Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giờ thánh Ngày Hiền Mẫu - Năm Thánh 2010

I. KHAI MẠC

1. Đặt Mình Thánh Chúa
2. Hát kinh Thánh Thể
3. Thinh lặng giây lát
4. Lời nguyện mở đầu

Bản in Đọc tiếp 24.08.2010. 15:02

Giờ chầu Ngày Đời sống thánh hiến (2-2-2010)

GIỜ CHẦU NGÀY ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
Lễ Dâng Chúa vào Đền Thánh, thứ ba 2-2-2010

Gồm 3 phần, mỗi phần gồm:
-Lời Chúa
-Bài hát
-Suy niệm

Đặt Mình Thánh
Hát: ĐK. Từ muôn thủa Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến, nay con biết lấy chi báo đền, lòng từ ái Chúa bao la.
1. Trong khi tạo dựng đất trời, cho muôn vật được sinh sống, trước khi con xuất hiện trên đời, thì Chúa đã yêu con.
2. Con dâng trọn cả xác hồn trên con đường về núi Thánh, lúc ca vui lúc nặng u buồn, nguyện mến Chúa trung kiên

Bản in Đọc tiếp 04.02.2010. 10:14

Giờ Thánh Cầu Cho Ơn Thiên Triệu Linh Mục Và Tu Sĩ

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH
CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC VÀ TU SĨ

(Chúa Nhật IV Phục Sinh)

Hát mở đầu : Cầu xin Chúa Thánh Thần.

I. KHAI MẠC

1. Lời nguyện của người hướng dẫn (quỳ):

”Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy,
thì Thầy cũng sai anh em”
(Ga 20,21)

Bản in Đọc tiếp 01.05.2009. 18:04

Giờ Thánh Thứ Năm Tuần Thánh

“Anh em hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Thầy, hiến tế vì anh em” (1Cr 11,24)

I. KHAI MẠC

1. Hát kính Thánh Thể.

2. Lời nguyện mở đầu của chủ sự hay người hướng dẫn:

“Anh em hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Thầy, hiến tế vì anh em” (1Cr 11,24)

Bản in Đọc tiếp 08.04.2009. 12:17

Giờ Chầu Thánh Thể Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân 11/02/2009

I. KHAI MẠC:

1. Hát: Con thờ lạy hết tình.

2. Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay là ngày QUỐC TẾ BỆNH NHÂN, chúng con hiệp ý cùng tòan thể anh chị em bệnh nhân trên toàn thế giới để hiến dâng những đau khổ vì bệnh tật của họ lên Chúa và cùng với tất cả anh chị em bệnh nhân nài xin Chúa ban ánh sáng đức tin để họ biết cộng tác với Chúa trong thập giá cuộc đời của họ.

Bản in Đọc tiếp 09.02.2009. 10:29

Nhiệm Tích Thánh Thể

LỜI MỞ ĐẦU

Nhiệm tích Thánh Thể là nhiệm tích cao trọng nhất trong bảy nhiệm tích, mà Hội Thánh Công Giáo tôn kính đặc biệt và đã xác định như sau: “Nhiệm tích Thánh Thể lànguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô hữu. Những nhiệm tích khác cũng như các thừa tác vụ và các hoạt động tông đồ đều gắn liền với nhiệm tích Thánh Thể và qui hướng về đó.” (GLCG số 1324)

Bản in Đọc tiếp 23.01.2009. 09:35

Giờ Chầu Thánh Thể - Tất Niên Mậu Tý – Đón Xuân Mới Kỷ Sửu

1. KHAI MẠC

- Đặt Mình Thánh Chúa

- Hát kính Thánh Thể:

ÐK. Người ơi ! Nào mau tới thờ lạy Chúa. Quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm nhan thánh Chúa chí nhân quyền uy. Người ơi ! Nào mau tới thờ lạy Chúa. Ðồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm mến ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian Mình Máu Thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm.

Bản in Đọc tiếp 18.01.2009. 13:05

Thánh Thể, Hiệp Thông và Liên Đới (2)

(tiếp theo)

3. Liên đới

Hạn từ thứ ba là “liên đới”. Trong khi hai hạn từ trên do Thánh Kinh và Thánh Truyền mà có, thì hạn từ thứ ba này do bên ngoài mà có. Như đức Tổng Giám Mục Paul Cordes từng phát biểu, quan niệm “liên đới” khởi đầu được những nhà xã hội chủ nghĩa đầu tiên như P. Lerou (chết năm 1871) khai triển như một giải đáp mới, hữu lý và hữu hiệu đối với các vấn đề xã hội, ngược lại ý niệm yêu thương của Kitô giáo.

Bản in Đọc tiếp 08.09.2008. 07:54

Thánh Thể, Hiệp Thông và Liên Đới

Tại Hội nghị các giám mục miền Campania tại Benevento (Ý) ngày 2 tháng Sáu năm 2002, để chuẩn bị cho Đại Hội Thánh Thể với chủ đề “Thánh Thể, Hiệp Thông và Liên Đới”, Đức Hồng Y J. Ratzinger (Đức đương kim Giáo Hoàng) đã được mời nói truyện. Ngài đã dựa vào chủ đề trên để trình bầy bài nói truyện hết sức sâu sắc của mình.

Bản in Đọc tiếp 08.09.2008. 07:50

Dư Âm Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế Thứ 49 Tại Quebec, Canada

I. Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế Thứ 49

1. Canada Thánh Thể

Eucharist_Quebec_0624.jpg

Đại hội Thánh Thể Quốc tế (ĐHTT) lần thứ 49 với chủ đề “Bí tích Thánh Thể là món quà Thiên Chúa ban để cho thế gian được sống”, được tổ chức tại Thành Phố Québec, tỉnh bang Québec (Canada), từ ngày 15-22/6/2008, nhằm tuyên xưng và đào sâu đức tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể qua các buổi cử hành thánh lễ, tôn kính thờ lạy Thánh Thể trong 8 nhà nguyện thuộc khu vực Thành Phố Québec, học hỏi giáo lý về Thánh Thể, cũng như lắng nghe các chứng từ về Thánh Thể.

Bản in Đọc tiếp 21.07.2008. 00:28

<< Tr Đầu < Trước 1 2 3 4 5 ... Tr Cuối >>