồi Giáo hữu lý]]>Wed, 10 Sep 2014 18:20:35 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nhung-nguoi-hoi-giao-huu-ly/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nhung-nguoi-hoi-giao-huu-ly/<![CDATA[LM Robert J Geisinger, SJ được bổ nhiệm làm Chưởng lý – Bộ Giáo lý Đức tin]]>Wed, 10 Sep 2014 18:16:39 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lm-robert-j-geisinger-sj-duoc-bo-nhiem-lam-chuong-ly-bo-giao-ly-duc-tin/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lm-robert-j-geisinger-sj-duoc-bo-nhiem-lam-chuong-ly-bo-giao-ly-duc-tin/<![CDATA[RFA phỏng vấn ĐGM Nguyễn Thái Hợp về cuộc họp vòng thứ 5 Việt Nam - Vatican tại Hà nội]]>Wed, 10 Sep 2014 18:14:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/rfa-phong-van-dgm-nguyen-thai-hop-ve-cuoc-hop-vong-thu-5-viet-nam-vatican-tai-ha-noi/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/rfa-phong-van-dgm-nguyen-thai-hop-ve-cuoc-hop-vong-thu-5-viet-nam-vatican-tai-ha-noi/<![CDATA[Giáo Hội dậy chúng ta sống thương xót]]>Wed, 10 Sep 2014 08:17:25 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giao-hoi-day-chung-ta-song-thuong-xot/http://danchuausa.net/suy-niem/giao-hoi-day-chung-ta-song-thuong-xot/<![CDATA[Trước Khi Con Lọt Lòng Mẹ, Cha Đã Thánh Hóa Con!]]>Wed, 10 Sep 2014 08:12:48 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/truoc-khi-con-lot-long-me-cha-da-thanh-hoa-con/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/truoc-khi-con-lot-long-me-cha-da-thanh-hoa-con/<![CDATA[Lên Tiếng hay Không Lên Tiếng?]]>Tue, 09 Sep 2014 17:53:44 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/len-tieng-hay-khong-len-tieng/http://danchuausa.net/suy-niem/len-tieng-hay-khong-len-tieng/<![CDATA[Giá Trị Thiêng Liêng Của Thánh Lễ Misa]]>Tue, 09 Sep 2014 17:49:25 +0000http://danchuausa.net/song-dao/gia-tri-thieng-lieng-cua-thanh-le-misa/http://danchuausa.net/song-dao/gia-tri-thieng-lieng-cua-thanh-le-misa/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Tại sao có nhiều ấn bản Phụng vụ Giờ Kinh bằng tiếng Anh?]]>Tue, 09 Sep 2014 17:32:27 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-tai-sao-co-nhieu-an-ban-phung-vu-gio-kinh-bang-tieng-anh/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-tai-sao-co-nhieu-an-ban-phung-vu-gio-kinh-bang-tieng-anh/<![CDATA[Thánh giá (3)]]>Tue, 09 Sep 2014 17:28:33 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-gia-3/http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-gia-3/<![CDATA[Vấn đề ly dị và tái hôn trong Đạo Công Giáo (4)]]>Tue, 09 Sep 2014 17:25:18 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/van-de-ly-di-va-tai-hon-trong-dao-cong-giao-4/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/van-de-ly-di-va-tai-hon-trong-dao-cong-giao-4/<![CDATA[253 người sẽ tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục về gia đình]]>Tue, 09 Sep 2014 11:37:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/253-nguoi-se-tham-du-thuong-hoi-dong-giam-muc-ve-gia-dinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/253-nguoi-se-tham-du-thuong-hoi-dong-giam-muc-ve-gia-dinh/<![CDATA[Vua vương quốc Bahrain hiến tặng Giáo Hội công giáo một miếng đất để xây nhà thờ chính tòa]]>Tue, 09 Sep 2014 11:34:57 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/vua-vuong-quoc-bahrain-hien-tang-giao-hoi-cong-giao-mot-mieng-dat-de-xay-nha-tho-chinh-toa/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/vua-vuong-quoc-bahrain-hien-tang-giao-hoi-cong-giao-mot-mieng-dat-de-xay-nha-tho-chinh-toa/<![CDATA[Đừng Khen Ai Có Phúc Trước Khi Họ Lìa Đời!]]>Tue, 09 Sep 2014 11:29:13 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/dung-khen-ai-co-phuc-truoc-khi-ho-lia-doi/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/dung-khen-ai-co-phuc-truoc-khi-ho-lia-doi/