<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Cuộc gặp gỡ của ĐTC với các Giám Mục Chile]]>Mon, 21 May 2018 19:06:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-gap-go-cua-dtc-voi-cac-giam-muc-chile/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-gap-go-cua-dtc-voi-cac-giam-muc-chile/<![CDATA[Giáo hội có đặc tính của người phụ nữ và người mẹ như Mẹ Maria]]>Mon, 21 May 2018 13:34:10 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giao-hoi-co-dac-tinh-cua-nguoi-phu-nu-va-nguoi-me-nhu-me-maria/http://danchuausa.net/suy-niem/giao-hoi-co-dac-tinh-cua-nguoi-phu-nu-va-nguoi-me-nhu-me-maria/<![CDATA[Tân Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam: Đức TGM Marek Zalewski]]>Mon, 21 May 2018 12:08:53 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tan-dai-dien-toa-thanh-khong-thuong-tru-tai-viet-nam-duc-tgm-marek-zalewski/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tan-dai-dien-toa-thanh-khong-thuong-tru-tai-viet-nam-duc-tgm-marek-zalewski/<![CDATA[Đức Thánh Cha công bố danh sách 14 tân Hồng Y – Việt Nam mất cơ hội có tân Hồng Y lần này]]>Sun, 20 May 2018 18:16:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-cong-bo-danh-sach-14-tan-hong-y-viet-nam-mat-co-hoi-co-tan-hong-y-lan-nay/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-cong-bo-danh-sach-14-tan-hong-y-viet-nam-mat-co-hoi-co-tan-hong-y-lan-nay/<![CDATA[Video: Giáo Hội Năm Châu 21/05/2018: Các nữ tu dòng kín thời Internet]]>Sun, 20 May 2018 18:02:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-21-05-2018-cac-nu-tu-dong-kin-thoi-internet/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-21-05-2018-cac-nu-tu-dong-kin-thoi-internet/<![CDATA[Nhân ngày lễ Đức Maria Mẹ Hội Thánh: Duyên Nợ Của Một Lời Trăn Trối]]>Sun, 20 May 2018 16:38:14 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/nhan-ngay-le-duc-maria-me-hoi-thanh-duyen-no-cua-mot-loi-tran-troi/http://danchuausa.net/suy-niem/nhan-ngay-le-duc-maria-me-hoi-thanh-duyen-no-cua-mot-loi-tran-troi/<![CDATA[Tình yêu đem đến nước mắt hân hoan]]>Sun, 20 May 2018 16:34:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tinh-yeu-dem-den-nuoc-mat-han-hoan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tinh-yeu-dem-den-nuoc-mat-han-hoan/<![CDATA[TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Hai 21/5/2018: Tất cả 34 Giám mục nước Chilê đệ đơn từ chức lên Đức Giáo Hoàng]]>Sun, 20 May 2018 16:29:11 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-hai-21-5-2018-tat-ca-34-giam-muc-nuoc-chile-de-don-tu-chuc-len-duc-giao-hoang/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-hai-21-5-2018-tat-ca-34-giam-muc-nuoc-chile-de-don-tu-chuc-len-duc-giao-hoang/<![CDATA[Đức Thánh Cha công bố danh sách 14 Đức Hồng Y mới]]>Sun, 20 May 2018 16:12:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-cong-bo-danh-sach-14-duc-hong-y-moi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-cong-bo-danh-sach-14-duc-hong-y-moi/<![CDATA[Chúa Thánh Thần là cội nguồn của sự thánh thiện]]>Sun, 20 May 2018 16:07:31 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chua-thanh-than-la-coi-nguon-cua-su-thanh-thien/http://danchuausa.net/suy-niem/chua-thanh-than-la-coi-nguon-cua-su-thanh-thien/<![CDATA[Chúa Thánh Thần có thần lực biến đổi lòng người và thay đổi thực tại]]>Sun, 20 May 2018 11:37:50 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chua-thanh-than-co-than-luc-bien-doi-long-nguoi-va-thay-doi-thuc-tai/http://danchuausa.net/suy-niem/chua-thanh-than-co-than-luc-bien-doi-long-nguoi-va-thay-doi-thuc-tai/<![CDATA[Thần Linh sáng tạo]]>Sat, 19 May 2018 18:52:29 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/than-linh-sang-tao/http://danchuausa.net/suy-niem/than-linh-sang-tao/<![CDATA[Bài Giáo Lý 6 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Bí Tích Rửa Tội: Mặc lấy Đức Kitô]]>Sat, 19 May 2018 18:47:33 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/bai-giao-ly-6-cua-dtc-phanxico-ve-bi-tich-rua-toi-bi-tich-rua-toi-mac-lay-duc-kito/http://danchuausa.net/suy-niem/bai-giao-ly-6-cua-dtc-phanxico-ve-bi-tich-rua-toi-bi-tich-rua-toi-mac-lay-duc-kito/<![CDATA[Chung quanh việc toàn bộ hàng giám mục Chile xin từ chức]]>Sat, 19 May 2018 18:41:38 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chung-quanh-viec-toan-bo-hang-giam-muc-chile-xin-tu-chuc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chung-quanh-viec-toan-bo-hang-giam-muc-chile-xin-tu-chuc/<![CDATA[Thông điệp của ĐGH về ngày Chúa Nhật Truyền Giáo Thế Giới 2018]]>Sat, 19 May 2018 17:36:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thong-diep-cua-dgh-ve-ngay-chua-nhat-truyen-giao-the-gioi-2018/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thong-diep-cua-dgh-ve-ngay-chua-nhat-truyen-giao-the-gioi-2018/<![CDATA[Chúa Thánh Thần Trong 7 Bí Tích]]>Sat, 19 May 2018 17:30:52 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chua-thanh-than-trong-7-bi-tich/http://danchuausa.net/suy-niem/chua-thanh-than-trong-7-bi-tich/<![CDATA[ĐGH Phaolô VI và ĐTGM Romero được tuyên thánh ngày 14/10/2018]]>Sat, 19 May 2018 17:24:16 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-phaolo-vi-va-dtgm-romero-duoc-tuyen-thanh-ngay-14-10-2018/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-phaolo-vi-va-dtgm-romero-duoc-tuyen-thanh-ngay-14-10-2018/<![CDATA[“Mục tử tốt yêu mến, chăm sóc đoàn chiên và sẵn sàng vác thánh giá”]]>Sat, 19 May 2018 17:20:09 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/muc-tu-tot-yeu-men-cham-soc-doan-chien-va-san-sang-vac-thanh-gia/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/muc-tu-tot-yeu-men-cham-soc-doan-chien-va-san-sang-vac-thanh-gia/<![CDATA[Đức Hồng Y Tagle kêu gọi cầu nguyện và ăn chay trước nạn tin giả tại Phi Luật Tân]]>Sat, 19 May 2018 15:34:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-tagle-keu-goi-cau-nguyen-va-an-chay-truoc-nan-tin-gia-tai-phi-luat-tan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-tagle-keu-goi-cau-nguyen-va-an-chay-truoc-nan-tin-gia-tai-phi-luat-tan/<![CDATA[Đức Giáo Hoàng đấu giá chiếc Lamborghini lấy tiền giúp tái định cư các Kitô hữu Iraq]]>Sat, 19 May 2018 15:26:01 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-giao-hoang-dau-gia-chiec-lamborghini-lay-tien-giup-tai-dinh-cu-cac-kito-huu-iraq/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-giao-hoang-dau-gia-chiec-lamborghini-lay-tien-giup-tai-dinh-cu-cac-kito-huu-iraq/<![CDATA[Gương sống của Thánh Rita thành Cascia được bốn phụ nữ ngày nay noi theo]]>Sat, 19 May 2018 15:22:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/guong-song-cua-thanh-rita-thanh-cascia-duoc-bon-phu-nu-ngay-nay-noi-theo/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/guong-song-cua-thanh-rita-thanh-cascia-duoc-bon-phu-nu-ngay-nay-noi-theo/<![CDATA[Hanna Chrzanowski, nữ điều dưỡng giáo dân đầu tiên được phong chân phước]]>Sat, 19 May 2018 14:14:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hanna-chrzanowski-nu-dieu-duong-giao-dan-dau-tien-duoc-phong-chan-phuoc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hanna-chrzanowski-nu-dieu-duong-giao-dan-dau-tien-duoc-phong-chan-phuoc/<![CDATA[Sứ điệp Đức Thánh Cha về Ngày Thế Giới truyền giáo]]>Sat, 19 May 2018 13:54:12 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-duc-thanh-cha-ve-ngay-the-gioi-truyen-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-duc-thanh-cha-ve-ngay-the-gioi-truyen-giao/<![CDATA[Cha Joe Pereira, sáng lập viên của Tổ chức Kripa ở Ấn Độ giúp người nghiện ma túy, HIV phục hồi]]>Sat, 19 May 2018 12:45:30 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cha-joe-pereira-sang-lap-vien-cua-to-chuc-kripa-o-an-do-giup-nguoi-nghien-ma-tuy-hiv-phuc-hoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cha-joe-pereira-sang-lap-vien-cua-to-chuc-kripa-o-an-do-giup-nguoi-nghien-ma-tuy-hiv-phuc-hoi/<![CDATA[Chúa Thánh Thần Đến Sửa Sai]]>Fri, 18 May 2018 18:30:05 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chua-thanh-than-den-sua-sai/http://danchuausa.net/suy-niem/chua-thanh-than-den-sua-sai/<![CDATA[George Weigel: Cộng sản sẽ tàn, đừng xun xoe nịnh bợ để rồi tàn theo nó]]>Fri, 18 May 2018 17:23:16 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/george-weigel-cong-san-se-tan-dung-xun-xoe-ninh-bo-de-roi-tan-theo-no/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/george-weigel-cong-san-se-tan-dung-xun-xoe-ninh-bo-de-roi-tan-theo-no/<![CDATA[Trước ngày sinh nhật của Đức Phật, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ phái đoàn Phật giáo Thái Lan]]>Fri, 18 May 2018 17:18:40 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/truoc-ngay-sinh-nhat-cua-duc-phat-duc-thanh-cha-da-gap-go-phai-doan-phat-giao-thai-lan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/truoc-ngay-sinh-nhat-cua-duc-phat-duc-thanh-cha-da-gap-go-phai-doan-phat-giao-thai-lan/<![CDATA[Tòa Thánh công bố lá thư thoái vị của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI]]>Fri, 18 May 2018 17:13:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-cong-bo-la-thu-thoai-vi-cua-duc-giao-hoang-phaolo-vi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-cong-bo-la-thu-thoai-vi-cua-duc-giao-hoang-phaolo-vi/<![CDATA[Hội nghị liên tôn “Pháp và Ngôn” tại Vatican]]>Fri, 18 May 2018 17:08:26 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-nghi-lien-ton-phap-va-ngon-tai-vatican/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-nghi-lien-ton-phap-va-ngon-tai-vatican/<![CDATA[Phản ứng của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về vụ thảm sát tại trường trung học Santa Fe]]>Fri, 18 May 2018 17:02:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phan-ung-cua-hoi-dong-giam-muc-hoa-ky-ve-vu-tham-sat-tai-truong-trung-hoc-santa-fe/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phan-ung-cua-hoi-dong-giam-muc-hoa-ky-ve-vu-tham-sat-tai-truong-trung-hoc-santa-fe/