<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Linh mục Thomas Đỗ Thanh Hà đã tạ thế tại Anaheim, Nam California]]>Fri, 17 Nov 2017 11:03:14 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/linh-muc-thomas-do-thanh-ha-da-ta-the-tai-anaheim-nam-california/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/linh-muc-thomas-do-thanh-ha-da-ta-the-tai-anaheim-nam-california/<![CDATA[Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher vừa thất vọng vừa ấm lòng về kết quả cuộc trưng cầu Ý dân Úc về hôn nhân đồng tính]]>Tue, 14 Nov 2017 18:27:32 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-tong-giam-muc-anthony-fisher-vua-that-vong-vua-am-long-ve-ket-qua-cuoc-trung-cau-y-dan-uc-ve-hon-nhan-dong-tinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-tong-giam-muc-anthony-fisher-vua-that-vong-vua-am-long-ve-ket-qua-cuoc-trung-cau-y-dan-uc-ve-hon-nhan-dong-tinh/<![CDATA[Bóng câu]]>Tue, 14 Nov 2017 18:23:06 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/bong-cau/http://danchuausa.net/suy-niem/bong-cau/<![CDATA[Ngày họp mặt các linh mục và tu sĩ Việt Nam học tại Khoa thần học Loyola, Philipppines]]>Tue, 14 Nov 2017 18:25:40 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/ngay-hop-mat-cac-linh-muc-va-tu-si-viet-nam-hoc-tai-khoa-than-hoc-loyola-philipppines/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/ngay-hop-mat-cac-linh-muc-va-tu-si-viet-nam-hoc-tai-khoa-than-hoc-loyola-philipppines/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Linh mục nghi lễ Latinh được phép cử hành nghi lễ Giáo hạt Anh giáo không? Nói thêm về thừa tác viên ngoại thường cho Rước Lễ]]>Tue, 14 Nov 2017 18:22:42 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-linh-muc-nghi-le-latinh-duoc-phep-cu-hanh-nghi-le-giao-hat-anh-giao-khong-noi-them-ve-thua-tac-vien-ngoai-thuong-cho-ruoc-le/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-linh-muc-nghi-le-latinh-duoc-phep-cu-hanh-nghi-le-giao-hat-anh-giao-khong-noi-them-ve-thua-tac-vien-ngoai-thuong-cho-ruoc-le/<![CDATA[Tất cả nhờ thập giá - Omnia Per Crucem]]>Tue, 14 Nov 2017 18:16:30 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tat-ca-nho-thap-gia-omnia-per-crucem/http://danchuausa.net/suy-niem/tat-ca-nho-thap-gia-omnia-per-crucem/<![CDATA[Kỷ Niệm 30 Năm Phong Thánh Tử Đạo Việt Nam]]>Tue, 14 Nov 2017 18:11:49 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/ky-niem-30-nam-phong-thanh-tu-dao-viet-nam/http://danchuausa.net/suy-niem/ky-niem-30-nam-phong-thanh-tu-dao-viet-nam/<![CDATA[Đức Bà cứu giúp Champion bang Wisconsin Hoa Kỳ]]>Tue, 14 Nov 2017 18:02:41 +0000http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/duc-ba-cuu-giup-champion-bang-wisconsin-hoa-ky/http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/duc-ba-cuu-giup-champion-bang-wisconsin-hoa-ky/<![CDATA[Một số lởi tiên tri và sứ điệp quan trọng của Đức Bà Amsterdam]]>Tue, 14 Nov 2017 17:39:52 +0000http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/mot-so-loi-tien-tri-va-su-diep-quan-trong-cua-duc-ba-amsterdam/http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/mot-so-loi-tien-tri-va-su-diep-quan-trong-cua-duc-ba-amsterdam/<![CDATA[Đức Bà của tât cả mọi Dân tộc tại Alkmaar bên Hoà Lan]]>Tue, 14 Nov 2017 17:19:33 +0000http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/duc-ba-cua-tat-ca-moi-dan-toc-tai-alkmaar-ben-hoa-lan/http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/duc-ba-cua-tat-ca-moi-dan-toc-tai-alkmaar-ben-hoa-lan/<![CDATA[Ngày Thế giới người nghèo lần I tại Vatican]]>Tue, 14 Nov 2017 14:25:53 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ngay-the-gioi-nguoi-ngheo-lan-i-tai-vatican/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ngay-the-gioi-nguoi-ngheo-lan-i-tai-vatican/<![CDATA[Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Chile và Peru]]>Tue, 14 Nov 2017 13:42:10 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuong-trinh-vieng-tham-cua-duc-thanh-cha-tai-chile-va-peru/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuong-trinh-vieng-tham-cua-duc-thanh-cha-tai-chile-va-peru/<![CDATA[Đức Thánh Cha Phanxicô chia buồn với hai nước Iran và Iraq]]>Tue, 14 Nov 2017 12:56:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-phanxico-chia-buon-voi-hai-nuoc-iran-va-iraq/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-phanxico-chia-buon-voi-hai-nuoc-iran-va-iraq/<![CDATA[Thánh vịnh 94]]>Tue, 14 Nov 2017 12:25:08 +0000http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thanh-vinh-94/http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thanh-vinh-94/<![CDATA[Thánh vịnh 93]]>Tue, 14 Nov 2017 11:56:24 +0000http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thanh-vinh-93/http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thanh-vinh-93/<![CDATA[Thánh vịnh 92]]>Tue, 14 Nov 2017 11:37:49 +0000http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thanh-vinh-92/http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thanh-vinh-92/<![CDATA[Thánh vịnh 91]]>Tue, 14 Nov 2017 11:01:35 +0000http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thanh-vinh-91/http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thanh-vinh-91/<![CDATA[Nhà báo Stefania Falasca và cuốn sách liên quan tới cái chết của Đức Gioan Phaolô I]]>Tue, 14 Nov 2017 09:49:22 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nha-bao-stefania-falasca-va-cuon-sach-lien-quan-toi-cai-chet-cua-duc-gioan-phaolo-i/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nha-bao-stefania-falasca-va-cuon-sach-lien-quan-toi-cai-chet-cua-duc-gioan-phaolo-i/<![CDATA[ĐGH Phanxicô hỏi: Nếu hôm nay bạn chết, liệu bạn đã sẵn sàng chưa?]]>Mon, 13 Nov 2017 17:33:16 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-phanxico-hoi-neu-hom-nay-ban-chet-lieu-ban-da-san-sang-chua/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-phanxico-hoi-neu-hom-nay-ban-chet-lieu-ban-da-san-sang-chua/<![CDATA[Ý Niệm Chết Trong Thánh Kinh và Thần Học (4)]]>Mon, 13 Nov 2017 17:29:01 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/y-niem-chet-trong-thanh-kinh-va-than-hoc-4/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/y-niem-chet-trong-thanh-kinh-va-than-hoc-4/<![CDATA[Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 13/11/2017: Câu chuyện các tu sĩ hiện về từ luyện ngục]]>Mon, 13 Nov 2017 17:25:49 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-13-11-2017-cau-chuyen-cac-tu-si-hien-ve-tu-luyen-nguc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-13-11-2017-cau-chuyen-cac-tu-si-hien-ve-tu-luyen-nguc/<![CDATA[Ý Niệm Chết Trong Thánh Kinh và Thần Học (3)]]>Mon, 13 Nov 2017 16:52:46 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/y-niem-chet-trong-thanh-kinh-va-than-hoc-3/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/y-niem-chet-trong-thanh-kinh-va-than-hoc-3/<![CDATA[Video: Giáo Hội Năm Châu 13/11/2017: Những thách đố đang chờ đợi Đức Thánh Cha tại Miến Điện]]>Mon, 13 Nov 2017 16:49:32 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-13-11-2017-nhung-thach-do-dang-cho-doi-duc-thanh-cha-tai-mien-dien/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-13-11-2017-nhung-thach-do-dang-cho-doi-duc-thanh-cha-tai-mien-dien/<![CDATA[TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Hai 13/11/2017]]>Mon, 13 Nov 2017 16:42:15 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-hai-13-11-2017/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-hai-13-11-2017/<![CDATA[Kỷ niệm 60 năm thành lập đền thánh Đức Mẹ ở Matunga, Ấn độ]]>Mon, 13 Nov 2017 14:37:39 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ky-niem-60-nam-thanh-lap-den-thanh-duc-me-o-matunga-an-do/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ky-niem-60-nam-thanh-lap-den-thanh-duc-me-o-matunga-an-do/<![CDATA[Hội nghị tại Vatican chống bất công trong lãnh vực y tế]]>Mon, 13 Nov 2017 14:08:53 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-nghi-tai-vatican-chong-bat-cong-trong-lanh-vuc-y-te/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-nghi-tai-vatican-chong-bat-cong-trong-lanh-vuc-y-te/<![CDATA[Gương xấu gây thương tổn tâm hồn và cướp mất niềm hy vọng]]>Mon, 13 Nov 2017 11:48:36 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/guong-xau-gay-thuong-ton-tam-hon-va-cuop-mat-niem-hy-vong/http://danchuausa.net/suy-niem/guong-xau-gay-thuong-ton-tam-hon-va-cuop-mat-niem-hy-vong/<![CDATA[Cuộc hội thảo về việc trợ giúp các nạn nhân nạn buôn người]]>Mon, 13 Nov 2017 10:45:11 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-hoi-thao-ve-viec-tro-giup-cac-nan-nhan-nan-buon-nguoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cuoc-hoi-thao-ve-viec-tro-giup-cac-nan-nhan-nan-buon-nguoi/<![CDATA[Chuyện khó tin nhưng có thật ở thiên đường Cộng Sản: nhuộm tóc đỏ mặc quần soọc là cuồng tín khủng bố!]]>Sun, 12 Nov 2017 17:25:31 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuyen-kho-tin-nhung-co-that-o-thien-duong-cong-san-nhuom-toc-do-mac-quan-sooc-la-cuong-tin-khung-bo/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuyen-kho-tin-nhung-co-that-o-thien-duong-cong-san-nhuom-toc-do-mac-quan-sooc-la-cuong-tin-khung-bo/<![CDATA[Sự khôn ngoan đích thực của hôm nay]]>Sun, 12 Nov 2017 16:41:22 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/su-khon-ngoan-dich-thuc-cua-hom-nay/http://danchuausa.net/suy-niem/su-khon-ngoan-dich-thuc-cua-hom-nay/