Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2014

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tại Sao Phải Thực Sự Khó Ngheo Và Công Bằng Để Rao Giảng Chúa Kitô Cách Hữu Hiệu Cho Người Khác

Đức Thánh Cha Phanxiô quả thực là người đã sống và rao giảng cách thuyết phục tinh thần khó nghèo của Phúc Âm nói chung và của Thánh Phanxicô khó khăn thành Assisi cách riêng.

Đây là môt gương sáng chói cho mọi người trong Giáo Hội noi theo để Giáo Hội của Chuá Kitô không chỉ rao giảng mà thực sự phải sống tinh thần khó nghèo của Chúa “Đấng vốn giầu sang phú quí, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em để lấy cái nghèo của mình mà cho anh em trở nên giầu có.” (2 Cor 8: 9) .

Bản in Đọc tiếp 08.07.2014. 16:53

Thuyết tương đối là gì và nguy hại ra sao?

Xin cha giải đáp thắc mắc sau:

1- Thuyết tương đối (relativism) là gì và nguy hại ra sao?
2- Người ly dị có được phép xưng tội và rước Lễ hay không?
3- Tại sao các giáo phải Tin Lành và cả Chính Thống Giáo đều cho linh mục (mục sư Tin Lành) kết hôn mà Giáo Hội Công Giáo lại cấm ?

Bản in Đọc tiếp 04.06.2014. 21:16

Giải Đáp Thắc Mắc

Hỏi: xin cha giải đáp thắc mắc sau :

1- Có được phép đem tro người chết thả ngoài sông, hồ hay biển được không?
2- Khi rước Lễ, có thể chỉ rước Mình Thánh hay Máu Thánh được không?
3- Các tu sĩ nam hay nữ có được phép rửa tội và chứng hôn không?

Bản in Đọc tiếp 25.05.2014. 22:43

Sự Khác Biệt Giữa Việc Nghe Lời Chúa Và Lãnh Nhận Các Bí Tích Thánh Thể, Hòa Giải Và Sức Dầu

Tôi đã có đôi lần giải thích sự khác biệt về mặt bí tích giữa Công Giáo, Chính Thông Giáo và Tin lành. Nay xin được nói rõ hơn về những khác biệt này.

Trước hết, phải nói ngay là chỉ có các Giáo Hội Công Giáo và Chính Thông Giáo Đông Phương (Eastern Orthodox Churches) mới có nguồn gốc Tông Đồ (Apostolic succession) nên mới có đủ bảy Bí Tích hữu hiệu mang các lợi ích thiêng liêng lớn lao cho các tín hữu trực thuộc.

Bản in Đọc tiếp 18.05.2014. 08:34

Tín Điều Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa Có Nguồn Gốc Kinh Thánh Không?

1- Làm sao biết được Chúa Giêsu ngự bên hữu Chúa Cha ở trên trời ?
2- Tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa có nguồn gốc Kinh Thánh không ?
3- Đức Mẹ có nhận ơn cứu độ của Chúa Kitô hay không?

Bản in Đọc tiếp 14.05.2014. 18:45

Giải Đáp Thắc Mắc: Vạ Tuyệt Thông, Ân Xá...

Hỏi: xin cha giải đáp giúp mấy thắc mắc sau đây:

1- Cha xứ có quyền ra vạ tuyệt thông cho ai không ?
2- Có thể xưng mãi một tội với nhiều cha khác nhau không ?
3- Ai được phép hưởng ân xá của Giáo Hội ?

Bản in Đọc tiếp 14.05.2014. 18:17

Các bí tích của Giáo Hội Công Giáo có nguồn gốc Kinh Thánh không?

Xin cha giải thích giúp những thắc mắc sau đây:

1- Các bí tích của Giáo Hội Công Giáo có nguồn gốc Kinh Thánh không?
2- Nếu chỉ nghe lời Chúa trong Kinh Thánh thôi thì có đủ để được cứu rỗi hay không?

Bản in Đọc tiếp 01.05.2014. 09:48

Thế nào là “bị treo chén” và “bị rút năng quyền” của một linh mục?

Xin cha giải đáp thắc mắc dưới đây:

1- Thế nào là “bị treo chén” và “bị rút năng quyền” của một linh mục ?
2- Người tân tòng có buộc phải “xưng tội” trước khi được rửa tội không ?
3- Có lễ nào chỉ dành riêng cho một người xin hay không, và linh mục có được phép soạn kinh riêng cho giáo dân đọc hay không ?

Bản in Đọc tiếp 01.05.2014. 09:45

Nguồn gốc Kinh Thánh: Hỏa ngục, luyện ngục, sự sống lại của thân xác con người...

Xin cha giải đáp những thắc mắc sau đây :

1- Anh chị em Tin Lành thường phê phán Công Giáo về những việc mà họ cho là không có nguồn gốc Kinh Thánh như: Hỏa ngục, luyện ngục, sự sống lại của thân xác con người, lễ Misa, Đức Mẹ lên Trời cả hồn xác… xin cha cho biết phải trả lời họ thế nào ?

Bản in Đọc tiếp 01.05.2014. 09:41

Những Khác Biệt Căn Bản Giữa Công Giáo, Chính Thống Giáo Và Tin Lành

Hỏi: Trong bài trước cha đã nói đến các Đạo cùng tôn thờ Thiên Chúa nhưng khác nhau về nhiều mặt thần học, tín lý, giáo lý, bí tích, phụng vụ .v.v

Xin cha nói rõ hơn về những khác biệt này giữa Công Giáo, Chính Thống và Tin Lành.

Bản in Đọc tiếp 01.05.2014. 09:37

<< Tr Đầu < Trước 1 2 3 4 5 ... Tr Cuối >>