Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thánh Vịnh: Tập Hồi Ký Của Dân Chúa

1. Thánh vịnh là tập hồi ký của Dân Chúa

Đối với dân Chúa thời Cựu ước,chắc chắn thánh vịnh không phải là cuốn sách duy nhất chiếm vai trò độc tôn trong sinh hoạt phụng vụ - vì còn Lề luật, Ngôn sứ và các sách khác - nhưng trong thực tế Thánh vịnh đã chiếm một chỗ đứng rất đặc biệt trong sinh hoạt phụng vụ và ngay cả trong đời sống thừơng nhân của Israel qua dòng lịch sử.

Bản in Đọc tiếp 01.05.2007. 21:41

Thánh Ca Tin Mừng

Magnificat : Hồn tôi tôn dương Chúa (Lc 1,46-55)

Benedictus: Chúc tụng Chúa (Lc 1,68-79

Nunc dinittis : Giờ đây, lạy Chúa (Lc 2,29-32)

Trước khi phân tích ba bản thánh ca này, chúng ta hãy đặt vào trong mạch văn Lc 1, 5-2,52 để thấy được chủ ý của tác giả trong công trình biên soạn này.

Bản in Đọc tiếp 01.05.2007. 21:39

Thánh Vịnh: Danh Xưng Của Dòng Tộc Tin Yêu Thiên Chúa

Chúng ta hãy đặt Thánh vịnh vào môi trường lịch sử cứu độ, để từ đó, dưới ánh sáng của lịch sử dân Giao ước, chúng ta tìm hiểu các bài thơ thánh. Với cách đặt vấn đề như thế này, chúng ta sẽ có một kiểu nói vừa bình dân, vừa thân mật, vừa có tính lịch sử, lại vừa biểu lộ một mối tương quan sâu sắc giữa các Thánh vịnh với nhau: thay vì gọi là văn thể Thánh vịnh, thì chúng ta có thể gọi là “gia đình Thánh vịnh”

Bản in Đọc tiếp 01.05.2007. 21:32

Thánh Vịnh: Âm Vang Của Giao Ước Trong Dòng Lịch Sử Cứu Độ

Như đã gợi ra, một chi tiết quan trọng mà các nhà chuyên môn lưu ý chúng ta : Thánh vịnh là những bài thơ. Minh xác điều ấy buộc chúng ta phải theo quy luật thi phú để học và hiểu Thánh vịnh. Một bài thơ nhằm giải bày tâm sự của tác giả, và tác giả muốn độc giả chia sẻ thật sự tâm tình của mình.

Bản in Đọc tiếp 01.05.2007. 21:25

Thánh Vịnh: Lời Ca Nguyện Của Dân Chúa

1. MỘT TUYỂN TẬP

Theo kinh thánh Hippri, Thánh vịnh được gọi là “Sách ca ngợi”(sêpher - tơhillim). Bản dịch hy ngữ LXX gọi là “Sách ca vịnh”(Psalmoi hay Biblos psalmôn).

Bản in Đọc tiếp 01.05.2007. 21:23

<< Tr Đầu 6 7 8 9 10 Sau > Tr Cuối >>