<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Làm nghi thức xức tro sớm được không?]]>Tue, 04 Mar 2014 18:46:35 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-lam-nghi-thuc-xuc-tro-som-duoc-khong/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-lam-nghi-thuc-xuc-tro-som-duoc-khong/<![CDATA[Đường Emmau, mô thức mới cho giáo lý]]>Tue, 04 Mar 2014 18:42:02 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duong-emmau-mo-thuc-moi-cho-giao-ly/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duong-emmau-mo-thuc-moi-cho-giao-ly/<![CDATA[Đức Thánh Cha ban phép lành cho một phụ nữ qua điện thoại]]>Tue, 04 Mar 2014 18:35:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-ban-phep-lanh-cho-mot-phu-nu-qua-dien-thoai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-ban-phep-lanh-cho-mot-phu-nu-qua-dien-thoai/<![CDATA[ĐTC: Xin Chúa ban cho chúng ta những linh mục, và nữ tu tự do không bị trói buộc bởi ngẫu tượng tiền bạc và quyền lực]]>Tue, 04 Mar 2014 18:33:41 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-xin-chua-ban-cho-chung-ta-nhung-linh-muc-va-nu-tu-tu-do-khong-bi-troi-buoc-boi-ngau-tuong-tien-bac-va-quyen-luc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-xin-chua-ban-cho-chung-ta-nhung-linh-muc-va-nu-tu-tu-do-khong-bi-troi-buoc-boi-ngau-tuong-tien-bac-va-quyen-luc/<![CDATA[ĐTC Phanxicô: Ngày nay có những Kitô hữu bị bách hại vì có một cuốn Thánh Kinh]]>Tue, 04 Mar 2014 18:30:08 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-ngay-nay-co-nhung-kito-huu-bi-bach-hai-vi-co-mot-cuon-thanh-kinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-ngay-nay-co-nhung-kito-huu-bi-bach-hai-vi-co-mot-cuon-thanh-kinh/<![CDATA[Đầu Mùa Chay về Châu Sơn]]>Tue, 04 Mar 2014 18:27:43 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dau-mua-chay-ve-chau-son/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dau-mua-chay-ve-chau-son/<![CDATA[Paraguay: Tâm tình Mùa Chay]]>Tue, 04 Mar 2014 18:24:38 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/paraguay-tam-tinh-mua-chay/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/paraguay-tam-tinh-mua-chay/<![CDATA[Lễ Tro: Vòng Gai và Nụ Hôn]]>Tue, 04 Mar 2014 18:19:42 +0000http://danchuausa.net/van-hoa/le-tro-vong-gai-va-nu-hon/http://danchuausa.net/van-hoa/le-tro-vong-gai-va-nu-hon/<![CDATA[Bén Rễ Sâu Và Xây Dựng Vững Chắc Trên Đức Ái]]>Tue, 04 Mar 2014 18:16:33 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/ben-re-sau-va-xay-dung-vung-chac-tren-duc-ai/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/ben-re-sau-va-xay-dung-vung-chac-tren-duc-ai/<![CDATA[Cầu Nguyện Cho Nữ Giới]]>Tue, 04 Mar 2014 18:12:50 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/cau-nguyen-cho-nu-gioi/http://danchuausa.net/suy-niem/cau-nguyen-cho-nu-gioi/<![CDATA[Thiên Chúa tại Giải Oscar]]>Mon, 03 Mar 2014 18:51:13 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thien-chua-tai-giai-oscar/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thien-chua-tai-giai-oscar/<![CDATA[Thứ Tư Lễ Tro: Phải làm việc lành trong khiêm hạ]]>Mon, 03 Mar 2014 18:43:28 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thu-tu-le-tro-phai-lam-viec-lanh-trong-khiem-ha/http://danchuausa.net/suy-niem/thu-tu-le-tro-phai-lam-viec-lanh-trong-khiem-ha/<![CDATA[Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk: Chúng ta phải sẵn sàng hy sinh bảo vệ quốc gia]]>Mon, 03 Mar 2014 18:36:11 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-tong-giam-muc-sviatoslav-shevchuk-chung-ta-phai-san-sang-hy-sinh-bao-ve-quoc-gia/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-tong-giam-muc-sviatoslav-shevchuk-chung-ta-phai-san-sang-hy-sinh-bao-ve-quoc-gia/<![CDATA[Các thách đố lớn nhỏ đối với Giáo Hội tại Bulgaria]]>Mon, 03 Mar 2014 18:32:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-thach-do-lon-nho-doi-voi-giao-hoi-tai-bulgaria/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-thach-do-lon-nho-doi-voi-giao-hoi-tai-bulgaria/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp kiến 85 Giám Mục Tây Ban Nha]]>Mon, 03 Mar 2014 18:27:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-85-giam-muc-tay-ban-nha/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-85-giam-muc-tay-ban-nha/<![CDATA[Hạnh Phúc Thay Được Tuyên Xưng Tình Yêu Thiên Chúa Ngay Từ Buổi Sớm!]]>Mon, 03 Mar 2014 18:23:49 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/hanh-phuc-thay-duoc-tuyen-xung-tinh-yeu-thien-chua-ngay-tu-buoi-som/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/hanh-phuc-thay-duoc-tuyen-xung-tinh-yeu-thien-chua-ngay-tu-buoi-som/<![CDATA[Tôn giáo trong vai trò xã hội dân sự tại Việt Nam !!!]]>Sun, 02 Mar 2014 21:45:18 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/ton-giao-trong-vai-tro-xa-hoi-dan-su-tai-viet-nam/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/ton-giao-trong-vai-tro-xa-hoi-dan-su-tai-viet-nam/<![CDATA[Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 21/02 - 27/02/2014 - Hình ảnh hai vị Giáo Hoàng trong Thánh Lễ Tấn Phong 19 Tân Hồng Y]]>Sun, 02 Mar 2014 21:41:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-2102-27022014-hinh-anh-hai-vi-giao-hoang-trong-thanh-le-tan-phong-19-tan-hong-y/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-2102-27022014-hinh-anh-hai-vi-giao-hoang-trong-thanh-le-tan-phong-19-tan-hong-y/<![CDATA[Cuộc tranh luận về tính bất khả tiêu của hôn nhân (4)]]>Sun, 02 Mar 2014 21:34:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-tranh-luan-ve-tinh-bat-kha-tieu-cua-hon-nhan-4/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-tranh-luan-ve-tinh-bat-kha-tieu-cua-hon-nhan-4/<![CDATA[Thứ Tư Lễ Tro: Bước vào tập luyện chiến đấu thiêng liêng]]>Sun, 02 Mar 2014 21:28:15 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thu-tu-le-tro-buoc-vao-tap-luyen-chien-dau-thieng-lieng/http://danchuausa.net/suy-niem/thu-tu-le-tro-buoc-vao-tap-luyen-chien-dau-thieng-lieng/<![CDATA[ĐTC kêu gọi đối thoại giải quyết khủng hoảng chính trị tại Ukraine]]>Sun, 02 Mar 2014 21:23:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-keu-goi-doi-thoai-giai-quyet-khung-hoang-chinh-tri-tai-ukraine/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-keu-goi-doi-thoai-giai-quyet-khung-hoang-chinh-tri-tai-ukraine/<![CDATA[Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng chủng viện Phú Cường]]>Sun, 02 Mar 2014 21:19:35 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/le-dat-vien-da-dau-tien-xay-dung-chung-vien-phu-cuong/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/le-dat-vien-da-dau-tien-xay-dung-chung-vien-phu-cuong/<![CDATA[Sống đơn sơ thanh đạm và chia sẻ của cải với các anh chị em túng thiếu]]>Sun, 02 Mar 2014 21:14:09 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/song-don-so-thanh-dam-va-chia-se-cua-cai-voi-cac-anh-chi-em-tung-thieu/http://danchuausa.net/suy-niem/song-don-so-thanh-dam-va-chia-se-cua-cai-voi-cac-anh-chi-em-tung-thieu/<![CDATA[Biến cố ĐTC Biển Đức XVI từ nhiệm giáo hoàng và cuộc sống hiện nay của ngài trong nội thành Vaticăng]]>Mon, 17 Feb 2014 06:43:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bien-co-dtc-bien-duc-xvi-tu-nhiem-giao-hoang-va-cuoc-song-hien-nay-cua-ngai-trong-noi-thanh-vaticang/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bien-co-dtc-bien-duc-xvi-tu-nhiem-giao-hoang-va-cuoc-song-hien-nay-cua-ngai-trong-noi-thanh-vaticang/<![CDATA[Đức Mến Thì Nhẫn Nhục Và Vui Khi Thấy Điều Chân Thật!]]>Mon, 17 Feb 2014 06:35:08 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/duc-men-thi-nhan-nhuc-va-vui-khi-thay-dieu-chan-that/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/duc-men-thi-nhan-nhuc-va-vui-khi-thay-dieu-chan-that/<![CDATA[Angelus: Đức Giêsu Đến Để Kiện Toàn Lề Luật]]>Mon, 17 Feb 2014 06:31:42 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/angelus-duc-giesu-den-de-kien-toan-le-luat/http://danchuausa.net/suy-niem/angelus-duc-giesu-den-de-kien-toan-le-luat/<![CDATA[Tại Sao Giáo Hội Cần Phải Nghèo Để Rao Giảng Tin Mừng?]]>Sat, 15 Feb 2014 06:42:19 +0000http://danchuausa.net/song-dao/tai-sao-giao-hoi-can-phai-ngheo-de-rao-giang-tin-mung/http://danchuausa.net/song-dao/tai-sao-giao-hoi-can-phai-ngheo-de-rao-giang-tin-mung/<![CDATA[Con Xin Dâng Lên Mẹ Lời Cầu Với Trọn Lòng Tín Cẩn!]]>Sat, 15 Feb 2014 06:37:22 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/con-xin-dang-len-me-loi-cau-voi-tron-long-tin-can/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/con-xin-dang-len-me-loi-cau-voi-tron-long-tin-can/<![CDATA[5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/14]]>Sun, 26 Jan 2014 08:23:41 +0000http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/5-phut-moi-ngay-suy-niem-loi-chua-trong-thang-02-14/http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/5-phut-moi-ngay-suy-niem-loi-chua-trong-thang-02-14/<![CDATA[Đức Thánh Cha đọc kinh Truyền Tin và chúc Tết Nguyên Đán]]>Sun, 26 Jan 2014 08:15:47 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/duc-thanh-cha-doc-kinh-truyen-tin-va-chuc-tet-nguyen-dan/http://danchuausa.net/suy-niem/duc-thanh-cha-doc-kinh-truyen-tin-va-chuc-tet-nguyen-dan/