<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Thánh hóa bản thân và cộng đoàn để nên giống Chiên Thiên Chúa]]>Fri, 13 Jan 2017 18:14:53 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-hoa-ban-than-va-cong-doan-de-nen-giong-chien-thien-chua/http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-hoa-ban-than-va-cong-doan-de-nen-giong-chien-thien-chua/<![CDATA[Những bước chân đầu tiên của tân TGM Giuse Nguyễn Chí Linh tại Huế]]>Fri, 13 Jan 2017 18:09:13 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nhung-buoc-chan-dau-tien-cua-tan-tgm-giuse-nguyen-chi-linh-tai-hue/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nhung-buoc-chan-dau-tien-cua-tan-tgm-giuse-nguyen-chi-linh-tai-hue/<![CDATA[Video: Thời sự tuần qua 13/01/2017: Tình hình thế giới dưới cái nhìn của Đức Thánh Cha Phanxicô]]>Fri, 13 Jan 2017 18:05:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-thoi-su-tuan-qua-13-01-2017-tinh-hinh-the-gioi-duoi-cai-nhin-cua-duc-thanh-cha-phanxico/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-thoi-su-tuan-qua-13-01-2017-tinh-hinh-the-gioi-duoi-cai-nhin-cua-duc-thanh-cha-phanxico/<![CDATA[Thư Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ]]>Fri, 13 Jan 2017 13:46:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thu-duc-thanh-cha-gui-cac-ban-tre/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thu-duc-thanh-cha-gui-cac-ban-tre/<![CDATA[Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới XV]]>Fri, 13 Jan 2017 13:42:11 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tai-lieu-chuan-bi-thuong-hoi-dong-giam-muc-the-gioi-xv/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tai-lieu-chuan-bi-thuong-hoi-dong-giam-muc-the-gioi-xv/<![CDATA[Để theo Chúa Giêsu, bạn phải lên đường, không có tâm hồn ngồi lỳ]]>Fri, 13 Jan 2017 13:14:05 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/de-theo-chua-giesu-ban-phai-len-duong-khong-co-tam-hon-ngoi-ly/http://danchuausa.net/suy-niem/de-theo-chua-giesu-ban-phai-len-duong-khong-co-tam-hon-ngoi-ly/<![CDATA[Đức Hồng y Dolan đọc đoạn sách Khôn ngoan trong lễ nhậm chức của ông Trump]]>Fri, 13 Jan 2017 11:11:34 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-dolan-doc-doan-sach-khon-ngoan-trong-le-nham-chuc-cua-ong-trump/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-dolan-doc-doan-sach-khon-ngoan-trong-le-nham-chuc-cua-ong-trump/<![CDATA[Lễ Nhậm Chức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế Của ĐGM Nguyễn Chí Linh]]>Thu, 12 Jan 2017 19:22:35 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/le-nham-chuc-tong-giam-muc-tong-giao-phan-hue-cua-dgm-nguyen-chi-linh/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/le-nham-chuc-tong-giam-muc-tong-giao-phan-hue-cua-dgm-nguyen-chi-linh/<![CDATA[Video: Thời sự tuần qua 13/01/2017: Tình hình thế giới dưới cái nhìn của Đức Thánh Cha Phanxicô]]>Thu, 12 Jan 2017 19:11:35 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-thoi-su-tuan-qua-13-01-2017-tinh-hinh-the-gioi-duoi-cai-nhin-cua-duc-thanh-cha-phanxico/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-thoi-su-tuan-qua-13-01-2017-tinh-hinh-the-gioi-duoi-cai-nhin-cua-duc-thanh-cha-phanxico/<![CDATA[Video: Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới hôm nay]]>Thu, 12 Jan 2017 19:04:18 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-hom-nay/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-hom-nay/<![CDATA[Đức Giê-Su Là Chiên Cứu Độ Của Thiên Chúa]]>Thu, 12 Jan 2017 18:57:20 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/duc-giesu-la-chien-cuu-do-cua-thien-chua/http://danchuausa.net/suy-niem/duc-giesu-la-chien-cuu-do-cua-thien-chua/<![CDATA[Sự thinh vượng của phường gian ác thử thách đức tin của người công chính]]>Thu, 12 Jan 2017 18:52:44 +0000http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/su-thinh-vuong-cua-phuong-gian-ac-thu-thach-duc-tin-cua-nguoi-cong-chinh/http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/su-thinh-vuong-cua-phuong-gian-ac-thu-thach-duc-tin-cua-nguoi-cong-chinh/<![CDATA[Yurek, người vô gia cư được chữa lành nhờ Đức cha Sorrentino của Assisi]]>Thu, 12 Jan 2017 14:43:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/yurek-nguoi-vo-gia-cu-duoc-chua-lanh-nho-duc-cha-sorrentino-cua-assisi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/yurek-nguoi-vo-gia-cu-duoc-chua-lanh-nho-duc-cha-sorrentino-cua-assisi/<![CDATA[Các Giám mục Panama chuẩn bị ngày Quốc tế Giới trẻ 2019]]>Thu, 12 Jan 2017 14:40:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-panama-chuan-bi-ngay-quoc-te-gioi-tre-2019/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-panama-chuan-bi-ngay-quoc-te-gioi-tre-2019/<![CDATA[Phong trào Săn Rác lan nhanh góp phần làm sạch môi trường]]>Thu, 12 Jan 2017 13:35:09 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phong-trao-san-rac-lan-nhanh-gop-phan-lam-sach-moi-truong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phong-trao-san-rac-lan-nhanh-gop-phan-lam-sach-moi-truong/<![CDATA[Tự hỏi lòng mình để sống ngày hôm nay]]>Thu, 12 Jan 2017 12:58:10 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tu-hoi-long-minh-de-song-ngay-hom-nay/http://danchuausa.net/suy-niem/tu-hoi-long-minh-de-song-ngay-hom-nay/<![CDATA[Các Giám Mục Pháp và Đức bênh vực người trẻ di dân và tị nạn]]>Thu, 12 Jan 2017 12:47:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-phap-va-duc-benh-vuc-nguoi-tre-di-dan-va-ti-nan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-phap-va-duc-benh-vuc-nguoi-tre-di-dan-va-ti-nan/<![CDATA[Món quà của các đạo sĩ]]>Sat, 07 Jan 2017 17:25:07 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/mon-qua-cua-cac-dao-si/http://danchuausa.net/suy-niem/mon-qua-cua-cac-dao-si/<![CDATA[Phân phát 50 ngàn cuốn sách “Hình ảnh lòng thương xót”]]>Sat, 07 Jan 2017 13:47:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phan-phat-50-ngan-cuon-sach-hinh-anh-long-thuong-xot/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phan-phat-50-ngan-cuon-sach-hinh-anh-long-thuong-xot/<![CDATA[Kinh nghiệm của một Linh mục Thừa sai Lòng thương xót]]>Sat, 07 Jan 2017 12:03:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/kinh-nghiem-cua-mot-linh-muc-thua-sai-long-thuong-xot/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/kinh-nghiem-cua-mot-linh-muc-thua-sai-long-thuong-xot/<![CDATA[Đức Hồng Y Tagle của Manila sẽ rửa tội cho 400 trẻ em nghèo]]>Sat, 07 Jan 2017 11:54:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-tagle-cua-manila-se-rua-toi-cho-400-tre-em-ngheo/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-tagle-cua-manila-se-rua-toi-cho-400-tre-em-ngheo/<![CDATA[Thiên Chúa tỏ mình qua Con Chúa]]>Fri, 06 Jan 2017 18:09:38 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thien-chua-to-minh-qua-con-chua/http://danchuausa.net/suy-niem/thien-chua-to-minh-qua-con-chua/<![CDATA[Là ánh sáng chiếu soi muôn dân]]>Fri, 06 Jan 2017 18:03:47 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/la-anh-sang-chieu-soi-muon-dan/http://danchuausa.net/suy-niem/la-anh-sang-chieu-soi-muon-dan/<![CDATA[Đức Thánh Cha cử hành lễ Chúa Hiển Linh 2017]]>Fri, 06 Jan 2017 12:38:46 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-cu-hanh-le-chua-hien-linh-2017/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-cu-hanh-le-chua-hien-linh-2017/<![CDATA[Kinh Truyền tin với Đức Thánh Cha lễ Hiển Linh 2017]]>Fri, 06 Jan 2017 12:35:09 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/kinh-truyen-tin-voi-duc-thanh-cha-le-hien-linh-2017/http://danchuausa.net/suy-niem/kinh-truyen-tin-voi-duc-thanh-cha-le-hien-linh-2017/<![CDATA[Tình ngài một chút đủ vui một đời]]>Thu, 05 Jan 2017 17:46:52 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tinh-ngai-mot-chut-du-vui-mot-doi/http://danchuausa.net/suy-niem/tinh-ngai-mot-chut-du-vui-mot-doi/<![CDATA[Vâng theo thánh ý Chúa – Sữa đổi cách sống như các Đạo sĩ đã làm sau khi viếng Chúa Hài Đồng]]>Thu, 05 Jan 2017 17:42:30 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/vang-theo-thanh-y-chua-sua-doi-cach-song-nhu-cac-dao-si-da-lam-sau-khi-vieng-chua-hai-dong/http://danchuausa.net/suy-niem/vang-theo-thanh-y-chua-sua-doi-cach-song-nhu-cac-dao-si-da-lam-sau-khi-vieng-chua-hai-dong/<![CDATA[Thiên Chúa hiện ra với mẹ ông Samson và gọi Samuel]]>Thu, 05 Jan 2017 15:07:33 +0000http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thien-chua-hien-ra-voi-me-ong-samson-va-goi-samuel/http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thien-chua-hien-ra-voi-me-ong-samson-va-goi-samuel/<![CDATA[Thiên Chúa hiện ra với ông Ghítôn]]>Thu, 05 Jan 2017 14:40:52 +0000http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thien-chua-hien-ra-voi-ong-ghiton/http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thien-chua-hien-ra-voi-ong-ghiton/<![CDATA[Đức Thánh Cha khuyến khích những người làm mục vụ ơn gọi]]>Thu, 05 Jan 2017 14:15:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-khuyen-khich-nhung-nguoi-lam-muc-vu-on-goi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-khuyen-khich-nhung-nguoi-lam-muc-vu-on-goi/