<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp Hội nghị “Năm thứ 100”]]>Sat, 20 May 2017 10:22:51 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-hoi-nghi-nam-thu-100/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-hoi-nghi-nam-thu-100/<![CDATA[Đức Thánh cha viếng thăm và làm phép nhà giáo dân]]>Sat, 20 May 2017 10:16:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-vieng-tham-va-lam-phep-nha-giao-dan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-vieng-tham-va-lam-phep-nha-giao-dan/<![CDATA[Thầy sẽ không để anh em mồ côi]]>Fri, 19 May 2017 18:29:11 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thay-se-khong-de-anh-em-mo-coi/http://danchuausa.net/suy-niem/thay-se-khong-de-anh-em-mo-coi/<![CDATA[Ai mới thực sự yêu mến Chúa ?]]>Fri, 19 May 2017 18:25:31 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/ai-moi-thuc-su-yeu-men-chua/http://danchuausa.net/suy-niem/ai-moi-thuc-su-yeu-men-chua/<![CDATA[Yêu mến và giữ luật chỉ là một]]>Fri, 19 May 2017 18:19:44 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/yeu-men-va-giu-luat-chi-la-mot/http://danchuausa.net/suy-niem/yeu-men-va-giu-luat-chi-la-mot/<![CDATA[Câu trả lời cho niềm hy vọng]]>Fri, 19 May 2017 18:15:02 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/cau-tra-loi-cho-niem-hy-vong/http://danchuausa.net/suy-niem/cau-tra-loi-cho-niem-hy-vong/<![CDATA[Vatican Insider: Bẩy cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Medjugorje là chân thật!]]>Fri, 19 May 2017 18:12:35 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/vatican-insider-bay-cuoc-hien-ra-cua-duc-me-tai-medjugorje-la-chan-that/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/vatican-insider-bay-cuoc-hien-ra-cua-duc-me-tai-medjugorje-la-chan-that/<![CDATA[ĐHY Trần Nhật Quân bày tỏ sự hài lòng là thỏa thuận về việc bổ nhiệm Giám Mục với Trung Quốc đã không xảy ra]]>Fri, 19 May 2017 18:08:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-tran-nhat-quan-bay-to-su-hai-long-la-thoa-thuan-ve-viec-bo-nhiem-giam-muc-voi-trung-quoc-da-khong-xay-ra/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-tran-nhat-quan-bay-to-su-hai-long-la-thoa-thuan-ve-viec-bo-nhiem-giam-muc-voi-trung-quoc-da-khong-xay-ra/<![CDATA[Một thẩm phán tại El Salvador mở lại vụ án giết Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero]]>Fri, 19 May 2017 18:05:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-tham-phan-tai-el-salvador-mo-lai-vu-an-giet-duc-tong-giam-muc-oscar-romero/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-tham-phan-tai-el-salvador-mo-lai-vu-an-giet-duc-tong-giam-muc-oscar-romero/<![CDATA[Sau 60 năm, Cuba có nhà thờ Công giáo đầu tiên được xây dựng]]>Fri, 19 May 2017 14:32:06 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/sau-60-nam-cuba-co-nha-tho-cong-giao-dau-tien-duoc-xay-dung/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/sau-60-nam-cuba-co-nha-tho-cong-giao-dau-tien-duoc-xay-dung/<![CDATA[Thánh Thần giúp hiệp nhất, còn ý thức hệ gây chia rẽ]]>Fri, 19 May 2017 14:29:33 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-than-giup-hiep-nhat-con-y-thuc-he-gay-chia-re/http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-than-giup-hiep-nhat-con-y-thuc-he-gay-chia-re/<![CDATA[Cái chết hạnh phúc trong tay người vợ yêu, sau khi rước Mình Thánh Chúa]]>Fri, 19 May 2017 12:28:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cai-chet-hanh-phuc-trong-tay-nguoi-vo-yeu-sau-khi-ruoc-minh-thanh-chua/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cai-chet-hanh-phuc-trong-tay-nguoi-vo-yeu-sau-khi-ruoc-minh-thanh-chua/<![CDATA[Chương trình “Đồng tiền Thánh Phêrô” tham gia mạng xã hội Facebook]]>Fri, 19 May 2017 12:09:47 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuong-trinh-dong-tien-thanh-phero-tham-gia-mang-xa-hoi-facebook/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuong-trinh-dong-tien-thanh-phero-tham-gia-mang-xa-hoi-facebook/<![CDATA[Video: Thời sự tuần qua 19/05/2017: Ý nghĩa và lịch sử cành hoa hồng vàng Đức Thánh Cha dâng kính Đức Mẹ Fatima]]>Thu, 18 May 2017 18:03:55 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-thoi-su-tuan-qua-19-05-2017-y-nghia-va-lich-su-canh-hoa-hong-vang-duc-thanh-cha-dang-kinh-duc-me-fatima/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-thoi-su-tuan-qua-19-05-2017-y-nghia-va-lich-su-canh-hoa-hong-vang-duc-thanh-cha-dang-kinh-duc-me-fatima/<![CDATA[TV Thời sự Giáo hội và Thế giới ngày nay 17/5/2017]]>Thu, 18 May 2017 17:58:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-17-5-2017/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-17-5-2017/<![CDATA[Hiện tình chính trị Pháp]]>Thu, 18 May 2017 17:55:04 +0000http://danchuausa.net/luu/hien-tinh-chinh-tri-phap/http://danchuausa.net/luu/hien-tinh-chinh-tri-phap/<![CDATA[Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A]]>Thu, 18 May 2017 17:51:36 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-chua-nhat-vi-phuc-sinh-nam-a/http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-chua-nhat-vi-phuc-sinh-nam-a/<![CDATA[Mễ Du: từ Ủy Ban Giáo Hoàng tới Đặc Sứ Giáo Hoàng]]>Thu, 18 May 2017 17:47:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/me-du-tu-uy-ban-giao-hoang-toi-dac-su-giao-hoang/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/me-du-tu-uy-ban-giao-hoang-toi-dac-su-giao-hoang/<![CDATA[Đức Thánh Cha chống kỳ thị và cô lập các bệnh nhân Huntington]]>Thu, 18 May 2017 14:48:03 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-chong-ky-thi-va-co-lap-cac-benh-nhan-huntington/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-chong-ky-thi-va-co-lap-cac-benh-nhan-huntington/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp kiến 6 tân đại sứ cạnh Tòa Thánh]]>Thu, 18 May 2017 14:44:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-6-tan-dai-su-canh-toa-thanh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-kien-6-tan-dai-su-canh-toa-thanh/<![CDATA[Cha thánh Piô được Đức Mẹ Fatima chữa lành ung thư màng phổi]]>Thu, 18 May 2017 13:14:30 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cha-thanh-pio-duoc-duc-me-fatima-chua-lanh-ung-thu-mang-phoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cha-thanh-pio-duoc-duc-me-fatima-chua-lanh-ung-thu-mang-phoi/<![CDATA[Đường lưu vong của Thánh gia ở Ai cập trở thành di sản thế giới]]>Thu, 18 May 2017 13:08:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duong-luu-vong-cua-thanh-gia-o-ai-cap-tro-thanh-di-san-the-gioi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duong-luu-vong-cua-thanh-gia-o-ai-cap-tro-thanh-di-san-the-gioi/<![CDATA[Tình yêu của Chúa là vô điều kiện, chứ không như tình yêu của thế gian]]>Thu, 18 May 2017 12:25:07 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tinh-yeu-cua-chua-la-vo-dieu-kien-chu-khong-nhu-tinh-yeu-cua-the-gian/http://danchuausa.net/suy-niem/tinh-yeu-cua-chua-la-vo-dieu-kien-chu-khong-nhu-tinh-yeu-cua-the-gian/<![CDATA[Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 11-17/05/2017: 100 năm sứ điệp Fatima]]>Wed, 17 May 2017 18:39:15 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-11-17-05-2017-100-nam-su-diep-fatima/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-11-17-05-2017-100-nam-su-diep-fatima/<![CDATA[Video: Lễ Vọng Mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima]]>Wed, 17 May 2017 18:32:40 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-le-vong-mung-100-nam-duc-me-hien-ra-tai-fatima/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-le-vong-mung-100-nam-duc-me-hien-ra-tai-fatima/<![CDATA[Lời Chúa căn dặn]]>Wed, 17 May 2017 18:28:31 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/loi-chua-can-dan/http://danchuausa.net/suy-niem/loi-chua-can-dan/<![CDATA[GM. Nguyễn Thái Hợp: Một chuyến đi đau lòng!]]>Wed, 17 May 2017 18:24:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/gm-nguyen-thai-hop-mot-chuyen-di-dau-long/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/gm-nguyen-thai-hop-mot-chuyen-di-dau-long/<![CDATA[Tờ bạc giả - Bài giảng của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh trong lễ vọng mừng 100 năm Đức Mẹ Fatima]]>Wed, 17 May 2017 18:20:55 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/to-bac-gia-bai-giang-cua-duc-hong-y-quoc-vu-khanh-toa-thanh-trong-le-vong-mung-100-nam-duc-me-fatima/http://danchuausa.net/suy-niem/to-bac-gia-bai-giang-cua-duc-hong-y-quoc-vu-khanh-toa-thanh-trong-le-vong-mung-100-nam-duc-me-fatima/<![CDATA[Một Trăm Năm Đức Mẹ Fatima tại Liên Hiệp Quốc]]>Wed, 17 May 2017 18:17:03 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-tram-nam-duc-me-fatima-tai-lien-hiep-quoc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-tram-nam-duc-me-fatima-tai-lien-hiep-quoc/<![CDATA[Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm: Nữ tu Têrêsa Kim Dung Tuyên Khấn Trọn Đời ở tuổi 74]]>Wed, 17 May 2017 18:13:29 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/hoi-dong-men-thanh-gia-thu-thiem-nu-tu-teresa-kim-dung-tuyen-khan-tron-doi-o-tuoi-74/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/hoi-dong-men-thanh-gia-thu-thiem-nu-tu-teresa-kim-dung-tuyen-khan-tron-doi-o-tuoi-74/