Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chức Linh Mục là 'Thánh Chức' hay chỉ là Tác Vụ?

Gần đây một bài viết từ Việt Nam chuyển ra ngoài qua internet của tác giả Nguyễn Chính Kết và trên Nguyệt san Dấn Thân số 13, tháng 3-2004, người ta đọc thấy những dòng đáng chú ý như sau về Chức Linh Mục:

Bản in Đọc tiếp 27.07.2006. 23:33

Bí Tích Truyền Chức Thánh Của Giáo Hội Công Giáo

Nhân ngày Thứ Năm Tuần Thánh, kỷ niệm Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể và Chức Linh Mục, tôi muốn nói thêm ít điều nữa về Bí Tích Truyền Chức Thánh (Holy Orders) của Giáo Hội Công giáo.

Trong một bài viết trước đây, tôi đã giải thích từ La ngữ Ordo là Chức Thánh như Sách Giáo lý mới của Giáo Hội nói về Bí Tích Truyền Chức Thánh, theo đó có ba chức Thánh là chức Phó tế, chức Linh Mục và Chức Giám Mục (cf. SGLCG, no. 1537). Tôi cũng nói là Ordo không phải là Ministerium =Ministry =Ministère = Ministerio = diakonia = Thưà Tác vụ.

Bản in Đọc tiếp 27.07.2006. 23:33

Một Vài Nhận Xét Về Bài “Hội Chứng Quyền Lực Trong Giáo Hội”

Tình cờ hôm Chúa Nhật 1 tháng 2 năm 2004 vừa qua, nhân ghé thăm một người bạn, thấy Ông bạn tôi phàn nàn về nội dung bài viết trên đây của tác giả Võ Lý đăng trên báo Dấn Thân, nên tối hôm đó về nhà, tôi đã đọc xem tác giả viết những gì. Đọc xong, tôi rất thất vọng với hiểu biết của tác giả về những vấn đề được nêu ra trong bài. Tôi đã định không trả lời vì xét ra sẽ không có kết quả với một trình độ hiểu biết như vậy về giáo lý và tín lý. Tuy nhiên, nghĩ lại, tôi thấy cần lên tiếng để tránh ngộ nhận cho những độc giả ngoài Công Giáo về giáo dân và linh mục Việt Nam vì trọng tâm của bài viết trên nhằm vào hai thành phần này.

Bản in Đọc tiếp 27.07.2006. 23:32

Danh Xưng Cha Con Giữa Linh Mục và Giáo Dân

Trả lời một bài viết của tác giả Võ Lý trên nguyệt san Dấn Thân

Nguyệt San Dấn Thân số 7 tháng 12 năm 2003 vừa qua có đăng một bài dưới nhan đề “Hội Chứng Quyền Lực Trong Giáo Hội” của tác giả Võ Lý. Đọc qua bài này, tôi nhận thấy tác giả đã có công nghiên cứu và can đảm trình bày một vấn đề khá tế nhị về những tương quan giữa Hàng giáo sĩ và giáo dân Việt nam từ trong quá khứ đến hiện tại.

Bản in Đọc tiếp 27.07.2006. 23:32

Ai là chủ tế thực sự của Thánh Lễ?

Hỏi: Xin Cha giải thích rõ giá trị thiêng liêng của Thánh Lễ do Linh mục, Giám Mục, Hồng Y hay Đức Giáo Hoàng cử hành. Có sự khác biệt nào về lợi ích thiêng liêng khi tham dự thánh lễ của mỗi vị này hay không? Cũng xin nói qua về điạ vị và trách nhiệm của các vị này trong Giáo Hội?

Trả lời:

1- Khi nói đến các chức vụ Linh mục, Giám mục, Tổng Giám mục, Hồng Y và Giáo Hoàng là nói đến những phẩm trật (hierarchy) và nhiệm vụ khác nhau trong Giáo Hội của các vị này và đồng thời cũng nói đến các cấp bậc cao thấp của Chức Thánh nữa (Holy Orders). Nói về Chức Thánh thì chỉ có 3 cấp bậc sau đây :

Bản in Đọc tiếp 11.07.2006. 22:54

<< Tr Đầu 16 17 18 19 Sau > Tr Cuối >>