<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 23 – 29/07/2015: Hướng về Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Krakow 2016]]>Wed, 29 Jul 2015 17:55:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-23-29-07-2015-huong-ve-dai-hoi-gioi-tre-the-gioi-krakow-2016/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-23-29-07-2015-huong-ve-dai-hoi-gioi-tre-the-gioi-krakow-2016/<![CDATA[Chân dung Thánh Gioan Maria Vianney]]>Wed, 29 Jul 2015 17:45:13 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chan-dung-thanh-gioan-maria-vianney/http://danchuausa.net/suy-niem/chan-dung-thanh-gioan-maria-vianney/<![CDATA[Thánh Inhaxiô được Ơn Hoán Cải]]>Wed, 29 Jul 2015 17:37:20 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-inhaxio-duoc-on-hoan-cai/http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-inhaxio-duoc-on-hoan-cai/<![CDATA[Cảm xúc hành hương miền Đất Thánh (2): Biển hồ Galilê – Cana - Dọc dài nước Israel- Cây sung Giakêu -Vùng hoang địa- Núi Tabor]]>Wed, 29 Jul 2015 19:15:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/cam-xuc-hanh-huong-mien-dat-thanh-2-bien-ho-galile-cana-doc-dai-nuoc-israel-cay-sung-giakeu-vung-hoang-dia-nui-tabor/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/cam-xuc-hanh-huong-mien-dat-thanh-2-bien-ho-galile-cana-doc-dai-nuoc-israel-cay-sung-giakeu-vung-hoang-dia-nui-tabor/<![CDATA[Chia sẻ của Đức Giám Mục Giáo phận Kontum tại Chicago ngày 28 và 29/07/2015]]>Wed, 29 Jul 2015 17:55:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/chia-se-cua-duc-giam-muc-giao-phan-kontum-tai-chicago-ngay-28-va-29-07-2015/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/chia-se-cua-duc-giam-muc-giao-phan-kontum-tai-chicago-ngay-28-va-29-07-2015/<![CDATA[Cảm nghiệm khóa tĩnh tâm tìm hiểu ơn gọi tại Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu]]>Wed, 29 Jul 2015 17:52:03 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/cam-nghiem-khoa-tinh-tam-tim-hieu-on-goi-tai-dong-chi-em-con-duc-me-man-coi-bui-chu/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/cam-nghiem-khoa-tinh-tam-tim-hieu-on-goi-tai-dong-chi-em-con-duc-me-man-coi-bui-chu/<![CDATA[Phỏng vấn về Hội Nhạc sĩ Công giáo Việt Nam Hải ngoại và đêm Hòa Nhạc “Hát Lên Mừng Chúa” vào tháng 10, 2015]]>Wed, 29 Jul 2015 17:49:13 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/phong-van-ve-hoi-nhac-si-cong-giao-viet-nam-hai-ngoai-va-dem-hoa-nhac-hat-len-mung-chua-vao-thang-10-2015/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/phong-van-ve-hoi-nhac-si-cong-giao-viet-nam-hai-ngoai-va-dem-hoa-nhac-hat-len-mung-chua-vao-thang-10-2015/<![CDATA[Chương trình mới cho sinh hoạt mục vụ văn hóa tại giáo xứ Việt Nam Paris]]>Wed, 29 Jul 2015 17:43:09 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/chuong-trinh-moi-cho-sinh-hoat-muc-vu-van-hoa-tai-giao-xu-viet-nam-paris/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/chuong-trinh-moi-cho-sinh-hoat-muc-vu-van-hoa-tai-giao-xu-viet-nam-paris/<![CDATA[Lời tôi nguyện cầu (2)]]>Wed, 29 Jul 2015 17:35:22 +0000http://danchuausa.net/van-hoa/loi-toi-nguyen-cau-2/http://danchuausa.net/van-hoa/loi-toi-nguyen-cau-2/<![CDATA[Phép Lạ Của Quyền Năng Và Tình Thương]]>Wed, 29 Jul 2015 17:29:51 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/phep-la-cua-quyen-nang-va-tinh-thuong/http://danchuausa.net/suy-niem/phep-la-cua-quyen-nang-va-tinh-thuong/<![CDATA[Hãy Tìm Kiếm Nước Trời]]>Wed, 29 Jul 2015 17:22:34 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/hay-tim-kiem-nuoc-troi/http://danchuausa.net/suy-niem/hay-tim-kiem-nuoc-troi/<![CDATA[ĐTGM Melkít Aleppo Kêu Gọi Yểm Trợ Vật Chất Tinh Thần Cho Các Kitô Hữu Siri]]>Wed, 29 Jul 2015 15:51:08 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtgm-melkit-aleppo-keu-goi-yem-tro-vat-chat-tinh-than-cho-cac-kito-huu-siri/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtgm-melkit-aleppo-keu-goi-yem-tro-vat-chat-tinh-than-cho-cac-kito-huu-siri/<![CDATA[Mọi Người Đều Có Bổn Phận Nuôi Kẻ Đói Ăn]]>Wed, 29 Jul 2015 15:47:13 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/moi-nguoi-deu-co-bon-phan-nuoi-ke-doi-an/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/moi-nguoi-deu-co-bon-phan-nuoi-ke-doi-an/<![CDATA[Các GM Peru Kêu Gọi Diệt Trừ Nạn Gian Tham Hối Lộ Và Nghèo Đói]]>Wed, 29 Jul 2015 15:44:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-gm-peru-keu-goi-diet-tru-nan-gian-tham-hoi-lo-va-ngheo-doi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-gm-peru-keu-goi-diet-tru-nan-gian-tham-hoi-lo-va-ngheo-doi/<![CDATA[Giáo Phận Potosi Tiếp Đón Các Công Nhân Hẩm Mỏ Biểu Tình]]>Wed, 29 Jul 2015 15:41:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-phan-potosi-tiep-don-cac-cong-nhan-ham-mo-bieu-tinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-phan-potosi-tiep-don-cac-cong-nhan-ham-mo-bieu-tinh/<![CDATA[Đại Hội Thăng Tiến Sự Sống Và Gia Đình]]>Wed, 29 Jul 2015 15:38:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dai-hoi-thang-tien-su-song-va-gia-dinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dai-hoi-thang-tien-su-song-va-gia-dinh/<![CDATA[ĐTC Khích Lệ Giới Trẻ Đừng Sợ Hãi Lập Gia Đình]]>Wed, 29 Jul 2015 15:30:19 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-khich-le-gioi-tre-dung-so-hai-lap-gia-dinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-khich-le-gioi-tre-dung-so-hai-lap-gia-dinh/<![CDATA[Thầy Biết Chiên Của Thầy Và Chiên Của Thầy Biết Thầy]]>Wed, 29 Jul 2015 11:26:40 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/thay-biet-chien-cua-thay-va-chien-cua-thay-biet-thay/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/thay-biet-chien-cua-thay-va-chien-cua-thay-biet-thay/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Linh mục cử hành Thánh lễ của ngày sau vào chiều ngày trước được không?]]>Tue, 28 Jul 2015 17:34:02 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-linh-muc-cu-hanh-thanh-le-cua-ngay-sau-vao-chieu-ngay-truoc-duoc-khong/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-linh-muc-cu-hanh-thanh-le-cua-ngay-sau-vao-chieu-ngay-truoc-duoc-khong/<![CDATA[Mười thứ “duy” đang triệt hạ Giáo Hội]]>Tue, 28 Jul 2015 17:30:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/muoi-thu-duy-dang-triet-ha-giao-hoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/muoi-thu-duy-dang-triet-ha-giao-hoi/<![CDATA[Sử Dụng Các Phương Tiện Truyền Thông Mới Cho Việc Rao Giảng Tin Mừng]]>Tue, 28 Jul 2015 17:11:35 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-dung-cac-phuong-tien-truyen-thong-moi-cho-viec-rao-giang-tin-mung/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-dung-cac-phuong-tien-truyen-thong-moi-cho-viec-rao-giang-tin-mung/<![CDATA[Tổ Chức Trợ Giúp Các Giắo Hội Đau Khổ Cứu Trợ 13.000 Gia Đình Tỵ Nạn Iraq]]>Tue, 28 Jul 2015 17:08:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/to-chuc-tro-giup-cac-giao-hoi-dau-kho-cuu-tro-13000-gia-dinh-ty-nan-iraq/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/to-chuc-tro-giup-cac-giao-hoi-dau-kho-cuu-tro-13000-gia-dinh-ty-nan-iraq/<![CDATA[Dự Án Mới Của Văn Phòng Dòng Tên Trợ Giúp Người Tỵ Nạn]]>Tue, 28 Jul 2015 17:05:29 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/du-an-moi-cua-van-phong-dong-ten-tro-giup-nguoi-ty-nan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/du-an-moi-cua-van-phong-dong-ten-tro-giup-nguoi-ty-nan/<![CDATA[Sứ Điệp Đhy Stanislaw Rylko Gửi Ngày Quồc Tế Giới Trẻ Cracovia]]>Tue, 28 Jul 2015 17:00:35 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-dhy-stanislaw-rylko-gui-ngay-quoc-te-gioi-tre-cracovia/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-dhy-stanislaw-rylko-gui-ngay-quoc-te-gioi-tre-cracovia/<![CDATA[Kẻ Khôn Ngoan Ao Ước Có Tai Thính Để Nghe]]>Tue, 28 Jul 2015 12:53:42 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/ke-khon-ngoan-ao-uoc-co-tai-thinh-de-nghe/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/ke-khon-ngoan-ao-uoc-co-tai-thinh-de-nghe/<![CDATA[Video Thánh Lễ Truyền Chức Tân Linh Mục Dòng Thánh Tâm ở Adelaide Úc Châu]]>Mon, 27 Jul 2015 18:54:03 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/video-thanh-le-truyen-chuc-tan-linh-muc-dong-thanh-tam-o-adelaide-uc-chau/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/video-thanh-le-truyen-chuc-tan-linh-muc-dong-thanh-tam-o-adelaide-uc-chau/<![CDATA[45,000 người ghi danh WYD 2016 trong 24 giờ đầu tiên]]>Mon, 27 Jul 2015 18:30:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/45000-nguoi-ghi-danh-wyd-2016-trong-24-gio-dau-tien/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/45000-nguoi-ghi-danh-wyd-2016-trong-24-gio-dau-tien/<![CDATA[Ngày hội vui của dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc]]>Mon, 27 Jul 2015 18:26:13 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/ngay-hoi-vui-cua-dong-men-thanh-gia-xuan-loc/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/ngay-hoi-vui-cua-dong-men-thanh-gia-xuan-loc/<![CDATA[Các bạn trẻ dự tu tìm hiểu ơn gọi tại dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc]]>Mon, 27 Jul 2015 18:22:41 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/cac-ban-tre-du-tu-tim-hieu-on-goi-tai-dong-men-thanh-gia-xuan-loc/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/cac-ban-tre-du-tu-tim-hieu-on-goi-tai-dong-men-thanh-gia-xuan-loc/<![CDATA[Các Giáo Hội Kitô Nepal Kêu Gọi Tôn Trọng Tự Do Tôn Giáo]]>Mon, 27 Jul 2015 16:39:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giao-hoi-kito-nepal-keu-goi-ton-trong-tu-do-ton-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giao-hoi-kito-nepal-keu-goi-ton-trong-tu-do-ton-giao/