Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2015

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chúa Kitô Đã Chết Vì Tội Loài Người, Vậy Tất Cả Sẽ Được Cứu Độ Hết?

Hỏi: xin cha cho biết: nếu Chúa Kitô đã chết thay cho toàn thể nhân loại rồi, thì có nghĩa là tất cả mọi người sẽ đương nhiên được cứu độ chăng ?

Bản in Đọc tiếp 11.04.2015. 21:44

Có phải không cần lo lắng gì về tội, vì đã có Chúa Kitô bênh đỡ trước mặt Chúa Cha?

Hỏi: xin cha giải thích lời Chúa sau đây trong thư 1 Gioan 2: 1

Hỡi anh em
Là những người con bé nhỏ của tôi
Tôi viết cho anh em những điều này
Để anh em dừng phạm tội
Nhưng nếu ai phạm tội
Thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha
Đó là Đức Giê-su Kitô, Đấng công chính
.

Bản in Đọc tiếp 11.04.2015. 21:37

Chỉ Cần Tin Là Được Cứu Độ?

Hỏi: xin cha giải thích có phải chỉ cần tin Chúa Kitô là được cứu độ hay còn phải làm thêm việc gì nữa?

Trả lời:

Chúa Kitô đã đến trần gian cách nay trên 2000 năm để thi hành Chương Trình cứu chuộc nhân loại của Chúa Cha, “ Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” (1 Tm 2: 4)

Bản in Đọc tiếp 26.03.2015. 20:19

Tại Sao Thiên Chúa Ra Lề Luật Cho Con Người Thi Hành?

Hỏi: xin cha giải thích rõ vì mục đích gì mà Thiên Chúa đã ra lề luật cho con người phải tuân giữ ?

Trả lời:

Tôi đã nhiều lần nói rõ làThiên Chúa không hề có lợi lộc gì hay muốn tìm lợi lộc nào mà phải tạo dựng con người có nam có nữ trên trần thế này; nhất là đã hy sinh Con Một của mình là Chúa Giêsu Kitô, Đấng cũng không được lợi lãi nào cho mình gì khi vui lòng chịu mọi khốn khó và chết trên thập giá cho “muôn người được cứu chuộc”.(Mt 20:28)

Bản in Đọc tiếp 04.03.2015. 17:32

Tại Sao Phải Sám Hối Để Được Cứu Rỗi?

Hỏi: xin cha giải thích lời Chúa Giêsu: “… Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”(Mc 1: 15)

Trả lời:

Chúa Giêsu xuống trần gian làm Con Người để thi hành Chương Trình cứu chuộc nhân loại của Chúa Cha, Đấng đã tạo dựng con người có lý trí và ý muốn tự do (free will) và tôn trọng cho con người sử dụng hai quà tặng đặc biệt này để hoặc chọn yêu mến Chúa hay khước từ Người để sống theo thế gian đối nghịch với Chúa là Chân Thiện Mỹ tuyệt đối.

Bản in Đọc tiếp 27.02.2015. 11:24

Tại Sao Chúa Đòi Hỏi Con Người Phải Góp Phần Vào Ơn Cứu Độ?

Hỏi: xin cha giải thích lại vì sao con người cần phải làm việc lành để được cứu độ, mặc dù Thiên Chúa là tình thương và ơn cứu chuộc của Chúa Kitô đã quá đủ cho con người được cứu độ ?

Bản in Đọc tiếp 04.02.2015. 20:14

Linh Mục Có Được Phép Dạy “Giáo Lý” Và Cử Hành Các Bí Tích Theo Ý Riêng Mình Không?

Hỏi: xin cha giải thích vài thắc mắc sau đây liên can đến việc dạy dỗ và cử hành bí tích của linh mục:

1- Có linh mục kia, khi dâng lễ ở tư gia, đã mời mọi người có mặt tham dự lên rước Mình Thánh Chúa, vì cho rằng Chúa đã tha hết mọi tội cho con người rồi nên không cần phải xưng tội trước khi rước Mình Thánh Chúa !

Bản in Đọc tiếp 13.01.2015. 17:42

Khi Dâng Lễ Cầu Cho Ai Thì Linh Mục Có Cần Rao Tên Người Đó Không?

Xin cha giải thích vài thắc mắc sau đây:

1- Có người xin lễ cầu cho thân nhân qua đời, nhưng trong lễ không thấy linh mục dâng lễ nói gì đến tên của linh hồn kia, như vậy có được không?

Bản in Đọc tiếp 07.01.2015. 13:27

Phải Đón Mừng Chúa Giáng Sinh Với Tâm Tình Nào?

Một lần nữa Giáng Sinh lại về với Giáo Hội và nhân loại khắp nơi trần thế.

Đâu đâu người ta cũng đang nô nức chuẩn bị mừng mừng lễ hội quan trọng nhất này trong năm, dù có niềm tin Thiên Chúa hay không. Người ta đang trang hoàng nhà cửa, phố xá, và các nơi buôn bán thương mại. với nhiều mầu sắc huy hoàng rực rõ của ánh đèn màu.

Bản in Đọc tiếp 19.12.2014. 16:31

Chỉ Nghe Lời Chúa Không Thôi Có Đủ Để Được Cứu Rỗi Không?

Hỏi: các mục sư Tin Lành chỉ nhấn mạnh cần đọc Kinh Thánh và tin Chúa Kitô là đủ cho con người được cứu độ. Xin cha cho biết ý kiến về vấn đề này.

Trả lời: Tôi đã nhiều lần nó rõ là các nhánh Tin Lành đều chỉ tin có Kinh Thánh (Sola Scriptura) và chủ trương rằng con người được cứu độ vì tin Chúa Kitô chứ không phải nhờ việc lành nào có thể làm được. Sở dĩ thế, vì họ cho rằng con người – do hậu quả của tội Nguyên Tổ (Original Sin) - đã mất hết khả năng hành thiện, tức làm việc lành rồi, nên chỉ còn tin vào Chúa Kitô và đọc lời Chúa trong Kinh Thánh là đủ để được cứu độ.

Bản in Đọc tiếp 06.12.2014. 16:44

<< Tr Đầu < Trước 1 2 3 4 5 ... Tr Cuối >>