Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Các Bí Tích Của Giáo Hội Công Giáo có nguồn gốc Kinh Thánh không?

Xin cha giải thích giúp những thắc mắc sau đây :

1- Các bí tích của Giáo Hội Công Giáo có nguồn gốc Kinh Thánh không?
2- Anh em Tin Lành chỉ tin có Kinh Thánh thôi.

Bản in Đọc tiếp 22.10.2019. 06:11

Có Được Đem Tro Người Chết Trải Ra Ngoài Sông, Hồ, Biển Hay Không?

Hỏi: xin cha giải đáp các thắc mắc sau :

1- Hiên nay ở khắp nơi, nhiều người đã chọn thiêu xác kẻ chết, thay vì chôn cất ngoài nghĩa trang như truyền thống xưa nay,.Như vậy người Công giáo có được đem tro người chết trải ra ngoài sông, hồ hay biển như người ngoài Công giáo đang làm được không?

2- Khi rước Lễ, giáo dân có thể được lựa chọn để chỉ rước một hình thức là Mình Thánh hay Máu Thánh được không?

3- Các tu sĩ nam hay nữ có được phép rửa tội và chứng hôn không?

Bản in Đọc tiếp 14.10.2019. 06:33

Nghi Thức Đặt Tay Là Gì Và Ai Được Phép Đặt Tay?

Trong thời gian qua ở nhiều nơi người ta đã dùng Nghi Thức Đặt Tay, đặc biệt trong các Lễ gọi là “Lễ chửa lành hay kính Lòng Thương xót của Chúa để xin ơn chữa lành qua Việc đặt tay trên những người muốn xin chữa lành bệnh tật thân xác hay buồn phiền thất vọng. trong tâm hồn. Trong các dịp này người chủ sự đã đặt tay và mời những người có mặt cùng đặt tay trên các người muốn xin chữa lành

Bản in Đọc tiếp 14.10.2019. 06:25

Có Thánh Lễ Nào Dành Riêng Để Cầu Cho Ai Không?

Xin cha vui lòng giái đáp những câu hỏi sau đây :

1- Thế nào là linh mục bị “treo Chén” ?

2- Người dự tòng có buộc phải “xưng tội” trước khi được rửa tội không ?

3- Có lễ nào chỉ dành riêng cầu cho một người xin hay không, và linh mục có được phép soạn kinh riêng cho giáo dân đọc, giảng dạy với ngôn từ thô lỗ hay đi làm quảng cáo thương mại cho ai hay không ?

Bản in Đọc tiếp 14.10.2019. 06:13

Giải đáp phụng vụ: Linh mục đồng tế phải đọc những gì?

Bản in 18.08.2017. 18:39

Phép rửa quan trọng và cần thiết ra sao cho phần rỗi của con người?

Bản in 09.12.2016. 18:09

Cứ nói tin Chúa Kitô là đủ để được cứu rỗi chăng?

Bản in 02.12.2016. 06:35

Về việc an táng cho người dự tòng và trẻ em chết trước khi được rửa tội

Bản in 27.11.2016. 11:56

Hình phạt hỏa ngục dành cho ai?

Bản in 19.11.2016. 16:07

Ơn toàn xá hay đại xá là ơn gì?

Bản in 08.11.2016. 18:32

<< Tr Đầu < Trước 1 2 3 4 5 ... Tr Cuối >>