<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Video: Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Chúa Nhật Lễ Lá 05/04/2020]]>Sun, 05 Apr 2020 19:49:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-bai-giang-cua-duc-thanh-cha-trong-chua-nhat-le-la-05-04-2020/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-bai-giang-cua-duc-thanh-cha-trong-chua-nhat-le-la-05-04-2020/<![CDATA[Đức Thánh Cha cử hành Lễ Lá khai mạc Tuần Thánh 2020]]>Sun, 05 Apr 2020 19:02:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/duc-thanh-cha-cu-hanh-le-la-khai-mac-tuan-thanh-2020/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/duc-thanh-cha-cu-hanh-le-la-khai-mac-tuan-thanh-2020/<![CDATA[Bài Giảng Của Đtc Phanxicô Trong Lễ Mẹ Sầu Bi 3/4/2020]]>Sat, 04 Apr 2020 13:55:01 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/bai-giang-cua-dtc-phanxico-trong-le-me-sau-bi-3-4-2020/http://danchuausa.net/suy-niem/bai-giang-cua-dtc-phanxico-trong-le-me-sau-bi-3-4-2020/<![CDATA[Thứ Sáu Tuần Thánh: Trời Cao Đã Khóc]]>Sat, 04 Apr 2020 13:47:20 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thu-sau-tuan-thanh-troi-cao-da-khoc/http://danchuausa.net/suy-niem/thu-sau-tuan-thanh-troi-cao-da-khoc/<![CDATA[Tại sao Chúa im lặng?]]>Sat, 04 Apr 2020 13:41:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tai-sao-chua-im-lang/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tai-sao-chua-im-lang/<![CDATA[Cẩn thận trước cơn bão truyền thông]]>Sat, 04 Apr 2020 13:20:36 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/can-than-truoc-con-bao-truyen-thong/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/can-than-truoc-con-bao-truyen-thong/<![CDATA[Tại sao Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân chỉ trích Tổ Chức Y Tế Thế Giới?]]>Sat, 04 Apr 2020 12:42:07 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tai-sao-duc-hong-y-giuse-tran-nhat-quan-chi-trich-to-chuc-y-te-the-gioi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tai-sao-duc-hong-y-giuse-tran-nhat-quan-chi-trich-to-chuc-y-te-the-gioi/<![CDATA[Video: ĐHY Charles Bo: Tầu cộng phải bồi thường cho thế giới, nếu không thế giới này chẳng có công lý]]>Sat, 04 Apr 2020 12:34:15 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-dhy-charles-bo-tau-cong-phai-boi-thuong-cho-the-gioi-neu-khong-the-gioi-nay-chang-co-cong-ly/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-dhy-charles-bo-tau-cong-phai-boi-thuong-cho-the-gioi-neu-khong-the-gioi-nay-chang-co-cong-ly/<![CDATA[Ngày Toàn quốc Cầu nguyện xin Chúa chấm dứt đại dịch: Chúa Ở Cùng Anh Chị Em]]>Sat, 04 Apr 2020 12:20:39 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/ngay-toan-quoc-cau-nguyen-xin-chua-cham-dut-dai-dich-chua-o-cung-anh-chi-em/http://danchuausa.net/suy-niem/ngay-toan-quoc-cau-nguyen-xin-chua-cham-dut-dai-dich-chua-o-cung-anh-chi-em/<![CDATA[Chúa Cảm Thộng Với Khổ Nạn Con Người hôm nay vì Covid-19]]>Fri, 03 Apr 2020 19:20:57 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chua-cam-thong-voi-kho-nan-con-nguoi-hom-nay-vi-covid-19/http://danchuausa.net/suy-niem/chua-cam-thong-voi-kho-nan-con-nguoi-hom-nay-vi-covid-19/<![CDATA[Nên dự Thánh Lễ trực tuyến đúng tâm tình]]>Fri, 03 Apr 2020 19:13:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nen-du-thanh-le-truc-tuyen-dung-tam-tinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nen-du-thanh-le-truc-tuyen-dung-tam-tinh/<![CDATA[Đại dịch Covid-19 với cái nhìn tâm linh]]>Fri, 03 Apr 2020 19:02:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dai-dich-covid19-voi-cai-nhin-tam-linh/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dai-dich-covid19-voi-cai-nhin-tam-linh/<![CDATA[Thông điệp video của Đức Thánh Cha Phanxicô trong dịp Tuần Thánh 2020]]>Fri, 03 Apr 2020 18:57:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thong-diep-video-cua-duc-thanh-cha-phanxico-trong-dip-tuan-thanh-2020/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thong-diep-video-cua-duc-thanh-cha-phanxico-trong-dip-tuan-thanh-2020/<![CDATA[Gợi ý tĩnh tâm Tuần Thánh: đi vào Cuộc Thương Khó với Chúa]]>Fri, 03 Apr 2020 15:13:08 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/goi-y-tinh-tam-tuan-thanh-di-vao-cuoc-thuong-kho-voi-chua/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/goi-y-tinh-tam-tuan-thanh-di-vao-cuoc-thuong-kho-voi-chua/<![CDATA[Trong thời gian đại dịch, Cuba cho phép Giáo hội phát sóng các Thánh lễ trên radio và tivi]]>Fri, 03 Apr 2020 13:47:21 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/trong-thoi-gian-dai-dich-cuba-cho-phep-giao-hoi-phat-song-cac-thanh-le-tren-radio-va-tivi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/trong-thoi-gian-dai-dich-cuba-cho-phep-giao-hoi-phat-song-cac-thanh-le-tren-radio-va-tivi/<![CDATA[Nước - tiếng khóc của người nghèo và tiếng kêu của Trái Đất]]>Fri, 03 Apr 2020 12:05:29 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nuoc-tieng-khoc-cua-nguoi-ngheo-va-tieng-keu-cua-trai-dat/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nuoc-tieng-khoc-cua-nguoi-ngheo-va-tieng-keu-cua-trai-dat/<![CDATA[ĐHY Parolin : Trong khủng hoảng đại dịch, đừng đóng kín mình nhưng liên đới với tha nhân]]>Fri, 03 Apr 2020 12:00:46 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-parolin-trong-khung-hoang-dai-dich-dung-dong-kin-minh-nhung-lien-doi-voi-tha-nhan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-parolin-trong-khung-hoang-dai-dich-dung-dong-kin-minh-nhung-lien-doi-voi-tha-nhan/<![CDATA[Đức Thánh Cha gửi sứ điệp kỷ niệm 500 năm Thánh lễ đầu tiên được cử hành tại Argentina]]>Fri, 03 Apr 2020 11:51:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-gui-su-diep-ky-niem-500-nam-thanh-le-dau-tien-duoc-cu-hanh-tai-argentina/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-gui-su-diep-ky-niem-500-nam-thanh-le-dau-tien-duoc-cu-hanh-tai-argentina/<![CDATA[Chứng tá trong đại dịch ở Panama]]>Fri, 03 Apr 2020 11:47:02 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chung-ta-trong-dai-dich-o-panama/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chung-ta-trong-dai-dich-o-panama/<![CDATA[Cuộc lạc quyên cho Thánh Địa được dời đến tháng 9]]>Fri, 03 Apr 2020 11:44:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-lac-quyen-cho-thanh-dia-duoc-doi-den-thang-9/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-lac-quyen-cho-thanh-dia-duoc-doi-den-thang-9/<![CDATA[Chúa An Ủi Phụ Nữ Giêrusalem]]>Thu, 02 Apr 2020 14:50:28 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chua-an-ui-phu-nu-gierusalem/http://danchuausa.net/suy-niem/chua-an-ui-phu-nu-gierusalem/<![CDATA[Tòa Thánh chúc mừng lễ Phật Đản]]>Thu, 02 Apr 2020 14:42:39 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-chuc-mung-le-phat-dan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-chuc-mung-le-phat-dan/<![CDATA[Thánh lễ "trong thời gian đại dịch" và lời nguyện mới cho thứ Sáu Tuần Thánh]]>Thu, 02 Apr 2020 14:15:18 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thanh-le-trong-thoi-gian-dai-dich-va-loi-nguyen-moi-cho-thu-sau-tuan-thanh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thanh-le-trong-thoi-gian-dai-dich-va-loi-nguyen-moi-cho-thu-sau-tuan-thanh/<![CDATA[Từ trên máy bay, Thánh Thể và Đức Mẹ chúc lành cho dân Chúa]]>Thu, 02 Apr 2020 11:59:23 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tu-tren-may-bay-thanh-the-va-duc-me-chuc-lanh-cho-dan-chua/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tu-tren-may-bay-thanh-the-va-duc-me-chuc-lanh-cho-dan-chua/<![CDATA[ĐHY Woelki mở cửa chủng viện đón tiếp người vô gia cư]]>Thu, 02 Apr 2020 11:55:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-woelki-mo-cua-chung-vien-don-tiep-nguoi-vo-gia-cu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-woelki-mo-cua-chung-vien-don-tiep-nguoi-vo-gia-cu/<![CDATA[ĐTC Phanxicô cám ơn các nhân viên Vatican duy trì hoạt động trong thời gian đại dịch]]>Thu, 02 Apr 2020 11:50:36 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-cam-on-cac-nhan-vien-vatican-duy-tri-hoat-dong-trong-thoi-gian-dai-dich/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-cam-on-cac-nhan-vien-vatican-duy-tri-hoat-dong-trong-thoi-gian-dai-dich/<![CDATA[Video Bài hát Rinascerò Rinascerai về đại dịch Corona chỉ vài ngày đã thu hút 8 triệu người]]>Wed, 01 Apr 2020 15:53:07 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-bai-hat-rinascero-rinascerai-ve-dai-dich-corona-chi-vai-ngay-da-thu-hut-8-trieu-nguoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-bai-hat-rinascero-rinascerai-ve-dai-dich-corona-chi-vai-ngay-da-thu-hut-8-trieu-nguoi/<![CDATA[ĐHY Comastri: Đức Gioan Phaolô đã biến thánh giá của mình thành tình yêu]]>Wed, 01 Apr 2020 15:45:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-comastri-duc-gioan-phaolo-da-bien-thanh-gia-cua-minh-thanh-tinh-yeu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-comastri-duc-gioan-phaolo-da-bien-thanh-gia-cua-minh-thanh-tinh-yeu/<![CDATA[Nước Anh được tái thánh hiến cho Đức Trinh nữ Maria]]>Wed, 01 Apr 2020 15:16:31 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nuoc-anh-duoc-tai-thanh-hien-cho-duc-trinh-nu-maria/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nuoc-anh-duoc-tai-thanh-hien-cho-duc-trinh-nu-maria/<![CDATA[Đài truyền hình và phát thanh của nhà nước Indonesia sẽ phát trực tiếp các nghi lễ Tuần Thánh]]>Wed, 01 Apr 2020 14:55:29 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dai-truyen-hinh-va-phat-thanh-cua-nha-nuoc-indonesia-se-phat-truc-tiep-cac-nghi-le-tuan-thanh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dai-truyen-hinh-va-phat-thanh-cua-nha-nuoc-indonesia-se-phat-truc-tiep-cac-nghi-le-tuan-thanh/