<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[ĐTC tố giác nạn bài Do Thái bộc phát tại một số nước]]>Sat, 09 Mar 2019 12:41:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-to-giac-nan-bai-do-thai-boc-phat-tai-mot-so-nuoc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-to-giac-nan-bai-do-thai-boc-phat-tai-mot-so-nuoc/<![CDATA[Sứ điệp ĐTC nhân Ngày Cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 56]]>Sat, 09 Mar 2019 12:36:51 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-dtc-nhan-ngay-cau-nguyen-cho-on-goi-lan-thu-56/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-dtc-nhan-ngay-cau-nguyen-cho-on-goi-lan-thu-56/<![CDATA[Chương trình thực phẩm giúp người nghèo của một giáo xứ ở Roma]]>Sat, 09 Mar 2019 09:25:29 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuong-trinh-thuc-pham-giup-nguoi-ngheo-cua-mot-giao-xu-o-roma/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuong-trinh-thuc-pham-giup-nguoi-ngheo-cua-mot-giao-xu-o-roma/<![CDATA[ĐHY Andrea Yeom mời gọi cầu nguyện cho người dân Bắc hàn]]>Sat, 09 Mar 2019 09:10:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-andrea-yeom-moi-goi-cau-nguyen-cho-nguoi-dan-bac-han/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-andrea-yeom-moi-goi-cau-nguyen-cho-nguoi-dan-bac-han/<![CDATA[Ngày quốc tế phụ nữ: “Tôi có thể là như tôi muốn”]]>Fri, 08 Mar 2019 18:22:40 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ngay-quoc-te-phu-nu-toi-co-the-la-nhu-toi-muon/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ngay-quoc-te-phu-nu-toi-co-the-la-nhu-toi-muon/<![CDATA[Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi buồn của ngài với các linh mục Rôma]]>Fri, 08 Mar 2019 17:41:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-chia-se-noi-buon-cua-ngai-voi-cac-linh-muc-roma/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-chia-se-noi-buon-cua-ngai-voi-cac-linh-muc-roma/<![CDATA[Bí Quyết Để Sống Trọn Vẹn Tinh Thần Mùa Chay]]>Fri, 08 Mar 2019 17:15:33 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/bi-quyet-de-song-tron-ven-tinh-than-mua-chay/http://danchuausa.net/suy-niem/bi-quyet-de-song-tron-ven-tinh-than-mua-chay/<![CDATA[Thánh lễ tại Santa Marta 08/03/2019: Mùa Chay là một cơ hội để sống đơn giản và chân thực]]>Fri, 08 Mar 2019 17:11:42 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-le-tai-santa-marta-08-03-2019-mua-chay-la-mot-co-hoi-de-song-don-gian-va-chan-thuc/http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-le-tai-santa-marta-08-03-2019-mua-chay-la-mot-co-hoi-de-song-don-gian-va-chan-thuc/<![CDATA[Tấm khăn mùa chay 2019]]>Fri, 08 Mar 2019 14:30:02 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tam-khan-mua-chay-2019/http://danchuausa.net/suy-niem/tam-khan-mua-chay-2019/<![CDATA[Mãi đến tháng Sáu, tòa mới xét đơn kháng cáo của Đức Hồng Y George Pell]]>Fri, 08 Mar 2019 14:21:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mai-den-thang-sau-toa-moi-xet-don-khang-cao-cua-duc-hong-y-george-pell/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mai-den-thang-sau-toa-moi-xet-don-khang-cao-cua-duc-hong-y-george-pell/<![CDATA[Làm Sao Thắng Được cám Dỗ]]>Fri, 08 Mar 2019 12:48:33 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/lam-sao-thang-duoc-cam-do/http://danchuausa.net/suy-niem/lam-sao-thang-duoc-cam-do/<![CDATA[Thánh Lễ Giỗ đầu của Đức Tổng Giám Mục Phaolo Bùi Văn Đọc]]>Fri, 08 Mar 2019 12:42:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/thanh-le-gio-dau-cua-duc-tong-giam-muc-phaolo-bui-van-doc/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/thanh-le-gio-dau-cua-duc-tong-giam-muc-phaolo-bui-van-doc/<![CDATA[Nữ tu Ai len nhận giải thưởng Người Phụ nữ Can đảm]]>Fri, 08 Mar 2019 12:39:14 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nu-tu-ai-len-nhan-giai-thuong-nguoi-phu-nu-can-dam/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nu-tu-ai-len-nhan-giai-thuong-nguoi-phu-nu-can-dam/<![CDATA[ĐTC đề cao đóng góp của các tôn giáo cho phát triển lâu bền]]>Fri, 08 Mar 2019 12:09:53 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-de-cao-dong-gop-cua-cac-ton-giao-cho-phat-trien-lau-ben/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-de-cao-dong-gop-cua-cac-ton-giao-cho-phat-trien-lau-ben/<![CDATA[Chương trình viếng thăm của ĐTC tại Bulgari và Bắc Macedonia]]>Fri, 08 Mar 2019 12:04:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuong-trinh-vieng-tham-cua-dtc-tai-bulgari-va-bac-macedonia/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuong-trinh-vieng-tham-cua-dtc-tai-bulgari-va-bac-macedonia/<![CDATA[Vinicio Bulla, doanh nhân Công giáo có hành vi cụ thể quan tâm đến tương lai của nhân loại]]>Fri, 08 Mar 2019 11:09:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/vinicio-bulla-doanh-nhan-cong-giao-co-hanh-vi-cu-the-quan-tam-den-tuong-lai-cua-nhan-loai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/vinicio-bulla-doanh-nhan-cong-giao-co-hanh-vi-cu-the-quan-tam-den-tuong-lai-cua-nhan-loai/<![CDATA[Đức cha Barron: Giữa những cơn khủng hoảng, hãy loan báo Tin Mừng can đảm hơn]]>Fri, 08 Mar 2019 11:01:36 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-cha-barron-giua-nhung-con-khung-hoang-hay-loan-bao-tin-mung-can-dam-hon/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-cha-barron-giua-nhung-con-khung-hoang-hay-loan-bao-tin-mung-can-dam-hon/<![CDATA[Ăn chay cầu nguyện để chiến thắng ma quỷ cám dỗ]]>Thu, 07 Mar 2019 18:54:33 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/an-chay-cau-nguyen-de-chien-thang-ma-quy-cam-do/http://danchuausa.net/suy-niem/an-chay-cau-nguyen-de-chien-thang-ma-quy-cam-do/<![CDATA[Lần đầu tiên Lễ Tro được tổ chức tại Quốc Hội Tô Cách Lan]]>Thu, 07 Mar 2019 18:49:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lan-dau-tien-le-tro-duoc-to-chuc-tai-quoc-hoi-to-cach-lan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lan-dau-tien-le-tro-duoc-to-chuc-tai-quoc-hoi-to-cach-lan/<![CDATA[Thống kê về hiện tình Giáo Hội Công Giáo trên toàn thế giới do Tòa Thánh công bố ngày 6/3/2019]]>Thu, 07 Mar 2019 18:43:41 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thong-ke-ve-hien-tinh-giao-hoi-cong-giao-tren-toan-the-gioi-do-toa-thanh-cong-bo-ngay-6-3-2019/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thong-ke-ve-hien-tinh-giao-hoi-cong-giao-tren-toan-the-gioi-do-toa-thanh-cong-bo-ngay-6-3-2019/<![CDATA[Lần đầu tiên kể từ năm 2010, số linh mục trên toàn thế giới đã giảm sút]]>Thu, 07 Mar 2019 18:39:15 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lan-dau-tien-ke-tu-nam-2010-so-linh-muc-tren-toan-the-gioi-da-giam-sut/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lan-dau-tien-ke-tu-nam-2010-so-linh-muc-tren-toan-the-gioi-da-giam-sut/<![CDATA[Thánh lễ đầu tiên trong Mùa Chay tại Santa Marta 07/03/2019: Giữ gìn ký ức về những gì Chúa đã làm cho ta]]>Thu, 07 Mar 2019 18:34:02 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thanh-le-dau-tien-trong-mua-chay-tai-santa-marta-07-03-2019-giu-gin-ky-uc-ve-nhung-gi-chua-da-lam-cho-ta/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thanh-le-dau-tien-trong-mua-chay-tai-santa-marta-07-03-2019-giu-gin-ky-uc-ve-nhung-gi-chua-da-lam-cho-ta/<![CDATA[Đường lối ngoại giao của Tòa Thánh, theo Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh]]>Thu, 07 Mar 2019 18:21:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duong-loi-ngoai-giao-cua-toa-thanh-theo-duc-hong-y-quoc-vu-khanh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duong-loi-ngoai-giao-cua-toa-thanh-theo-duc-hong-y-quoc-vu-khanh/<![CDATA[Đức Hồng Y Barbarin bị kết án sáu tháng tù treo]]>Thu, 07 Mar 2019 18:13:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-barbarin-bi-ket-an-sau-thang-tu-treo/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-barbarin-bi-ket-an-sau-thang-tu-treo/<![CDATA[Hội Nghị Quốc Tế “Các Tôn Giáo và Các Mục tiêu Phát triển Lâu bền” tại Vatican từ ngày 7 đến 9/3/2019]]>Thu, 07 Mar 2019 18:09:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-nghi-quoc-te-cac-ton-giao-va-cac-muc-tieu-phat-trien-lau-ben-tai-vatican-tu-ngay-7-den-9-3-2019/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-nghi-quoc-te-cac-ton-giao-va-cac-muc-tieu-phat-trien-lau-ben-tai-vatican-tu-ngay-7-den-9-3-2019/<![CDATA[Thông điệp Mùa Chay của các Giám Mục Venezuela mô tả đất nước như đang bước qua sa mạc]]>Thu, 07 Mar 2019 18:06:21 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thong-diep-mua-chay-cua-cac-giam-muc-venezuela-mo-ta-dat-nuoc-nhu-dang-buoc-qua-sa-mac/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thong-diep-mua-chay-cua-cac-giam-muc-venezuela-mo-ta-dat-nuoc-nhu-dang-buoc-qua-sa-mac/<![CDATA[Chúa Nhật I Mùa Chay -C]]>Thu, 07 Mar 2019 17:49:30 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-i-mua-chay-c/http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-i-mua-chay-c/<![CDATA[Khi Linh Mục Câu Views Câu Likes]]>Thu, 07 Mar 2019 17:42:14 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/khi-linh-muc-cau-views-cau-likes/http://danchuausa.net/suy-niem/khi-linh-muc-cau-views-cau-likes/<![CDATA[Những Cơn Cám Dỗ]]>Thu, 07 Mar 2019 17:38:51 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/nhung-con-cam-do/http://danchuausa.net/suy-niem/nhung-con-cam-do/<![CDATA[ĐHY Müller: Cáo buộc chống lại ĐHY Pell xuất phát từ lòng thù hận đức tin, tuyệt đối không thể tin nổi]]>Thu, 07 Mar 2019 17:34:10 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-mller-cao-buoc-chong-lai-dhy-pell-xuat-phat-tu-long-thu-han-duc-tin-tuyet-doi-khong-the-tin-noi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-mller-cao-buoc-chong-lai-dhy-pell-xuat-phat-tu-long-thu-han-duc-tin-tuyet-doi-khong-the-tin-noi/