<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Xin Dâng Cho Mẹ Các Việc Làm Và Mọi Sự Thuộc Về Con]]>Mon, 04 May 2015 11:25:39 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/xin-dang-cho-me-cac-viec-lam-va-moi-su-thuoc-ve-con/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/xin-dang-cho-me-cac-viec-lam-va-moi-su-thuoc-ve-con/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp kiến các tân vệ binh Thụy Sĩ]]>Mon, 04 May 2015 10:47:12 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-cac-tan-ve-binh-thuy-si/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-cac-tan-ve-binh-thuy-si/<![CDATA[Đức Thánh Cha kêu gọi Giáo Hội tại Congo tự lập tài chánh]]>Mon, 04 May 2015 10:43:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-keu-goi-giao-hoi-tai-congo-tu-lap-tai-chanh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-keu-goi-giao-hoi-tai-congo-tu-lap-tai-chanh/<![CDATA[Ở lại trong Chúa Giêsu là gì?]]>Mon, 04 May 2015 10:37:55 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/o-lai-trong-chua-giesu-la-gi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/o-lai-trong-chua-giesu-la-gi/<![CDATA[50.000 người đọc kinh Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha]]>Sun, 03 May 2015 15:54:27 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/50000-nguoi-doc-kinh-nu-vuong-thien-dang-voi-duc-thanh-cha/http://danchuausa.net/suy-niem/50000-nguoi-doc-kinh-nu-vuong-thien-dang-voi-duc-thanh-cha/<![CDATA[Đừng bao giờ từ chối làm Phép Thánh Tẩy]]>Sat, 02 May 2015 18:51:16 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/dung-bao-gio-tu-choi-lam-phep-thanh-tay/http://danchuausa.net/suy-niem/dung-bao-gio-tu-choi-lam-phep-thanh-tay/<![CDATA[Vâng theo thánh ý Chúa là can đảm thay đổi đi theo một nẻo đường khác]]>Sat, 02 May 2015 18:47:52 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/vang-theo-thanh-y-chua-la-can-dam-thay-doi-di-theo-mot-neo-duong-khac/http://danchuausa.net/suy-niem/vang-theo-thanh-y-chua-la-can-dam-thay-doi-di-theo-mot-neo-duong-khac/<![CDATA[Tòa Thánh và việc lan tràn vũ khí hạch nhân]]>Sat, 02 May 2015 18:44:18 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-va-viec-lan-tran-vu-khi-hach-nhan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-va-viec-lan-tran-vu-khi-hach-nhan/<![CDATA[Nhân kỷ niệm đệ nhị bách chu niên sinh nhật cha thánh Gioan Bosco]]>Sat, 02 May 2015 18:39:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nhan-ky-niem-de-nhi-bach-chu-nien-sinh-nhat-cha-thanh-gioan-bosco/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nhan-ky-niem-de-nhi-bach-chu-nien-sinh-nhat-cha-thanh-gioan-bosco/<![CDATA[Đức Cha Oliver Dashe Doeme tin rằng tuần cửu nhật lần chuỗi Mân Côi đã có hiệu quả: gần 500 phụ nữ được giải thoát khỏi tay quân khủng bố Hồi Giáo]]>Sat, 02 May 2015 18:33:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-cha-oliver-dashe-doeme-tin-rang-tuan-cuu-nhat-lan-chuoi-man-coi-da-co-hieu-qua-gan-500-phu-nu-duoc-giai-thoat-khoi-tay-quan-khung-bo-hoi-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-cha-oliver-dashe-doeme-tin-rang-tuan-cuu-nhat-lan-chuoi-man-coi-da-co-hieu-qua-gan-500-phu-nu-duoc-giai-thoat-khoi-tay-quan-khung-bo-hoi-giao/<![CDATA[Đề nghị của một linh mục dòng Đa Minh về chăm sóc mục vụ và kỷ luật bí tích cho người ly dị và tái hôn được nhiều người ủng hộ]]>Sat, 02 May 2015 18:29:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/de-nghi-cua-mot-linh-muc-dong-da-minh-ve-cham-soc-muc-vu-va-ky-luat-bi-tich-cho-nguoi-ly-di-va-tai-hon-duoc-nhieu-nguoi-ung-ho/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/de-nghi-cua-mot-linh-muc-dong-da-minh-ve-cham-soc-muc-vu-va-ky-luat-bi-tich-cho-nguoi-ly-di-va-tai-hon-duoc-nhieu-nguoi-ung-ho/<![CDATA[Bạo động dữ dội trong ngày khai mạc cuộc triển lãm quốc tế Milan]]>Sat, 02 May 2015 18:26:12 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bao-dong-du-doi-trong-ngay-khai-mac-cuoc-trien-lam-quoc-te-milan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bao-dong-du-doi-trong-ngay-khai-mac-cuoc-trien-lam-quoc-te-milan/<![CDATA[Tại sao Hoa Kỳ ngăn cản một nữ tu Iraq điều trần về tình trạng các tín hữu Kitô trước Quốc Hội?]]>Sat, 02 May 2015 18:23:07 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tai-sao-hoa-ky-ngan-can-mot-nu-tu-iraq-dieu-tran-ve-tinh-trang-cac-tin-huu-kito-truoc-quoc-hoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tai-sao-hoa-ky-ngan-can-mot-nu-tu-iraq-dieu-tran-ve-tinh-trang-cac-tin-huu-kito-truoc-quoc-hoi/<![CDATA[Las Vegas: Đêm thắp nến cầu nguyện cho quê Hương Việt Nam nhân ngày quốc hận]]>Sat, 02 May 2015 18:19:51 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/las-vegas-dem-thap-nen-cau-nguyen-cho-que-huong-viet-nam-nhan-ngay-quoc-han/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/las-vegas-dem-thap-nen-cau-nguyen-cho-que-huong-viet-nam-nhan-ngay-quoc-han/<![CDATA[Đại Hội Lavang “Cùng Mẹ Lavang Đồng Hành với Dân Tộc Việt” Melbourne Úc Châu]]>Sat, 02 May 2015 18:15:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dai-hoi-lavang-cung-me-lavang-dong-hanh-voi-dan-toc-viet-melbourne-uc-chau/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dai-hoi-lavang-cung-me-lavang-dong-hanh-voi-dan-toc-viet-melbourne-uc-chau/<![CDATA[50.000 người đọc kinh Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha]]>Sat, 02 May 2015 15:54:03 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/50000-nguoi-doc-kinh-nu-vuong-thien-dang-voi-duc-thanh-cha/http://danchuausa.net/suy-niem/50000-nguoi-doc-kinh-nu-vuong-thien-dang-voi-duc-thanh-cha/<![CDATA[Xin Mẹ Xuống Phước Hải Hà Đoái Thương Con Cái Thiết Tha Van Nài]]>Sat, 02 May 2015 10:33:15 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/xin-me-xuong-phuoc-hai-ha-doai-thuong-con-cai-thiet-tha-van-nai/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/xin-me-xuong-phuoc-hai-ha-doai-thuong-con-cai-thiet-tha-van-nai/<![CDATA[Đức Thánh Cha viếng thăm Chủng Viện Bắc Mỹ ở Roma]]>Sat, 02 May 2015 10:22:38 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-vieng-tham-chung-vien-bac-my-o-roma/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-vieng-tham-chung-vien-bac-my-o-roma/<![CDATA[Nhà của Vatican tại cuộc triển lãm quốc tế: Expo 2015 Milano,]]>Sat, 02 May 2015 10:18:40 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nha-cua-vatican-tai-cuoc-trien-lam-quoc-te-expo-2015-milano/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nha-cua-vatican-tai-cuoc-trien-lam-quoc-te-expo-2015-milano/<![CDATA[Hãy ở lại trong Thầy và sinh hoa trái]]>Fri, 01 May 2015 18:31:10 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/hay-o-lai-trong-thay-va-sinh-hoa-trai/http://danchuausa.net/suy-niem/hay-o-lai-trong-thay-va-sinh-hoa-trai/<![CDATA[Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế khuyến cáo đưa Việt Nam trở lại vào danh sách CPC]]>Fri, 01 May 2015 18:23:04 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/uy-ban-hoa-ky-ve-tu-do-ton-giao-quoc-te-khuyen-cao-dua-viet-nam-tro-lai-vao-danh-sach-cpc/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/uy-ban-hoa-ky-ve-tu-do-ton-giao-quoc-te-khuyen-cao-dua-viet-nam-tro-lai-vao-danh-sach-cpc/<![CDATA[Thư ngỏ: Xây dựng thư viện điện tử Công giáo Việt Nam]]>Fri, 01 May 2015 18:19:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/thu-ngo-xay-dung-thu-vien-dien-tu-cong-giao-viet-nam/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/thu-ngo-xay-dung-thu-vien-dien-tu-cong-giao-viet-nam/<![CDATA[Video Tưởng Niệm Quốc Hận 30.4.2015 tại CĐCGVN-Nam Úc]]>Fri, 01 May 2015 18:15:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/video-tuong-niem-quoc-han-3042015-tai-cdcgvn-nam-uc/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/video-tuong-niem-quoc-han-3042015-tai-cdcgvn-nam-uc/<![CDATA[Nhận định và góp ý của GP Kontum về Dự thảo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo]]>Fri, 01 May 2015 18:12:54 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nhan-dinh-va-gop-y-cua-gp-kontum-ve-du-thao-luat-tin-nguong-ton-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nhan-dinh-va-gop-y-cua-gp-kontum-ve-du-thao-luat-tin-nguong-ton-giao/<![CDATA[Cuộc triển lãm quốc tế Milano là dịp toàn cầu hóa tình liên đới]]>Fri, 01 May 2015 16:55:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-trien-lam-quoc-te-milano-la-dip-toan-cau-hoa-tinh-lien-doi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-trien-lam-quoc-te-milano-la-dip-toan-cau-hoa-tinh-lien-doi/<![CDATA[Xin Mẹ Dủ Lòng Thương Cứu Giúp Con Mọi Nơi Mọi Lúc]]>Thu, 30 Apr 2015 16:21:17 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/xin-me-du-long-thuong-cuu-giup-con-moi-noi-moi-luc/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/xin-me-du-long-thuong-cuu-giup-con-moi-noi-moi-luc/<![CDATA[Đức Thánh Cha khích lệ Cursillo trở thành thừa sai]]>Thu, 30 Apr 2015 15:02:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-khich-le-cursillo-tro-thanh-thua-sai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-khich-le-cursillo-tro-thanh-thua-sai/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp 5.000 thành viên Cộng đoàn Đời Sống Kitô]]>Thu, 30 Apr 2015 14:56:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-5000-thanh-vien-cong-doan-doi-song-kito/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-5000-thanh-vien-cong-doan-doi-song-kito/<![CDATA[Đức Thánh Cha kêu gọi tiếp tục đối thoại Công Giáo Anh Giáo]]>Thu, 30 Apr 2015 14:50:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-keu-goi-tiep-tuc-doi-thoai-cong-giao-anh-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-keu-goi-tiep-tuc-doi-thoai-cong-giao-anh-giao/<![CDATA[Thiên Chúa Thưởng Phạt Mỗi Người Tùy Theo Cách Sống Và Việc Làm]]>Thu, 30 Apr 2015 11:29:43 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/thien-chua-thuong-phat-moi-nguoi-tuy-theo-cach-song-va-viec-lam/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/thien-chua-thuong-phat-moi-nguoi-tuy-theo-cach-song-va-viec-lam/