<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[ĐTC phó thác các dân tộc khổ đau cho Mẹ Maria Nữ Vương Hoà Bình]]>Tue, 15 Aug 2017 15:42:39 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-pho-thac-cac-dan-toc-kho-dau-cho-me-maria-nu-vuong-hoa-binh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-pho-thac-cac-dan-toc-kho-dau-cho-me-maria-nu-vuong-hoa-binh/<![CDATA[Bà Muốn Sao Thì Sẽ Được Vậy]]>Tue, 15 Aug 2017 13:01:55 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/ba-muon-sao-thi-se-duoc-vay/http://danchuausa.net/suy-niem/ba-muon-sao-thi-se-duoc-vay/<![CDATA[Nếu có ai gõ cửa nhà Chúa Giêsu, Ngài có biết người đó trước khi mở cửa hay không?]]>Mon, 14 Aug 2017 17:58:41 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/neu-co-ai-go-cua-nha-chua-giesu-ngai-co-biet-nguoi-do-truoc-khi-mo-cua-hay-khong/http://danchuausa.net/suy-niem/neu-co-ai-go-cua-nha-chua-giesu-ngai-co-biet-nguoi-do-truoc-khi-mo-cua-hay-khong/<![CDATA[Mưởi ngày cho hoà bình tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử]]>Mon, 14 Aug 2017 17:52:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/muoi-ngay-cho-hoa-binh-tuong-niem-cac-nan-nhan-bom-nguyen-tu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/muoi-ngay-cho-hoa-binh-tuong-niem-cac-nan-nhan-bom-nguyen-tu/<![CDATA[Logo và khẩu hiệu chuyến viếng thăm Pêru của Đức Thánh Cha Phanxicô]]>Mon, 14 Aug 2017 15:14:32 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/logo-va-khau-hieu-chuyen-vieng-tham-peru-cua-duc-thanh-cha-phanxico/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/logo-va-khau-hieu-chuyen-vieng-tham-peru-cua-duc-thanh-cha-phanxico/<![CDATA[Đức tin mạnh mẽ của bé Manuel: trong bệnh tật vẫn luôn nói về Chúa Giêsu]]>Mon, 14 Aug 2017 14:51:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-tin-manh-me-cua-be-manuel-trong-benh-tat-van-luon-noi-ve-chua-giesu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-tin-manh-me-cua-be-manuel-trong-benh-tat-van-luon-noi-ve-chua-giesu/<![CDATA[Đức Hồng y Clemis chia buồn về thảm kịch tại bệnh viện Gorakhpur, Ấn độ]]>Mon, 14 Aug 2017 14:47:30 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-clemis-chia-buon-ve-tham-kich-tai-benh-vien-gorakhpur-an-do/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-clemis-chia-buon-ve-tham-kich-tai-benh-vien-gorakhpur-an-do/<![CDATA[Lạc quyên ở Colombia tài trợ viếng thăm của Đức Thánh Cha]]>Mon, 14 Aug 2017 14:10:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lac-quyen-o-colombia-tai-tro-vieng-tham-cua-duc-thanh-cha/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lac-quyen-o-colombia-tai-tro-vieng-tham-cua-duc-thanh-cha/<![CDATA[Giáo Hội Công Giáo Dưới Cái Nhìn của Một Ký Giả Hoa Kỳ (32)]]>Sun, 13 Aug 2017 18:29:31 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-cong-giao-duoi-cai-nhin-cua-mot-ky-gia-hoa-ky-32/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-cong-giao-duoi-cai-nhin-cua-mot-ky-gia-hoa-ky-32/<![CDATA[Dấu vết và ý nghĩa lễ Đức Mẹ lên trời]]>Sun, 13 Aug 2017 18:24:02 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/dau-vet-va-y-nghia-le-duc-me-len-troi/http://danchuausa.net/suy-niem/dau-vet-va-y-nghia-le-duc-me-len-troi/<![CDATA[Xin Giơ Tay Nâng Đỡ Con Trong Phong Ba]]>Sun, 13 Aug 2017 18:17:13 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/xin-gio-tay-nang-do-con-trong-phong-ba/http://danchuausa.net/suy-niem/xin-gio-tay-nang-do-con-trong-phong-ba/<![CDATA[Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 2017]]>Sun, 13 Aug 2017 18:13:48 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-le-duc-me-hon-xac-len-troi-2017/http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-le-duc-me-hon-xac-len-troi-2017/<![CDATA[Để Được Cùng Mẹ Đi Theo Chúa Lên Trời]]>Sun, 13 Aug 2017 18:07:25 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/de-duoc-cung-me-di-theo-chua-len-troi/http://danchuausa.net/suy-niem/de-duoc-cung-me-di-theo-chua-len-troi/<![CDATA[Video: Giáo Hội Năm Châu 14/08/2017: Miến Điện trông đợi chuyến tông du của Đức Thánh Cha]]>Sat, 12 Aug 2017 18:50:09 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-14-08-2017-mien-dien-trong-doi-chuyen-tong-du-cua-duc-thanh-cha/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-14-08-2017-mien-dien-trong-doi-chuyen-tong-du-cua-duc-thanh-cha/<![CDATA[Diễn biến vô tiền khoáng hậu: Pakistan cử hành quốc táng cho một nữ tu Công Giáo]]>Sat, 12 Aug 2017 18:41:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dien-bien-vo-tien-khoang-hau-pakistan-cu-hanh-quoc-tang-cho-mot-nu-tu-cong-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dien-bien-vo-tien-khoang-hau-pakistan-cu-hanh-quoc-tang-cho-mot-nu-tu-cong-giao/<![CDATA[Hội Đồng Giám mục Hàn Quốc ra tuyên bố “Khích Lệ Tinh Thần” và kêu gọi cầu nguyện cho Hoà Bình nhân dịp lễ Mông Triệu]]>Sat, 12 Aug 2017 18:37:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-dong-giam-muc-han-quoc-ra-tuyen-bo-khich-le-tinh-than-va-keu-goi-cau-nguyen-cho-hoa-binh-nhan-dip-le-mong-trieu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-dong-giam-muc-han-quoc-ra-tuyen-bo-khich-le-tinh-than-va-keu-goi-cau-nguyen-cho-hoa-binh-nhan-dip-le-mong-trieu/<![CDATA[Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ kêu gọi cầu nguyện sau vụ bạo động “hận thù” ở Charlottesville]]>Sat, 12 Aug 2017 18:32:10 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-dong-giam-muc-hoa-ky-keu-goi-cau-nguyen-sau-vu-bao-dong-han-thu-o-charlottesville/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-dong-giam-muc-hoa-ky-keu-goi-cau-nguyen-sau-vu-bao-dong-han-thu-o-charlottesville/<![CDATA[Tĩnh Tâm Liên Tu Sĩ GP Phú Cường: Đời Sống Thánh Hiến - Sống Ý Thức Thuộc Về Giáo Hội]]>Sat, 12 Aug 2017 16:42:32 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tinh-tam-lien-tu-si-gp-phu-cuong-doi-song-thanh-hien-song-y-thuc-thuoc-ve-giao-hoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tinh-tam-lien-tu-si-gp-phu-cuong-doi-song-thanh-hien-song-y-thuc-thuoc-ve-giao-hoi/<![CDATA[Kìa Bà nào]]>Sat, 12 Aug 2017 16:33:19 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/kia-ba-nao/http://danchuausa.net/suy-niem/kia-ba-nao/<![CDATA[Chúa Nhật 19 A: Lưỡi dao cạo]]>Sat, 12 Aug 2017 16:26:20 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-19-a-luoi-dao-cao/http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-19-a-luoi-dao-cao/<![CDATA[Tin vào Chúa Giêsu và lời Ngài đời ta sẽ không chìm]]>Sat, 12 Aug 2017 16:22:51 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tin-vao-chua-giesu-va-loi-ngai-doi-ta-se-khong-chim/http://danchuausa.net/suy-niem/tin-vao-chua-giesu-va-loi-ngai-doi-ta-se-khong-chim/<![CDATA[Các tín hữu Công giáo dùng YouTube để loan báo Tin mừng]]>Sat, 12 Aug 2017 15:17:34 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-tin-huu-cong-giao-dung-youtube-de-loan-bao-tin-mung/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-tin-huu-cong-giao-dung-youtube-de-loan-bao-tin-mung/<![CDATA[Nữ tu Ruth Pfau, ”Mẹ Têrêsa của Pakistan” qua đời]]>Sat, 12 Aug 2017 10:23:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nu-tu-ruth-pfau-me-teresa-cua-pakistan-qua-doi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nu-tu-ruth-pfau-me-teresa-cua-pakistan-qua-doi/<![CDATA[Ý chỉ cầu nguyện tháng 8/2017]]>Sat, 12 Aug 2017 10:09:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/y-chi-cau-nguyen-thang-8-2017/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/y-chi-cau-nguyen-thang-8-2017/<![CDATA[Có Dừng Chân Nhưng Không Đứng Lại]]>Fri, 11 Aug 2017 18:34:20 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/co-dung-chan-nhung-khong-dung-lai/http://danchuausa.net/suy-niem/co-dung-chan-nhung-khong-dung-lai/<![CDATA[Giáo Hội Công Giáo Dưới Cái Nhìn của Một Ký Giả Hoa Kỳ (31)]]>Fri, 11 Aug 2017 18:26:03 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-cong-giao-duoi-cai-nhin-cua-mot-ky-gia-hoa-ky-31/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-cong-giao-duoi-cai-nhin-cua-mot-ky-gia-hoa-ky-31/<![CDATA[ĐGM Cantu Hoa Kỳ kêu gọi làm dịu căng thẳng giữa Mỹ và Bắc Hàn bằng con đường đối thoại]]>Fri, 11 Aug 2017 18:21:46 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgm-cantu-hoa-ky-keu-goi-lam-diu-cang-thang-giua-my-va-bac-han-bang-con-duong-doi-thoai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgm-cantu-hoa-ky-keu-goi-lam-diu-cang-thang-giua-my-va-bac-han-bang-con-duong-doi-thoai/<![CDATA[Các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Trung Phi đồng thanh yêu cầu quân Hồi Giáo Ma Rốc trong lực lượng Hoà Binh LHQ rút khỏi Bangassou]]>Fri, 11 Aug 2017 18:17:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-nha-lanh-dao-ton-giao-o-trung-phi-dong-thanh-yeu-cau-quan-hoi-giao-ma-roc-trong-luc-luong-hoa-binh-lhq-rut-khoi-bangassou/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-nha-lanh-dao-ton-giao-o-trung-phi-dong-thanh-yeu-cau-quan-hoi-giao-ma-roc-trong-luc-luong-hoa-binh-lhq-rut-khoi-bangassou/<![CDATA[Sau bẩy mươi hai năm bom nguyên tử thả xuống thành phố Nagasaki, dân chúng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria khi căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên lên]]>Fri, 11 Aug 2017 18:14:16 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/sau-bay-muoi-hai-nam-bom-nguyen-tu-tha-xuong-thanh-pho-nagasaki-dan-chung-cau-xin-duc-trinh-nu-maria-khi-cang-thang-giua-hoa-ky-va-bac-trieu-tien-len-/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/sau-bay-muoi-hai-nam-bom-nguyen-tu-tha-xuong-thanh-pho-nagasaki-dan-chung-cau-xin-duc-trinh-nu-maria-khi-cang-thang-giua-hoa-ky-va-bac-trieu-tien-len-/<![CDATA[Bình luận: Công giáo ở Đức thì giàu xụ - nhưng kiểu ngược đời]]>Fri, 11 Aug 2017 18:10:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/binh-luan-cong-giao-o-duc-thi-giau-xu-nhung-kieu-nguoc-doi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/binh-luan-cong-giao-o-duc-thi-giau-xu-nhung-kieu-nguoc-doi/