<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2015]]>Tue, 27 Jan 2015 22:47:31 +0000http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/5-phut-moi-ngay-suy-niem-loi-chua-trong-thang-02-2015/http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/5-phut-moi-ngay-suy-niem-loi-chua-trong-thang-02-2015/<![CDATA[Bậc độc thân Linh mục]]>Tue, 27 Jan 2015 21:56:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bac-doc-than-linh-muc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bac-doc-than-linh-muc/<![CDATA[Bài giảng tại Santa Marta: Cần cầu xin cho biết thực thi thánh ý Chúa mỗi ngày trong đời ta]]>Tue, 27 Jan 2015 21:52:06 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/bai-giang-tai-santa-marta-can-cau-xin-cho-biet-thuc-thi-thanh-y-chua-moi-ngay-trong-doi-ta/http://danchuausa.net/suy-niem/bai-giang-tai-santa-marta-can-cau-xin-cho-biet-thuc-thi-thanh-y-chua-moi-ngay-trong-doi-ta/<![CDATA[Đức Phanxicô và sự thay đổi quan điểm của Mỹ về người Công Giáo]]>Tue, 27 Jan 2015 21:48:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-phanxico-va-su-thay-doi-quan-diem-cua-my-ve-nguoi-cong-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-phanxico-va-su-thay-doi-quan-diem-cua-my-ve-nguoi-cong-giao/<![CDATA[Lại chuyện bà Nancy Pelosi, bị ĐTGM San Francisco quở mắng công khai]]>Tue, 27 Jan 2015 21:45:18 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lai-chuyen-ba-nancy-pelosi-bi-dtgm-san-francisco-quo-mang-cong-khai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lai-chuyen-ba-nancy-pelosi-bi-dtgm-san-francisco-quo-mang-cong-khai/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Phụ nữ được vinh thăng Hồng Y không?]]>Tue, 27 Jan 2015 21:42:35 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-phu-nu-duoc-vinh-thang-hong-y-khong/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-phu-nu-duoc-vinh-thang-hong-y-khong/<![CDATA[Toàn văn Sứ điệp Mùa Chay 2015 của Đức Thánh Cha Phanxicô]]>Tue, 27 Jan 2015 14:16:56 +0000http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/toan-van-su-diep-mua-chay-2015-cua-duc-thanh-cha-phanxico/http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/toan-van-su-diep-mua-chay-2015-cua-duc-thanh-cha-phanxico/<![CDATA[Đức Thánh Cha kêu gọi toàn thể Giáo Hội vượt thắng sự dửng dưng]]>Tue, 27 Jan 2015 14:16:38 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-keu-goi-toan-the-giao-hoi-vuot-thang-su-dung-dung/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-keu-goi-toan-the-giao-hoi-vuot-thang-su-dung-dung/<![CDATA[Luật Pháp Chúa Quả Là Hoàn Thiện, Bổ Sức Cho Tâm Hồn!]]>Tue, 27 Jan 2015 13:05:29 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/luat-phap-chua-qua-la-hoan-thien-bo-suc-cho-tam-hon/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/luat-phap-chua-qua-la-hoan-thien-bo-suc-cho-tam-hon/<![CDATA[Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: các khía cạnh thần học khác]]>Mon, 26 Jan 2015 18:53:47 +0000http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/tim-hieu-tin-mung-thu-ba-cac-khia-canh-than-hoc-khac/http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/tim-hieu-tin-mung-thu-ba-cac-khia-canh-than-hoc-khac/<![CDATA[Tìm hiểu Tin Mừng của Thánh Luca: Khía cạnh thần học]]>Mon, 26 Jan 2015 18:46:10 +0000http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/tim-hieu-tin-mung-cua-thanh-luca-khia-canh-than-hoc/http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/tim-hieu-tin-mung-cua-thanh-luca-khia-canh-than-hoc/<![CDATA[ĐGH Phanxicô bổ nhiệm Đức Ông Stefan Heße làm Tổng Giám Mục mới của Hamburg]]>Mon, 26 Jan 2015 18:39:13 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-phanxico-bo-nhiem-duc-ong-stefan-hee-lam-tong-giam-muc-moi-cua-hamburg/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-phanxico-bo-nhiem-duc-ong-stefan-hee-lam-tong-giam-muc-moi-cua-hamburg/<![CDATA[Tây Âu khó diệt được quân khủng bố Hồi Giáo]]>Mon, 26 Jan 2015 18:34:26 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tay-au-kho-diet-duoc-quan-khung-bo-hoi-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tay-au-kho-diet-duoc-quan-khung-bo-hoi-giao/<![CDATA[Bài giảng tại Santa Marta: Vai trò trước hết và trên hết của phụ nữ trong việc thông truyền đức tin]]>Mon, 26 Jan 2015 18:29:15 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/bai-giang-tai-santa-marta-vai-tro-truoc-het-va-tren-het-cua-phu-nu-trong-viec-thong-truyen-duc-tin/http://danchuausa.net/suy-niem/bai-giang-tai-santa-marta-vai-tro-truoc-het-va-tren-het-cua-phu-nu-trong-viec-thong-truyen-duc-tin/<![CDATA[Ân xá quốc tế kêu gọi Ả rập Saudi hủy bỏ hình phạt đánh đòn một blogger]]>Mon, 26 Jan 2015 18:24:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/an-xa-quoc-te-keu-goi-a-rap-saudi-huy-bo-hinh-phat-danh-don-mot-blogger/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/an-xa-quoc-te-keu-goi-a-rap-saudi-huy-bo-hinh-phat-danh-don-mot-blogger/<![CDATA[Đại Hội Đồng Mục Vụ TGP Sydney]]>Mon, 26 Jan 2015 18:19:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dai-hoi-dong-muc-vu-tgp-sydney/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dai-hoi-dong-muc-vu-tgp-sydney/<![CDATA[ĐHY Filoni dâng Thánh lễ tại nhà thờ Chính tòa Sài Gòn]]>Mon, 26 Jan 2015 18:16:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dhy-filoni-dang-thanh-le-tai-nha-tho-chinh-toa-sai-gon/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dhy-filoni-dang-thanh-le-tai-nha-tho-chinh-toa-sai-gon/<![CDATA[Giáo phận Xuân Lộc hân hoan đón tiếp đức hồng y Fernando Filoni]]>Mon, 26 Jan 2015 18:13:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/giao-phan-xuan-loc-han-hoan-don-tiep-duc-hong-y-fernando-filoni/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/giao-phan-xuan-loc-han-hoan-don-tiep-duc-hong-y-fernando-filoni/<![CDATA[Cha Bề Trên Tổng Quyền dòng Tên thăm Tỉnh Dòng Tên Việt Nam]]>Mon, 26 Jan 2015 18:08:41 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/cha-be-tren-tong-quyen-dong-ten-tham-tinh-dong-ten-viet-nam/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/cha-be-tren-tong-quyen-dong-ten-tham-tinh-dong-ten-viet-nam/<![CDATA[Đức Cha Vincent Long chủ sự Thánh lễ tạ ơn của Cộng đồng Công giáo Việt Nam TGP Melbourne]]>Mon, 26 Jan 2015 18:05:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/duc-cha-vincent-long-chu-su-thanh-le-ta-on-cua-cong-dong-cong-giao-viet-nam-tgp-melbourne/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/duc-cha-vincent-long-chu-su-thanh-le-ta-on-cua-cong-dong-cong-giao-viet-nam-tgp-melbourne/<![CDATA[Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, rất hài lòng về chuyến viếng thăm Việt Nam]]>Mon, 26 Jan 2015 15:24:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-fernando-filoni-tong-truong-bo-truyen-giao-rat-hai-long-ve-chuyen-vieng-tham-viet-nam/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-fernando-filoni-tong-truong-bo-truyen-giao-rat-hai-long-ve-chuyen-vieng-tham-viet-nam/<![CDATA[Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Chiều bế mặc Tuần Hiệp Nhất Kitô]]>Mon, 26 Jan 2015 15:15:35 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-chu-su-kinh-chieu-be-mac-tuan-hiep-nhat-kito/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-chu-su-kinh-chieu-be-mac-tuan-hiep-nhat-kito/<![CDATA[Xin Gởi Đức Khôn Ngoan Đến Để Con Biết Điều Đẹp Ý Chúa!]]>Mon, 26 Jan 2015 13:13:31 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/xin-goi-duc-khon-ngoan-den-de-con-biet-dieu-dep-y-chua/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/xin-goi-duc-khon-ngoan-den-de-con-biet-dieu-dep-y-chua/<![CDATA[Video: Giáo Hội Năm Châu: 20/01 – 26/01/2015 - Tình hình nghiêm trọng tại Niger]]>Sun, 25 Jan 2015 18:23:47 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-2001-26012015-tinh-hinh-nghiem-trong-tai-niger/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-2001-26012015-tinh-hinh-nghiem-trong-tai-niger/<![CDATA[Tại sao hệ thống tư pháp của Ả Rập Saudi khét tiếng là man rợ?]]>Sun, 25 Jan 2015 18:17:15 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tai-sao-he-thong-tu-phap-cua-a-rap-saudi-khet-tieng-la-man-ro/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tai-sao-he-thong-tu-phap-cua-a-rap-saudi-khet-tieng-la-man-ro/<![CDATA[Tuyển tập “Hôn Nhân và Gia Đình”]]>Sun, 25 Jan 2015 18:14:38 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tuyen-tap-hon-nhan-va-gia-dinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tuyen-tap-hon-nhan-va-gia-dinh/<![CDATA[ĐTC Phanxicô kêu gọi tha thiết cầu nguyện và dấn thân cho sự hiệp nhất các kitô hữu]]>Sun, 25 Jan 2015 16:04:56 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-keu-goi-tha-thiet-cau-nguyen-va-dan-than-cho-su-hiep-nhat-cac-kito-huu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-keu-goi-tha-thiet-cau-nguyen-va-dan-than-cho-su-hiep-nhat-cac-kito-huu/<![CDATA[Thượng Phụ Chính Thống Giáo Nga Kirill tố cáo tỷ lệ phá thai đang lên cao tại Nga]]>Sat, 24 Jan 2015 19:50:32 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thuong-phu-chinh-thong-giao-nga-kirill-to-cao-ty-le-pha-thai-dang-len-cao-tai-nga/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thuong-phu-chinh-thong-giao-nga-kirill-to-cao-ty-le-pha-thai-dang-len-cao-tai-nga/<![CDATA[Ân xá quốc tế kêu gọi Ả rập Saudi hủy bỏ hình phạt đánh đòn một blogger]]>Sat, 24 Jan 2015 19:45:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/an-xa-quoc-te-keu-goi-a-rap-saudi-huy-bo-hinh-phat-danh-don-mot-blogger/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/an-xa-quoc-te-keu-goi-a-rap-saudi-huy-bo-hinh-phat-danh-don-mot-blogger/<![CDATA[Một linh mục Công giáo Syria tố cáo sự im lặng của thế giới Tây Phương trước vụ thảm sát tại Homs]]>Sat, 24 Jan 2015 19:41:15 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-linh-muc-cong-giao-syria-to-cao-su-im-lang-cua-the-gioi-tay-phuong-truoc-vu-tham-sat-tai-homs/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-linh-muc-cong-giao-syria-to-cao-su-im-lang-cua-the-gioi-tay-phuong-truoc-vu-tham-sat-tai-homs/