<![CDATA[Dân Chúa]]>http://danchuausa.net/<![CDATA[Quốc Hội Hoa Kỳ nhận định: Tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc tồi tệ hơn sau thỏa thuận Vatican - Trung Quốc]]>Thu, 09 Jan 2020 15:52:06 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/quoc-hoi-hoa-ky-nhan-dinh-tinh-trang-nhan-quyen-o-trung-quoc-toi-te-hon-sau-thoa-thuan-vatican-trung-quoc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/quoc-hoi-hoa-ky-nhan-dinh-tinh-trang-nhan-quyen-o-trung-quoc-toi-te-hon-sau-thoa-thuan-vatican-trung-quoc/<![CDATA[Văn Kiện Tự Do Tôn Giáo của Ủy Ban Thần học Quốc Tế: Quyền của các cộng đồng được hưởng tự do tôn giáo]]>Thu, 09 Jan 2020 15:42:28 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/van-kien-tu-do-ton-giao-cua-uy-ban-than-hoc-quoc-te-quyen-cua-cac-cong-dong-duoc-huong-tu-do-ton-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/van-kien-tu-do-ton-giao-cua-uy-ban-than-hoc-quoc-te-quyen-cua-cac-cong-dong-duoc-huong-tu-do-ton-giao/<![CDATA[Mục sư Tin lành rao giảng Phép Thánh Thể là có Mình Thật Máu Thật cuả Chuá Giêsu]]>Thu, 09 Jan 2020 15:30:24 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/muc-su-tin-lanh-rao-giang-phep-thanh-the-la-co-minh-that-mau-that-cua-chua-giesu/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/muc-su-tin-lanh-rao-giang-phep-thanh-the-la-co-minh-that-mau-that-cua-chua-giesu/<![CDATA[Nhà thờ nơi chôn cất nhà soạn nhạc trứ danh Johann Sebastian Bach liên tục bị đập phá cửa kính]]>Thu, 09 Jan 2020 15:18:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nha-tho-noi-chon-cat-nha-soan-nhac-tru-danh-johann-sebastian-bach-lien-tuc-bi-dap-pha-cua-kinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nha-tho-noi-chon-cat-nha-soan-nhac-tru-danh-johann-sebastian-bach-lien-tuc-bi-dap-pha-cua-kinh/<![CDATA[Tiểu Chủng Viện Phúc Nhạc di cư vào Nam năm 1954]]>Thu, 09 Jan 2020 15:12:47 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tieu-chung-vien-phuc-nhac-di-cu-vao-nam-nam-1954/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tieu-chung-vien-phuc-nhac-di-cu-vao-nam-nam-1954/<![CDATA[Suy Niệm Lễ Chúa Giê-Su Chịu Phép Rửa]]>Thu, 09 Jan 2020 15:06:20 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-le-chua-giesu-chiu-phep-rua/http://danchuausa.net/suy-niem/suy-niem-le-chua-giesu-chiu-phep-rua/<![CDATA[ĐTC Phanxicô gặp các nhà ngoại giao cạnh Toà Thánh: Hy Vọng]]>Thu, 09 Jan 2020 14:53:38 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-gap-cac-nha-ngoai-giao-canh-toa-thanh-hy-vong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-gap-cac-nha-ngoai-giao-canh-toa-thanh-hy-vong/<![CDATA[Hội đồng Giám mục cộng tác với Bộ Giáo dục trong cuộc thi giáo viên dạy môn Công giáo]]>Thu, 09 Jan 2020 13:42:51 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-dong-giam-muc-cong-tac-voi-bo-giao-duc-trong-cuoc-thi-giao-vien-day-mon-cong-giao/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hoi-dong-giam-muc-cong-tac-voi-bo-giao-duc-trong-cuoc-thi-giao-vien-day-mon-cong-giao/<![CDATA[ĐHY Tagle mời gọi các tín hữu Philippines cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông]]>Thu, 09 Jan 2020 12:43:25 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-tagle-moi-goi-cac-tin-huu-philippines-cau-nguyen-cho-hoa-binh-tai-trung-dong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-tagle-moi-goi-cac-tin-huu-philippines-cau-nguyen-cho-hoa-binh-tai-trung-dong/<![CDATA[50 năm Tòa Thánh hiện diện tại Hội đồng châu Âu]]>Thu, 09 Jan 2020 12:37:14 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/50-nam-toa-thanh-hien-dien-tai-hoi-dong-chau-au/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/50-nam-toa-thanh-hien-dien-tai-hoi-dong-chau-au/<![CDATA[Tổng quát về quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và các quốc gia]]>Thu, 09 Jan 2020 12:35:09 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tong-quat-ve-quan-he-ngoai-giao-giua-toa-thanh-va-cac-quoc-gia/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tong-quat-ve-quan-he-ngoai-giao-giua-toa-thanh-va-cac-quoc-gia/<![CDATA[Người Công Giáo Ba Lan có đời sống đạo ổn định]]>Thu, 09 Jan 2020 12:32:07 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nguoi-cong-giao-ba-lan-co-doi-song-dao-on-dinh/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nguoi-cong-giao-ba-lan-co-doi-song-dao-on-dinh/<![CDATA[Philippines khai giảng Trường Đại học Thần học Emmaus]]>Thu, 09 Jan 2020 12:25:44 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/philippines-khai-giang-truong-dai-hoc-than-hoc-emmaus/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/philippines-khai-giang-truong-dai-hoc-than-hoc-emmaus/<![CDATA[Bác thằng Bần]]>Wed, 08 Jan 2020 15:47:52 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/bac-thang-ban/http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/bac-thang-ban/<![CDATA[Văn hóa vứt bỏ hết khôn dồn đến dại: Sửa lời bài hát thiếu nhi để thóa mạ người già trên TV]]>Wed, 08 Jan 2020 15:43:20 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/van-hoa-vut-bo-het-khon-don-den-dai-sua-loi-bai-hat-thieu-nhi-de-thoa-ma-nguoi-gia-tren-tv/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/van-hoa-vut-bo-het-khon-don-den-dai-sua-loi-bai-hat-thieu-nhi-de-thoa-ma-nguoi-gia-tren-tv/<![CDATA[Nhận định bất ngờ của Kitô hữu địa phương truớc cuộc tấn công của Iran vào quân đội Mỹ tại Iraq]]>Wed, 08 Jan 2020 15:38:11 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nhan-dinh-bat-ngo-cua-kito-huu-dia-phuong-truoc-cuoc-tan-cong-cua-iran-vao-quan-doi-my-tai-iraq/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nhan-dinh-bat-ngo-cua-kito-huu-dia-phuong-truoc-cuoc-tan-cong-cua-iran-vao-quan-doi-my-tai-iraq/<![CDATA[Đức Phanxicô và các trận hoả hoạn ở Úc: tôi gần gũi với nhân dân Úc]]>Wed, 08 Jan 2020 15:34:12 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-phanxico-va-cac-tran-hoa-hoan-o-uc-toi-gan-gui-voi-nhan-dan-uc/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-phanxico-va-cac-tran-hoa-hoan-o-uc-toi-gan-gui-voi-nhan-dan-uc/<![CDATA[Giải đáp phụng vụ: Nhà chầu Thánh Thể bên trong một nhà thờ]]>Wed, 08 Jan 2020 15:12:25 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-nha-chau-thanh-the-ben-trong-mot-nha-tho/http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-nha-chau-thanh-the-ben-trong-mot-nha-tho/<![CDATA[Văn Kiện Tự Do Tôn Giáo của Ủy Ban Thần học Quốc Tế: Quyền tự do tôn giáo của con người]]>Wed, 08 Jan 2020 15:03:39 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/van-kien-tu-do-ton-giao-cua-uy-ban-than-hoc-quoc-te-quyen-tu-do-ton-giao-cua-con-nguoi/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/van-kien-tu-do-ton-giao-cua-uy-ban-than-hoc-quoc-te-quyen-tu-do-ton-giao-cua-con-nguoi/<![CDATA[Số Kitô hữu tại Anh tiếp tục giảm trong khi tín hữu Hồi giáo tiếp tục gia tăng]]>Wed, 08 Jan 2020 14:54:09 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/so-kito-huu-tai-anh-tiep-tuc-giam-trong-khi-tin-huu-hoi-giao-tiep-tuc-gia-tang/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/so-kito-huu-tai-anh-tiep-tuc-giam-trong-khi-tin-huu-hoi-giao-tiep-tuc-gia-tang/<![CDATA[Thánh tích của thánh Timôthê sẽ được kính viếng tại Roma từ 18-26/01/2020]]>Wed, 08 Jan 2020 14:45:32 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thanh-tich-cua-thanh-timothe-se-duoc-kinh-vieng-tai-roma-tu-18-26-01-2020/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thanh-tich-cua-thanh-timothe-se-duoc-kinh-vieng-tai-roma-tu-18-26-01-2020/<![CDATA[Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ tại Bari nhân cuộc gặp gỡ vì hòa bình cho vùng Địa Trung Hải]]>Wed, 08 Jan 2020 14:40:27 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-se-cu-hanh-thanh-le-tai-bari-nhan-cuoc-gap-go-vi-hoa-binh-cho-vung-dia-trung-hai/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-se-cu-hanh-thanh-le-tai-bari-nhan-cuoc-gap-go-vi-hoa-binh-cho-vung-dia-trung-hai/<![CDATA[Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho Australia]]>Wed, 08 Jan 2020 14:32:05 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-moi-goi-cau-nguyen-cho-australia/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-moi-goi-cau-nguyen-cho-australia/<![CDATA[ĐTC Phanxicô: Đón tiếp những người “bị đắm tàu” trong biển đời]]>Wed, 08 Jan 2020 14:14:50 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/dtc-phanxico-don-tiep-nhung-nguoi-bi-dam-tau-trong-bien-doi/http://danchuausa.net/suy-niem/dtc-phanxico-don-tiep-nhung-nguoi-bi-dam-tau-trong-bien-doi/<![CDATA[Cha Fortunato Di Noto tham dự Những Ngày Mục vụ tại Tây Ban Nha]]>Wed, 08 Jan 2020 13:35:21 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cha-fortunato-di-noto-tham-du-nhung-ngay-muc-vu-tai-tay-ban-nha/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cha-fortunato-di-noto-tham-du-nhung-ngay-muc-vu-tai-tay-ban-nha/<![CDATA[Các bạn trẻ Chile loan báo Tin Mừng trong kỳ nghỉ: “Chúng ta phải là những người xây dựng nền văn minh tình thương”]]>Wed, 08 Jan 2020 13:02:48 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-ban-tre-chile-loan-bao-tin-mung-trong-ky-nghi-chung-ta-phai-la-nhung-nguoi-xay-dung-nen-van-minh-tinh-thuong/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-ban-tre-chile-loan-bao-tin-mung-trong-ky-nghi-chung-ta-phai-la-nhung-nguoi-xay-dung-nen-van-minh-tinh-thuong/<![CDATA[ĐHY Leopoldo Brenes kêu gọi trả tự do cho các tù nhân chính trị và cho hòa bình Nicaragua]]>Wed, 08 Jan 2020 12:57:32 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-leopoldo-brenes-keu-goi-tra-tu-do-cho-cac-tu-nhan-chinh-tri-va-cho-hoa-binh-nicaragua/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-leopoldo-brenes-keu-goi-tra-tu-do-cho-cac-tu-nhan-chinh-tri-va-cho-hoa-binh-nicaragua/<![CDATA[ĐTC Phanxicô chia buồn về vụ tai nạn máy bay ở Iran]]>Wed, 08 Jan 2020 12:06:34 +0000http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-chia-buon-ve-vu-tai-nan-may-bay-o-iran/http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-chia-buon-ve-vu-tai-nan-may-bay-o-iran/<![CDATA[Khai mở Sứ Vụ]]>Tue, 07 Jan 2020 15:52:03 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/khai-mo-su-vu/http://danchuausa.net/suy-niem/khai-mo-su-vu/<![CDATA[Khiêm nhường sẽ được Chúa Cha tôn vinh]]>Tue, 07 Jan 2020 15:44:17 +0000http://danchuausa.net/suy-niem/khiem-nhuong-se-duoc-chua-cha-ton-vinh/http://danchuausa.net/suy-niem/khiem-nhuong-se-duoc-chua-cha-ton-vinh/