<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Hội Đồng Giám Mục Đức lên án thái độ thiếu trách nhiệm của báo chí khi tung ra một tài liệu bị đánh cắp]]>Wed, 12 Sep 2018 17:52:47 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-dong-giam-muc-duc-len-an-thai-do-thieu-trach-nhiem-cua-bao-chi-khi-tung-ra-mot-tai-lieu-bi-danh-cap/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-dong-giam-muc-duc-len-an-thai-do-thieu-trach-nhiem-cua-bao-chi-khi-tung-ra-mot-tai-lieu-bi-danh-cap/<![CDATA[Phản ứng thật thích hợp hiện nay: 10,000 người rước kiệu Thánh Thể trên đường phố Liverpool]]>Wed, 12 Sep 2018 17:40:02 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phan-ung-that-thich-hop-hien-nay-10000-nguoi-ruoc-kieu-thanh-the-tren-duong-pho-liverpool/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phan-ung-that-thich-hop-hien-nay-10000-nguoi-ruoc-kieu-thanh-the-tren-duong-pho-liverpool/<![CDATA[Tòa Thánh và việc trả lời và điều tra vụ che đậy lạm dụng tình dục]]>Wed, 12 Sep 2018 17:25:31 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-va-viec-tra-loi-va-dieu-tra-vu-che-day-lam-dung-tinh-duc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-va-viec-tra-loi-va-dieu-tra-vu-che-day-lam-dung-tinh-duc/<![CDATA[Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 13/09/2018: Tổng thống Donald Trump lên tiếng bênh vực Đức Giáo Hoàng]]>Wed, 12 Sep 2018 17:12:39 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-13-09-2018-tong-thong-donald-trump-len-tieng-benh-vuc-duc-giao-hoang/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-13-09-2018-tong-thong-donald-trump-len-tieng-benh-vuc-duc-giao-hoang/<![CDATA[ĐGH triệu tập các Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục thế giới để bàn việc phòng chống lạm dụng trẻ thành niên]]>Wed, 12 Sep 2018 16:48:10 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-trieu-tap-cac-chu-tich-hoi-dong-giam-muc-the-gioi-de-ban-viec-phong-chong-lam-dung-tre-thanh-nien/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-trieu-tap-cac-chu-tich-hoi-dong-giam-muc-the-gioi-de-ban-viec-phong-chong-lam-dung-tre-thanh-nien/<![CDATA[Nhóm Bông Hồng Xanh công tác tại GP Vinh, Nghệ An]]>Wed, 12 Sep 2018 16:42:29 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nhom-bong-hong-xanh-cong-tac-tai-gp-vinh-nghe-an/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nhom-bong-hong-xanh-cong-tac-tai-gp-vinh-nghe-an/<![CDATA[Theo Chúa phải từ bỏ mình, vác thập giá mình]]>Wed, 12 Sep 2018 16:28:55 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/theo-chua-phai-tu-bo-minh-vac-thap-gia-minh/http://danchuausa.net/suy-niem/theo-chua-phai-tu-bo-minh-vac-thap-gia-minh/<![CDATA[Nhận biết Chúa Kitô]]>Wed, 12 Sep 2018 16:21:49 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/nhan-biet-chua-kito/http://danchuausa.net/suy-niem/nhan-biet-chua-kito/<![CDATA[Dẫn nhập vào văn chương tiên tri, kỳ 4]]>Wed, 12 Sep 2018 13:45:36 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/dan-nhap-vao-van-chuong-tien-tri-ky-4/http://danchuausa.net/suy-niem/dan-nhap-vao-van-chuong-tien-tri-ky-4/<![CDATA[ĐTC Phanxicô: Thứ nô lệ tồi tệ nhất chính là nô lệ cái tôi của mình]]>Wed, 12 Sep 2018 13:45:36 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/dtc-phanxico-thu-no-le-toi-te-nhat-chinh-la-no-le-cai-toi-cua-minh/http://danchuausa.net/suy-niem/dtc-phanxico-thu-no-le-toi-te-nhat-chinh-la-no-le-cai-toi-cua-minh/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp Phái đoàn HĐGM Hoa Kỳ]]>Wed, 12 Sep 2018 12:09:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-phai-doan-hdgm-hoa-ky/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-phai-doan-hdgm-hoa-ky/<![CDATA[ĐTC Phanxicô muốn thăm Nhật bản vào năm tới]]>Wed, 12 Sep 2018 10:38:14 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-muon-tham-nhat-ban-vao-nam-toi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-muon-tham-nhat-ban-vao-nam-toi/<![CDATA[Chuyến tông du thứ 25 của Đức Thánh Cha: Giới thiệu quốc gia Latvia]]>Tue, 11 Sep 2018 18:47:35 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuyen-tong-du-thu-25-cua-duc-thanh-cha-gioi-thieu-quoc-gia-latvia/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuyen-tong-du-thu-25-cua-duc-thanh-cha-gioi-thieu-quoc-gia-latvia/<![CDATA[Vài Suy Nghĩ Về Việc Lạm Dụng Tình Dục Của Các Giáo Sĩ Tại Hoa Kỳ]]>Tue, 11 Sep 2018 18:40:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/vai-suy-nghi-ve-viec-lam-dung-tinh-duc-cua-cac-giao-si-tai-hoa-ky/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/vai-suy-nghi-ve-viec-lam-dung-tinh-duc-cua-cac-giao-si-tai-hoa-ky/<![CDATA[Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ sẽ triều yết Đức Thánh Cha vào ngày thứ Năm 13/9/2018]]>Tue, 11 Sep 2018 17:31:14 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-dong-giam-muc-hoa-ky-se-trieu-yet-duc-thanh-cha-vao-ngay-thu-nam-13-9-2018/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-dong-giam-muc-hoa-ky-se-trieu-yet-duc-thanh-cha-vao-ngay-thu-nam-13-9-2018/<![CDATA[Trung cộng đốt Thánh Kinh, đóng cửa nhà thờ, bắt các tín hữu từ bỏ đức tin trong khi leo thang đàn áp]]>Tue, 11 Sep 2018 17:28:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/trung-cong-dot-thanh-kinh-dong-cua-nha-tho-bat-cac-tin-huu-tu-bo-duc-tin-trong-khi-leo-thang-dan-ap/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/trung-cong-dot-thanh-kinh-dong-cua-nha-tho-bat-cac-tin-huu-tu-bo-duc-tin-trong-khi-leo-thang-dan-ap/<![CDATA[Giám Mục Anh: Có một cuộc khủng hoảng gồm ba lãnh vực đang diễn ra trong Giáo Hội]]>Tue, 11 Sep 2018 17:22:16 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giam-muc-anh-co-mot-cuoc-khung-hoang-gom-ba-lanh-vuc-dang-dien-ra-trong-giao-hoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/giam-muc-anh-co-mot-cuoc-khung-hoang-gom-ba-lanh-vuc-dang-dien-ra-trong-giao-hoi/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Cách thay đổi bài đọc trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Nói thêm về lễ nhớ Mẹ Hội Thánh]]>Tue, 11 Sep 2018 17:18:40 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-cach-thay-doi-bai-doc-trong-cac-gio-kinh-phung-vu-noi-them-ve-le-nho-me-hoi-thanh/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-cach-thay-doi-bai-doc-trong-cac-gio-kinh-phung-vu-noi-them-ve-le-nho-me-hoi-thanh/<![CDATA[Thánh lễ tại Santa Marta 11/9/2018: Các Giám Mục phải chuyên chăm cầu nguyện để chiến thắng Satan]]>Tue, 11 Sep 2018 17:14:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thanh-le-tai-santa-marta-1192018-cac-giam-muc-phai-chuyen-cham-cau-nguyen-de-chien-thang-satan/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thanh-le-tai-santa-marta-1192018-cac-giam-muc-phai-chuyen-cham-cau-nguyen-de-chien-thang-satan/<![CDATA[Thầy là ai?]]>Tue, 11 Sep 2018 17:09:36 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thay-la-ai/http://danchuausa.net/suy-niem/thay-la-ai/<![CDATA[Phản ứng quá đáng của phó tế James Garcia đối với Đức Hồng Y Donald Wuerl]]>Tue, 11 Sep 2018 17:02:41 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phan-ung-qua-dang-cua-pho-te-james-garcia-doi-voi-duc-hong-y-donald-wuerl/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phan-ung-qua-dang-cua-pho-te-james-garcia-doi-voi-duc-hong-y-donald-wuerl/<![CDATA[ĐTC Phanxicô: Trong thời gian gần đây, dường như Kẻ Tố Cáo đang chống lại các giám mục]]>Tue, 11 Sep 2018 16:50:13 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-trong-thoi-gian-gan-day-duong-nhu-ke-to-cao-dang-chong-lai-cac-giam-muc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-trong-thoi-gian-gan-day-duong-nhu-ke-to-cao-dang-chong-lai-cac-giam-muc/<![CDATA[Đức cha McMahon: tiếp tục loan báo Tin mừng giữa những khủng hoảng]]>Tue, 11 Sep 2018 16:29:32 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-cha-mcmahon-tiep-tuc-loan-bao-tin-mung-giua-nhung-khung-hoang/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-cha-mcmahon-tiep-tuc-loan-bao-tin-mung-giua-nhung-khung-hoang/<![CDATA[Nữ tu bang Kerala, Ấn đô, dấn thân giúp đỡ nạn nhân lũ lụt]]>Tue, 11 Sep 2018 14:22:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nu-tu-bang-kerala-an-do-dan-than-giup-do-nan-nhan-lu-lut/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nu-tu-bang-kerala-an-do-dan-than-giup-do-nan-nhan-lu-lut/<![CDATA[Trung quốc cấm hoàn toàn việc truyền giảng Tin mừng trên internet]]>Tue, 11 Sep 2018 14:16:50 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/trung-quoc-cam-hoan-toan-viec-truyen-giang-tin-mung-tren-internet/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/trung-quoc-cam-hoan-toan-viec-truyen-giang-tin-mung-tren-internet/<![CDATA[Khóa họp 26 của Hội Đồng Hồng Y Cố Vấn của ĐGH]]>Tue, 11 Sep 2018 12:41:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/khoa-hop-26-cua-hoi-dong-hong-y-co-van-cua-dgh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/khoa-hop-26-cua-hoi-dong-hong-y-co-van-cua-dgh/<![CDATA[Phản ứng của người Công Giáo trước cuộc khủng hoảng lạm dụng và che đây lạm dụng tình dục]]>Mon, 10 Sep 2018 18:24:41 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phan-ung-cua-nguoi-cong-giao-truoc-cuoc-khung-hoang-lam-dung-va-che-day-lam-dung-tinh-duc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/phan-ung-cua-nguoi-cong-giao-truoc-cuoc-khung-hoang-lam-dung-va-che-day-lam-dung-tinh-duc/<![CDATA[Thánh lễ tại Santa Marta 10/9/2018: Sự mới mẻ của Tin Mừng không cho phép một cuộc sống hai mặt]]>Mon, 10 Sep 2018 16:38:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thanh-le-tai-santa-marta-1092018-su-moi-me-cua-tin-mung-khong-cho-phep-mot-cuoc-song-hai-mat/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thanh-le-tai-santa-marta-1092018-su-moi-me-cua-tin-mung-khong-cho-phep-mot-cuoc-song-hai-mat/<![CDATA[Vatican chuẩn bị trả lời những cáo buộc cuả TGM Viganò]]>Mon, 10 Sep 2018 16:31:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/vatican-chuan-bi-tra-loi-nhung-cao-buoc-cua-tgm-vigano/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/vatican-chuan-bi-tra-loi-nhung-cao-buoc-cua-tgm-vigano/<![CDATA[Máu Các Thánh Tử Đạo Là Hạt Giống Truyền Giáo]]>Mon, 10 Sep 2018 16:31:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/mau-cac-thanh-tu-dao-la-hat-giong-truyen-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/mau-cac-thanh-tu-dao-la-hat-giong-truyen-giao/