<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[3 Linh mục Hoa kỳ đạp xe để xin cầu nguyện cho ơn gọi]]>Sat, 22 Apr 2017 15:25:34 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/3-linh-muc-hoa-ky-dap-xe-de-xin-cau-nguyen-cho-on-goi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/3-linh-muc-hoa-ky-dap-xe-de-xin-cau-nguyen-cho-on-goi/<![CDATA[Sứ điệp Tòa Thánh gửi các Phật Tử]]>Sat, 22 Apr 2017 12:51:08 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-toa-thanh-gui-cac-phat-tu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-toa-thanh-gui-cac-phat-tu/<![CDATA[Thánh vịnh 80]]>Fri, 21 Apr 2017 16:51:37 +0000http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thanh-vinh-80/http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thanh-vinh-80/<![CDATA[Cuộc lạc quyên giúp Thánh Địa]]>Fri, 21 Apr 2017 16:25:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-lac-quyen-giup-thanh-dia/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-lac-quyen-giup-thanh-dia/<![CDATA[Hội nghị đầu tiên của Hiệp hội khoa học gia Công giáo]]>Fri, 21 Apr 2017 15:13:48 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-nghi-dau-tien-cua-hiep-hoi-khoa-hoc-gia-cong-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-nghi-dau-tien-cua-hiep-hoi-khoa-hoc-gia-cong-giao/<![CDATA[Vợ góa của một Kitô hữu Ai cập tha thứ cho kẻ khủng bố IS]]>Fri, 21 Apr 2017 13:54:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/vo-goa-cua-mot-kito-huu-ai-cap-tha-thu-cho-ke-khung-bo-is/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/vo-goa-cua-mot-kito-huu-ai-cap-tha-thu-cho-ke-khung-bo-is/<![CDATA[Video: Thời sự tuần qua 21/04/2017: Tuần Thánh trên thế giới]]>Thu, 20 Apr 2017 18:22:09 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-thoi-su-tuan-qua-21-04-2017-tuan-thanh-tren-the-gioi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-thoi-su-tuan-qua-21-04-2017-tuan-thanh-tren-the-gioi/<![CDATA[TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay 19/4/2017]]>Thu, 20 Apr 2017 18:15:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-19-4-2017/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-19-4-2017/<![CDATA[Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh 2017]]>Thu, 20 Apr 2017 18:09:13 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-chua-nhat-ii-phuc-sinh-2017/http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-chua-nhat-ii-phuc-sinh-2017/<![CDATA[Tin là hồng ân (2)]]>Thu, 20 Apr 2017 18:05:42 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tin-la-hong-an-2/http://danchuausa.net/suy-niem/tin-la-hong-an-2/<![CDATA[Dự án “làng Đức Giáo hoàng Phanxicô” ở Trung phi]]>Thu, 20 Apr 2017 14:28:13 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/du-an-lang-duc-giao-hoang-phanxico-o-trung-phi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/du-an-lang-duc-giao-hoang-phanxico-o-trung-phi/<![CDATA[Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ phong hiển thánh cho hai chân phước thiếu nhi tại Fatima]]>Thu, 20 Apr 2017 13:54:17 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-se-chu-su-le-phong-hien-thanh-cho-hai-chan-phuoc-thieu-nhi-tai-fatima/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-se-chu-su-le-phong-hien-thanh-cho-hai-chan-phuoc-thieu-nhi-tai-fatima/<![CDATA[Các quan điểm Do Thái và Kitô Giáo về tính bổ túc nam nữ (4)]]>Wed, 19 Apr 2017 18:38:11 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-quan-diem-do-thai-va-kito-giao-ve-tinh-bo-tuc-nam-nu-4/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-quan-diem-do-thai-va-kito-giao-ve-tinh-bo-tuc-nam-nu-4/<![CDATA[Thế Giới Nhìn Từ Vatican 13-19/04/2017: Đức Bênêđíctô thứ 16 - Những hình ảnh mới nhất trong dịp sinh nhật lần thứ 90]]>Wed, 19 Apr 2017 18:24:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/the-gioi-nhin-tu-vatican-13-19-04-2017-duc-benedicto-thu-16-nhung-hinh-anh-moi-nhat-trong-dip-sinh-nhat-lan-thu-90/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/the-gioi-nhin-tu-vatican-13-19-04-2017-duc-benedicto-thu-16-nhung-hinh-anh-moi-nhat-trong-dip-sinh-nhat-lan-thu-90/<![CDATA[Những tên Giu Đa thời điểm 30-4-1975]]>Wed, 19 Apr 2017 18:19:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nhung-ten-giu-da-thoi-diem-30-4-1975/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nhung-ten-giu-da-thoi-diem-30-4-1975/<![CDATA[Bí tích của Lòng Thương Xót]]>Wed, 19 Apr 2017 18:12:46 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/bi-tich-cua-long-thuong-xot/http://danchuausa.net/suy-niem/bi-tich-cua-long-thuong-xot/<![CDATA[Chúa Là Đấng Xót Thương Xót]]>Wed, 19 Apr 2017 18:07:20 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chua-la-dang-xot-thuong-xot/http://danchuausa.net/suy-niem/chua-la-dang-xot-thuong-xot/<![CDATA[Đức Phanxicô sẽ gặp Thượng Phụ Bartholomew tại Cairo]]>Wed, 19 Apr 2017 18:03:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-phanxico-se-gap-thuong-phu-bartholomew-tai-cairo/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-phanxico-se-gap-thuong-phu-bartholomew-tai-cairo/<![CDATA[Lòng tin nảy sinh từ sự sống lại của Chúa Kitô]]>Wed, 19 Apr 2017 12:36:55 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/long-tin-nay-sinh-tu-su-song-lai-cua-chua-kito/http://danchuausa.net/suy-niem/long-tin-nay-sinh-tu-su-song-lai-cua-chua-kito/<![CDATA[Cha George Weinmann và sơ Lilian McLaughlin, hai vị tử đạo của Thánh Thể]]>Wed, 19 Apr 2017 11:54:06 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cha-george-weinmann-va-so-lilian-mclaughlin-hai-vi-tu-dao-cua-thanh-the/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cha-george-weinmann-va-so-lilian-mclaughlin-hai-vi-tu-dao-cua-thanh-the/<![CDATA[Quyền từ chối tham gia phá thai của các nữ hộ sinh]]>Wed, 19 Apr 2017 11:41:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/quyen-tu-choi-tham-gia-pha-thai-cua-cac-nu-ho-sinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/quyen-tu-choi-tham-gia-pha-thai-cua-cac-nu-ho-sinh/<![CDATA[Tiền đường một nhà thờ Công giáo ở Nepal bị đốt]]>Wed, 19 Apr 2017 10:18:53 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tien-duong-mot-nha-tho-cong-giao-o-nepal-bi-dot/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tien-duong-mot-nha-tho-cong-giao-o-nepal-bi-dot/<![CDATA[Phỏng vấn Đức Tân Giám Mục Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám Mục Phó GP Đà Lạt]]>Tue, 18 Apr 2017 18:39:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/phong-van-duc-tan-giam-muc-da-minh-nguyen-van-manh-giam-muc-pho-gp-da-lat/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/phong-van-duc-tan-giam-muc-da-minh-nguyen-van-manh-giam-muc-pho-gp-da-lat/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Chủ tế bẻ Bánh vào lúc nào?]]>Tue, 18 Apr 2017 18:34:22 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-chu-te-be-banh-vao-luc-nao/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-chu-te-be-banh-vao-luc-nao/<![CDATA[Các quan điểm Do Thái và Kitô Giáo về tính bổ túc nam nữ (3)]]>Tue, 18 Apr 2017 18:30:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-quan-diem-do-thai-va-kito-giao-ve-tinh-bo-tuc-nam-nu-3/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-quan-diem-do-thai-va-kito-giao-ve-tinh-bo-tuc-nam-nu-3/<![CDATA[Niềm vui của Tin Mừng]]>Tue, 18 Apr 2017 18:21:46 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/niem-vui-cua-tin-mung/http://danchuausa.net/suy-niem/niem-vui-cua-tin-mung/<![CDATA[Con đường của lòng tin là con đường của lòng mến]]>Tue, 18 Apr 2017 18:21:46 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/con-duong-cua-long-tin-la-con-duong-cua-long-men/http://danchuausa.net/suy-niem/con-duong-cua-long-tin-la-con-duong-cua-long-men/<![CDATA[Asia Bibi xin Đức Giáo hoàng cầu nguyện cho cô]]>Tue, 18 Apr 2017 14:46:38 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/asia-bibi-xin-duc-giao-hoang-cau-nguyen-cho-co/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/asia-bibi-xin-duc-giao-hoang-cau-nguyen-cho-co/<![CDATA[Đức nguyên Giáo hoàng Biển đức mừng sinh nhật 90 theo truyền thống Bavaria]]>Tue, 18 Apr 2017 12:58:02 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-nguyen-giao-hoang-bien-duc-mung-sinh-nhat-90-theo-truyen-thong-bavaria/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-nguyen-giao-hoang-bien-duc-mung-sinh-nhat-90-theo-truyen-thong-bavaria/<![CDATA[TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay 16/4/2017]]>Mon, 17 Apr 2017 17:44:10 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-16-4-2017/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-16-4-2017/