<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 12– 18/05/2016: Câu Chuyện Cánh Diều]]>Wed, 18 May 2016 18:29:35 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-12-18-05-2016-cau-chuyen-canh-dieu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-12-18-05-2016-cau-chuyen-canh-dieu/<![CDATA[Người nghèo nhắc cho người giầu nhớ tới Thiên Chúa]]>Wed, 18 May 2016 11:56:42 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/nguoi-ngheo-nhac-cho-nguoi-giau-nho-toi-thien-chua/http://danchuausa.net/suy-niem/nguoi-ngheo-nhac-cho-nguoi-giau-nho-toi-thien-chua/<![CDATA[Biểu tình cho dự luật bảo vệ hơn “trẻ em chưa sinh ra” của dân Ba lan]]>Wed, 18 May 2016 11:49:02 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bieu-tinh-cho-du-luat-bao-ve-hon-tre-em-chua-sinh-ra-cua-dan-ba-lan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bieu-tinh-cho-du-luat-bao-ve-hon-tre-em-chua-sinh-ra-cua-dan-ba-lan/<![CDATA[Đại diện Tông tòa tại Aleppo kêu gọi chấm dứt trừng phạt Syria]]>Wed, 18 May 2016 11:05:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dai-dien-tong-toa-tai-aleppo-keu-goi-cham-dut-trung-phat-syria/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dai-dien-tong-toa-tai-aleppo-keu-goi-cham-dut-trung-phat-syria/<![CDATA[Video: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại Vatican]]>Tue, 17 May 2016 18:26:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-le-chua-thanh-than-hien-xuong-tai-vatican/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-le-chua-thanh-than-hien-xuong-tai-vatican/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Mọi linh mục được ban nghi thức làm phép thuộc các Dòng tu]]>Tue, 17 May 2016 18:21:40 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-moi-linh-muc-duoc-ban-nghi-thuc-lam-phep-thuoc-cac-dong-tu/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-moi-linh-muc-duoc-ban-nghi-thuc-lam-phep-thuoc-cac-dong-tu/<![CDATA[Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần]]>Tue, 17 May 2016 18:15:28 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-le-chua-ba-ngoi-nhan-danh-cha-va-con-va-thanh-than/http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-le-chua-ba-ngoi-nhan-danh-cha-va-con-va-thanh-than/<![CDATA[Suy niệm lễ Chúa Ba Ngôi]]>Tue, 17 May 2016 18:11:16 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-le-chua-ba-ngoi/http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-le-chua-ba-ngoi/<![CDATA[Đức Phanxicô nói về Giáo Hội Pháp]]>Tue, 17 May 2016 18:17:10 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-phanxico-noi-ve-giao-hoi-phap/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-phanxico-noi-ve-giao-hoi-phap/<![CDATA[Bài phỏng vấn của Đức Thánh Cha dành cho báo La Croix]]>Tue, 17 May 2016 18:03:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bai-phong-van-cua-duc-thanh-cha-danh-cho-bao-la-croix/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bai-phong-van-cua-duc-thanh-cha-danh-cho-bao-la-croix/<![CDATA[Fatima, Đức Gioan Phaolô II và bí mật thứ ba]]>Tue, 17 May 2016 14:51:33 +0000http://danchuausa.net/duc-me/fatima-duc-gioan-phaolo-ii-va-bi-mat-thu-ba/http://danchuausa.net/duc-me/fatima-duc-gioan-phaolo-ii-va-bi-mat-thu-ba/<![CDATA[Đức Thánh Cha khích lệ canh tân hàng giáo sĩ]]>Tue, 17 May 2016 14:42:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-khich-le-canh-tan-hang-giao-si/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-khich-le-canh-tan-hang-giao-si/<![CDATA[Tiền bạc và quyền lực làm nhơ bẩn Giáo hội]]>Tue, 17 May 2016 12:47:33 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tien-bac-va-quyen-luc-lam-nho-ban-giao-hoi/http://danchuausa.net/suy-niem/tien-bac-va-quyen-luc-lam-nho-ban-giao-hoi/<![CDATA[Các nữ tu Đức Mẹ núi Carmel Ấn độ hứa hiến tặng cơ phận khi qua đời]]>Tue, 17 May 2016 11:08:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-nu-tu-duc-me-nui-carmel-an-do-hua-hien-tang-co-phan-khi-qua-doi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-nu-tu-duc-me-nui-carmel-an-do-hua-hien-tang-co-phan-khi-qua-doi/<![CDATA[Tài tử Gary Cooper, Đức Piô XII và Đức Mẹ Fatima]]>Mon, 16 May 2016 18:43:15 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tai-tu-gary-cooper-duc-pio-xii-va-duc-me-fatima/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tai-tu-gary-cooper-duc-pio-xii-va-duc-me-fatima/<![CDATA[Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 150 năm dòng La San hiện diện tại Việt Nam]]>Mon, 16 May 2016 18:37:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/thanh-le-ta-on-mung-ky-niem-150-nam-dong-la-san-hien-dien-tai-viet-nam/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/thanh-le-ta-on-mung-ky-niem-150-nam-dong-la-san-hien-dien-tai-viet-nam/<![CDATA[Đức Hồng Y Dziwisz kêu gọi: “Các bạn trẻ, hãy đến Cracovia! Đừng sợ”]]>Mon, 16 May 2016 14:00:35 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-dziwisz-keu-goi-cac-ban-tre-hay-den-cracovia-dung-so/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-dziwisz-keu-goi-cac-ban-tre-hay-den-cracovia-dung-so/<![CDATA[Sứ điệp của Đức Thánh Cha Ngày Thế Giới truyền giáo 90]]>Mon, 16 May 2016 12:29:10 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-cua-duc-thanh-cha-ngay-the-gioi-truyen-giao-90/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-cua-duc-thanh-cha-ngay-the-gioi-truyen-giao-90/<![CDATA[Video: Giáo Hội Năm Châu 10 – 16/05/2016: Chuẩn bị Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow]]>Sun, 15 May 2016 18:13:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-10-16-05-2016-chuan-bi-dai-hoi-gioi-tre-the-gioi-tai-krakow/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-10-16-05-2016-chuan-bi-dai-hoi-gioi-tre-the-gioi-tai-krakow/<![CDATA[Công trình cứu chuộc của Chúa Kitô là nối lại tương quan với Thiên Chúa là Cha]]>Sun, 15 May 2016 16:48:21 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/cong-trinh-cuu-chuoc-cua-chua-kito-la-noi-lai-tuong-quan-voi-thien-chua-la-cha/http://danchuausa.net/suy-niem/cong-trinh-cuu-chuoc-cua-chua-kito-la-noi-lai-tuong-quan-voi-thien-chua-la-cha/<![CDATA[Sự thật sẽ giải thoát anh em]]>Sat, 14 May 2016 17:49:14 +0000http://danchuausa.net/luu/su-that-se-giai-thoat-anh-em/http://danchuausa.net/luu/su-that-se-giai-thoat-anh-em/<![CDATA[Ý nghiã mỗi ơn trong bảy ơn Chúa Thánh Thần Thần]]>Sat, 14 May 2016 17:44:29 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/y-nghia-moi-on-trong-bay-on-chua-thanh-than-than/http://danchuausa.net/suy-niem/y-nghia-moi-on-trong-bay-on-chua-thanh-than-than/<![CDATA[Thánh thần đổi mới lòng ta]]>Sat, 14 May 2016 17:39:05 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-than-doi-moi-long-ta/http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-than-doi-moi-long-ta/<![CDATA[Đức Giáo hoàng Phanxicô bất ngờ viếng thăm cộng đoàn “Chicco”]]>Sat, 14 May 2016 12:10:54 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-giao-hoang-phanxico-bat-ngo-vieng-tham-cong-doan-chicco/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-giao-hoang-phanxico-bat-ngo-vieng-tham-cong-doan-chicco/<![CDATA[Tin Vào Đấng Bảo Trợ]]>Fri, 13 May 2016 18:49:37 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tin-vao-dang-bao-tro/http://danchuausa.net/suy-niem/tin-vao-dang-bao-tro/<![CDATA[“Anh Em Hãy Nhận Lấy Thánh Thần” (3)]]>Fri, 13 May 2016 18:44:20 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/anh-em-hay-nhan-lay-thanh-than-3/http://danchuausa.net/suy-niem/anh-em-hay-nhan-lay-thanh-than-3/<![CDATA[Tác động của Chúa Thánh Thần trong mỗi tín hữu hôm nay]]>Fri, 13 May 2016 18:39:15 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tac-dong-cua-chua-thanh-than-trong-moi-tin-huu-hom-nay/http://danchuausa.net/suy-niem/tac-dong-cua-chua-thanh-than-trong-moi-tin-huu-hom-nay/<![CDATA[Đức Chúa Thánh Thần và Giáo Hội Chúa Kitô]]>Fri, 13 May 2016 18:31:27 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/duc-chua-thanh-than-va-giao-hoi-chua-kito/http://danchuausa.net/suy-niem/duc-chua-thanh-than-va-giao-hoi-chua-kito/<![CDATA[Chuyện xảy ra ngày xuống đường 08/05/2016]]>Fri, 13 May 2016 18:25:40 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/chuyen-xay-ra-ngay-xuong-duong-08-05-2016/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/chuyen-xay-ra-ngay-xuong-duong-08-05-2016/<![CDATA[Cha Lombardi làm sáng tỏ bài phát biểu của Đức Thánh Cha về Nữ Phó tế]]>Fri, 13 May 2016 18:17:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cha-lombardi-lam-sang-to-bai-phat-bieu-cua-duc-thanh-cha-ve-nu-pho-te/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cha-lombardi-lam-sang-to-bai-phat-bieu-cua-duc-thanh-cha-ve-nu-pho-te/