<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[ĐTC giải thích về hộp xương thánh Phêrô ngài đã tặng cho Đức Thượng phụ Bartolomaios]]>Fri, 13 Sep 2019 12:57:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-giai-thich-ve-hop-xuong-thanh-phero-ngai-da-tang-cho-duc-thuong-phu-bartolomaios/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-giai-thich-ve-hop-xuong-thanh-phero-ngai-da-tang-cho-duc-thuong-phu-bartolomaios/<![CDATA[ĐTC Phanxicô tiếp Dòng Thánh Augustinô]]>Fri, 13 Sep 2019 12:52:01 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-tiep-dong-thanh-augustino/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-tiep-dong-thanh-augustino/<![CDATA[Logo và khẩu hiệu cuộc viếng thăm của ĐTC tại Thái Lan]]>Fri, 13 Sep 2019 12:41:23 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/logo-va-khau-hieu-cuoc-vieng-tham-cua-dtc-tai-thai-lan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/logo-va-khau-hieu-cuoc-vieng-tham-cua-dtc-tai-thai-lan/<![CDATA[Logo và khẩu hiệu chuyến tông du của ĐTC Phanxicô tại Nhật Bản]]>Fri, 13 Sep 2019 12:09:15 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/logo-va-khau-hieu-chuyen-tong-du-cua-dtc-phanxico-tai-nhat-ban/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/logo-va-khau-hieu-chuyen-tong-du-cua-dtc-phanxico-tai-nhat-ban/<![CDATA[ĐTC sẽ viếng thăm Thái Lan và Nhật Bản]]>Fri, 13 Sep 2019 12:05:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-se-vieng-tham-thai-lan-va-nhat-ban/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-se-vieng-tham-thai-lan-va-nhat-ban/<![CDATA[Lạm Dụng Lòng Thương Xót]]>Fri, 13 Sep 2019 06:02:48 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/lam-dung-long-thuong-xot/http://danchuausa.net/suy-niem/lam-dung-long-thuong-xot/<![CDATA[Hai linh mục và một giáo lý viên Ấn Độ bị bắt giam]]>Thu, 12 Sep 2019 13:25:53 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hai-linh-muc-va-mot-giao-ly-vien-an-do-bi-bat-giam/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hai-linh-muc-va-mot-giao-ly-vien-an-do-bi-bat-giam/<![CDATA[Tòa Thánh kêu gọi đối thoại và bầu cử tại Nicaragua]]>Thu, 12 Sep 2019 13:17:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-keu-goi-doi-thoai-va-bau-cu-tai-nicaragua/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-keu-goi-doi-thoai-va-bau-cu-tai-nicaragua/<![CDATA[Google vinh danh sơ Ruth Pfau, “Mẹ Têrêsa của Pakistan”]]>Thu, 12 Sep 2019 13:10:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/google-vinh-danh-so-ruth-pfau-me-teresa-cua-pakistan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/google-vinh-danh-so-ruth-pfau-me-teresa-cua-pakistan/<![CDATA[ĐTC tiếp Dòng Thánh Augustinô Nhặt phép]]>Thu, 12 Sep 2019 13:03:46 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-tiep-dong-thanh-augustino-nhat-phep/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-tiep-dong-thanh-augustino-nhat-phep/<![CDATA[ĐTC Phanxicô: Giám mục là trung gian giữa Chúa và dân Chúa]]>Thu, 12 Sep 2019 12:58:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-giam-muc-la-trung-gian-giua-chua-va-dan-chua/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-giam-muc-la-trung-gian-giua-chua-va-dan-chua/<![CDATA[Bưu thiếp kỷ niệm 90 năm thành lập Quốc gia Thành Vatican]]>Wed, 11 Sep 2019 13:55:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/buu-thiep-ky-niem-90-nam-thanh-lap-quoc-gia-thanh-vatican/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/buu-thiep-ky-niem-90-nam-thanh-lap-quoc-gia-thanh-vatican/<![CDATA[Tháng Kinh Thánh tại châu Mỹ Latinh]]>Wed, 11 Sep 2019 13:13:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thang-kinh-thanh-tai-chau-my-latinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thang-kinh-thanh-tai-chau-my-latinh/<![CDATA[Dòng Tên Việt Nam quảng bá linh đạo thánh I-nhã]]>Wed, 11 Sep 2019 12:59:03 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dong-ten-viet-nam-quang-ba-linh-dao-thanh-i-nha/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dong-ten-viet-nam-quang-ba-linh-dao-thanh-i-nha/<![CDATA[Các Giám mục Công giáo Đông phương Ucraina thăm ĐGH Biển Đức XVI]]>Wed, 11 Sep 2019 12:51:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-cong-giao-dong-phuong-ucraina-tham-dgh-bien-duc-xvi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-cong-giao-dong-phuong-ucraina-tham-dgh-bien-duc-xvi/<![CDATA[ĐTC nói ngài cầu nguyện để ly giáo không xảy ra nhưng ngài không sợ ly giáo]]>Wed, 11 Sep 2019 12:15:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-noi-ngai-cau-nguyen-de-ly-giao-khong-xay-ra-nhung-ngai-khong-so-ly-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-noi-ngai-cau-nguyen-de-ly-giao-khong-xay-ra-nhung-ngai-khong-so-ly-giao/<![CDATA[Tám mối phúc là thuốc giải chống hạnh phúc ích kỷ, là men của hạnh phúc đích thực]]>Wed, 11 Sep 2019 11:12:48 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tam-moi-phuc-la-thuoc-giai-chong-hanh-phuc-ich-ky-la-men-cua-hanh-phuc-dich-thuc/http://danchuausa.net/suy-niem/tam-moi-phuc-la-thuoc-giai-chong-hanh-phuc-ich-ky-la-men-cua-hanh-phuc-dich-thuc/<![CDATA[Mua 1 thành 4 và những câu chuyện đời]]>Mon, 09 Sep 2019 06:40:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/mua-1-thanh-4-va-nhung-cau-chuyen-doi/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/mua-1-thanh-4-va-nhung-cau-chuyen-doi/<![CDATA[Nhà thờ và những chiếc ghế ... chính chủ]]>Mon, 09 Sep 2019 06:12:39 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nha-tho-va-nhung-chiec-ghe-chinh-chu/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nha-tho-va-nhung-chiec-ghe-chinh-chu/<![CDATA[Làm mưa làm gió thời @]]>Fri, 06 Sep 2019 04:21:08 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/lam-mua-lam-gio-thoi-a/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/lam-mua-lam-gio-thoi-a/<![CDATA[Tu Nào Dễ Hơn]]>Fri, 06 Sep 2019 04:17:55 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tu-nao-de-hon/http://danchuausa.net/suy-niem/tu-nao-de-hon/<![CDATA[5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/2019]]>Sat, 31 Aug 2019 23:05:17 +0000http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/5-phut-moi-ngay-suy-niem-loi-chua-trong-thang-9-2019/http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/5-phut-moi-ngay-suy-niem-loi-chua-trong-thang-9-2019/<![CDATA[Ra mắt cộng đoàn Doanh nhân Công Giáo Tổng giáo phận Hà Nội]]>Sat, 31 Aug 2019 18:47:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/ra-mat-cong-doan-doanh-nhan-cong-giao-tong-giao-phan-ha-noi/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/ra-mat-cong-doan-doanh-nhan-cong-giao-tong-giao-phan-ha-noi/<![CDATA[Phán quyết của chánh án Weinerg về kháng cáo của Đức Hồng Y Pell: Bằng chứng của McGlone, người cựu giúp lễ]]>Sat, 31 Aug 2019 18:43:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phan-quyet-cua-chanh-an-weinerg-ve-khang-cao-cua-duc-hong-y-pell-bang-chung-cua-mcglone-nguoi-cuu-giup-le/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phan-quyet-cua-chanh-an-weinerg-ve-khang-cao-cua-duc-hong-y-pell-bang-chung-cua-mcglone-nguoi-cuu-giup-le/<![CDATA[Video: Quá nguy khi có các giáo sĩ hô hào Satan chỉ là biểu tượng người ta vẽ vời ra, không phải một thực thể đáng sợ]]>Sat, 31 Aug 2019 18:31:18 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-qua-nguy-khi-co-cac-giao-si-ho-hao-satan-chi-la-bieu-tuong-nguoi-ta-ve-voi-ra-khong-phai-mot-thuc-the-dang-so/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-qua-nguy-khi-co-cac-giao-si-ho-hao-satan-chi-la-bieu-tuong-nguoi-ta-ve-voi-ra-khong-phai-mot-thuc-the-dang-so/<![CDATA[Thêm Một Lần “Nhỏ Lại”]]>Sat, 31 Aug 2019 18:16:33 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/them-mot-lan-nho-lai/http://danchuausa.net/suy-niem/them-mot-lan-nho-lai/<![CDATA[CN 22C: Luận về chữ “ăn”]]>Sat, 31 Aug 2019 18:11:52 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/cn-22c-luan-ve-chu-an/http://danchuausa.net/suy-niem/cn-22c-luan-ve-chu-an/<![CDATA[Hãy Sống Như Thầy Giê-su]]>Fri, 30 Aug 2019 18:57:26 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/hay-song-nhu-thay-giesu/http://danchuausa.net/suy-niem/hay-song-nhu-thay-giesu/<![CDATA[Video: Người chết đặt bom hẹn giờ, 4 tháng sau mới nổ điêu đứng tổng giáo phận Seattle]]>Fri, 30 Aug 2019 18:54:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-nguoi-chet-dat-bom-hen-gio-4-thang-sau-moi-no-dieu-dung-tong-giao-phan-seattle/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-nguoi-chet-dat-bom-hen-gio-4-thang-sau-moi-no-dieu-dung-tong-giao-phan-seattle/<![CDATA[Phán quyết của Chánh Án Weinberg về Kháng Cáo của Đức Hồng Y Pell: Bằng chứng của Potter, người giữ phòng áo]]>Fri, 30 Aug 2019 18:49:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phan-quyet-cua-chanh-an-weinberg-ve-khang-cao-cua-duc-hong-y-pell-bang-chung-cua-potter-nguoi-giu-phong-ao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phan-quyet-cua-chanh-an-weinberg-ve-khang-cao-cua-duc-hong-y-pell-bang-chung-cua-potter-nguoi-giu-phong-ao/