Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 12/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giải đáp phụng vụ: Linh mục đồng tế phải đọc những gì?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Hỏi: Gần đây tôi đã suy nghĩ về những gì là cần thiết cho việc đồng tế là hợp lệ về phần linh mục đồng tế. Các chữ đỏ rõ ràng nói rằng các vị đồng tế phải dang tay đọc các lời từ Kinh khẩn cần Thánh Linh (epiclesis) đến kinh hồi niệm sau truyền phép (anamnesis), nhưng liệu sự thiếu sót của một phần trong đoạn này của Kinh nguyện Thánh Thể có gây hại cho việc dâng hy tế của Thánh Lễ về phần của vị đồng tế đó không? Dường như các lời truyền phép là không thể thiếu, nhưng còn các lời chung quanh đó thì sao, thưa cha? - R. H., Fulda, Minnesota, Hoa Kỳ.

Bản in Đọc tiếp 18.08.2017. 18:39

Phép rửa quan trọng và cần thiết ra sao cho phần rỗi của con người?

Với những ai đã được đức tin để tin có Thiên Chúa là Đấng tạo dựng muôn loài muôn vật, hữu hình và vô hình, là Cha rất nhân lành, và là “Đấng cứu độ chúng ta Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý” (1Tm2:4)

Bản in Đọc tiếp 09.12.2016. 18:09

Cứ nói tin Chúa Kitô là đủ để được cứu rỗi chăng?

Hỏi: các nhóm Tin lành đều dạy: chỉ cần tin Chúa Kitô là đủ để được cứu rỗi. Xin cha giải thích thêm về điều này.

Trả lời:

Nói đến cứu độ (salvation) là nói đến hy vọng được sống đời đời với Chúa trên Nước Trời, sau khi kết thức hành trình con người trên trần thế này.

Bản in Đọc tiếp 02.12.2016. 06:35

Về việc an táng cho người dự tòng và trẻ em chết trước khi được rửa tội

Nhân việc có nơi giáo quyền địa phương đã không cho cử hành lễ an táng và không cho chôn xác người tự tử trong nghĩa trang họ Đạo, tôi xin nói lại một lần nữa là không có giáo lý, giáo luật nào của Giáo Hội cấm việc chôn xác người tự tử trong nghĩa trang Công Giáo.

Bản in Đọc tiếp 27.11.2016. 11:56

Hình phạt hỏa ngục dành cho ai?

Hỏi: Nhân tháng dành riêng để cầu cho các linh hồn (tháng 11), xin cha cho biết:

1- Chúa có phạt ai xuống hỏa ngục không?
2- Luyện ngục,hỏa ngục khác nhau như thế nào?
3- Tín điều các Thánh thông công là gì?

Bản in Đọc tiếp 19.11.2016. 16:07

Ơn toàn xá hay đại xá là ơn gì?

Hỏi: Nhân tháng cầu cho các linh hồn (tháng 11), Xin Cha giải thích rõ về ơn toàn xá được hưởng để giúp các linh hồn còn đang được tinh luyện trong luyện tội.

Trả lời :

Nhưng trước khi trả lời câu hỏi trên, tôi cần nói lại một lần nữa giáo lý của Giáo Hội về vấn đề tha tội và đền tội như sau:

Bản in Đọc tiếp 08.11.2016. 18:32

Có nơi nào là hỏa ngục không, và ở đâu?

Hỏi: Nhân tháng cầu cho các linh hồn (tháng 11) xin cha giải thích rõ về nơi gọi là hỏa ngục.

Trả lời:

Trong niềm tin Kitô Giáo, căn cứ vào Kinh Thánh và Giáo lý của Giáo Hội thì chắc chắn phải có ba nơi gọi là Thiên Đàng, Luyện ngục và hỏa ngục (hell) mà những người chết đi trong thân xác sẽ phải bị phán xét để đến một trong ba nơi này.

Bản in Đọc tiếp 30.10.2016. 18:29

Con Người Có Tự Do Để Hành Động Trong Phạm Vi Thiêng Liêng Hay Không?

Hỏi: xin cha giải thích rõ con người có được tự do dể sống và hành dộng theo Y Chúa muốn hay không ?

Trả lời:

Vấn đề tự do của con người được đặt ra vì có liên quan mật thiết đến việc thưởng phạt của Thiên Chúa dành riêng cho con người trong ngày sau hết của một đời người hay trong ngày cánh chung -tức tận thế- của toàn thể nhân loại.

Bản in Đọc tiếp 29.10.2016. 17:29

Trong Thánh Lễ, thì khi nào thì Chúa Giêsu hiện diện trong bánh và rượu?

Mỗi khi Thánh Lễ được cử hành thì, một cách thiêng liêng, Chúa Giêsu hiện diện trong linh mục cử hành, trên bàn thờ, trong Sách Phúc Âm (Gospel Book) và trong cộng đoàn giáo dân tham dự., đúng như lời Chúa đã phán bảo:

Bản in Đọc tiếp 25.10.2016. 18:27

Người Công Giáo Có Được Tham Dự Nghi Thức Thành Hôn Và Tiệc Cưới Các Cặp Hôn Nhân Đồng Tính Không?

Là người tín hữu Công Giáo, chúng ta có bổn phận sống và chu toàn mọi giáo lý và lề luật của Giáo Hội, là Mẹ đang thay mặt Chúa là Cha trong trách nhiệm dạy dỗ con cái mình tuân giữ mọi điều cần thiết cho được rỗi linh hồn để hưởng phúc Thiên Đàng với Chúa trên Nước Trời mai sau.

Bản in Đọc tiếp 25.10.2016. 18:23

<< Tr Đầu < Trước 1 2 3 Tr Cuối >>