Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

33278

3. Thế gian

Thánh Gioan sử dụng ý niệm thế gian (kosmos) khá nhiều. Trong tổng số 185 lần từ ngữ này xuất hiện trong Tân Ước, người ta thấy nó 78 lần trong Tin Mừng Gioan, 24 lần trong các thư của ngài và 3 lần trong Khải Huyền…

Thường thường chữ này chỉ việc trang trí, trang sức. Ta thấy nghĩa này trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô (3:3): Ước chi vẻ duyên dáng của chị em không hệ tại cái mã bên ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng, hay ăn mặc xa hoa; từ chữ này ta có chữ cosmetic. Thế giới hay vũ trụ với những tương quan nhịp nhàng của nó, quả là một sự trang trí vượt bực, và vì thế từ ngữ này được sử dụng để chỉ vũ trụ nói chung. Có lẽ Thánh Gioan đã sử dụng ý nghĩa này khi ngài viết trong Ga 1:10: “Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có”. Khi Chúa Giêsu được mô tả là “ánh sáng thế gian” (8:12; 9:5) và đến hay được sai đến “thế gian” (3:17; 11:27), thì tuy chữ này thường được hiểu là vũ trụ nói chung, nhưng ta cũng không thể loại bỏ việc nó có thể ám chỉ thế giới này, thế giới của ta nói riêng. Vì đối với con người, trái đất này quả là phần có ý nghĩa nhất của vũ trụ, nên không ngạc nhiên gì khi từ ngữ này được dùng để chỉ thế giới ta đang sống. Ta thấy ý nghĩa này trong các câu như 16:33: Trong thế gian, anh em sẽ gian nan khốn khó.

Bản in Đọc tiếp 13.08.2011. 20:15

33278

1. Ngôi Lời

Theo Leon Morris, trong The Gospel According to John (WM. B. Berdmans Publishing Co. Grand Rapids, Michigan), hạn từ Logos (Lời) rất được người Hy Lạp sử dụng. Nó có thể được coi như một cái gì ở bên trong con người để chỉ ý nghĩ hay lý lẽ. Nhưng nó cũng có nghĩa như một cái gì được nói ra để phát biểu ý nghĩ kia, tức lời nói. Nghĩa triết học thường theo nghĩa thứ nhất, để chỉ hồn vũ trụ, hay nguyên lý phổ quát, nguyên lý thuần lý của vũ trụ. Nó là năng lực sáng tạo, theo một nghĩa nào đó, mọi vật đều do nó mà ra. Ít nhất nó đã được sử dụng từ thời Heraclitus (thế kỷ thứ 6 trước công nguyên). Triết gia này cho rằng Lời “luôn luôn hiện hữu”, và “mọi vật đều xẩy tới qua Lời này”. Ông quan niệm thực tại đầu cùng đôi khi là Lửa, đôi khi là Thiên Chúa, và đôi khi là Lời. Theo James Adam, “trong Heraclitus, ba ý niệm Lời, Lửa và Thiên Chúa căn bản đều như nhau. Trong tư cách Lời, Thiên Chúa là sự khôn ngoan luôn luôn hiện hữu qua đó muôn vật được điều hướng” (The Religious Teachers of Greece. Edinburgh, 1909). Heraclitus thấy rằng con người vốn quan niệm vũ trụ bằng ngôn từ vật lý. Nên ông đưa ý niệm Lời vào để giải thích trật tự ông thấy trong vũ trụ (kosmos). Lời chính là nguyên lý ổn định, điều hướng vũ trụ.

Bản in Đọc tiếp 10.08.2011. 19:07

Thánh Kinh Một Câu

Đầu năm nay, Dane Ortlund, một chủ bút kỳ cựu tại phân bộ Thánh Kinh của cơ sở Crossway Books, có yêu cầu một số những người được ông cho là học giả và mục tử biết quan tâm tới Thánh Kinh tóm tắt bộ sách này trong một câu. Và một số vị đã đáp ứng.

Bản in Đọc tiếp 14.01.2011. 18:03

Nên đọc bản dịch Kinh Thánh nào?

LTG: Có người đã đề nghị dùng chữ Thánh Kinh, thay vì Kinh Thánh. Thiết tưởng đây là một từ Hán Việt được xử dụng thông thường đến nỗi dường như đã bị Việt hóa rồi. Nếu như vậy thì phải nói cho đúng văn phạm trong ngôn ngữ nước ta. Chữ Kinh (Lời của Chúa) là danh tự, Thánh là tĩnh tự. Trong tiếng Việt, danh tự luôn luôn đi trước tĩnh tự. Thí dụ: Người ta nói “cây xanh” chứ không ai nói “xanh cây”cả. Như vậy chữ Kinh Thánh chuẩn hơn.

Bản in Đọc tiếp 03.01.2011. 22:51

Dân Chúa Người Việt Cần Bản Dịch Kinh Thánh Tiếng Việt Phổ Thông

Trước hết, phải vui mừng và cám ơn những người, những nhóm đã cố sức dịch Kinh Thánh sang tiếng Việt nam:

Bản in Đọc tiếp 05.11.2010. 18:19

Các chương từ 1 đến 3 sách Sáng Thế: Một chìa khóa để hiểu quan hệ nam - nữ

Chúa Giêsu Chúa chúng ta, cũng như Thánh Phaolô đã tham chiều những chi tiết lịch sử trong sách Sáng Thế, từ chương 1 đến chương 3, để làm nòng cốt cho lời giảng dạy của các Ngài về vai trò nữ giới so với vai trò của nam giới, trong gia đình và trong cộng đoàn. Hãy nhìn cho tiết hơn sáu bản văn được sử dụng trong Tân Ước:

Bản in Đọc tiếp 11.07.2010. 18:44

Những Cuộc Hiện Ra Của Chúa Phục Sinh

Sự phục sinh của Đức Kitô là tâm điểm của đức tin Kitô giáo. Thánh Phaolô quả quyết: “Nếu Đức Kitô không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi trở nên vô ích và đức tin anh em cũng hão huyền” (1 Cr 15, 14). Từ Chúa Nhật Phục Sinh cho đến kết thúc tuần bát nhật Phục Sinh, các bài đọc thuật lại những cuộc hiện ra của Chúa Phục Sinh. Bài này viết về những cuộc hiện ra này với hy vọng chúng ta có thể nếm trải điều gì đó trong kinh nghiệm phục sinh nơi những Kitô hữu tin theo Đức Kitô vào thời kỳ đầu tiên.

Bản in Đọc tiếp 08.04.2010. 20:22

“Này là Mẹ con” (Gioan 19, 27)

Thánh Gioan là tác giả Phúc Âm duy nhất ghi lại sự hiện diện của Đức Maria, Thân mẫu của Chúa Giêsu ở bên thập giá của Người. Và khi nghiên cứu cặn kẽ toàn bộ tác phẩm của Gioan, chúng ta sẽ thấy một sự tương đồng khá nổi bật giữa câu chuyện tiệc cưới ở Cana (Ga 2,1-11) và câu chuyện dưới chân thập giá ở Gò Sọ (Ga 19,25-27).

Bản in Đọc tiếp 03.04.2010. 11:37

“Này là Vua các người” (Ecce Rex vester) (Gioan 19,13-15)

Đây là bức tranh cuối cùng, đồng thời là bức tranh vĩ đại nhất diễn tả cuộc diện kiến giữa Chúa Giêsu và Philatô.

Đứng về phương diện chú giải, từ ngữ then chốt định hướng cho nội dung của bức tranh này là động từ ekathisen mà cha Nguyễn Thế Thuấn dịch là “đặt ngồi”: Philatô đặt Ngài ngồi trên toà ở nơi gọi là Nền đá, tiếng Hipri là Gabbatha.

Bản in Đọc tiếp 03.04.2010. 11:36

Người phụ nữ trong thi ca Việt Nam và trong Kinh Thánh

1. Trong nền thi ca Việt Nam

Trong kho tàng thi ca Việt Nam, đề tài về phụ nữ bao hàm người chị, người vợ người mẹ luôn luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho giới văn nghệ sĩ. Một số bài hát đề cao những đức tính rất đáng trân trọng của phái đẹp và đã đi vào lòng người.

Bản in Đọc tiếp 08.03.2010. 19:27

<< Tr Đầu < Trước 1 2 3 4 5 ... Tr Cuối >>