Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2015

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Biết ơn ích của phép Rửa mà vẫn không muốn được rửa tôi thì có được cứu rỗi hay không?

Nhân thắc mắc của một số độc giả sau khi đọc bài “những người không được rửa tội có được cứu rỗi không ?” tôi xin được trả lời như sau:

Như đã nói trong bài trước, Phép Rửa (baptism) rất cần thiết cho được cứu rỗi nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, như Chúa đã nói rõ sau đây:

Bản in Đọc tiếp 18.05.2015. 16:25

Những người ở bên ngoài giáo hội Công Giáo có được cứu rỗi không?

Hỏi: xin cha cho biết các tín hữu của các tôn giáo bên ngoài Giáo Hội Công Giáo có được cứu rỗi không?

Trả lời:

Thiên Chúa là tình yêu, là “Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” (1 Tm 2: 4)

Bản in Đọc tiếp 18.05.2015. 16:18

Những người không được rửa tội có được cứu rỗi không?

Hỏi: xin cha cho biết những người không được rửa tội và nhận biết Chúa có được cứu rỗi để vào Thiên Đàng hay không?

Trả lời: Chúa Kitô đến trần gian để loan bào Tin Mừng Nước Trời và hy sinh “hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” (Mt 20:28). Sau khi hoàn tất công nghiệp cứu chuộc nhân loại qua khổ hình thập giá, chết, sống lại và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, Chúa Giê-su đã truyền cho các Tông Đồ “đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần…” (Mt 28: 19)

Bản in Đọc tiếp 06.05.2015. 19:31

Khi nào thì viêc sát nhân và chiến tranh được coi là chính đáng (không có tội)?

Hỏi: xin cha cho biết khi nào thì hành vi sát nhân và chiến tranh có thể được coi là chính đáng, nghĩa là không có tội ?

Trả lời: Trước khi trả lời câu hỏi này, xin được nói lại về điều răn Thứ Năm của Chúa dạy: “ngươi không được giết người” (Xh 21: 13) . Không được giết người vì sự sống của con người là linh thánh (sacred) và hoàn toàn thuộc quyền cai quản của Thiên Chúa. Đây là điều răn Thứ Năm trong Mười Điều Răn Thiên Chúa đã truyền trước tiên cho dân Do Thái, qua ông Môsê, phải tuân giữ để được chúc, hoặc bị luận phạt nếu không thi hành như Chúa truyền dạy.

Bản in Đọc tiếp 06.05.2015. 19:15

Chúa Kitô Đã Chết Vì Tội Loài Người, Vậy Tất Cả Sẽ Được Cứu Độ Hết?

Hỏi: xin cha cho biết: nếu Chúa Kitô đã chết thay cho toàn thể nhân loại rồi, thì có nghĩa là tất cả mọi người sẽ đương nhiên được cứu độ chăng ?

Bản in Đọc tiếp 11.04.2015. 21:44

Có phải không cần lo lắng gì về tội, vì đã có Chúa Kitô bênh đỡ trước mặt Chúa Cha?

Hỏi: xin cha giải thích lời Chúa sau đây trong thư 1 Gioan 2: 1

Hỡi anh em
Là những người con bé nhỏ của tôi
Tôi viết cho anh em những điều này
Để anh em dừng phạm tội
Nhưng nếu ai phạm tội
Thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha
Đó là Đức Giê-su Kitô, Đấng công chính
.

Bản in Đọc tiếp 11.04.2015. 21:37

Chỉ Cần Tin Là Được Cứu Độ?

Hỏi: xin cha giải thích có phải chỉ cần tin Chúa Kitô là được cứu độ hay còn phải làm thêm việc gì nữa?

Trả lời:

Chúa Kitô đã đến trần gian cách nay trên 2000 năm để thi hành Chương Trình cứu chuộc nhân loại của Chúa Cha, “ Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” (1 Tm 2: 4)

Bản in Đọc tiếp 26.03.2015. 20:19

Tại Sao Thiên Chúa Ra Lề Luật Cho Con Người Thi Hành?

Hỏi: xin cha giải thích rõ vì mục đích gì mà Thiên Chúa đã ra lề luật cho con người phải tuân giữ ?

Trả lời:

Tôi đã nhiều lần nói rõ làThiên Chúa không hề có lợi lộc gì hay muốn tìm lợi lộc nào mà phải tạo dựng con người có nam có nữ trên trần thế này; nhất là đã hy sinh Con Một của mình là Chúa Giêsu Kitô, Đấng cũng không được lợi lãi nào cho mình gì khi vui lòng chịu mọi khốn khó và chết trên thập giá cho “muôn người được cứu chuộc”.(Mt 20:28)

Bản in Đọc tiếp 04.03.2015. 17:32

Tại Sao Phải Sám Hối Để Được Cứu Rỗi?

Hỏi: xin cha giải thích lời Chúa Giêsu: “… Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”(Mc 1: 15)

Trả lời:

Chúa Giêsu xuống trần gian làm Con Người để thi hành Chương Trình cứu chuộc nhân loại của Chúa Cha, Đấng đã tạo dựng con người có lý trí và ý muốn tự do (free will) và tôn trọng cho con người sử dụng hai quà tặng đặc biệt này để hoặc chọn yêu mến Chúa hay khước từ Người để sống theo thế gian đối nghịch với Chúa là Chân Thiện Mỹ tuyệt đối.

Bản in Đọc tiếp 27.02.2015. 11:24

Tại Sao Chúa Đòi Hỏi Con Người Phải Góp Phần Vào Ơn Cứu Độ?

Hỏi: xin cha giải thích lại vì sao con người cần phải làm việc lành để được cứu độ, mặc dù Thiên Chúa là tình thương và ơn cứu chuộc của Chúa Kitô đã quá đủ cho con người được cứu độ ?

Bản in Đọc tiếp 04.02.2015. 20:14

<< Tr Đầu < Trước 1 2 3 4 5 ... Tr Cuối >>