Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2015

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bí Tích Khác Á Bí Tích Như Thế Nào?

Hỏi: xin cha giải thích sự khác biệt giữa bí tích và á bí tích

Trả lời: Trước khi nói đến sự khác biệt giữa Bi tích và Á bí tích, ta cần biết rõ bí tích là gì, công dụng ra sao, và khác với Á bí tích như thế nào?

Bản in Đọc tiếp 24.06.2015. 18:59

Tình Thương Của Chúa Cha Và Công Nghiệp Cứu Chuộc Của Chúa Kitô Có Bảo Đảm Cho Hết Mọi Người Được Cứu Độ Không?

Hỏi: xin cha giải đáp câu hỏi sau đây: Nếu Chúa là tình thương và tha thứ cộng với công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô thì có bảo đảm cho con người đương nhiên được cứu độ để vào Nước Trời hay không ?

Bản in Đọc tiếp 03.06.2015. 07:26

Người Tín Hữu Chúa Kitô Phải Tôn Trọng Sự Thật Như Thế Nào?

Hỏi: Xin cha giải thích thêm về điều răn thứ tám và những trường hợp được phép không phải nói sự thật.

Trả lời: Trong xã hội ngày nay, có quá nhiều người ở khắp mọi nơi đã không tôn trọng sự thật -hay lẫn lộn sự thật với sự gian dối, xảo trá chỉ vì lợi ích cá nhân hay tập thể.Thêm vào đó, người ta còn không dám tố cáo sự gian dối, lường gạt vì sợ hãi hay vì muốn làm ngơ để cầu lợi.Trước thực trạng này, người Kitô hữu Công giáo chân chính có trách nhiệm phải sống và làm chứng cho sự thật như Chúa Giê su đã dạy các môn đệ xưa:

Bản in Đọc tiếp 03.06.2015. 07:21

Biết ơn ích của phép Rửa mà vẫn không muốn được rửa tôi thì có được cứu rỗi hay không?

Nhân thắc mắc của một số độc giả sau khi đọc bài “những người không được rửa tội có được cứu rỗi không ?” tôi xin được trả lời như sau:

Như đã nói trong bài trước, Phép Rửa (baptism) rất cần thiết cho được cứu rỗi nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, như Chúa đã nói rõ sau đây:

Bản in Đọc tiếp 18.05.2015. 16:25

Những người ở bên ngoài giáo hội Công Giáo có được cứu rỗi không?

Hỏi: xin cha cho biết các tín hữu của các tôn giáo bên ngoài Giáo Hội Công Giáo có được cứu rỗi không?

Trả lời:

Thiên Chúa là tình yêu, là “Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” (1 Tm 2: 4)

Bản in Đọc tiếp 18.05.2015. 16:18

Những người không được rửa tội có được cứu rỗi không?

Hỏi: xin cha cho biết những người không được rửa tội và nhận biết Chúa có được cứu rỗi để vào Thiên Đàng hay không?

Trả lời: Chúa Kitô đến trần gian để loan bào Tin Mừng Nước Trời và hy sinh “hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” (Mt 20:28). Sau khi hoàn tất công nghiệp cứu chuộc nhân loại qua khổ hình thập giá, chết, sống lại và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, Chúa Giê-su đã truyền cho các Tông Đồ “đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần…” (Mt 28: 19)

Bản in Đọc tiếp 06.05.2015. 19:31

Khi nào thì viêc sát nhân và chiến tranh được coi là chính đáng (không có tội)?

Hỏi: xin cha cho biết khi nào thì hành vi sát nhân và chiến tranh có thể được coi là chính đáng, nghĩa là không có tội ?

Trả lời: Trước khi trả lời câu hỏi này, xin được nói lại về điều răn Thứ Năm của Chúa dạy: “ngươi không được giết người” (Xh 21: 13) . Không được giết người vì sự sống của con người là linh thánh (sacred) và hoàn toàn thuộc quyền cai quản của Thiên Chúa. Đây là điều răn Thứ Năm trong Mười Điều Răn Thiên Chúa đã truyền trước tiên cho dân Do Thái, qua ông Môsê, phải tuân giữ để được chúc, hoặc bị luận phạt nếu không thi hành như Chúa truyền dạy.

Bản in Đọc tiếp 06.05.2015. 19:15

Chúa Kitô Đã Chết Vì Tội Loài Người, Vậy Tất Cả Sẽ Được Cứu Độ Hết?

Hỏi: xin cha cho biết: nếu Chúa Kitô đã chết thay cho toàn thể nhân loại rồi, thì có nghĩa là tất cả mọi người sẽ đương nhiên được cứu độ chăng ?

Bản in Đọc tiếp 11.04.2015. 21:44

Có phải không cần lo lắng gì về tội, vì đã có Chúa Kitô bênh đỡ trước mặt Chúa Cha?

Hỏi: xin cha giải thích lời Chúa sau đây trong thư 1 Gioan 2: 1

Hỡi anh em
Là những người con bé nhỏ của tôi
Tôi viết cho anh em những điều này
Để anh em dừng phạm tội
Nhưng nếu ai phạm tội
Thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha
Đó là Đức Giê-su Kitô, Đấng công chính
.

Bản in Đọc tiếp 11.04.2015. 21:37

Chỉ Cần Tin Là Được Cứu Độ?

Hỏi: xin cha giải thích có phải chỉ cần tin Chúa Kitô là được cứu độ hay còn phải làm thêm việc gì nữa?

Trả lời:

Chúa Kitô đã đến trần gian cách nay trên 2000 năm để thi hành Chương Trình cứu chuộc nhân loại của Chúa Cha, “ Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” (1 Tm 2: 4)

Bản in Đọc tiếp 26.03.2015. 20:19

<< Tr Đầu < Trước 1 2 3 4 5 ... Tr Cuối >>