<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Tòa Thánh mời gọi các tín hữu Ấn Giáo cộng tác chống văn hóa loại trừ]]>Mon, 20 Oct 2014 15:33:16 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-moi-goi-cac-tin-huu-an-giao-cong-tac-chong-van-hoa-loai-tru/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-moi-goi-cac-tin-huu-an-giao-cong-tac-chong-van-hoa-loai-tru/<![CDATA[Đức Thánh Cha nhóm Công nghị Hồng Y]]>Mon, 20 Oct 2014 15:33:04 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-nhom-cong-nghi-hong-y/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-nhom-cong-nghi-hong-y/<![CDATA[Dùng vệ tinh để kiểm soát việc tôn trọng các quyền con người]]>Mon, 20 Oct 2014 12:43:23 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dung-ve-tinh-de-kiem-soat-viec-ton-trong-cac-quyen-con-nguoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dung-ve-tinh-de-kiem-soat-viec-ton-trong-cac-quyen-con-nguoi/<![CDATA[Cố Gắng Làm Điều Lành Sẽ Đạt Tới Thành Quả Rực Rỡ!]]>Mon, 20 Oct 2014 12:38:52 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/co-gang-lam-dieu-lanh-se-dat-toi-thanh-qua-ruc-ro/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/co-gang-lam-dieu-lanh-se-dat-toi-thanh-qua-ruc-ro/<![CDATA[Lễ phong chân phước cho Đức Phaolô 6 và bế mạc Thượng HĐGM thế giới]]>Sun, 19 Oct 2014 12:29:32 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/le-phong-chan-phuoc-cho-duc-phaolo-6-va-be-mac-thuong-hdgm-the-gioi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/le-phong-chan-phuoc-cho-duc-phaolo-6-va-be-mac-thuong-hdgm-the-gioi/<![CDATA[Kết thúc Thượng Hội Đồng Giám Mục đặc biệt về gia đình]]>Sun, 19 Oct 2014 12:29:48 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ket-thuc-thuong-hoi-dong-giam-muc-dac-biet-ve-gia-dinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ket-thuc-thuong-hoi-dong-giam-muc-dac-biet-ve-gia-dinh/<![CDATA[Sứ điệp đúc kết của Tổng Công Nghị Thượng Hội Đồng Giám Mục khóa ngoại thường lần thứ III]]>Sun, 19 Oct 2014 08:29:46 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-duc-ket-cua-tong-cong-nghi-thuong-hoi-dong-giam-muc-khoa-ngoai-thuong-lan-thu-iii/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/su-diep-duc-ket-cua-tong-cong-nghi-thuong-hoi-dong-giam-muc-khoa-ngoai-thuong-lan-thu-iii/<![CDATA[Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp Thủ tướng Việt Nam]]>Sat, 18 Oct 2014 16:38:21 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/duc-thanh-cha-phanxico-tiep-thu-tuong-viet-nam/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/duc-thanh-cha-phanxico-tiep-thu-tuong-viet-nam/<![CDATA[Mẹ Đã Tỏ Lòng Yêu Thương Việt Nam Cách Riêng Và Như Nhận Dân Nước Này Làm Con Riêng Mẹ!]]>Sat, 18 Oct 2014 12:59:12 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/me-da-to-long-yeu-thuong-viet-nam-cach-rieng-va-nhu-nhan-dan-nuoc-nay-lam-con-rieng-me/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/me-da-to-long-yeu-thuong-viet-nam-cach-rieng-va-nhu-nhan-dan-nuoc-nay-lam-con-rieng-me/<![CDATA[Bài giảng của Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc tại Thượng Hội Đồng Giám Mục]]>Sat, 18 Oct 2014 10:28:14 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/bai-giang-cua-duc-tgm-phaolo-bui-van-doc-tai-thuong-hoi-dong-giam-muc/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/bai-giang-cua-duc-tgm-phaolo-bui-van-doc-tai-thuong-hoi-dong-giam-muc/<![CDATA[Đức Hồng Y George Pell: “Chúng ta không chiều theo áp lực của thế gian”]]>Fri, 17 Oct 2014 20:47:31 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-george-pell-chung-ta-khong-chieu-theo-ap-luc-cua-the-gian/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-george-pell-chung-ta-khong-chieu-theo-ap-luc-cua-the-gian/<![CDATA[Thượng Hội Đồng về Gia Đình: phiên họp chung mười hai]]>Fri, 17 Oct 2014 20:44:16 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thuong-hoi-dong-ve-gia-dinh-phien-hop-chung-muoi-hai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thuong-hoi-dong-ve-gia-dinh-phien-hop-chung-muoi-hai/<![CDATA[Suy tư nhân ngày Khánh Nhật Truyền Giáo: “Cái đạo ấy hay thật”]]>Fri, 17 Oct 2014 20:39:05 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/suy-tu-nhan-ngay-khanh-nhat-truyen-giao-cai-dao-ay-hay-that/http://danchuausa.net/suy-niem/suy-tu-nhan-ngay-khanh-nhat-truyen-giao-cai-dao-ay-hay-that/<![CDATA[Sống tự do như con cái Thiên Chúa]]>Fri, 17 Oct 2014 20:36:13 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/song-tu-do-nhu-con-cai-thien-chua/http://danchuausa.net/suy-niem/song-tu-do-nhu-con-cai-thien-chua/<![CDATA[Viết cho tình nguyện viên của dịch bệnh Ebola]]>Fri, 17 Oct 2014 20:31:25 +0000http://danchuausa.net/van-hoa/viet-cho-tinh-nguyen-vien-cua-dich-benh-ebola/http://danchuausa.net/van-hoa/viet-cho-tinh-nguyen-vien-cua-dich-benh-ebola/<![CDATA[Facebook mang danh linh mục nhà văn Nguyễn Tầm Thường là giả mạo]]>Fri, 17 Oct 2014 20:26:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/facebook-mang-danh-linh-muc-nha-van-nguyen-tam-thuong-la-gia-mao/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/facebook-mang-danh-linh-muc-nha-van-nguyen-tam-thuong-la-gia-mao/<![CDATA[Tường trình của các nhóm nhỏ tại Thượng HĐGM thế giới về gia đình]]>Fri, 17 Oct 2014 14:11:16 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tuong-trinh-cua-cac-nhom-nho-tai-thuong-hdgm-the-gioi-ve-gia-dinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tuong-trinh-cua-cac-nhom-nho-tai-thuong-hdgm-the-gioi-ve-gia-dinh/<![CDATA[Chu toàn bổn phận công dân, nhưng không quên bổn phận đối với Thiên Chúa]]>Fri, 17 Oct 2014 11:33:49 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chu-toan-bon-phan-cong-dan-nhung-khong-quen-bon-phan-doi-voi-thien-chua/http://danchuausa.net/suy-niem/chu-toan-bon-phan-cong-dan-nhung-khong-quen-bon-phan-doi-voi-thien-chua/<![CDATA[Thiên Chúa Là Đấng Từ Bi Nhân Hậu Không Trách Cứ Luôn Luôn Không Giận Hờn Mãi Mãi!]]>Fri, 17 Oct 2014 11:22:12 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/thien-chua-la-dang-tu-bi-nhan-hau-khong-trach-cu-luon-luon-khong-gian-hon-mai-mai/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/thien-chua-la-dang-tu-bi-nhan-hau-khong-trach-cu-luon-luon-khong-gian-hon-mai-mai/<![CDATA[Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 10/09 – 16/10/2014: Thảo Luận tại Thượng Hội Đồng ngoại thường về Gia Đình]]>Thu, 16 Oct 2014 18:51:38 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-1009-16102014-thao-luan-tai-thuong-hoi-dong-ngoai-thuong-ve-gia-dinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-1009-16102014-thao-luan-tai-thuong-hoi-dong-ngoai-thuong-ve-gia-dinh/<![CDATA[Quyền lực Do Thái]]>Thu, 16 Oct 2014 18:33:10 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/quyen-luc-do-thai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/quyen-luc-do-thai/<![CDATA[Thượng Hội Đồng về Gia Đình, có hy vọng Phúc Trình Sau Thảo Luận sẽ được viết lại]]>Thu, 16 Oct 2014 18:29:14 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thuong-hoi-dong-ve-gia-dinh-co-hy-vong-phuc-trinh-sau-thao-luan-se-duoc-viet-lai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thuong-hoi-dong-ve-gia-dinh-co-hy-vong-phuc-trinh-sau-thao-luan-se-duoc-viet-lai/<![CDATA[Tự do tôn giáo kiểu gì đây? thành phố Houston đòi khoá miệng các mục sư Tin Lành]]>Thu, 16 Oct 2014 18:21:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tu-do-ton-giao-kieu-gi-day-thanh-pho-houston-doi-khoa-mieng-cac-muc-su-tin-lanh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tu-do-ton-giao-kieu-gi-day-thanh-pho-houston-doi-khoa-mieng-cac-muc-su-tin-lanh/<![CDATA[Đính chính về bài Đôi nét hội thảo: Kỷ Niệm 50 năm áp dụng huấn thị Plane compertum est]]>Thu, 16 Oct 2014 18:16:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dinh-chinh-ve-bai-doi-net-hoi-thao-ky-niem-50-nam-ap-dung-huan-thi-plane-compertum-est/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dinh-chinh-ve-bai-doi-net-hoi-thao-ky-niem-50-nam-ap-dung-huan-thi-plane-compertum-est/<![CDATA[Kinh Mân Côi (thơ)]]>Thu, 16 Oct 2014 18:10:37 +0000http://danchuausa.net/van-hoa/kinh-man-coi-tho/http://danchuausa.net/van-hoa/kinh-man-coi-tho/<![CDATA[Hãy Mang Binh Giáp Của Thiên Chúa Để Có Thể Đứng Vững Trước Những Mưu Chước Của Ma Quỷ!]]>Thu, 16 Oct 2014 12:59:02 +0000http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/hay-mang-binh-giap-cua-thien-chua-de-co-the-dung-vung-truoc-nhung-muu-chuoc-cua-ma-quy/http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/hay-mang-binh-giap-cua-thien-chua-de-co-the-dung-vung-truoc-nhung-muu-chuoc-cua-ma-quy/<![CDATA[Tôi xin chọn Người (kỳ 4): Sống tinh thần trách nhiệm]]>Thu, 16 Oct 2014 09:39:08 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/toi-xin-chon-nguoi-ky-4-song-tinh-than-trach-nhiem/http://danchuausa.net/suy-niem/toi-xin-chon-nguoi-ky-4-song-tinh-than-trach-nhiem/<![CDATA[Trước Làn Sóng Tục Hóa Vô Luân Của Thời Đại, Phải Khôn Ngoan Thế Nào Để Được Cứu Rỗi?]]>Thu, 16 Oct 2014 07:49:25 +0000http://danchuausa.net/song-dao/truoc-lan-song-tuc-hoa-vo-luan-cua-thoi-dai-phai-khon-ngoan-the-nao-de-duoc-cuu-roi/http://danchuausa.net/song-dao/truoc-lan-song-tuc-hoa-vo-luan-cua-thoi-dai-phai-khon-ngoan-the-nao-de-duoc-cuu-roi/<![CDATA[Truyền giáo là Ra đi]]>Wed, 15 Oct 2014 18:44:05 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/truyen-giao-la-ra-di/http://danchuausa.net/suy-niem/truyen-giao-la-ra-di/<![CDATA[Thượng Hội Đồng về gia đình, quan điểm hẹp hòi của Đức HY Kasper về Phi và Á Châu]]>Wed, 15 Oct 2014 18:29:43 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thuong-hoi-dong-ve-gia-dinh-quan-diem-hep-hoi-cua-duc-hy-kasper-ve-phi-va-a-chau/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thuong-hoi-dong-ve-gia-dinh-quan-diem-hep-hoi-cua-duc-hy-kasper-ve-phi-va-a-chau/