<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[ĐHY Louis Sako: Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm lịch sử và luân lý với Kitô hữu Iraq]]>Mon, 25 Aug 2014 18:35:11 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-louis-sako-hoa-ky-phai-chiu-trach-nhiem-lich-su-va-luan-ly-voi-kito-huu-iraq/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-louis-sako-hoa-ky-phai-chiu-trach-nhiem-lich-su-va-luan-ly-voi-kito-huu-iraq/<![CDATA[Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 cử hành thánh lễ bế mạc cuộc họp mặt thường niên các cựu sinh viên của ngài]]>Mon, 25 Aug 2014 18:29:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-giao-hoang-danh-du-benedicto-thu-16-cu-hanh-thanh-le-be-mac-cuoc-hop-mat-thuong-nien-cac-cuu-sinh-vien-cua-ngai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-giao-hoang-danh-du-benedicto-thu-16-cu-hanh-thanh-le-be-mac-cuoc-hop-mat-thuong-nien-cac-cuu-sinh-vien-cua-ngai/<![CDATA[Hào quang những chiến thắng dồn dập của IS thu hút đông đảo thanh niên Hồi Giáo Tây Phương]]>Mon, 25 Aug 2014 18:25:47 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hao-quang-nhung-chien-thang-don-dap-cua-is-thu-hut-dong-dao-thanh-nien-hoi-giao-tay-phuong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hao-quang-nhung-chien-thang-don-dap-cua-is-thu-hut-dong-dao-thanh-nien-hoi-giao-tay-phuong/<![CDATA[Liên Hiệp Quốc cảnh báo 20,000 người tại thị trấn Amerli có thể bị thảm sát]]>Mon, 25 Aug 2014 18:19:12 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lien-hiep-quoc-canh-bao-20000-nguoi-tai-thi-tran-amerli-co-the-bi-tham-sat/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lien-hiep-quoc-canh-bao-20000-nguoi-tai-thi-tran-amerli-co-the-bi-tham-sat/<![CDATA[Những video “Ngày Thánh Mẫu 2014” tại Missouri]]>Mon, 25 Aug 2014 18:15:29 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nhung-video-ngay-thanh-mau-2014-tai-missouri/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nhung-video-ngay-thanh-mau-2014-tai-missouri/<![CDATA[Chuẩn bị cho Năm học Giáo lý mới]]>Mon, 25 Aug 2014 18:11:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/chuan-bi-cho-nam-hoc-giao-ly-moi/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/chuan-bi-cho-nam-hoc-giao-ly-moi/<![CDATA[Trong họa có phúc]]>Mon, 25 Aug 2014 08:46:37 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/trong-hoa-co-phuc/http://danchuausa.net/suy-niem/trong-hoa-co-phuc/<![CDATA[Đức Thánh Cha tái lên án bạo lực vô lý]]>Mon, 25 Aug 2014 08:42:17 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tai-len-an-bao-luc-vo-ly/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tai-len-an-bao-luc-vo-ly/<![CDATA[Cuộc xung đột giữa người Israel và người Palestine]]>Mon, 25 Aug 2014 08:39:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-xung-dot-giua-nguoi-israel-va-nguoi-palestine/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-xung-dot-giua-nguoi-israel-va-nguoi-palestine/<![CDATA[Xin Ngài Nên Như Núi Đá Cho Con Trú Ẩn, Như Thành Trì Để Cứu Độ Con]]>Mon, 25 Aug 2014 08:35:19 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/xin-ngai-nen-nhu-nui-da-cho-con-tru-an-nhu-thanh-tri-de-cuu-do-con/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/xin-ngai-nen-nhu-nui-da-cho-con-tru-an-nhu-thanh-tri-de-cuu-do-con/<![CDATA[Nữ Vương ban sự bình an: Từ quan niệm người phụ nữ trong gia đình]]>Sun, 24 Aug 2014 19:02:48 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/nu-vuong-ban-su-binh-an-tu-quan-niem-nguoi-phu-nu-trong-gia-dinh/http://danchuausa.net/suy-niem/nu-vuong-ban-su-binh-an-tu-quan-niem-nguoi-phu-nu-trong-gia-dinh/<![CDATA[Hoa Kỳ liệu có tận diệt được khủng bố Hồi Giáo IS?]]>Sun, 24 Aug 2014 18:57:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoa-ky-lieu-co-tan-diet-duoc-khung-bo-hoi-giao-is/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoa-ky-lieu-co-tan-diet-duoc-khung-bo-hoi-giao-is/<![CDATA[Căn cứ không quân Tabqa thất thủ vào tay bọn khủng bố Hồi Giáo IS]]>Sun, 24 Aug 2014 18:53:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/can-cu-khong-quan-tabqa-that-thu-vao-tay-bon-khung-bo-hoi-giao-is/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/can-cu-khong-quan-tabqa-that-thu-vao-tay-bon-khung-bo-hoi-giao-is/<![CDATA[Huyền thoại: bọn khủng bố Hồi giáo IS là một lũ điên!]]>Sun, 24 Aug 2014 18:50:16 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/huyen-thoai-bon-khung-bo-hoi-giao-is-la-mot-lu-dien/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/huyen-thoai-bon-khung-bo-hoi-giao-is-la-mot-lu-dien/<![CDATA[Nô lệ cho điện thoại]]>Sun, 24 Aug 2014 18:47:08 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/no-le-cho-dien-thoai/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/no-le-cho-dien-thoai/<![CDATA[Đại hội hiền mẫu giáo phận Phú Cường 2014]]>Sun, 24 Aug 2014 18:43:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dai-hoi-hien-mau-giao-phan-phu-cuong-2014/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dai-hoi-hien-mau-giao-phan-phu-cuong-2014/<![CDATA[Giáo Hội là một dân tộc được xây dựng trên đức tin]]>Sun, 24 Aug 2014 09:20:41 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giao-hoi-la-mot-dan-toc-duoc-xay-dung-tren-duc-tin/http://danchuausa.net/suy-niem/giao-hoi-la-mot-dan-toc-duoc-xay-dung-tren-duc-tin/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Sách Tin Mừng được đặt trang trọng ở đâu?]]>Sat, 23 Aug 2014 18:55:16 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-sach-tin-mung-duoc-dat-trang-trong-o-dau/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-sach-tin-mung-duoc-dat-trang-trong-o-dau/<![CDATA[Sứ điệp của Đức Thánh Cha gởi các tham dự viên của cuộc Gặp gỡ Hữu nghị giữa các Dân tộc]]>Sat, 23 Aug 2014 18:51:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-cua-duc-thanh-cha-goi-cac-tham-du-vien-cua-cuoc-gap-go-huu-nghi-giua-cac-dan-toc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-cua-duc-thanh-cha-goi-cac-tham-du-vien-cua-cuoc-gap-go-huu-nghi-giua-cac-dan-toc/<![CDATA[Cái chết của ký giả James Foley làm Hoa Kỳ bừng tỉnh]]>Sat, 23 Aug 2014 18:47:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cai-chet-cua-ky-gia-james-foley-lam-hoa-ky-bung-tinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cai-chet-cua-ky-gia-james-foley-lam-hoa-ky-bung-tinh/<![CDATA[Kitô hữu Syria tại Aleppo âu lo trước nguy cơ căn cứ không quân Tabqa thất thủ]]>Sat, 23 Aug 2014 18:44:13 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/kito-huu-syria-tai-aleppo-au-lo-truoc-nguy-co-can-cu-khong-quan-tabqa-that-thu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/kito-huu-syria-tai-aleppo-au-lo-truoc-nguy-co-can-cu-khong-quan-tabqa-that-thu/<![CDATA[Đức Thánh Cha giúp 1 triệu mỹ kim cho người tị nạn Irak]]>Sat, 23 Aug 2014 08:17:29 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-giup-1-trieu-my-kim-cho-nguoi-ti-nan-irak/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-giup-1-trieu-my-kim-cho-nguoi-ti-nan-irak/<![CDATA[Xưa Nay Chưa Từng Có Ai Chạy Đến Cùng Mẹ Mà Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời!]]>Sat, 23 Aug 2014 08:14:32 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/xua-nay-chua-tung-co-ai-chay-den-cung-me-ma-me-tu-bo-chang-nham-loi/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/xua-nay-chua-tung-co-ai-chay-den-cung-me-ma-me-tu-bo-chang-nham-loi/<![CDATA[Thách thức quốc gia Hồi Giáo trị]]>Fri, 22 Aug 2014 18:34:08 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thach-thuc-quoc-gia-hoi-giao-tri/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thach-thuc-quoc-gia-hoi-giao-tri/<![CDATA[Các cựu sinh viên của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 hy vọng ngài tham dự buổi họp mặt thường niên]]>Fri, 22 Aug 2014 18:29:16 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-cuu-sinh-vien-cua-duc-giao-hoang-benedicto-thu-16-hy-vong-ngai-tham-du-buoi-hop-mat-thuong-nien/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-cuu-sinh-vien-cua-duc-giao-hoang-benedicto-thu-16-hy-vong-ngai-tham-du-buoi-hop-mat-thuong-nien/<![CDATA[Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương kêu cứu]]>Fri, 22 Aug 2014 18:26:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-cong-giao-ukraine-nghi-le-dong-phuong-keu-cuu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-cong-giao-ukraine-nghi-le-dong-phuong-keu-cuu/<![CDATA[Hội Caritas Jordan đón nhận các Kitô hữu chạy trốn khỏi Iraq]]>Fri, 22 Aug 2014 18:23:26 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-caritas-jordan-don-nhan-cac-kito-huu-chay-tron-khoi-iraq/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-caritas-jordan-don-nhan-cac-kito-huu-chay-tron-khoi-iraq/<![CDATA[Hoa Kỳ: Giáo Hội cảnh báo về chiến dịch “thách thức xô nước đá”]]>Fri, 22 Aug 2014 18:20:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoa-ky-giao-hoi-canh-bao-ve-chien-dich-thach-thuc-xo-nuoc-da/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoa-ky-giao-hoi-canh-bao-ve-chien-dich-thach-thuc-xo-nuoc-da/<![CDATA[Hãy cầu nguyện với Chúa Kitô trước khi nghiên cứu về Người]]>Fri, 22 Aug 2014 18:17:32 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/hay-cau-nguyen-voi-chua-kito-truoc-khi-nghien-cuu-ve-nguoi/http://danchuausa.net/suy-niem/hay-cau-nguyen-voi-chua-kito-truoc-khi-nghien-cuu-ve-nguoi/<![CDATA[Mười triệu Mỹ Kim cho ai bắt được Đấng Thống Lĩnh Các Tín Đồ]]>Fri, 22 Aug 2014 18:14:15 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/muoi-trieu-my-kim-cho-ai-bat-duoc-dang-thong-linh-cac-tin-do/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/muoi-trieu-my-kim-cho-ai-bat-duoc-dang-thong-linh-cac-tin-do/