<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Giáo Hội Công Giáo Dưới Cái Nhìn của Một Ký Giả Hoa Kỳ (23)]]>Sun, 23 Jul 2017 18:34:41 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-cong-giao-duoi-cai-nhin-cua-mot-ky-gia-hoa-ky-23/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-cong-giao-duoi-cai-nhin-cua-mot-ky-gia-hoa-ky-23/<![CDATA[Ba Dụ Ngôn - Hình Ảnh Kiếp Nhân Sinh]]>Sun, 23 Jul 2017 18:26:11 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/ba-du-ngon-hinh-anh-kiep-nhan-sinh/http://danchuausa.net/suy-niem/ba-du-ngon-hinh-anh-kiep-nhan-sinh/<![CDATA[15 tượng Đức Mẹ Lộ Đức được đưa sang Trung Đông thay thế cho những tượng đã bị quân khủng bố Hồi Giáo IS đập phá]]>Sun, 23 Jul 2017 18:22:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/15-tuong-duc-me-lo-duc-duoc-dua-sang-trung-dong-thay-the-cho-nhung-tuong-da-bi-quan-khung-bo-hoi-giao-is-dap-pha/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/15-tuong-duc-me-lo-duc-duoc-dua-sang-trung-dong-thay-the-cho-nhung-tuong-da-bi-quan-khung-bo-hoi-giao-is-dap-pha/<![CDATA[Trung Quốc quyết tâm đẩy mạnh kế hoạch “Trung Hoa hóa” Giáo Hội Công Giáo]]>Sun, 23 Jul 2017 18:19:40 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/trung-quoc-quyet-tam-day-manh-ke-hoach-trung-hoa-hoa-giao-hoi-cong-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/trung-quoc-quyet-tam-day-manh-ke-hoach-trung-hoa-hoa-giao-hoi-cong-giao/<![CDATA[Giám mục Marawi phản đối việc kéo dài tình trạng thiết quân luật trên đảo Mindanao]]>Sun, 23 Jul 2017 18:15:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giam-muc-marawi-phan-doi-viec-keo-dai-tinh-trang-thiet-quan-luat-tren-dao-mindanao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giam-muc-marawi-phan-doi-viec-keo-dai-tinh-trang-thiet-quan-luat-tren-dao-mindanao/<![CDATA[Bộ trưởng Giao Thông Anh: Đức Bênêđíctô thứ 16 thật chí lý khi nói về “chế độ độc tài của chủ nghĩa tương đối”]]>Sun, 23 Jul 2017 18:12:51 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bo-truong-giao-thong-anh-duc-benedicto-thu-16-that-chi-ly-khi-noi-ve-che-do-doc-tai-cua-chu-nghia-tuong-doi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bo-truong-giao-thong-anh-duc-benedicto-thu-16-that-chi-ly-khi-noi-ve-che-do-doc-tai-cua-chu-nghia-tuong-doi/<![CDATA[Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ : Thượng Viện không được bãi bỏ luật chăm sóc sức khỏe nếu không có luật thay thế thích hợp]]>Sun, 23 Jul 2017 18:09:35 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-dong-giam-muc-hoa-ky-thuong-vien-khong-duoc-bai-bo-luat-cham-soc-suc-khoe-neu-khong-co-luat-thay-the-thich-hop/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-dong-giam-muc-hoa-ky-thuong-vien-khong-duoc-bai-bo-luat-cham-soc-suc-khoe-neu-khong-co-luat-thay-the-thich-hop/<![CDATA[Liên đoàn CGVN Miền Tây Nam Hoa Kỳ học hỏi về vai trò Hội đồng Mục vụ, Hội đồng Tài chánh trong giáo xứ đa văn hóa]]>Sun, 23 Jul 2017 18:05:29 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/lien-doan-cgvn-mien-tay-nam-hoa-ky-hoc-hoi-ve-vai-tro-hoi-dong-muc-vu-hoi-dong-tai-chanh-trong-giao-xu-da-van-hoa/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/lien-doan-cgvn-mien-tay-nam-hoa-ky-hoc-hoi-ve-vai-tro-hoi-dong-muc-vu-hoi-dong-tai-chanh-trong-giao-xu-da-van-hoa/<![CDATA[ĐHY Lenonardo Sandri viếng thăm Ucraina]]>Sun, 23 Jul 2017 17:37:02 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-lenonardo-sandri-vieng-tham-ucraina/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-lenonardo-sandri-vieng-tham-ucraina/<![CDATA[Bốn năm Giáo Hoàng của ĐTC Phanxicô]]>Sun, 23 Jul 2017 17:12:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bon-nam-giao-hoang-cua-dtc-phanxico/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bon-nam-giao-hoang-cua-dtc-phanxico/<![CDATA[Nhờ lòng kiên nhẫn chờ đợi, cỏ lùng có thể trở thành sản phẩm tốt]]>Sun, 23 Jul 2017 16:38:10 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/nho-long-kien-nhan-cho-doi-co-lung-co-the-tro-thanh-san-pham-tot/http://danchuausa.net/suy-niem/nho-long-kien-nhan-cho-doi-co-lung-co-the-tro-thanh-san-pham-tot/<![CDATA[Tân tổng trưởng Giáo Lý Đức Tin: nguyên tắc không phải “hoặc, hoặc” mà là “và, và”]]>Sat, 22 Jul 2017 18:15:39 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tan-tong-truong-giao-ly-duc-tin-nguyen-tac-khong-phai-hoac-hoac-ma-la-va-va/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tan-tong-truong-giao-ly-duc-tin-nguyen-tac-khong-phai-hoac-hoac-ma-la-va-va/<![CDATA[Quốc Hội Venezuela giải tán Tối Cao Pháp Viện bầu ra Tối Cao Pháp Viện mới]]>Sat, 22 Jul 2017 18:10:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/quoc-hoi-venezuela-giai-tan-toi-cao-phap-vien-bau-ra-toi-cao-phap-vien-moi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/quoc-hoi-venezuela-giai-tan-toi-cao-phap-vien-bau-ra-toi-cao-phap-vien-moi/<![CDATA[Tình hình tại Venezuela đang diễn biến nhanh chóng. Nicolás Maduro muốn xin lưu vong tại hải ngoại]]>Sat, 22 Jul 2017 18:06:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tinh-hinh-tai-venezuela-dang-dien-bien-nhanh-chong-nicolas-maduro-muon-xin-luu-vong-tai-hai-ngoai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tinh-hinh-tai-venezuela-dang-dien-bien-nhanh-chong-nicolas-maduro-muon-xin-luu-vong-tai-hai-ngoai/<![CDATA[Đức Thánh Cha góp tượng trưng 25 ngàn Euro để chống đói]]>Sat, 22 Jul 2017 11:15:09 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-gop-tuong-trung-25-ngan-euro-de-chong-doi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-gop-tuong-trung-25-ngan-euro-de-chong-doi/<![CDATA[Con số nạn nhân nạn buôn người đã gia tăng 600%]]>Sat, 22 Jul 2017 10:38:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/con-so-nan-nhan-nan-buon-nguoi-da-gia-tang-600/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/con-so-nan-nhan-nan-buon-nguoi-da-gia-tang-600/<![CDATA[Cỏ Lùng Ai Gieo?]]>Fri, 21 Jul 2017 18:40:22 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/co-lung-ai-gieo/http://danchuausa.net/suy-niem/co-lung-ai-gieo/<![CDATA[Đức Hồng Y Quốc vụ khanh sẽ viếng thăm Nga vào tháng 8/2017]]>Fri, 21 Jul 2017 18:37:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-quoc-vu-khanh-se-vieng-tham-nga-vao-thang-8-2017/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-quoc-vu-khanh-se-vieng-tham-nga-vao-thang-8-2017/<![CDATA[Kosovo xây dựng Nhà thờ chính tòa dâng kính Mẹ Têrêsa thành Calcutta]]>Fri, 21 Jul 2017 18:32:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/kosovo-xay-dung-nha-tho-chinh-toa-dang-kinh-me-teresa-thanh-calcutta/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/kosovo-xay-dung-nha-tho-chinh-toa-dang-kinh-me-teresa-thanh-calcutta/<![CDATA[Trắng đen phân minh, hay cả trắng lẫn đen]]>Fri, 21 Jul 2017 18:29:11 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/trang-den-phan-minh-hay-ca-trang-lan-den/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/trang-den-phan-minh-hay-ca-trang-lan-den/<![CDATA[Ðức TGM Georg Gänswein nói Đức Bênêđictô XVI không có ý phê phán tình trạng Giáo Hội dưới thời Đức Thánh Cha Phanxicô]]>Fri, 21 Jul 2017 18:23:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-tgm-georg-gnswein-noi-duc-benedicto-xvi-khong-co-y-phe-phan-tinh-trang-giao-hoi-duoi-thoi-duc-thanh-cha-phanxico/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-tgm-georg-gnswein-noi-duc-benedicto-xvi-khong-co-y-phe-phan-tinh-trang-giao-hoi-duoi-thoi-duc-thanh-cha-phanxico/<![CDATA[Cuộc tranh luận giữa Công Giáo và Tin Lành về việc rửa tội giữa sông]]>Fri, 21 Jul 2017 18:19:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-tranh-luan-giua-cong-giao-va-tin-lanh-ve-viec-rua-toi-giua-song/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-tranh-luan-giua-cong-giao-va-tin-lanh-ve-viec-rua-toi-giua-song/<![CDATA[Truyền thông Mỹ dành 55% thời gian nói về liên hệ Nga -Mỹ trong khi chỉ 6% dân Hoa Kỳ quan tâm vấn đề này]]>Fri, 21 Jul 2017 18:15:38 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/truyen-thong-my-danh-55-thoi-gian-noi-ve-lien-he-nga-my-trong-khi-chi-6-dan-hoa-ky-quan-tam-van-de-nay/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/truyen-thong-my-danh-55-thoi-gian-noi-ve-lien-he-nga-my-trong-khi-chi-6-dan-hoa-ky-quan-tam-van-de-nay/<![CDATA[Cầu thay nguyện giúp]]>Fri, 21 Jul 2017 18:11:07 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/cau-thay-nguyen-giup/http://danchuausa.net/suy-niem/cau-thay-nguyen-giup/<![CDATA[Một chút về “mầu nhiệm” Sự Dữ]]>Fri, 21 Jul 2017 18:07:22 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/mot-chut-ve-mau-nhiem-su-du/http://danchuausa.net/suy-niem/mot-chut-ve-mau-nhiem-su-du/<![CDATA[Thánh Lễ an táng Đức Ông Gioan Baotixita Lê Xuân Hoa tức thi sĩ Xuân Ly Băng]]>Fri, 21 Jul 2017 18:02:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/thanh-le-an-tang-duc-ong-gioan-baotixita-le-xuan-hoa-tuc-thi-si-xuan-ly-bang/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/thanh-le-an-tang-duc-ong-gioan-baotixita-le-xuan-hoa-tuc-thi-si-xuan-ly-bang/<![CDATA[Lòng kiên nhẫn và bao dung của Thiên Chúa]]>Fri, 21 Jul 2017 19:13:28 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/long-kien-nhan-va-bao-dung-cua-thien-chua/http://danchuausa.net/suy-niem/long-kien-nhan-va-bao-dung-cua-thien-chua/<![CDATA[TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Tư 19/7/2017]]>Thu, 20 Jul 2017 18:07:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-tu-19-7-2017/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-tu-19-7-2017/<![CDATA[Giáo Hội Công Giáo Dưới Cái Nhìn của Một Ký Giả Hoa Kỳ (22)]]>Thu, 20 Jul 2017 18:03:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-cong-giao-duoi-cai-nhin-cua-mot-ky-gia-hoa-ky-22/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-cong-giao-duoi-cai-nhin-cua-mot-ky-gia-hoa-ky-22/<![CDATA[Các Giám Mục kêu cứu cho hai linh mục bị bắt cóc ở Cộng Hòa Dân Chủ Congo]]>Thu, 20 Jul 2017 17:56:13 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-keu-cuu-cho-hai-linh-muc-bi-bat-coc-o-cong-hoa-dan-chu-congo/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-keu-cuu-cho-hai-linh-muc-bi-bat-coc-o-cong-hoa-dan-chu-congo/