<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 16-22/02/2017: 100 năm biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima]]>Wed, 22 Feb 2017 18:12:39 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-16-22-02-2017-100-nam-bien-co-duc-me-hien-ra-tai-fatima/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-16-22-02-2017-100-nam-bien-co-duc-me-hien-ra-tai-fatima/<![CDATA[Chúa Nhật 8 TN A: Voi và thuốc diệt cỏ]]>Wed, 22 Feb 2017 18:05:47 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-8-tn-a-voi-va-thuoc-diet-co/http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-8-tn-a-voi-va-thuoc-diet-co/<![CDATA[Biết Vui Với Phận Mình]]>Wed, 22 Feb 2017 14:47:53 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/biet-vui-voi-phan-minh/http://danchuausa.net/suy-niem/biet-vui-voi-phan-minh/<![CDATA[Giáo Hội Nicaragua và các vấn đề của đất nước]]>Wed, 22 Feb 2017 14:47:53 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-nicaragua-va-cac-van-de-cua-dat-nuoc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-nicaragua-va-cac-van-de-cua-dat-nuoc/<![CDATA[Giáo phận Jalandhar, Ấn độ, giúp giới trẻ bị nghiện ngập]]>Wed, 22 Feb 2017 13:47:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-phan-jalandhar-an-do-giup-gioi-tre-bi-nghien-ngap/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-phan-jalandhar-an-do-giup-gioi-tre-bi-nghien-ngap/<![CDATA[Nữ tu Đaminh cao niên nhất qua đời ở tuổi 110]]>Wed, 22 Feb 2017 13:39:14 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nu-tu-daminh-cao-nien-nhat-qua-doi-o-tuoi-110/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nu-tu-daminh-cao-nien-nhat-qua-doi-o-tuoi-110/<![CDATA[Niềm hy vọng kitô giúp nhìn mọi sự với đôi mắt của Chúa Kitô phục sinh]]>Wed, 22 Feb 2017 12:27:38 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/niem-hy-vong-kito-giup-nhin-moi-su-voi-doi-mat-cua-chua-kito-phuc-sinh/http://danchuausa.net/suy-niem/niem-hy-vong-kito-giup-nhin-moi-su-voi-doi-mat-cua-chua-kito-phuc-sinh/<![CDATA[Phủ Quốc Vụ Khanh bảo vệ hình ảnh Đức Thánh Cha]]>Wed, 22 Feb 2017 11:20:57 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phu-quoc-vu-khanh-bao-ve-hinh-anh-duc-thanh-cha/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phu-quoc-vu-khanh-bao-ve-hinh-anh-duc-thanh-cha/<![CDATA[Đức Thánh Cha kêu gọi giúp các nạn nhân bị đói tại Nam Sudan]]>Wed, 22 Feb 2017 11:17:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-keu-goi-giup-cac-nan-nhan-bi-doi-tai-nam-sudan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-keu-goi-giup-cac-nan-nhan-bi-doi-tai-nam-sudan/<![CDATA[Một lớp bụi đen bao trùm thành phố Port Harcourt của Nigeria]]>Wed, 22 Feb 2017 09:17:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-lop-bui-den-bao-trum-thanh-pho-port-harcourt-cua-nigeria/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-lop-bui-den-bao-trum-thanh-pho-port-harcourt-cua-nigeria/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Câu “Giáo Hội như là bí tích” được hiểu thế nào?]]>Tue, 21 Feb 2017 18:35:07 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-cau-giao-hoi-nhu-la-bi-tich-duoc-hieu-the-nao/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-cau-giao-hoi-nhu-la-bi-tich-duoc-hieu-the-nao/<![CDATA[Suy Niệm Chúa Nhật VIII Thường Niên – Năm A]]>Tue, 21 Feb 2017 18:31:14 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-chua-nhat-viii-thuong-nien-nam-a/http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-chua-nhat-viii-thuong-nien-nam-a/<![CDATA[Ưu tiên tìm kiếm Nước trời]]>Tue, 21 Feb 2017 18:26:53 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/uu-tien-tim-kiem-nuoc-troi/http://danchuausa.net/suy-niem/uu-tien-tim-kiem-nuoc-troi/<![CDATA[Đức TGM Sviatoslav Shevchuk đề cao nhân đức anh hùng của ĐHY Josyf Slipyj khi đối mặt với cộng sản]]>Tue, 21 Feb 2017 18:26:53 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-tgm-sviatoslav-shevchuk-de-cao-nhan-duc-anh-hung-cua-dhy-josyf-slipyj-khi-doi-mat-voi-cong-san/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-tgm-sviatoslav-shevchuk-de-cao-nhan-duc-anh-hung-cua-dhy-josyf-slipyj-khi-doi-mat-voi-cong-san/<![CDATA[Người khởi diễn phán quyết hợp pháp hóa phá thai của Tối Cao Pháp Viện Mỹ trở thành chiến sĩ chống phá thai]]>Tue, 21 Feb 2017 18:23:09 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nguoi-khoi-dien-phan-quyet-hop-phap-hoa-pha-thai-cua-toi-cao-phap-vien-my-tro-thanh-chien-si-chong-pha-thai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nguoi-khoi-dien-phan-quyet-hop-phap-hoa-pha-thai-cua-toi-cao-phap-vien-my-tro-thanh-chien-si-chong-pha-thai/<![CDATA[Phái đoàn Tòa Thánh đi Cairô dự hội nghị chống chủ nghiã cực đoan tôn giáo]]>Tue, 21 Feb 2017 18:17:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phai-doan-toa-thanh-di-cairo-du-hoi-nghi-chong-chu-nghia-cuc-doan-ton-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phai-doan-toa-thanh-di-cairo-du-hoi-nghi-chong-chu-nghia-cuc-doan-ton-giao/<![CDATA[Đức Hồng Y Josyf Slipyj tù nhân cộng sản Liên Xô]]>Tue, 21 Feb 2017 18:14:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-josyf-slipyj-tu-nhan-cong-san-lien-xo/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-josyf-slipyj-tu-nhan-cong-san-lien-xo/<![CDATA[Sơ Candida Bellotti, nữ tu cao niên nhất thế giới, mừng sinh nhật thứ 110]]>Tue, 21 Feb 2017 15:09:51 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/so-candida-bellotti-nu-tu-cao-nien-nhat-the-gioi-mung-sinh-nhat-thu-110/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/so-candida-bellotti-nu-tu-cao-nien-nhat-the-gioi-mung-sinh-nhat-thu-110/<![CDATA[Đức Thánh Cha kêu gọi đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến di dân]]>Tue, 21 Feb 2017 14:18:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-keu-goi-don-tiep-bao-ve-thang-tien-di-dan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-keu-goi-don-tiep-bao-ve-thang-tien-di-dan/<![CDATA[Thêm một tân Linh mục được truyền chức tại Mông cổ]]>Tue, 21 Feb 2017 13:39:47 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/them-mot-tan-linh-muc-duoc-truyen-chuc-tai-mong-co/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/them-mot-tan-linh-muc-duoc-truyen-chuc-tai-mong-co/<![CDATA[Sự xấu hổ tốt lành giúp chiến thắng cám dỗ tham vọng]]>Tue, 21 Feb 2017 12:07:43 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/su-xau-ho-tot-lanh-giup-chien-thang-cam-do-tham-vong/http://danchuausa.net/suy-niem/su-xau-ho-tot-lanh-giup-chien-thang-cam-do-tham-vong/<![CDATA[Ô nhiễm không khí tại Ấn Độ và Trung Quốc]]>Tue, 21 Feb 2017 09:20:15 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/o-nhiem-khong-khi-tai-an-do-va-trung-quoc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/o-nhiem-khong-khi-tai-an-do-va-trung-quoc/<![CDATA[Tiền Không Thể Cứu Độ Được Con Người]]>Mon, 20 Feb 2017 18:23:51 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tien-khong-the-cuu-do-duoc-con-nguoi/http://danchuausa.net/suy-niem/tien-khong-the-cuu-do-duoc-con-nguoi/<![CDATA[Hoa Kỳ: TGP Denver thông cáo về vụ “thị kiến” của ông Johnston]]>Mon, 20 Feb 2017 18:15:30 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoa-ky-tgp-denver-thong-cao-ve-vu-thi-kien-cua-ong-johnston/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoa-ky-tgp-denver-thong-cao-ve-vu-thi-kien-cua-ong-johnston/<![CDATA[Đức Phanxicô có phải là vị giáo hoàng đầu tiên bị chống đối đến thế hay không?]]>Mon, 20 Feb 2017 18:11:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-phanxico-co-phai-la-vi-giao-hoang-dau-tien-bi-chong-doi-den-the-hay-khong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-phanxico-co-phai-la-vi-giao-hoang-dau-tien-bi-chong-doi-den-the-hay-khong/<![CDATA[Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 16 - 21/02/2017: Câu Chuyện Dân Thành Athènes]]>Mon, 20 Feb 2017 18:09:21 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-16-21-02-2017-cau-chuyen-dan-thanh-athenes/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-16-21-02-2017-cau-chuyen-dan-thanh-athenes/<![CDATA[TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay 19/2/2017]]>Mon, 20 Feb 2017 18:02:47 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-19-2-2017/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-19-2-2017/<![CDATA[Kinh nghiệm đối diện với cái chết giúp một hôn nhân bền vững và hạnh phúc]]>Mon, 20 Feb 2017 12:46:03 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/kinh-nghiem-doi-dien-voi-cai-chet-giup-mot-hon-nhan-ben-vung-va-hanh-phuc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/kinh-nghiem-doi-dien-voi-cai-chet-giup-mot-hon-nhan-ben-vung-va-hanh-phuc/<![CDATA[Tái thánh hiến nước Anh và xứ Wales cho Trái tim vô nhiễm Mẹ Maria]]>Mon, 20 Feb 2017 12:40:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tai-thanh-hien-nuoc-anh-va-xu-wales-cho-trai-tim-vo-nhiem-me-maria/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tai-thanh-hien-nuoc-anh-va-xu-wales-cho-trai-tim-vo-nhiem-me-maria/<![CDATA[Tại châu Âu, cứ 5 trẻ em thì có 1 em bị loại ra ngoài hệ thống học đường]]>Mon, 20 Feb 2017 11:38:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tai-chau-au-cu-5-tre-em-thi-co-1-em-bi-loai-ra-ngoai-he-thong-hoc-duong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tai-chau-au-cu-5-tre-em-thi-co-1-em-bi-loai-ra-ngoai-he-thong-hoc-duong/