Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mẹ Maria - Trung Tâm Công Trình Của Đức Gioan Phaolô II

§ Lm Gioakim Nguyễn Đức Việt-Châu, SSS

Tác giả: Guillaume De Menthière
Chuyển ngữ: Lm Nguyễn Đức Việt Châu, SSS

Nội Dung

MeMaria-book.jpg
 1. Chương 1: Vị Giáo Hoàng Của Đức Mẹ
  . Giáo Thuyết và Lòng hiếu thảo đối với Đức Mẹ Maria
 2. Chương 2: Bé Mồ Côi Ở Wadowice: Nhận Mẹ Maria Làm Mẹ
  . Xin Đức Mẹ Đi Với Chúng Con
  . Một Trái Tim Hiền Mẫu
  . Một Trái Tim Đại Kết
  . Hiện Diện Dịu Dàng
 3. Chương 3: Nước Ba Lan Chiến Thắng Nhờ Mẹ Maria
  . Jasna – Gora
  . Đừng Sợ
  . Fatima: Một Dấu Chỉ của Chúa Quan Phòng
  . Sự Sụp Đổ Đế Quốc Sô Viết
 4. Chương 4: Khảo Luận
  Lòng Sùng Kính Chân Thực: Totus Tuus
  . Thánh Louis-Maria Grignon de Monfort
  . Các Con Hãy Yêu Mến Ngài như Cha Đã Mến Yêu Ngài
  . Lòng Sùng Kính Đích Thực: Chuẩn Bị Cho Nước Chúa Kitô
  * Chúa Giêsu Kitô là cứu cánh của các lòng sùng mộ
  * Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như ta là tôi tá
  * Chúng ta cần một đấng trung gian ngay bên cạnh Đấng Trung Gian
 5. Chương 5: Công Đồng Vaticanô II: Tình Mẹ Thiêng Liêng
  . Giáo Hoàng Của Công Đồng
  . Đức Nữ Trinh Maria Của Công Đồng
  * Đức Maria trong Giáo Hội: Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội
  * Sự trung gian Hiền Mẫu của Đức Maria
  * Đức Maria, Nữ Tỳ vâng ơn Chúa Thánh Thần
  * Thánh Maximilien Kolbe
 6. Chương 6: Thông Điệp Redemptoris Mater: Sự Hiện Diện Của Đức Maria
  . Một Năm Thánh Mẫu (1987-1988)
  . Cuộc Lữ Hành Trong Đức Tin
  . Trung Gian và Hiện Diện
 7. Chương 7: Ngàn Năm Thứ Ba: Mẹ Của Sự Sống
  . Mùa Vọng Mới
  . Cuộc Tân Phúc Âm Hóa
  . Tin Mừng Sự Sống
  . Một Cộng Tác Vô Song Vào Công Trình Cứu Rỗi
 8. Chương 8: Nghệ Thuật Cầu Nguyện
  . Lại Khởi Hành Từ Chúa Kitô
  . Rosarium Virginis Mariae
  . Một Nguyên Lý Sáng Ngời
  * Kinh Mân Côi là kinh về Chúa Kitô
  * Kinh Mân Côi là kinh về Đức Mẹ
  * Kinh Mân Côi là kinh về con người
  * Những hướng dẫn thực hành
 9. Chương 9: Người Nữ Liên Hệ Với Thánh Thể
  . Niềm Nhớ Của Đức Maria
  . Đức Maria và Thánh Thể Chúa Một Nhị Thức Không Cách Ly
 10. Chương 10: Requiem – An Nghỉ

Thư Mục

- André Frossard: Đối thoại với Đức Gioan Phaolô II: “N’ayez pas peur”, Robert Laffont, 1982.
- Rocco Buttiglione: “La pensée de Karol Wojtyla, Fayard 1984.
- Đức Gioan Phaolô II: “Redemptoris Mater”, Mediaspaul, 1984.
- Đức Gioan Phaolô II: “Entrez dans l’ Espérance” Plon 1994.
- Đức Gioan Phaolô II: “Ma vocation Don et Mys-tère”, Bayard Cerf-Fleurus Téqui, 1996.
- Thánh Louis-Marie Grignon de Monfort: “Traité de la vraie dévotion, Livre de vie số 151, Seul 1997.
- George Weigel: “Jean Paul II Témoin de l’espérance” Jean-Claude Lattes 1999.
- Aura Miguel: “Le secret de Jean Paul II”, Mame Plon 2000.
- Đức Gioan Phaolô II: “Mémoire et Identité” Flammarion 2005.

(còn tiếp)

Lm Nguyễn Đức Việt Châu, SSS

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 24.01.2005. 23:44