<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Sự phát triển của các Thánh lễ trong Tam nhật thánh]]>Tue, 21 Mar 2017 18:24:31 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-su-phat-trien-cua-cac-thanh-le-trong-tam-nhat-thanh/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-su-phat-trien-cua-cac-thanh-le-trong-tam-nhat-thanh/<![CDATA[Giờ Chầu Thánh Thể mùa chay: Chủ đề: “Lời Chúa là một hồng ân. Tha nhân là một hồng ân”]]>Tue, 21 Mar 2017 18:19:26 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/gio-chau-thanh-the-mua-chay-chu-de-loi-chua-la-mot-hong-an-tha-nhan-la-mot-hong-an/http://danchuausa.net/suy-niem/gio-chau-thanh-the-mua-chay-chu-de-loi-chua-la-mot-hong-an-tha-nhan-la-mot-hong-an/<![CDATA[Vì sao bút chì có cục tẩy?]]>Tue, 21 Mar 2017 18:12:47 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/vi-sao-but-chi-co-cuc-tay/http://danchuausa.net/suy-niem/vi-sao-but-chi-co-cuc-tay/<![CDATA[Sứ điệp Video Đức Thánh Cha nhân Ngày Quốc Tế giới trẻ 2017]]>Tue, 21 Mar 2017 14:48:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-video-duc-thanh-cha-nhan-ngay-quoc-te-gioi-tre-2017/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-video-duc-thanh-cha-nhan-ngay-quoc-te-gioi-tre-2017/<![CDATA[Án phong thánh cho một Linh mục Hoa kỳ, từ Tin lành trở lại Công giáo]]>Tue, 21 Mar 2017 14:43:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/an-phong-thanh-cho-mot-linh-muc-hoa-ky-tu-tin-lanh-tro-lai-cong-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/an-phong-thanh-cho-mot-linh-muc-hoa-ky-tu-tin-lanh-tro-lai-cong-giao/<![CDATA[Thánh Giuse trong cuộc đời 2 Giáo hoàng Biển đức XVI và Phanxicô]]>Tue, 21 Mar 2017 14:33:29 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thanh-giuse-trong-cuoc-doi-2-giao-hoang-bien-duc-xvi-va-phanxico/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thanh-giuse-trong-cuoc-doi-2-giao-hoang-bien-duc-xvi-va-phanxico/<![CDATA[Sau 60 năm phục vụ, các nữ tu Tiểu muội Chúa Giêsu đã rời Afghanistan]]>Tue, 21 Mar 2017 14:22:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/sau-60-nam-phuc-vu-cac-nu-tu-tieu-muoi-chua-giesu-da-roi-afghanistan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/sau-60-nam-phuc-vu-cac-nu-tu-tieu-muoi-chua-giesu-da-roi-afghanistan/<![CDATA[Được tha thứ và thứ tha]]>Tue, 21 Mar 2017 12:22:57 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/duoc-tha-thu-va-thu-tha/http://danchuausa.net/suy-niem/duoc-tha-thu-va-thu-tha/<![CDATA[Thế giới đang phải đối diện với cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất từ thời thế chiến II đến nay]]>Tue, 21 Mar 2017 09:40:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/the-gioi-dang-phai-doi-dien-voi-cuoc-khung-hoang-nhan-dao-tram-trong-nhat-tu-thoi-the-chien-ii-den-nay/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/the-gioi-dang-phai-doi-dien-voi-cuoc-khung-hoang-nhan-dao-tram-trong-nhat-tu-thoi-the-chien-ii-den-nay/<![CDATA[Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 16 - 21/03/2017: Câu chuyện Ánh Sáng Ðô Thị]]>Mon, 20 Mar 2017 18:31:26 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-16-21-03-2017-cau-chuyen-anh-sang-o-thi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-16-21-03-2017-cau-chuyen-anh-sang-o-thi/<![CDATA[TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay 19/3/2017]]>Mon, 20 Mar 2017 18:22:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-19-3-2017/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-19-3-2017/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Có thể Rửa Tay thay vì Rửa chân trong ngày thứ Năm Tuần Thánh được không?]]>Mon, 20 Mar 2017 18:17:30 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-co-the-rua-tay-thay-vi-rua-chan-trong-ngay-thu-nam-tuan-thanh-duoc-khong/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-co-the-rua-tay-thay-vi-rua-chan-trong-ngay-thu-nam-tuan-thanh-duoc-khong/<![CDATA[Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A]]>Mon, 20 Mar 2017 18:09:42 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-chua-nhat-iv-mua-chay-nam-a/http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-chua-nhat-iv-mua-chay-nam-a/<![CDATA[Bầu Cử Tổng Thống Đáng Tiếc Tại Pháp?]]>Mon, 20 Mar 2017 18:05:19 +0000http://danchuausa.net/luu/bau-cu-tong-thong-dang-tiec-tai-phap/http://danchuausa.net/luu/bau-cu-tong-thong-dang-tiec-tai-phap/<![CDATA[Đức Giáo hoàng trả lời thư cho cậu bé mời ngài dự lễ Rước lễ lần đầu]]>Mon, 20 Mar 2017 15:13:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-giao-hoang-tra-loi-thu-cho-cau-be-moi-ngai-du-le-ruoc-le-lan-dau/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-giao-hoang-tra-loi-thu-cho-cau-be-moi-ngai-du-le-ruoc-le-lan-dau/<![CDATA[Chầu Thánh Thể suốt ngày đêm giúp một thành phố bất an trở nên an bình]]>Mon, 20 Mar 2017 14:42:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chau-thanh-the-suot-ngay-dem-giup-mot-thanh-pho-bat-an-tro-nen-an-binh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chau-thanh-the-suot-ngay-dem-giup-mot-thanh-pho-bat-an-tro-nen-an-binh/<![CDATA[ĐHY Gracias: Công giáo 100% ở bên các Kitô hữu giai cấp cùng đinh 100%]]>Mon, 20 Mar 2017 14:37:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-gracias-cong-giao-100-o-ben-cac-kito-huu-giai-cap-cung-dinh-100/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-gracias-cong-giao-100-o-ben-cac-kito-huu-giai-cap-cung-dinh-100/<![CDATA[Chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Fatima]]>Mon, 20 Mar 2017 14:11:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuong-trinh-chuyen-vieng-tham-cua-duc-thanh-cha-tai-fatima/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuong-trinh-chuyen-vieng-tham-cua-duc-thanh-cha-tai-fatima/<![CDATA[Ngày cầu nguyện và quyên góp toàn quốc cho nạn nhân lũ lụt ở Peru]]>Mon, 20 Mar 2017 13:56:07 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ngay-cau-nguyen-va-quyen-gop-toan-quoc-cho-nan-nhan-lu-lut-o-peru/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ngay-cau-nguyen-va-quyen-gop-toan-quoc-cho-nan-nhan-lu-lut-o-peru/<![CDATA[Thánh Giuse giúp chúng ta có khả năng ước mơ những gì cao đẹp]]>Mon, 20 Mar 2017 13:37:51 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-giuse-giup-chung-ta-co-kha-nang-uoc-mo-nhung-gi-cao-dep/http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-giuse-giup-chung-ta-co-kha-nang-uoc-mo-nhung-gi-cao-dep/<![CDATA[Bóng thái sơn]]>Sun, 19 Mar 2017 19:47:20 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/bong-thai-son/http://danchuausa.net/suy-niem/bong-thai-son/<![CDATA[Video: Giáo Hội Năm Châu 14-20/03/2017: Giáo hội là hy vọng duy nhất đối với người dân Nam Sudan]]>Sun, 19 Mar 2017 19:42:03 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-14-20-03-2017-giao-hoi-la-hy-vong-duy-nhat-doi-voi-nguoi-dan-nam-sudan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-14-20-03-2017-giao-hoi-la-hy-vong-duy-nhat-doi-voi-nguoi-dan-nam-sudan/<![CDATA[Lễ Thánh Giuse 2017: Thánh Giuse Ngủ]]>Sun, 19 Mar 2017 19:37:43 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/le-thanh-giuse-2017-thanh-giuse-ngu/http://danchuausa.net/suy-niem/le-thanh-giuse-2017-thanh-giuse-ngu/<![CDATA[Lễ Truyền Tin: Theo chân Mẹ cất tiếng xin vâng]]>Sun, 19 Mar 2017 19:34:21 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/le-truyen-tin-theo-chan-me-cat-tieng-xin-vang/http://danchuausa.net/suy-niem/le-truyen-tin-theo-chan-me-cat-tieng-xin-vang/<![CDATA[Nên Thánh Theo Gương Thánh Giuse]]>Sun, 19 Mar 2017 19:30:49 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/nen-thanh-theo-guong-thanh-giuse/http://danchuausa.net/suy-niem/nen-thanh-theo-guong-thanh-giuse/<![CDATA[Cầu nguyện (Mt 17, 1-8)]]>Sun, 19 Mar 2017 19:26:13 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/cau-nguyen-mt-17-18/http://danchuausa.net/suy-niem/cau-nguyen-mt-17-18/<![CDATA[Các lần Đức Mẹ hiện ra]]>Sun, 19 Mar 2017 19:21:53 +0000http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/cac-lan-duc-me-hien-ra/http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/cac-lan-duc-me-hien-ra/<![CDATA[Thánh vịnh 78 B]]>Sun, 19 Mar 2017 19:04:22 +0000http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thanh-vinh-78-b/http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thanh-vinh-78-b/<![CDATA[Phỏng vấn cha Raniero Cantalamessa thuyết giảng viên của Phủ Giáo Hoàng]]>Sun, 19 Mar 2017 18:44:12 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phong-van-cha-raniero-cantalamessa-thuyet-giang-vien-cua-phu-giao-hoang/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phong-van-cha-raniero-cantalamessa-thuyet-giang-vien-cua-phu-giao-hoang/<![CDATA[Mùa Chay là dịp tốt để nhìn ra gương mặt Chúa nơi tha nhân đau khổ]]>Sun, 19 Mar 2017 16:37:40 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/mua-chay-la-dip-tot-de-nhin-ra-guong-mat-chua-noi-tha-nhan-dau-kho/http://danchuausa.net/suy-niem/mua-chay-la-dip-tot-de-nhin-ra-guong-mat-chua-noi-tha-nhan-dau-kho/