<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 15 – 21/09/2016: Cuộc xâm lược văn hóa Hồi Giáo tại châu Âu]]>Wed, 21 Sep 2016 18:42:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-15-21-09-2016-cuoc-xam-luoc-van-hoa-hoi-giao-tai-chau-au/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-15-21-09-2016-cuoc-xam-luoc-van-hoa-hoi-giao-tai-chau-au/<![CDATA[Video: Ngày Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới Tại Assisi 2016]]>Wed, 21 Sep 2016 18:36:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-ngay-cau-nguyen-cho-hoa-binh-the-gioi-tai-assisi-2016/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-ngay-cau-nguyen-cho-hoa-binh-the-gioi-tai-assisi-2016/<![CDATA[Tản mạn về Công lý của Thiên Chúa]]>Wed, 21 Sep 2016 18:31:14 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tan-man-ve-cong-ly-cua-thien-chua/http://danchuausa.net/suy-niem/tan-man-ve-cong-ly-cua-thien-chua/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Các thông báo được đọc khi nào trong Thánh lễ?]]>Wed, 21 Sep 2016 18:26:30 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-cac-thong-bao-duoc-doc-khi-nao-trong-thanh-le/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-cac-thong-bao-duoc-doc-khi-nao-trong-thanh-le/<![CDATA[Đời Này Và Đời Sau]]>Wed, 21 Sep 2016 18:22:47 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/doi-nay-va-doi-sau/http://danchuausa.net/suy-niem/doi-nay-va-doi-sau/<![CDATA[Cho Kẻ Rách Rưới Ăn Mặc]]>Wed, 21 Sep 2016 18:17:21 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/cho-ke-rach-ruoi-an-mac/http://danchuausa.net/suy-niem/cho-ke-rach-ruoi-an-mac/<![CDATA[Những điều thiếu sót]]>Wed, 21 Sep 2016 18:13:29 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/nhung-dieu-thieu-sot/http://danchuausa.net/suy-niem/nhung-dieu-thieu-sot/<![CDATA[Tầm quan trọng của việc năng làm việc bác ái]]>Wed, 21 Sep 2016 18:09:41 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tam-quan-trong-cua-viec-nang-lam-viec-bac-ai/http://danchuausa.net/suy-niem/tam-quan-trong-cua-viec-nang-lam-viec-bac-ai/<![CDATA[New York: Hãy đến cùng Thánh Mẫu La Vang - Mẹ của lòng thương xót]]>Wed, 21 Sep 2016 18:06:37 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/new-york-hay-den-cung-thanh-mau-la-vang-me-cua-long-thuong-xot/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/new-york-hay-den-cung-thanh-mau-la-vang-me-cua-long-thuong-xot/<![CDATA[Hướng dẫn mục vụ cho Linh mục Canada trong những trường hợp tự tử có trợ giúp]]>Wed, 21 Sep 2016 15:43:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/huong-dan-muc-vu-cho-linh-muc-canada-trong-nhung-truong-hop-tu-tu-co-tro-giup/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/huong-dan-muc-vu-cho-linh-muc-canada-trong-nhung-truong-hop-tu-tu-co-tro-giup/<![CDATA[Tình yêu thương xót tha thứ và trao ban diễn tả sự toàn thiện của Thiên Chúa]]>Wed, 21 Sep 2016 15:42:08 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tinh-yeu-thuong-xot-tha-thu-va-trao-ban-dien-ta-su-toan-thien-cua-thien-chua/http://danchuausa.net/suy-niem/tinh-yeu-thuong-xot-tha-thu-va-trao-ban-dien-ta-su-toan-thien-cua-thien-chua/<![CDATA[Đức cha Gabuza: "Các bệnh nhân tâm thần được Thiên Chúa quý trọng"]]>Wed, 21 Sep 2016 12:58:40 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-cha-gabuza-cac-benh-nhan-tam-than-duoc-thien-chua-quy-trong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-cha-gabuza-cac-benh-nhan-tam-than-duoc-thien-chua-quy-trong/<![CDATA[Học Viện Công Giáo Việt Nam khai giảng niên học 2016-2017]]>Tue, 20 Sep 2016 17:57:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/hoc-vien-cong-giao-viet-nam-khai-giang-nien-hoc-2016-2017/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/hoc-vien-cong-giao-viet-nam-khai-giang-nien-hoc-2016-2017/<![CDATA[Đức Phanxicô tại Assisi chủ tọa Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Hòa Bình]]>Tue, 20 Sep 2016 17:52:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-phanxico-tai-assisi-chu-toa-ngay-the-gioi-cau-nguyen-cho-hoa-binh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-phanxico-tai-assisi-chu-toa-ngay-the-gioi-cau-nguyen-cho-hoa-binh/<![CDATA[Diễn từ của Đức Thánh Cha tại ngày thế giới cầu nguyện cho Hòa bình tại Assisi]]>Tue, 20 Sep 2016 17:45:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dien-tu-cua-duc-thanh-cha-tai-ngay-the-gioi-cau-nguyen-cho-hoa-binh-tai-assisi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dien-tu-cua-duc-thanh-cha-tai-ngay-the-gioi-cau-nguyen-cho-hoa-binh-tai-assisi/<![CDATA[ĐHY Pietro Parolin sẽ đến Colombia làm nhân chứng hiệp định hòa bình]]>Tue, 20 Sep 2016 17:41:06 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-pietro-parolin-se-den-colombia-lam-nhan-chung-hiep-dinh-hoa-binh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-pietro-parolin-se-den-colombia-lam-nhan-chung-hiep-dinh-hoa-binh/<![CDATA[Phản ứng của Tòa Thánh trước ca trợ tử dành cho trẻ em đầu tiên tại Bỉ]]>Tue, 20 Sep 2016 17:37:51 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phan-ung-cua-toa-thanh-truoc-ca-tro-tu-danh-cho-tre-em-dau-tien-tai-bi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phan-ung-cua-toa-thanh-truoc-ca-tro-tu-danh-cho-tre-em-dau-tien-tai-bi/<![CDATA[ĐTC Phanxicô nói: “Tôi luôn mơ ước về một chủ nghĩa nhân bản mới của châu Âu”]]>Tue, 20 Sep 2016 17:34:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-noi-toi-luon-mo-uoc-ve-mot-chu-nghia-nhan-ban-moi-cua-chau-au/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-noi-toi-luon-mo-uoc-ve-mot-chu-nghia-nhan-ban-moi-cua-chau-au/<![CDATA[ĐHY Parolin: Nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng người tị nạn là do con người gây ra]]>Tue, 20 Sep 2016 17:30:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-parolin-nguyen-nhan-goc-re-cua-cuoc-khung-hoang-nguoi-ti-nan-la-do-con-nguoi-gay-ra/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-parolin-nguyen-nhan-goc-re-cua-cuoc-khung-hoang-nguoi-ti-nan-la-do-con-nguoi-gay-ra/<![CDATA[Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo tiếp tục đại bại ở Đức vì ủng hộ người di dân]]>Tue, 20 Sep 2016 17:27:15 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dang-dan-chu-thien-chua-giao-tiep-tuc-dai-bai-o-duc-vi-ung-ho-nguoi-di-dan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dang-dan-chu-thien-chua-giao-tiep-tuc-dai-bai-o-duc-vi-ung-ho-nguoi-di-dan/<![CDATA[Legio Mariæ trên đất nước Lào]]>Tue, 20 Sep 2016 17:24:02 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/legio-mari-tren-dat-nuoc-lao/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/legio-mari-tren-dat-nuoc-lao/<![CDATA[Giáo phận Vinh: Đại lễ cầu cho Hòa bình Thế giới tại Linh địa Trại Gáo]]>Tue, 20 Sep 2016 17:20:11 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/giao-phan-vinh-dai-le-cau-cho-hoa-binh-the-gioi-tai-linh-dia-trai-gao/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/giao-phan-vinh-dai-le-cau-cho-hoa-binh-the-gioi-tai-linh-dia-trai-gao/<![CDATA[Giáo Phận Đà Nẵng Dâng Thánh Lễ Cầu Cho Hòa Bình Thế Giới, 20/9/2016]]>Tue, 20 Sep 2016 17:16:39 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/giao-phan-da-nang-dang-thanh-le-cau-cho-hoa-binh-the-gioi-20-9-2016/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/giao-phan-da-nang-dang-thanh-le-cau-cho-hoa-binh-the-gioi-20-9-2016/<![CDATA[Câu chuyện “Dòng Sông Máu” ở Tây bá lợi á: Một bài học cho vấn đề khai thác Bauxít Việt Nam]]>Tue, 20 Sep 2016 17:12:55 +0000http://danchuausa.net/luu/cau-chuyen-dong-song-mau-o-tay-ba-loi-a-mot-bai-hoc-cho-van-de-khai-thac-bauxit-viet-nam/http://danchuausa.net/luu/cau-chuyen-dong-song-mau-o-tay-ba-loi-a-mot-bai-hoc-cho-van-de-khai-thac-bauxit-viet-nam/<![CDATA[Mohammad Sammak: “Đức Phanxicô là lãnh đạo tinh thần của toàn nhân loại”]]>Tue, 20 Sep 2016 14:48:02 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mohammad-sammak-duc-phanxico-la-lanh-dao-tinh-than-cua-toan-nhan-loai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mohammad-sammak-duc-phanxico-la-lanh-dao-tinh-than-cua-toan-nhan-loai/<![CDATA[Tuyên ngôn hòa bình của các vị lãnh đạo tôn giáo tại Assisi]]>Tue, 20 Sep 2016 14:39:41 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tuyen-ngon-hoa-binh-cua-cac-vi-lanh-dao-ton-giao-tai-assisi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tuyen-ngon-hoa-binh-cua-cac-vi-lanh-dao-ton-giao-tai-assisi/<![CDATA[Ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới tại Assisi]]>Tue, 20 Sep 2016 14:36:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ngay-cau-nguyen-cho-hoa-binh-the-gioi-tai-assisi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ngay-cau-nguyen-cho-hoa-binh-the-gioi-tai-assisi/<![CDATA[Cầu nguyện cho hòa bình]]>Tue, 20 Sep 2016 11:49:25 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/cau-nguyen-cho-hoa-binh/http://danchuausa.net/suy-niem/cau-nguyen-cho-hoa-binh/<![CDATA[Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 14– 20/09/2016: Câu chuyện Hai Vì Sao Mỉm Cười]]>Mon, 19 Sep 2016 18:35:11 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-14-20-09-2016-cau-chuyen-hai-vi-sao-mim-cuoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-14-20-09-2016-cau-chuyen-hai-vi-sao-mim-cuoi/<![CDATA[Suy Niệm Lễ Kính Thánh Mathêu Tông đồ]]>Mon, 19 Sep 2016 18:24:37 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-le-kinh-thanh-matheu-tong-do/http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-le-kinh-thanh-matheu-tong-do/