<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Cha Benjamin Costa, nhà giáo dục nổi tiếng của Bangladesh, qua đời]]>Mon, 16 Oct 2017 14:49:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cha-benjamin-costa-nha-giao-duc-noi-tieng-cua-bangladesh-qua-doi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cha-benjamin-costa-nha-giao-duc-noi-tieng-cua-bangladesh-qua-doi/<![CDATA[Đức Thánh Cha viếng thăm tổ chức Lương nông quốc tế (FAO)]]>Mon, 16 Oct 2017 14:34:18 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-vieng-tham-to-chuc-luong-nong-quoc-te-fao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-vieng-tham-to-chuc-luong-nong-quoc-te-fao/<![CDATA[Phật tử và Kitô hữu Myanmar chờ đợi Đức Giáo hoàng Phanxicô viếng thăm]]>Mon, 16 Oct 2017 14:23:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phat-tu-va-kito-huu-myanmar-cho-doi-duc-giao-hoang-phanxico-vieng-tham/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phat-tu-va-kito-huu-myanmar-cho-doi-duc-giao-hoang-phanxico-vieng-tham/<![CDATA[Mỗi năm trên thế giới có 6 triệu trẻ em chết trước khi đầy 5 tuổi]]>Mon, 16 Oct 2017 10:48:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/moi-nam-tren-the-gioi-co-6-trieu-tre-em-chet-truoc-khi-day-5-tuoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/moi-nam-tren-the-gioi-co-6-trieu-tre-em-chet-truoc-khi-day-5-tuoi/<![CDATA[Tin lạ: Nhiều trẻ em Ấn Giáo ở Ấn Độ thấy Chuá và Đức Mẹ hiện ra]]>Sun, 15 Oct 2017 18:50:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tin-la-nhieu-tre-em-an-giao-o-an-do-thay-chua-va-duc-me-hien-ra/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tin-la-nhieu-tre-em-an-giao-o-an-do-thay-chua-va-duc-me-hien-ra/<![CDATA[Đại Hoả ở Bắc California gây nhiều tử vong - Toà Thánh gửi thư phân ưu]]>Sun, 15 Oct 2017 18:33:06 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dai-hoa-o-bac-california-gay-nhieu-tu-vong-toa-thanh-gui-thu-phan-uu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dai-hoa-o-bac-california-gay-nhieu-tu-vong-toa-thanh-gui-thu-phan-uu/<![CDATA[Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Bản Hoa Kỳ nhìn nhận sự sống bắt đầu từ lúc thụ thai và kết thúc lúc chết tự nhiên]]>Sun, 15 Oct 2017 18:29:15 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bo-y-te-va-dich-vu-nhan-ban-hoa-ky-nhin-nhan-su-song-bat-dau-tu-luc-thu-thai-va-ket-thuc-luc-chet-tu-nhien/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bo-y-te-va-dich-vu-nhan-ban-hoa-ky-nhin-nhan-su-song-bat-dau-tu-luc-thu-thai-va-ket-thuc-luc-chet-tu-nhien/<![CDATA[Đức Thánh Cha thông báo Thượng HĐGM Amazzonia vào năm 2019]]>Sun, 15 Oct 2017 16:03:41 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-thong-bao-thuong-hdgm-amazzonia-vao-nam-2019/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-thong-bao-thuong-hdgm-amazzonia-vao-nam-2019/<![CDATA[Đức Thánh Cha tôn phong 35 tân hiển thánh]]>Sun, 15 Oct 2017 15:59:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-ton-phong-35-tan-hien-thanh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-ton-phong-35-tan-hien-thanh/<![CDATA[“Mẹ và Con”, Hình Ảnh Đẹp]]>Sat, 14 Oct 2017 18:39:10 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/me-va-con-hinh-anh-dep/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/me-va-con-hinh-anh-dep/<![CDATA[Dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục]]>Sat, 14 Oct 2017 18:32:57 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dong-me-dang-cuu-chuoc-thanh-le-truyen-chuc-linh-muc/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dong-me-dang-cuu-chuoc-thanh-le-truyen-chuc-linh-muc/<![CDATA[Chiếc áo trong đời sống]]>Sat, 14 Oct 2017 18:28:13 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chiec-ao-trong-doi-song/http://danchuausa.net/suy-niem/chiec-ao-trong-doi-song/<![CDATA[Tiệc cưới với bốn nghịch thường]]>Sat, 14 Oct 2017 18:24:40 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tiec-cuoi-voi-bon-nghich-thuong/http://danchuausa.net/suy-niem/tiec-cuoi-voi-bon-nghich-thuong/<![CDATA[Ý nghĩa tiệc cưới và áo cưới]]>Sat, 14 Oct 2017 18:19:40 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/y-nghia-tiec-cuoi-va-ao-cuoi/http://danchuausa.net/suy-niem/y-nghia-tiec-cuoi-va-ao-cuoi/<![CDATA[Hàng triệu người tham dự những biến cố kỷ niệm 100 năm Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima]]>Sat, 14 Oct 2017 18:14:32 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hang-trieu-nguoi-tham-du-nhung-bien-co-ky-niem-100-nam-uc-me-hien-ra-tai-fatima/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hang-trieu-nguoi-tham-du-nhung-bien-co-ky-niem-100-nam-uc-me-hien-ra-tai-fatima/<![CDATA[Tổng giáo phận San Francisco được thánh hiến cho Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ]]>Sat, 14 Oct 2017 14:41:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tong-giao-phan-san-francisco-duoc-thanh-hien-cho-trai-tim-vo-nhiem-duc-me/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tong-giao-phan-san-francisco-duoc-thanh-hien-cho-trai-tim-vo-nhiem-duc-me/<![CDATA[Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu siêng năng đọc kinh Mân Côi]]>Sat, 14 Oct 2017 13:20:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-keu-goi-cac-tin-huu-sieng-nang-doc-kinh-man-coi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-keu-goi-cac-tin-huu-sieng-nang-doc-kinh-man-coi/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp kiến 11 ngàn người thuộc Gia Đình Vinh Sơn]]>Sat, 14 Oct 2017 13:15:36 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-11-ngan-nguoi-thuoc-gia-dinh-vinh-son/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-11-ngan-nguoi-thuoc-gia-dinh-vinh-son/<![CDATA[Đức Ông Phêrô Nguyễn Đức Tiến, cựu giám đốc Trung Tâm CGVN giáo phận Orange, qua đời]]>Sat, 14 Oct 2017 06:20:18 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/duc-ong-phero-nguyen-duc-tien-cuu-giam-doc-trung-tam-cgvn-giao-phan-orange-qua-doi/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/duc-ong-phero-nguyen-duc-tien-cuu-giam-doc-trung-tam-cgvn-giao-phan-orange-qua-doi/<![CDATA[Video Phóng Sự Đặc Biệt: Tường trình về Dự án xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang vào ngày thứ Bảy 21/10/2017]]>Fri, 13 Oct 2017 18:43:15 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/video-phong-su-dac-biet-tuong-trinh-ve-du-an-xay-dung-linh-dai-duc-me-la-vang-vao-ngay-thu-bay-21-10-2017/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/video-phong-su-dac-biet-tuong-trinh-ve-du-an-xay-dung-linh-dai-duc-me-la-vang-vao-ngay-thu-bay-21-10-2017/<![CDATA[Tính khoa học của đạo luật cấm phá các bào thai từ 20 tuần trở lên ở Hoa Kỳ]]>Fri, 13 Oct 2017 18:39:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tinh-khoa-hoc-cua-dao-luat-cam-pha-cac-bao-thai-tu-20-tuan-tro-len-o-hoa-ky/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tinh-khoa-hoc-cua-dao-luat-cam-pha-cac-bao-thai-tu-20-tuan-tro-len-o-hoa-ky/<![CDATA[Giám Mục Nigeria than thở Giáo Hội đang mất dần ảnh hưởng tại quốc gia này]]>Fri, 13 Oct 2017 18:32:57 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giam-muc-nigeria-than-tho-giao-hoi-dang-mat-dan-anh-huong-tai-quoc-gia-nay/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giam-muc-nigeria-than-tho-giao-hoi-dang-mat-dan-anh-huong-tai-quoc-gia-nay/<![CDATA[Tổng giáo phận Mễ Tây Cơ bày tỏ sự bất mãn đối với cách thức cử hành thánh lễ tại một trường đại học của Dòng Tên]]>Fri, 13 Oct 2017 18:28:41 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tong-giao-phan-me-tay-co-bay-to-su-bat-man-doi-voi-cach-thuc-cu-hanh-thanh-le-tai-mot-truong-dai-hoc-cua-dong-ten/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tong-giao-phan-me-tay-co-bay-to-su-bat-man-doi-voi-cach-thuc-cu-hanh-thanh-le-tai-mot-truong-dai-hoc-cua-dong-ten/<![CDATA[Tổng Thống Trump hủy bỏ bảo hiểm Obamacare và chấm dứt khoản chi trả bao cấp bất hợp pháp]]>Fri, 13 Oct 2017 18:24:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tong-thong-trump-huy-bo-bao-hiem-obamacare-va-cham-dut-khoan-chi-tra-bao-cap-bat-hop-phap/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tong-thong-trump-huy-bo-bao-hiem-obamacare-va-cham-dut-khoan-chi-tra-bao-cap-bat-hop-phap/<![CDATA[Kitô hữu ngày nay bị bách hại tàn tệ hơn bao giờ trong lịch sử]]>Fri, 13 Oct 2017 18:20:13 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/kito-huu-ngay-nay-bi-bach-hai-tan-te-hon-bao-gio-trong-lich-su/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/kito-huu-ngay-nay-bi-bach-hai-tan-te-hon-bao-gio-trong-lich-su/<![CDATA[Một linh mục Coptic bị đâm chết trên đường phố Cairo]]>Fri, 13 Oct 2017 18:15:34 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-linh-muc-coptic-bi-dam-chet-tren-duong-pho-cairo/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-linh-muc-coptic-bi-dam-chet-tren-duong-pho-cairo/<![CDATA[Thông báo về tình trạng LM Giuse Nguyễn Thanh Sơn thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngọai]]>Fri, 13 Oct 2017 18:12:07 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/thong-bao-ve-tinh-trang-lm-giuse-nguyen-thanh-son-thuoc-dong-chua-cuu-the-hai-ngoai/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/thong-bao-ve-tinh-trang-lm-giuse-nguyen-thanh-son-thuoc-dong-chua-cuu-the-hai-ngoai/<![CDATA[Hành hương kính Đức Mẹ Sông Xoài kỷ niệm 100 năm mẹ Fatima]]>Fri, 13 Oct 2017 18:09:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/hanh-huong-kinh-duc-me-song-xoai-ky-niem-100-nam-me-fatima/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/hanh-huong-kinh-duc-me-song-xoai-ky-niem-100-nam-me-fatima/<![CDATA[ĐGH khuyên các giáo hội đang bị bách hại hãy can đảm, sốt sáng cầu nguyện]]>Fri, 13 Oct 2017 18:05:47 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-khuyen-cac-giao-hoi-dang-bi-bach-hai-hay-can-dam-sot-sang-cau-nguyen/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-khuyen-cac-giao-hoi-dang-bi-bach-hai-hay-can-dam-sot-sang-cau-nguyen/<![CDATA[Muôn thế hệ sẽ khen Mẹ diễm phúc]]>Fri, 13 Oct 2017 16:49:12 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/muon-the-he-se-khen-me-diem-phuc/http://danchuausa.net/suy-niem/muon-the-he-se-khen-me-diem-phuc/