<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Năm nay, lễ Các Thánh và lễ Các Đẳng được cử hành đúng ngày không?]]>Tue, 28 Oct 2014 18:44:37 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-nam-nay-le-cac-thanh-va-le-cac-dang-duoc-cu-hanh-dung-ngay-khong/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-nam-nay-le-cac-thanh-va-le-cac-dang-duoc-cu-hanh-dung-ngay-khong/<![CDATA[Lễ các thánh nam nữ: Các thánh là ai vậy?]]>Tue, 28 Oct 2014 18:39:15 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/le-cac-thanh-nam-nu-cac-thanh-la-ai-vay/http://danchuausa.net/suy-niem/le-cac-thanh-nam-nu-cac-thanh-la-ai-vay/<![CDATA[Nhận định của Đức TGM Chaput về Thượng Hội Đồng]]>Tue, 28 Oct 2014 18:36:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nhan-dinh-cua-duc-tgm-chaput-ve-thuong-hoi-dong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nhan-dinh-cua-duc-tgm-chaput-ve-thuong-hoi-dong/<![CDATA[Tháng các linh hồn 2014: Chút lời giã biệt]]>Tue, 28 Oct 2014 18:32:08 +0000http://danchuausa.net/van-hoa/thang-cac-linh-hon-2014-chut-loi-gia-biet/http://danchuausa.net/van-hoa/thang-cac-linh-hon-2014-chut-loi-gia-biet/<![CDATA[Halloween: Thư gửi thần chết]]>Tue, 28 Oct 2014 18:29:34 +0000http://danchuausa.net/van-hoa/halloween-thu-gui-than-chet/http://danchuausa.net/van-hoa/halloween-thu-gui-than-chet/<![CDATA[Xin Thiên Chúa Ban Cho Tâm Hồn Chúng Ta Niềm Hoan Hỷ Và Cho Đời Sống Chúng Ta Được Hưởng Phúc Bình An!]]>Tue, 28 Oct 2014 11:54:45 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/xin-thien-chua-ban-cho-tam-hon-chung-ta-niem-hoan-hy-va-cho-doi-song-chung-ta-duoc-huong-phuc-binh-an/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/xin-thien-chua-ban-cho-tam-hon-chung-ta-niem-hoan-hy-va-cho-doi-song-chung-ta-duoc-huong-phuc-binh-an/<![CDATA[Hạnh Phúc Của Những Người Thuộc Về Chúa]]>Mon, 27 Oct 2014 20:14:38 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/hanh-phuc-cua-nhung-nguoi-thuoc-ve-chua/http://danchuausa.net/suy-niem/hanh-phuc-cua-nhung-nguoi-thuoc-ve-chua/<![CDATA[Có Thưởng Phạt Đời Đời Không?]]>Mon, 27 Oct 2014 18:45:41 +0000http://danchuausa.net/song-dao/co-thuong-phat-doi-doi-khong/http://danchuausa.net/song-dao/co-thuong-phat-doi-doi-khong/<![CDATA[Thánh Simon và thánh Giuđa Tông Đồ: Trung thành với Chúa và nhiệt thành với sứ mạng]]>Mon, 27 Oct 2014 18:39:41 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-simon-va-thanh-giuda-tong-do-trung-thanh-voi-chua-va-nhiet-thanh-voi-su-mang/http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-simon-va-thanh-giuda-tong-do-trung-thanh-voi-chua-va-nhiet-thanh-voi-su-mang/<![CDATA[Lời cầu nguyện của Tướng Douglas MacArthur cho con trai duy nhất]]>Mon, 27 Oct 2014 18:34:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/loi-cau-nguyen-cua-tuong-douglas-macarthur-cho-con-trai-duy-nhat/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/loi-cau-nguyen-cua-tuong-douglas-macarthur-cho-con-trai-duy-nhat/<![CDATA[Đức Hồng Y Pell cổ vũ lòng trung thành với Đức Thánh Cha Phanxicô]]>Mon, 27 Oct 2014 18:29:32 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-pell-co-vu-long-trung-thanh-voi-duc-thanh-cha-phanxico/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-pell-co-vu-long-trung-thanh-voi-duc-thanh-cha-phanxico/<![CDATA[Lễ khánh thành tượng đài đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại Paris]]>Mon, 27 Oct 2014 18:25:17 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/le-khanh-thanh-tuong-dai-duc-thanh-giao-hoang-gioan-phaolo-ii-tai-paris/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/le-khanh-thanh-tuong-dai-duc-thanh-giao-hoang-gioan-phaolo-ii-tai-paris/<![CDATA[Muà bầu cử ở Hoa Kỳ: nên bỏ phiếu như thế nào?]]>Mon, 27 Oct 2014 18:22:39 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/mua-bau-cu-o-hoa-ky-nen-bo-phieu-nhu-the-nao/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/mua-bau-cu-o-hoa-ky-nen-bo-phieu-nhu-the-nao/<![CDATA[Nam California tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm]]>Mon, 27 Oct 2014 18:14:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nam-california-tuong-niem-co-tong-thong-ngo-dinh-diem/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nam-california-tuong-niem-co-tong-thong-ngo-dinh-diem/<![CDATA[Chuyện bất cập tại Việt Nam]]>Mon, 27 Oct 2014 18:11:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/chuyen-bat-cap-tai-viet-nam/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/chuyen-bat-cap-tai-viet-nam/<![CDATA[Con tàu đã ra khơi]]>Mon, 27 Oct 2014 18:07:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/con-tau-da-ra-khoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/con-tau-da-ra-khoi/<![CDATA[Video: Những vấn nạn về hôn nhân và gia đình trong bối cảnh các gia đình Việt Nam]]>Mon, 27 Oct 2014 17:51:38 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/video-nhung-van-nan-ve-hon-nhan-va-gia-dinh-trong-boi-canh-cac-gia-dinh-viet-nam/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/video-nhung-van-nan-ve-hon-nhan-va-gia-dinh-trong-boi-canh-cac-gia-dinh-viet-nam/<![CDATA[Đức Thánh Cha Phanxicô cám ơn sự đóng góp của Đức Biển Đức 16]]>Mon, 27 Oct 2014 14:13:14 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-phanxico-cam-on-su-dong-gop-cua-duc-bien-duc-16/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-phanxico-cam-on-su-dong-gop-cua-duc-bien-duc-16/<![CDATA[Đức Mẹ Maria Là Loài Thọ Tạo Vô Song Là Phụ Nữ Duy Nhất Vừa Là Trinh Nữ Vừa Làm Mẹ]]>Mon, 27 Oct 2014 11:29:26 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/duc-me-maria-la-loai-tho-tao-vo-song-la-phu-nu-duy-nhat-vua-la-trinh-nu-vua-lam-me/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/duc-me-maria-la-loai-tho-tao-vo-song-la-phu-nu-duy-nhat-vua-la-trinh-nu-vua-lam-me/<![CDATA[Nhân ngày giỗ cố TT Ngô Đình Diệm]]>Sun, 26 Oct 2014 19:52:41 +0000http://danchuausa.net/luu/nhan-ngay-gio-co-tt-ngo-dinh-diem/http://danchuausa.net/luu/nhan-ngay-gio-co-tt-ngo-dinh-diem/<![CDATA[Tân Linh mục dâng Thánh lễ Tạ Ơn tại giáo xứ Lào Cai]]>Sun, 26 Oct 2014 19:48:03 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tan-linh-muc-dang-thanh-le-ta-on-tai-giao-xu-lao-cai/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tan-linh-muc-dang-thanh-le-ta-on-tai-giao-xu-lao-cai/<![CDATA[Khám phá cách thức Viện Bảo tàng Vatican thổi sinh khí mới cho các kiệt tác]]>Sun, 26 Oct 2014 19:45:19 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/kham-pha-cach-thuc-vien-bao-tang-vatican-thoi-sinh-khi-moi-cho-cac-kiet-tac/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/kham-pha-cach-thuc-vien-bao-tang-vatican-thoi-sinh-khi-moi-cho-cac-kiet-tac/<![CDATA[Mỗi Kitô hữu phải làm việc cho sự hiệp nhất của Giáo Hội]]>Sun, 26 Oct 2014 19:41:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/moi-kito-huu-phai-lam-viec-cho-su-hiep-nhat-cua-giao-hoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/moi-kito-huu-phai-lam-viec-cho-su-hiep-nhat-cua-giao-hoi/<![CDATA[Đức Thánh Cha cổ võ hội nghị các phong trào chống lại loại trừ xã hội]]>Sun, 26 Oct 2014 19:37:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-co-vo-hoi-nghi-cac-phong-trao-chong-lai-loai-tru-xa-hoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-co-vo-hoi-nghi-cac-phong-trao-chong-lai-loai-tru-xa-hoi/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp kiến tổ chức xây dựng cầu nối giữa người Công giáo và Chính Thống giáo]]>Sun, 26 Oct 2014 19:34:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-to-chuc-xay-dung-cau-noi-giua-nguoi-cong-giao-va-chinh-thong-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-to-chuc-xay-dung-cau-noi-giua-nguoi-cong-giao-va-chinh-thong-giao/<![CDATA[Đức Thánh Cha Phanxicô khích lệ Đức Hồng Y Trần Nhật Quân]]>Sun, 26 Oct 2014 19:31:16 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-phanxico-khich-le-duc-hong-y-tran-nhat-quan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-phanxico-khich-le-duc-hong-y-tran-nhat-quan/<![CDATA[Lễ thiết lập giáo xứ thể nhân cho di dân GP Vinh tại Miền Nam]]>Sun, 26 Oct 2014 19:27:10 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/le-thiet-lap-giao-xu-the-nhan-cho-di-dan-gp-vinh-tai-mien-nam/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/le-thiet-lap-giao-xu-the-nhan-cho-di-dan-gp-vinh-tai-mien-nam/<![CDATA[Sinh viên Công Giáo Bùi Chu mừng lễ quan thầy Martino De Porres và sinh nhật thứ 11]]>Sun, 26 Oct 2014 19:24:55 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/sinh-vien-cong-giao-bui-chu-mung-le-quan-thay-martino-de-porres-va-sinh-nhat-thu-11/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/sinh-vien-cong-giao-bui-chu-mung-le-quan-thay-martino-de-porres-va-sinh-nhat-thu-11/<![CDATA[60 ngàn tín hữu đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha]]>Sun, 26 Oct 2014 12:43:42 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/60-ngan-tin-huu-doc-kinh-truyen-tin-voi-duc-thanh-cha/http://danchuausa.net/suy-niem/60-ngan-tin-huu-doc-kinh-truyen-tin-voi-duc-thanh-cha/<![CDATA[Loan truyền niềm vui cho đời sống]]>Sat, 25 Oct 2014 18:49:12 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/loan-truyen-niem-vui-cho-doi-song/http://danchuausa.net/suy-niem/loan-truyen-niem-vui-cho-doi-song/