Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội (6)

Chương III: Các thiên hướng cần thiết để nghe Lời Chúa

"Dân Ta ơi, hãy lắng nghe” (Tv 50:7)

Trong các câu trả lời cho Bản Đề Cương, các vị giám mục có nhắc đến nhu cầu phài vun trồng nơi tín hữu, từng cá nhân hay từng nhóm, thói quen cầu nguyện bằng Lời Chúa, một thói quen sẽ thúc đẩy và nuôi dưỡng việc đáp ứng đức tin.

Bản in Đọc tiếp 24.08.2008. 23:59

Thế giới hiện tại là một thế giới hoàn hảo nhất

(Gottfried Wilhelm von Leibniz: Die Theodizee)

Tác phẩm quan trọng nhất của Gottfried Wilhelm von Leibniz (1647-1716), một triết gia và là nhà trí thức vĩ đại sau cùng của nước Đức, là: “Abhanlungen über die Theodizee von der Güte Gottes, der Freiheit des Menschen und dem Ursprung des Bösen“ – (Những khảo lược thần luận về lòng nhân hậu của Thiên Chúa, sự tự do của con người và nguồn gốc sự dữ), xuất bản năm 1710. Tác phẩm được tàng giữ tại một trung tâm được gọi là “Zentrum von Theodizee-Thematik“- (Trung tâm chuyên đề thần luận). Bởi vì, qua Leibniz công cuộc nghiên cứu về thần luận thời tân đại đã được trình bày cũng như được thiết lập một cách đầy đủ.

Bản in Đọc tiếp 23.08.2008. 21:43

Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội (5)

Chương II (tiếp theo)

B. Giải thích Thánh Kinh theo đức tin của Giáo Hội

"Lời Chúa sống động và hữu hiệu” (Heb 4:12).

Vấn đề chú giải trong viễn tượng mục vụ

19. Khoa chú giải, trong đó Lời Chúa và việc bản vị hóa (19) được thể hiện, là một chủ đề quan trọng nhưng khá tế nhị. Việc Chúa thông đạt với người nào đó không phải chỉ là vấn đề truyền đạt một thứ thông tri ít nhiều thích thú, và càng không phải chỉ thuộc lãnh vực thuần túy nhân bản hay khoa bảng. Đúng hơn, Chúa thông đạt cho ta lời sự thật và cứu rỗi, lời đòi người nghe phải đáp ứng cách thông minh, sống động và thực sự. Điều ấy bao hàm một chuyển động hai chiều: một chiều phát xuất từ người biết cảm thức một cách đúng đắn Lời nói hay Lời viết như đã được Chúa truyền đạt qua các tác giả thánh. Chiều kia phát xuất từ chính Lời Chúa mà đối với người biết lắng nghe ngày nay đúng là có một ý nghĩa thực sự.

Bản in Đọc tiếp 23.08.2008. 21:41

Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội (4)

Chương 2

A. Thánh Kinh, lời linh hứng của Chúa và các chân lý của nó

"Giáo Hội luôn tôn kính Sách Thánh như đã tôn kính Mình Thánh Chúa Kitô” (DV 21).

Các Câu Hỏi

14. Một trong các khó khăn dai dẳng được các Mục Tử liệt kê trong mối liên hệ giữa Lời đang bàn và ơn linh hứng cũng như chân lý của Thánh Kinh. Việc này được xét trên ba bình diện:

Bản in Đọc tiếp 23.08.2008. 08:47

Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội (3)

Phần Một: Mầu Nhiệm Thiên Chúa nói với ta

”Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Ðấng thừa hưởng muôn vật muôn loài” (Dt 1:1-2).

Bản in Đọc tiếp 17.08.2008. 15:21

Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội (2)

Mào Đầu

Mấy dòng lịch sử: Các dấu chỉ thời đại sau 40 năm kể từ Công Đồng Vatican II

"Để Lời Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh” (2 Tx 3:1)

Bản in Đọc tiếp 16.08.2008. 13:48

Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội (1)

Tài liệu làm việc, chuẩn bị cho phiên họp khoáng đại thường lệ lần thứ 12, Thượng Hội Đồng Giám Mục, tại Rôma từ 5 tới 26 tháng Mười năm 2008, được Đức TGM Nikola Eterovic, TTK Thượng Hội Đồng, công bố ngày 12 tháng Sáu.

Bản in Đọc tiếp 15.08.2008. 12:22

Có Buộc Phải Tin Những Cuộc Hiện Ra Không?

Nguồn: nguoitinhuu.com

Lâu lâu người ta lại thấy nơi này nơi kia dân chúng xôn xao về những điều lạ lùng, bí ẩn, kháo láo nhau về những điều được coi là phép lạ, chuyền tay nhau những “sứ điệp” gọi là những điều “mạc khải” cho vị nọ, vị kia ... Hiện tượng này không chỉ có trong Giáo hội Công giáo mà thôi, mà cả trong xã hội nói chung, song khi người ta là tín hữu Công giáo, có một đức tin được giảng dạy rõ ràng chính xác, thì người ta không được phép muốn tin gì cũng được. Giáo hội luôn luôn tỏ ra hết sức thận trọng ngay cả với những chuyện “hiện ra” và những sự ‘mạc khải” có thể là có thật, huống hồ là với những tin đồn và kháo láo ... Làm sao có một thái độ đúng đắn ở đây?

Bản in Đọc tiếp 07.08.2008. 14:32

Đại dương sự hiện hữu của Thiên Chúa

Benedikt de Spinoza: "Ethik"

Tác phẩm quan trọng nhất của nhà triết học Benedikt de Spinoza (1632-1677) là cuốn "Ethik" (Đạo đức học), được xuất bản liền sau khi ông qua đời. Vì những hiệu quả của nó, tác phẩm Ethik là một bằng chứng sống động nói lên rằng cả trong những vấn nạn sau cùng thuộc vũ trụ quan - như trong đa số những lãnh vực của cuộc sống – chỉ có hai cách lựa chọn khả dĩ nhất có thể trả lời được tất cả các câu hỏi.

Bản in Đọc tiếp 05.08.2008. 12:50

Vấn đề đồng tính luyến ái và Ơn gọi Linh Mục

Trên chuyến bay tông du Hoa Kỳ vào ngày 15.4.2008, ĐTC Bênêđíctô XVI đã khẳng định với các phóng viên báo chí một cách dứt khoát: "Điều quan trọng đối với Giáo Hội là cần có những Linh Mục tốt, chứ không phải có nhiều Linh Mục." Câu nói đó là một định hướng rõ ràng nhất cho việc tuyển chọn và huấn luyện các ứng sinh dọn mình lãnh nhận thừa tác vụ Linh Mục trong Giáo Hội Công Giáo: Đó là phải cân nhắc thận trọng tối đa trong việc tuyển chọn các ứng sinh tiến tới thừa tác vụ Linh Mục! Nói cách khác, điều cơ bản trước tiên ở đây là phẩm chất người Linh Mục, rồi mới đến số lượng Linh Mục. Nếu ngày nay số lượng Linh Mục đang thiếu hụt trầm trọng và đang là một điều trăn trở cho Giáo Hội, thì mối quan tâm lo lắng đầu tiên của Giáo Hội bao giờ cũng vẫn là việc tuyển chọn những ứng sinh tốt vào hàng ngũ Giáo Sĩ.

Bản in Đọc tiếp 01.08.2008. 23:14