Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 8/6

Xin ơn biết đối đãi cư xử hiền lành

Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp

Mt. 11,28-30

Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng cho. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 13:31

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 7/6

Xin ơn biết coi thường của cải thế gian

Marcô 10,17-22

Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi : "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?". Đức Giêsu đáp : "Sao anh nói tôi là nhân lành ? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn : Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ". Anh ta nói : "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ". Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta : "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi". Anh ta sa sầm nét mặt vì lời đó, và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 13:31

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 6/6

Xin ơn được thanh tẩy nhờ các thử thách Chúa Giêsu gửi cho

Ga.15,18-21

Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 13:31

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 5/6

Cầu xin ơn được vào ẩn mình trong Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ga.6,37-40

Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 13:31

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 4/6

Cầu xin ơn được thấu hiểu
tình Chúa yêu ta

Matthêu 11,25-27

Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói : "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 13:31

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 3/6

Cầu xin ơn biết đón nghe Lời Chúa

Ga.4,19-24

Khi người phụ nữ Samaria thấy Đức Chúa Giêsu biết được những điều riêng tư của mình, chị thưa Ngài : “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ... Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa”. Đức Giêsu phán :

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 13:31

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 2/6

Cầu xin ơn biết đáp lại tình Chúa

Suối Tình yêu

Ga. 4, 6 - 14

Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 13:31

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 1/6

Cầu nguyện cho mọi người được ơn kính mến Thánh Tâm Chúa

Thánh Tâm Chúa đã mở ra đón ta và không bao giờ khép lại nữa

Gioan 3, 17- 21

Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ.

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 13:29

Tháng Kính Thánh Tâm

LỜI CHA CHUNG NHẮN NHỦ

Trong Huấn dụ về "Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu" được Đức Phaolô VI ban hành ngày 6/2/1965 để kỷ niệm 200 năm thành lập Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Ngài viết:

Bản in Đọc tiếp 31.05.2007. 13:19

Giải đáp Phụng Vụ: Khăn che đầu phụ nữ

Nói thêm về Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa (CN 2 Phục Sinh)

ROME (Zenit.org) - Giải đáp của Cha Edward McNamara, giáo sự phụng vụ đại học Regina Apostolorum

Một người bạn của tôi nói với tôi rằng theo Kinh Thánh một người nữ phải che đầu trước sự hiện diện của Chúa (Thánh Thể /lúc dự Thánh Lễ). Trong các nhà thờ chúng tôi điều này không được thực hành. Xin cha vui lòng viết thơ và nói cho tôi bằng cách nào và khi nào việc thực hành này chấm dứt, hay là có phải chúng tôi đang làm một cái gì không còn thích hợp?—J.M., Doha, Qatar.

Bản in Đọc tiếp 26.05.2007. 12:17