<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[ĐTC kêu gọi tăng cường cộng tác giữa Do thái và Công Giáo]]>Fri, 17 May 2019 12:30:34 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-keu-goi-tang-cuong-cong-tac-giua-do-thai-va-cong-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-keu-goi-tang-cuong-cong-tac-giua-do-thai-va-cong-giao/<![CDATA[ĐTC tiếp kiến Hiệp Hội các nhân viên y tế Công Giáo Italia]]>Fri, 17 May 2019 12:04:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-tiep-kien-hiep-hoi-cac-nhan-vien-y-te-cong-giao-italia/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-tiep-kien-hiep-hoi-cac-nhan-vien-y-te-cong-giao-italia/<![CDATA[Fatima mừng kỷ niệm 102 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima và hai năm phong thánh cho Phanxicô và Giaxinta Marto]]>Thu, 16 May 2019 14:50:02 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/fatima-mung-ky-niem-102-nam-duc-me-hien-ra-tai-fatima-va-hai-nam-phong-thanh-cho-phanxico-va-giaxinta-marto/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/fatima-mung-ky-niem-102-nam-duc-me-hien-ra-tai-fatima-va-hai-nam-phong-thanh-cho-phanxico-va-giaxinta-marto/<![CDATA[Chứng từ đức tin thời Internet: Chúa Đã Gieo Trồng, Hãy Chăm Sóc Và Gặt]]>Thu, 16 May 2019 14:35:18 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/chung-tu-duc-tin-thoi-internet-chua-da-gieo-trong-hay-cham-soc-va-gat/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/chung-tu-duc-tin-thoi-internet-chua-da-gieo-trong-hay-cham-soc-va-gat/<![CDATA[Giáo hội Pakistan dấn thân chống hôn nhân giả giữa đàn ông Trung Quốc và phụ nữ Pakistan]]>Thu, 16 May 2019 14:01:53 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-pakistan-dan-than-chong-hon-nhan-gia-giua-dan-ong-trung-quoc-va-phu-nu-pakistan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-pakistan-dan-than-chong-hon-nhan-gia-giua-dan-ong-trung-quoc-va-phu-nu-pakistan/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp kiến 300 sư huynh La San]]>Thu, 16 May 2019 12:07:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-300-su-huynh-la-san/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-300-su-huynh-la-san/<![CDATA[Jesumiel Barra, người thay đổi cuộc đời trẻ em nghèo khổ Ấn Độ]]>Thu, 16 May 2019 11:00:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/jesumiel-barra-nguoi-thay-doi-cuoc-doi-tre-em-ngheo-kho-an-do/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/jesumiel-barra-nguoi-thay-doi-cuoc-doi-tre-em-ngheo-kho-an-do/<![CDATA[Dù sự ác hiện diện khắp nơi, Chúa Giêsu luôn đứng về phía chúng ta]]>Wed, 15 May 2019 13:13:37 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/du-su-ac-hien-dien-khap-noi-chua-giesu-luon-dung-ve-phia-chung-ta/http://danchuausa.net/suy-niem/du-su-ac-hien-dien-khap-noi-chua-giesu-luon-dung-ve-phia-chung-ta/<![CDATA[Phỏng vấn cha Tôma Vũ Quang Trung về Uỷ ban Tu sĩ trực thuộc HĐGMVN]]>Wed, 15 May 2019 13:08:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/phong-van-cha-toma-vu-quang-trung-ve-uy-ban-tu-si-truc-thuoc-hdgmvn/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/phong-van-cha-toma-vu-quang-trung-ve-uy-ban-tu-si-truc-thuoc-hdgmvn/<![CDATA[Phỏng vấn Mái Ấm Lâm Bích - Dòng MTG Huế phụ trách]]>Wed, 15 May 2019 12:06:53 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/phong-van-mai-am-lam-bich-dong-mtg-hue-phu-trach/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/phong-van-mai-am-lam-bich-dong-mtg-hue-phu-trach/<![CDATA[ĐTC mời gọi các GM Mỹ la tinh đáp lại các thách đố]]>Wed, 15 May 2019 11:34:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-moi-goi-cac-gm-my-la-tinh-dap-lai-cac-thach-do/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-moi-goi-cac-gm-my-la-tinh-dap-lai-cac-thach-do/<![CDATA[ĐTC mời các nhà kinh tế và doanh nhân trẻ đến Assisi]]>Mon, 13 May 2019 11:34:41 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-moi-cac-nha-kinh-te-va-doanh-nhan-tre-den-assisi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-moi-cac-nha-kinh-te-va-doanh-nhan-tre-den-assisi/<![CDATA[ĐTC cho phép hành hương chính thức tại Mễ Du]]>Mon, 13 May 2019 11:29:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-cho-phep-hanh-huong-chinh-thuc-tai-me-du/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-cho-phep-hanh-huong-chinh-thuc-tai-me-du/<![CDATA[Vẻ vang: Người Việt Nam chiếm phần lớn trong 481 vị được thụ phong linh mục trong năm nay tại Hoa Kỳ]]>Sun, 12 May 2019 14:34:01 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ve-vang-nguoi-viet-nam-chiem-phan-lon-trong-481-vi-duoc-thu-phong-linh-muc-trong-nam-nay-tai-hoa-ky/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ve-vang-nguoi-viet-nam-chiem-phan-lon-trong-481-vi-duoc-thu-phong-linh-muc-trong-nam-nay-tai-hoa-ky/<![CDATA[Lớp Linh mục Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ năm 2019]]>Sun, 12 May 2019 14:25:17 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lop-linh-muc-giao-hoi-cong-giao-tai-hoa-ky-nam-2019/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lop-linh-muc-giao-hoi-cong-giao-tai-hoa-ky-nam-2019/<![CDATA[TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, ngày 13/5/2019: ĐTC truyền chức cho 19 tân linh mục]]>Sun, 12 May 2019 14:21:30 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-ngay-13-5-2019-dtc-truyen-chuc-cho-19-tan-linh-muc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-ngay-13-5-2019-dtc-truyen-chuc-cho-19-tan-linh-muc/<![CDATA[“Hãy Nâng Tâm Hồn Lên” Trong Phong Trào Phụng Vụ Thế Kỷ XX]]>Sun, 12 May 2019 14:17:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hay-nang-tam-hon-len-trong-phong-trao-phung-vu-the-ky-xx/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hay-nang-tam-hon-len-trong-phong-trao-phung-vu-the-ky-xx/<![CDATA[Lễ của Mẹ: Tia Sáng Ở Cuối Đường Hầm]]>Sun, 12 May 2019 14:11:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/le-cua-me-tia-sang-o-cuoi-duong-ham/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/le-cua-me-tia-sang-o-cuoi-duong-ham/<![CDATA[Đức Thánh Cha nhận xét: Chúng ta đã quá hiểu nhầm những người Pharisêu]]>Sun, 12 May 2019 14:02:39 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-nhan-xet-chung-ta-da-qua-hieu-nham-nhung-nguoi-phariseu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-nhan-xet-chung-ta-da-qua-hieu-nham-nhung-nguoi-phariseu/<![CDATA[ĐTC chủ sự Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng 12-5-2019]]>Sun, 12 May 2019 11:59:43 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-chu-su-kinh-lay-nu-vuong-thien-dang-12-5-2019/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-chu-su-kinh-lay-nu-vuong-thien-dang-12-5-2019/<![CDATA[ĐTC truyền chức 19 tân linh mục]]>Sun, 12 May 2019 11:49:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-truyen-chuc-19-tan-linh-muc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-truyen-chuc-19-tan-linh-muc/<![CDATA[Chìa khóa vạn năng]]>Sat, 11 May 2019 18:25:03 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chia-khoa-van-nang/http://danchuausa.net/suy-niem/chia-khoa-van-nang/<![CDATA[Chủ chăn và chiên]]>Sat, 11 May 2019 18:20:44 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chu-chan-va-chien/http://danchuausa.net/suy-niem/chu-chan-va-chien/<![CDATA[Đơn giản chỉ là Mẹ!]]>Sat, 11 May 2019 18:13:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/don-gian-chi-la-me/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/don-gian-chi-la-me/<![CDATA[Thiên Chúa Ở Bên Ai Đau Khổ]]>Sat, 11 May 2019 18:07:24 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thien-chua-o-ben-ai-dau-kho/http://danchuausa.net/suy-niem/thien-chua-o-ben-ai-dau-kho/<![CDATA[Chúa Nhật Mang “Giai Điệu Ngọt Ngào”]]>Sat, 11 May 2019 18:03:39 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-mang-giai-dieu-ngot-ngao/http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-mang-giai-dieu-ngot-ngao/<![CDATA[Các nhận định về Tự Sắc “Các con là ánh sáng thế gian” của Đức Thánh Cha Phanxicô]]>Sat, 11 May 2019 17:56:08 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-nhan-dinh-ve-tu-sac-cac-con-la-anh-sang-the-gian-cua-duc-thanh-cha-phanxico/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-nhan-dinh-ve-tu-sac-cac-con-la-anh-sang-the-gian-cua-duc-thanh-cha-phanxico/<![CDATA[Hành trình ơn gọi của tân linh mục Nicola Pacetta kéo dài 43 năm]]>Sat, 11 May 2019 17:51:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hanh-trinh-on-goi-cua-tan-linh-muc-nicola-pacetta-keo-dai-43-nam/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hanh-trinh-on-goi-cua-tan-linh-muc-nicola-pacetta-keo-dai-43-nam/<![CDATA[Giám Mục bị công an Trung Quốc đánh bể đầu và lôi đi biệt tích suốt 23 năm giờ ở đâu?]]>Sat, 11 May 2019 17:29:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giam-muc-bi-cong-an-trung-quoc-danh-be-dau-va-loi-di-biet-tich-suot-23-nam-gio-o-dau/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giam-muc-bi-cong-an-trung-quoc-danh-be-dau-va-loi-di-biet-tich-suot-23-nam-gio-o-dau/<![CDATA[Những bà mẹ đau khổ vì con có thể nhìn vào tấm gương người phụ nữ vừa được Giáo Hội tuyên Chân Phước]]>Sat, 11 May 2019 17:25:31 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nhung-ba-me-dau-kho-vi-con-co-the-nhin-vao-tam-guong-nguoi-phu-nu-vua-duoc-giao-hoi-tuyen-chan-phuoc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nhung-ba-me-dau-kho-vi-con-co-the-nhin-vao-tam-guong-nguoi-phu-nu-vua-duoc-giao-hoi-tuyen-chan-phuoc/