<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Tin Và Hy Vọng Vào Lời Chúa]]>Thu, 12 Nov 2015 18:42:31 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tin-va-hy-vong-vao-loi-chua/http://danchuausa.net/suy-niem/tin-va-hy-vong-vao-loi-chua/<![CDATA[Chết là kết của sống]]>Thu, 12 Nov 2015 18:34:05 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chet-la-ket-cua-song/http://danchuausa.net/suy-niem/chet-la-ket-cua-song/<![CDATA[Thượng Hội Đồng về Gia Đình năm 2015, Tường Trình Sau Cùng, Phần I, chương 2]]>Thu, 12 Nov 2015 18:29:13 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thuong-hoi-dong-ve-gia-dinh-nam-2015-tuong-trinh-sau-cung-phan-i-chuong-2/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thuong-hoi-dong-ve-gia-dinh-nam-2015-tuong-trinh-sau-cung-phan-i-chuong-2/<![CDATA[VietCatholic mở Khóa Huấn luyện Chuyên viên Kỹ thuật Truyền hình]]>Thu, 12 Nov 2015 18:25:40 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/vietcatholic-mo-khoa-huan-luyen-chuyen-vien-ky-thuat-truyen-hinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/vietcatholic-mo-khoa-huan-luyen-chuyen-vien-ky-thuat-truyen-hinh/<![CDATA[Hãy Ở Lại Trong Thầy Như Thầy Ở Lại Trong Các Con]]>Thu, 12 Nov 2015 13:34:52 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/hay-o-lai-trong-thay-nhu-thay-o-lai-trong-cac-con/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/hay-o-lai-trong-thay-nhu-thay-o-lai-trong-cac-con/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp kiến gia đình dòng Thánh Guanella]]>Thu, 12 Nov 2015 12:06:38 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-gia-dinh-dong-thanh-guanella/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-gia-dinh-dong-thanh-guanella/<![CDATA[Bộ Truyền Giáo bác bỏ những tin vu khống]]>Thu, 12 Nov 2015 12:03:47 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bo-truyen-giao-bac-bo-nhung-tin-vu-khong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bo-truyen-giao-bac-bo-nhung-tin-vu-khong/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Giám Mục Slovak]]>Thu, 12 Nov 2015 11:58:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-hoi-dong-giam-muc-slovak/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-hoi-dong-giam-muc-slovak/<![CDATA[Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 05/11 – 11/11/2015: Chung quanh vụ lấy cắp tài liệu của Tòa Thánh]]>Wed, 11 Nov 2015 19:50:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-0511-11112015-chung-quanh-vu-lay-cap-tai-lieu-cua-toa-thanh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-0511-11112015-chung-quanh-vu-lay-cap-tai-lieu-cua-toa-thanh/<![CDATA[Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 29/10 – 04/11/2015: Câu chuyện “Con lừa của Chúa”]]>Wed, 11 Nov 2015 19:42:10 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-29-10-04-11-2015-cau-chuyen-con-lua-cua-chua/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-29-10-04-11-2015-cau-chuyen-con-lua-cua-chua/<![CDATA[Video: Giáo Hội Năm Châu 03 – 09/11/2015: Trung Quốc nới lỏng chính sách một con, thắt chặt chính sách tôn giáo]]>Wed, 11 Nov 2015 19:34:29 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-03-09-11-2015-trung-quoc-noi-long-chinh-sach-mot-con-that-chat-chinh-sach-ton-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-03-09-11-2015-trung-quoc-noi-long-chinh-sach-mot-con-that-chat-chinh-sach-ton-giao/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Phải tuân theo luật phụng vụ hơn tục lệ địa phương]]>Wed, 11 Nov 2015 18:41:07 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-phai-tuan-theo-luat-phung-vu-hon-tuc-le-dia-phuong/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-phai-tuan-theo-luat-phung-vu-hon-tuc-le-dia-phuong/<![CDATA[Luôn sống Lời Chúa hằng ngày]]>Wed, 11 Nov 2015 18:36:52 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/luon-song-loi-chua-hang-ngay/http://danchuausa.net/suy-niem/luon-song-loi-chua-hang-ngay/<![CDATA[Thượng Hội Đồng về Gia Đình năm 2015, Tường Trình Sau Cùng, Nhập đề]]>Wed, 11 Nov 2015 18:31:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thuong-hoi-dong-ve-gia-dinh-nam-2015-tuong-trinh-sau-cung-nhap-de/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thuong-hoi-dong-ve-gia-dinh-nam-2015-tuong-trinh-sau-cung-nhap-de/<![CDATA[ĐGH Phanxicô: Để có gia đình vững chắc, hãy cất điện thoại và tắt màn hình]]>Wed, 11 Nov 2015 18:27:38 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-phanxico-de-co-gia-dinh-vung-chac-hay-cat-dien-thoai-va-tat-man-hinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-phanxico-de-co-gia-dinh-vung-chac-hay-cat-dien-thoai-va-tat-man-hinh/<![CDATA[Tại Florence, năm thứ “duy” bị Đức Phanxicô phê phán]]>Wed, 11 Nov 2015 18:23:10 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tai-florence-nam-thu-duy-bi-duc-phanxico-phe-phan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tai-florence-nam-thu-duy-bi-duc-phanxico-phe-phan/<![CDATA[Bề trên 24 Hội Dòng Mến Thánh Giá thăm Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân An, Mỹ Tho]]>Wed, 11 Nov 2015 18:19:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/be-tren-24-hoi-dong-men-thanh-gia-tham-hoi-dong-men-thanh-gia-tan-an-my-tho/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/be-tren-24-hoi-dong-men-thanh-gia-tham-hoi-dong-men-thanh-gia-tan-an-my-tho/<![CDATA[Họp hội đồng đại biểu Liên Đoàn Công Giáo VN tại Đức]]>Wed, 11 Nov 2015 18:16:31 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/hop-hoi-dong-dai-bieu-lien-doan-cong-giao-vn-tai-duc/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/hop-hoi-dong-dai-bieu-lien-doan-cong-giao-vn-tai-duc/<![CDATA[Thư cảm nhận sau khi tham dự buổi hội thảo khoa học giáo dục]]>Wed, 11 Nov 2015 18:12:47 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/thu-cam-nhan-sau-khi-tham-du-buoi-hoi-thao-khoa-hoc-giao-duc/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/thu-cam-nhan-sau-khi-tham-du-buoi-hoi-thao-khoa-hoc-giao-duc/<![CDATA[ĐTC Phanxicô gặp gỡ 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu ngày thứ Tư 11-11-2015]]>Wed, 11 Nov 2015 13:05:27 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/dtc-phanxico-gap-go-40000-tin-huu-va-du-khach-hanh-huong-nam-chau-ngay-thu-tu-11-11-2015/http://danchuausa.net/suy-niem/dtc-phanxico-gap-go-40000-tin-huu-va-du-khach-hanh-huong-nam-chau-ngay-thu-tu-11-11-2015/<![CDATA[Người Khôn Ngoan Biết Thinh Lặng Chờ Dịp Tốt]]>Wed, 11 Nov 2015 12:55:48 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/nguoi-khon-ngoan-biet-thinh-lang-cho-dip-tot/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/nguoi-khon-ngoan-biet-thinh-lang-cho-dip-tot/<![CDATA[ĐHY Parolin phê bình các cuộc tấn công chống Giáo Hội]]>Wed, 11 Nov 2015 10:26:39 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-parolin-phe-binh-cac-cuoc-tan-cong-chong-giao-hoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-parolin-phe-binh-cac-cuoc-tan-cong-chong-giao-hoi/<![CDATA[Đừng Đánh Giá Nhau Dựa Trên Vật Chất]]>Tue, 10 Nov 2015 15:48:02 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/dung-danh-gia-nhau-dua-tren-vat-chat/http://danchuausa.net/suy-niem/dung-danh-gia-nhau-dua-tren-vat-chat/<![CDATA[Con Cháu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam!]]>Tue, 10 Nov 2015 15:43:25 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/con-chau-cac-thanh-tu-dao-viet-nam/http://danchuausa.net/suy-niem/con-chau-cac-thanh-tu-dao-viet-nam/<![CDATA[52 ngàn tín hữu tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại Firenze]]>Tue, 10 Nov 2015 15:22:09 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/52-ngan-tin-huu-tham-du-thanh-le-duc-thanh-cha-cu-hanh-tai-firenze/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/52-ngan-tin-huu-tham-du-thanh-le-duc-thanh-cha-cu-hanh-tai-firenze/<![CDATA[Hướng đi Đức Thánh Cha Phanxicô đề ra cho Giáo Hội tại Italia]]>Tue, 10 Nov 2015 14:08:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/huong-di-duc-thanh-cha-phanxico-de-ra-cho-giao-hoi-tai-italia/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/huong-di-duc-thanh-cha-phanxico-de-ra-cho-giao-hoi-tai-italia/<![CDATA[Đức Thánh Cha lên án nạn bóc lột lao động]]>Tue, 10 Nov 2015 14:02:18 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-len-an-nan-boc-lot-lao-dong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-len-an-nan-boc-lot-lao-dong/<![CDATA[Lạy Thiên Chúa, Xin Lấy Lòng Nhân Hậu Xót Thương Con!]]>Tue, 10 Nov 2015 12:09:36 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/lay-thien-chua-xin-lay-long-nhan-hau-xot-thuong-con/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/lay-thien-chua-xin-lay-long-nhan-hau-xot-thuong-con/<![CDATA[Thánh lễ truyền chức Giám mục cho Đức Ông Angelo De Donatis: Hãy có lòng thương xót]]>Tue, 10 Nov 2015 11:52:44 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-le-truyen-chuc-giam-muc-cho-duc-ong-angelo-de-donatis-hay-co-long-thuong-xot/http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-le-truyen-chuc-giam-muc-cho-duc-ong-angelo-de-donatis-hay-co-long-thuong-xot/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng Thống Ba Lan]]>Mon, 09 Nov 2015 14:06:31 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-tong-thong-ba-lan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-tong-thong-ba-lan/