<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Thảm cảnh bị bỏ quên: 8 ngày sau động đất nhiều làng bên Mexico vẫn còn bị cô lập]]>Sat, 16 Sep 2017 18:45:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tham-canh-bi-bo-quen-8-ngay-sau-dong-dat-nhieu-lang-ben-mexico-van-con-bi-co-lap/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tham-canh-bi-bo-quen-8-ngay-sau-dong-dat-nhieu-lang-ben-mexico-van-con-bi-co-lap/<![CDATA[ĐGH Phancicô cầu nguyện cho các gia đình đau khổ]]>Sat, 16 Sep 2017 18:39:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-phancico-cau-nguyen-cho-cac-gia-dinh-dau-kho/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-phancico-cau-nguyen-cho-cac-gia-dinh-dau-kho/<![CDATA[ĐHY Charles Bo yêu cầu bà Aung San Suu Kyi lên tiếng về tình trạng bách hại người Hồi Giáo Rohingya]]>Sat, 16 Sep 2017 18:35:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-charles-bo-yeu-cau-ba-aung-san-suu-kyi-len-tieng-ve-tinh-trang-bach-hai-nguoi-hoi-giao-rohingya/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-charles-bo-yeu-cau-ba-aung-san-suu-kyi-len-tieng-ve-tinh-trang-bach-hai-nguoi-hoi-giao-rohingya/<![CDATA[Chuá Nhật 24 A: Tha Thứ]]>Sat, 16 Sep 2017 18:32:49 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-24-a-tha-thu/http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-24-a-tha-thu/<![CDATA[Tuyên bố của Tòa Thánh về cáo buộc của Hoa Kỳ đối với một linh mục trong tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Washington]]>Sat, 16 Sep 2017 18:27:11 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tuyen-bo-cua-toa-thanh-ve-cao-buoc-cua-hoa-ky-doi-voi-mot-linh-muc-trong-toa-su-than-toa-thanh-o-washington/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tuyen-bo-cua-toa-thanh-ve-cao-buoc-cua-hoa-ky-doi-voi-mot-linh-muc-trong-toa-su-than-toa-thanh-o-washington/<![CDATA[Viễn ảnh chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Ấn Độ]]>Sat, 16 Sep 2017 18:24:41 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/vien-anh-chuyen-tong-du-cua-duc-thanh-cha-tai-an-do/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/vien-anh-chuyen-tong-du-cua-duc-thanh-cha-tai-an-do/<![CDATA[Ấn Giáo cực đoan đốt hình nộm Đức Hồng Y Telesphore Toppo]]>Sat, 16 Sep 2017 18:21:09 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/an-giao-cuc-doan-dot-hinh-nom-duc-hong-y-telesphore-toppo/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/an-giao-cuc-doan-dot-hinh-nom-duc-hong-y-telesphore-toppo/<![CDATA[Vatican công bố danh sách các Giám Mục Trung Quốc chết thảm thời cộng sản]]>Sat, 16 Sep 2017 18:17:30 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/vatican-cong-bo-danh-sach-cac-giam-muc-trung-quoc-chet-tham-thoi-cong-san/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/vatican-cong-bo-danh-sach-cac-giam-muc-trung-quoc-chet-tham-thoi-cong-san/<![CDATA[Đức Hồng Y Sarah và cuộc cải tổ phụng vụ mới nhất của Đức Phanxicô]]>Sat, 16 Sep 2017 18:12:46 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-sarah-va-cuoc-cai-to-phung-vu-moi-nhat-cua-duc-phanxico/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-sarah-va-cuoc-cai-to-phung-vu-moi-nhat-cua-duc-phanxico/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp Tổng tu nghị dòng Thừa Sai Thánh Tâm]]>Sat, 16 Sep 2017 14:04:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-tong-tu-nghi-dong-thua-sai-thanh-tam/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-tong-tu-nghi-dong-thua-sai-thanh-tam/<![CDATA[Tản mạn đời tha hương: Ông Cha “bổn đạo mới” sao mà tốt thế?]]>Fri, 15 Sep 2017 18:23:09 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tan-man-doi-tha-huong-ong-cha-bon-dao-moi-sao-ma-tot-the/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tan-man-doi-tha-huong-ong-cha-bon-dao-moi-sao-ma-tot-the/<![CDATA[ĐGH Phanxicô suy tư về Đức Mẹ Sầu Bi]]>Fri, 15 Sep 2017 18:19:41 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-phanxico-suy-tu-ve-duc-me-sau-bi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-phanxico-suy-tu-ve-duc-me-sau-bi/<![CDATA[Hiện Tượng... và Luận...]]>Fri, 15 Sep 2017 18:15:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/hien-tuong-va-luan/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/hien-tuong-va-luan/<![CDATA[Tha thứ (3)]]>Fri, 15 Sep 2017 18:10:52 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/tha-thu-3/http://danchuausa.net/suy-niem/tha-thu-3/<![CDATA[Mẹ hiệp công cứu độ]]>Fri, 15 Sep 2017 16:33:15 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/me-hiep-cong-cuu-do/http://danchuausa.net/suy-niem/me-hiep-cong-cuu-do/<![CDATA[Lễ giỗ lần thứ 15 ĐHY Bậc Đáng Kính Phanxicô Nguyễn Văn Thuận tại Huế]]>Fri, 15 Sep 2017 16:29:34 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/le-gio-lan-thu-15-dhy-bac-dang-kinh-phanxico-nguyen-van-thuan-tai-hue/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/le-gio-lan-thu-15-dhy-bac-dang-kinh-phanxico-nguyen-van-thuan-tai-hue/<![CDATA[Lễ giỗ ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại Roma]]>Fri, 15 Sep 2017 16:18:42 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/le-gio-dhy-phanxico-xavie-nguyen-van-thuan-tai-roma/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/le-gio-dhy-phanxico-xavie-nguyen-van-thuan-tai-roma/<![CDATA[Chứng tá sống đức tin hàng ngày của ông Pat Shurmur]]>Fri, 15 Sep 2017 14:32:59 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chung-ta-song-duc-tin-hang-ngay-cua-ong-pat-shurmur/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chung-ta-song-duc-tin-hang-ngay-cua-ong-pat-shurmur/<![CDATA[Đức Thánh cha tiếp các đại diện Hiệp hội lưu diễn]]>Fri, 15 Sep 2017 13:58:07 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-cac-dai-dien-hiep-hoi-luu-dien/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-cac-dai-dien-hiep-hoi-luu-dien/<![CDATA[Lễ Đức Mẹ Sầu Bi: Chiêm ngưỡng Chúa Giêsu vinh hiển trên thập giá]]>Fri, 15 Sep 2017 13:40:37 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/le-duc-me-sau-bi-chiem-nguong-chua-giesu-vinh-hien-tren-thap-gia/http://danchuausa.net/suy-niem/le-duc-me-sau-bi-chiem-nguong-chua-giesu-vinh-hien-tren-thap-gia/<![CDATA[Thập giá: mầu nhiệm tình yêu]]>Thu, 14 Sep 2017 17:52:30 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/thap-gia-mau-nhiem-tinh-yeu/http://danchuausa.net/suy-niem/thap-gia-mau-nhiem-tinh-yeu/<![CDATA[Hãy Sẵn Sàng Tha Thứ Để Được Chúa Thứ Tha]]>Thu, 14 Sep 2017 17:38:21 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/hay-san-sang-tha-thu-de-duoc-chua-thu-tha/http://danchuausa.net/suy-niem/hay-san-sang-tha-thu-de-duoc-chua-thu-tha/<![CDATA[Đức Hồng Y đáng kính người Việt Nam]]>Thu, 14 Sep 2017 17:33:07 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/duc-hong-y-dang-kinh-nguoi-viet-nam/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/duc-hong-y-dang-kinh-nguoi-viet-nam/<![CDATA[Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau]]>Thu, 14 Sep 2017 17:28:13 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/hay-chiu-dung-va-tha-thu-cho-nhau/http://danchuausa.net/suy-niem/hay-chiu-dung-va-tha-thu-cho-nhau/<![CDATA[ĐGH Phanxicô đã khóc với cha Tom, người Ấn Độ]]>Thu, 14 Sep 2017 17:25:40 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-phanxico-da-khoc-voi-cha-tom-nguoi-an-do/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dgh-phanxico-da-khoc-voi-cha-tom-nguoi-an-do/<![CDATA[Đức Thánh Cha tiếp các Giám Mục mới chịu chức]]>Thu, 14 Sep 2017 11:12:48 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-cac-giam-muc-moi-chiu-chuc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-cac-giam-muc-moi-chiu-chuc/<![CDATA[TV Thời sự Giáo hội và Thế giới ngày nay Thứ Tư 13/9/2017]]>Wed, 13 Sep 2017 18:24:03 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-tu-13-9-2017/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-tu-13-9-2017/<![CDATA[Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 14/09/2017: Đức Thánh Cha lưu luyến tiễn biệt đất nước Colombia đau khổ]]>Wed, 13 Sep 2017 18:21:33 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-14-09-2017-duc-thanh-cha-luu-luyen-tien-biet-dat-nuoc-colombia-dau-kho/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-14-09-2017-duc-thanh-cha-luu-luyen-tien-biet-dat-nuoc-colombia-dau-kho/<![CDATA[Cập nhật tin tức 2 cuộc trưng cầu ý dân Úc về hôn nhân đồng tính]]>Wed, 13 Sep 2017 18:16:40 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cap-nhat-tin-tuc-2-cuoc-trung-cau-y-dan-uc-ve-hon-nhan-dong-tinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cap-nhat-tin-tuc-2-cuoc-trung-cau-y-dan-uc-ve-hon-nhan-dong-tinh/<![CDATA[Các Bạn Trẻ Có Nên Xăm Mình (Tattoos) Không?]]>Wed, 13 Sep 2017 18:12:53 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/cac-ban-tre-co-nen-xam-minh-tattoos-khong/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/cac-ban-tre-co-nen-xam-minh-tattoos-khong/