<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Chúa Giêsu Chờ Câu Trả Lời Của Mỗi Chúng Ta]]>Thu, 28 Aug 2014 17:39:42 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chua-giesu-cho-cau-tra-loi-cua-moi-chung-ta/http://danchuausa.net/suy-niem/chua-giesu-cho-cau-tra-loi-cua-moi-chung-ta/<![CDATA[Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 22-28/08/2014: Khủng bố Hồi Giáo tiếp tục gây thêm thảm trạng nhân đạo tại Iraq]]>Thu, 28 Aug 2014 17:35:11 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-2228082014-khung-bo-hoi-giao-tiep-tuc-gay-them-tham-trang-nhan-dao-tai-iraq/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-2228082014-khung-bo-hoi-giao-tiep-tuc-gay-them-tham-trang-nhan-dao-tai-iraq/<![CDATA[Sưu tập bất hủ ‘Denzinger’ vẫn rất giá trị sau 160 năm xuất bản]]>Thu, 28 Aug 2014 17:29:06 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/suu-tap-bat-hu-denzinger-van-rat-gia-tri-sau-160-nam-xuat-ban/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/suu-tap-bat-hu-denzinger-van-rat-gia-tri-sau-160-nam-xuat-ban/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiến hành 2 bổ nhiệm quan trọng tại Tây Ban Nha]]>Thu, 28 Aug 2014 17:23:16 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tien-hanh-2-bo-nhiem-quan-trong-tai-tay-ban-nha/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tien-hanh-2-bo-nhiem-quan-trong-tai-tay-ban-nha/<![CDATA[Ách Thầy Êm Ái Và Gánh Thầy Nhẹ Nhàng (2)]]>Thu, 28 Aug 2014 17:20:47 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/ach-thay-em-ai-va-ganh-thay-nhe-nhang-2/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/ach-thay-em-ai-va-ganh-thay-nhe-nhang-2/<![CDATA[Video: Suy niệm cùng với ĐTC Phanxicô: 21-27/08/2014 - Câu chuyện về lòng thương xót của Chúa Giêsu với người phụ nữ bị bắt về tội ngoại tình]]>Wed, 27 Aug 2014 19:56:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-cung-voi-dtc-phanxico-2127082014-cau-chuyen-ve-long-thuong-xot-cua-chua-giesu-voi-nguoi-phu-nu-bi-bat-ve-toi-ngoai-tinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-cung-voi-dtc-phanxico-2127082014-cau-chuyen-ve-long-thuong-xot-cua-chua-giesu-voi-nguoi-phu-nu-bi-bat-ve-toi-ngoai-tinh/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Các tín hữu có buộc làm dấu Thánh giá kép trước bài Tin Mừng không?]]>Wed, 27 Aug 2014 19:49:38 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-cac-tin-huu-co-buoc-lam-dau-thanh-gia-kep-truoc-bai-tin-mung-khong/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-cac-tin-huu-co-buoc-lam-dau-thanh-gia-kep-truoc-bai-tin-mung-khong/<![CDATA[Những Điểm tương đồng giữa Do Thái giáo và Hồi giáo]]>Wed, 27 Aug 2014 19:44:16 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nhung-diem-tuong-dong-giua-do-thai-giao-va-hoi-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nhung-diem-tuong-dong-giua-do-thai-giao-va-hoi-giao/<![CDATA[Nhà nước Mỹ và tự do tôn giáo tại Việt Nam]]>Wed, 27 Aug 2014 19:38:52 +0000http://danchuausa.net/luu/nha-nuoc-my-va-tu-do-ton-giao-tai-viet-nam/http://danchuausa.net/luu/nha-nuoc-my-va-tu-do-ton-giao-tai-viet-nam/<![CDATA[Các Thượng Phụ Trung Đông và tình hình Kitô hữu Iraq]]>Wed, 27 Aug 2014 19:32:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-thuong-phu-trung-dong-va-tinh-hinh-kito-huu-iraq/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-thuong-phu-trung-dong-va-tinh-hinh-kito-huu-iraq/<![CDATA[Ca đoàn Nhà nguyện Sistina sẽ lưu diễn Á Châu nhưng không đến Bắc Kinh]]>Wed, 27 Aug 2014 19:26:19 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ca-doan-nha-nguyen-sistina-se-luu-dien-a-chau-nhung-khong-den-bac-kinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ca-doan-nha-nguyen-sistina-se-luu-dien-a-chau-nhung-khong-den-bac-kinh/<![CDATA[Lá thư Canada : Các cụ chọn gì?]]>Wed, 27 Aug 2014 19:23:40 +0000http://danchuausa.net/van-hoa/la-thu-canada-cac-cu-chon-gi/http://danchuausa.net/van-hoa/la-thu-canada-cac-cu-chon-gi/<![CDATA[Giáo Hội duy nhất thánh thiện, nhưng bao gồm các người yếu đuối phạm tội chống lại sự hiệp nhất và thánh thiện ấy]]>Wed, 27 Aug 2014 09:51:36 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giao-hoi-duy-nhat-thanh-thien-nhung-bao-gom-cac-nguoi-yeu-duoi-pham-toi-chong-lai-su-hiep-nhat-va-thanh-thien-ay/http://danchuausa.net/suy-niem/giao-hoi-duy-nhat-thanh-thien-nhung-bao-gom-cac-nguoi-yeu-duoi-pham-toi-chong-lai-su-hiep-nhat-va-thanh-thien-ay/<![CDATA[Thầy Hy Sinh Mạng Sống Mình Cho Đoàn Chiên]]>Wed, 27 Aug 2014 09:46:12 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/thay-hy-sinh-mang-song-minh-cho-doan-chien/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/thay-hy-sinh-mang-song-minh-cho-doan-chien/<![CDATA[Đức Phanxicô và quan điểm hòa bình của Đức Piô XII]]>Tue, 26 Aug 2014 18:35:08 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-phanxico-va-quan-diem-hoa-binh-cua-duc-pio-xii/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-phanxico-va-quan-diem-hoa-binh-cua-duc-pio-xii/<![CDATA[Tóm lược Thần Học Thân Xác theo Đức Gioan Phalô II]]>Tue, 26 Aug 2014 18:30:14 +0000http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/tom-luoc-than-hoc-than-xac-theo-duc-gioan-phalo-ii/http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/tom-luoc-than-hoc-than-xac-theo-duc-gioan-phalo-ii/<![CDATA[Ly dị là ly dị khỏi hôn nhân, và khỏi cả thực tại]]>Tue, 26 Aug 2014 18:21:53 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ly-di-la-ly-di-khoi-hon-nhan-va-khoi-ca-thuc-tai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ly-di-la-ly-di-khoi-hon-nhan-va-khoi-ca-thuc-tai/<![CDATA[Lễ kính Thánh Gioan Tiền Hô bị chém đầu 29/8/14 : Chiếc đầu trên điã]]>Tue, 26 Aug 2014 18:14:20 +0000http://danchuausa.net/van-hoa/le-kinh-thanh-gioan-tien-ho-bi-chem-dau-29814-chiec-dau-tren-dia/http://danchuausa.net/van-hoa/le-kinh-thanh-gioan-tien-ho-bi-chem-dau-29814-chiec-dau-tren-dia/<![CDATA[Monica - Mẫu gương người Mẹ]]>Tue, 26 Aug 2014 18:11:49 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/monica-mau-guong-nguoi-me/http://danchuausa.net/suy-niem/monica-mau-guong-nguoi-me/<![CDATA[Niềm vui mùa thường niên]]>Tue, 26 Aug 2014 18:07:12 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/niem-vui-mua-thuong-nien/http://danchuausa.net/suy-niem/niem-vui-mua-thuong-nien/<![CDATA[Lịch phụng vụ tháng 9/2014]]>Tue, 26 Aug 2014 18:04:35 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/lich-phung-vu-thang-92014/http://danchuausa.net/suy-niem/lich-phung-vu-thang-92014/<![CDATA[Những Phút Cầu Nguyện (tháng 9/14)]]>Tue, 26 Aug 2014 08:15:27 +0000http://danchuausa.net/luu/nhung-phut-cau-nguyen-thang-914/http://danchuausa.net/luu/nhung-phut-cau-nguyen-thang-914/<![CDATA[5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/14]]>Tue, 26 Aug 2014 08:12:49 +0000http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/5-phut-moi-ngay-suy-niem-loi-chua-trong-thang-09-14/http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/5-phut-moi-ngay-suy-niem-loi-chua-trong-thang-09-14/<![CDATA[Cha Lombardi bác bỏ tin của báo New York Times]]>Tue, 26 Aug 2014 07:55:30 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cha-lombardi-bac-bo-tin-cua-bao-new-york-times/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cha-lombardi-bac-bo-tin-cua-bao-new-york-times/<![CDATA[Ngày cầu nguyện cho các tín hữu kitô bị bách hại]]>Tue, 26 Aug 2014 07:51:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ngay-cau-nguyen-cho-cac-tin-huu-kito-bi-bach-hai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ngay-cau-nguyen-cho-cac-tin-huu-kito-bi-bach-hai/<![CDATA[Chúa Cha Yêu Mến Thầy Thế Nào, Thầy Cũng Yêu Mến Các Con Như Vậy!]]>Tue, 26 Aug 2014 07:47:25 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/chua-cha-yeu-men-thay-the-nao-thay-cung-yeu-men-cac-con-nhu-vay/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/chua-cha-yeu-men-thay-the-nao-thay-cung-yeu-men-cac-con-nhu-vay/<![CDATA[ĐHY Louis Sako: Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm lịch sử và luân lý với Kitô hữu Iraq]]>Mon, 25 Aug 2014 18:35:11 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-louis-sako-hoa-ky-phai-chiu-trach-nhiem-lich-su-va-luan-ly-voi-kito-huu-iraq/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-louis-sako-hoa-ky-phai-chiu-trach-nhiem-lich-su-va-luan-ly-voi-kito-huu-iraq/<![CDATA[Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 cử hành thánh lễ bế mạc cuộc họp mặt thường niên các cựu sinh viên của ngài]]>Mon, 25 Aug 2014 18:29:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-giao-hoang-danh-du-benedicto-thu-16-cu-hanh-thanh-le-be-mac-cuoc-hop-mat-thuong-nien-cac-cuu-sinh-vien-cua-ngai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-giao-hoang-danh-du-benedicto-thu-16-cu-hanh-thanh-le-be-mac-cuoc-hop-mat-thuong-nien-cac-cuu-sinh-vien-cua-ngai/<![CDATA[Hào quang những chiến thắng dồn dập của IS thu hút đông đảo thanh niên Hồi Giáo Tây Phương]]>Mon, 25 Aug 2014 18:25:47 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hao-quang-nhung-chien-thang-don-dap-cua-is-thu-hut-dong-dao-thanh-nien-hoi-giao-tay-phuong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hao-quang-nhung-chien-thang-don-dap-cua-is-thu-hut-dong-dao-thanh-nien-hoi-giao-tay-phuong/<![CDATA[Liên Hiệp Quốc cảnh báo 20,000 người tại thị trấn Amerli có thể bị thảm sát]]>Mon, 25 Aug 2014 18:19:12 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lien-hiep-quoc-canh-bao-20000-nguoi-tai-thi-tran-amerli-co-the-bi-tham-sat/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lien-hiep-quoc-canh-bao-20000-nguoi-tai-thi-tran-amerli-co-the-bi-tham-sat/