Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giờ Chầu Thánh Thể Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân 11/02/2009

§ Ban Giáo Lý Giáo Phận Đà Lạt

I. KHAI MẠC:

1. Hát: Con thờ lạy hết tình.

2. Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay là ngày QUỐC TẾ BỆNH NHÂN, chúng con hiệp ý cùng tòan thể anh chị em bệnh nhân trên toàn thế giới để hiến dâng những đau khổ vì bệnh tật của họ lên Chúa và cùng với tất cả anh chị em bệnh nhân nài xin Chúa ban ánh sáng đức tin để họ biết cộng tác với Chúa trong thập giá cuộc đời của họ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban thêm ân sủng của Chúa cho tất cả chúng con để chúng con vẫn nhận ra tình yêu của Chúa trong một thế giới đang gánh chịu quá nhiều đau khổ, và cho mỗi người chúng con nhận ra Chúa hôm nay và hàng ngày nơi những khuôn mặt của anh chị em bệnh nhân của chúng con để chúng con biết mở rộng tâm hồn cảm thông chia sẻ và phục vụ Chúa nơi cuộc đời họ, với một ý thức sâu xa: những điều chúng con làm cho những kẻ bé mọn là chúng con làm cho chính Chúa.

II. SUY NIỆM:

1. Bài Tin Mừng: Mt 25,31-46

“Điều các con làm cho người bé mọn là làm cho chính Ta”.

2. Suy niệm:

Chương 25 Tin Mừng Matthêu chính là HIẾN CHƯƠNG CUỘC SỐNG BÁC ÁI. Mà mỗi người chúng con luôn ghi nhớ, giáo huấn của Chúa hàm chứa ý nghĩa sâu xa cho tất cả trách nhiệm SỐNG ĐỨC ÁI của chúng con và cũng là lệnh truyền mà chúng con đang nỗ lực để hoàn thiện cuộc đời mình. Chúa đang hiện diện trong mỗi người chúng con, đặc biệt nơi những anh chị em đang đau khổ vì bệnh tật, vì nghèo đói trong tinh thần và thể xác.

Chung quanh chúng con, giữa cuộc sống đầy ồn ào náo nhiệt những tín hiệu khẩn nài của biết bao hoàn cảnh đang đau khổ vì bệnh tật, những tiếng kêu cứu của Chúa Giêsu nơi rất nhiều anh chị em của chúng con, những tín hiệu khẩn nài và những tiếng kêu cứu trong một thế giới càng ngày càng bế tắc với những căn bệnh hiểm nghèo đang làm tổn thương đến Sự Sống của nhân loại.

Chúng con được nhắc nhở và chất vấn về tình người và tình Chúa để thúc đẩy mỗi người chúng con lắng nghe và khám phá Đức Kitô nơi những người đau khổ và những người đau khổ nơi Đức Kitô - nhận ra Chúa nơi anh chị em bệnh nhân của chúng con để chúng con đến với họ với lòng TRẮC ẨN – DỊU DÀNG, KÍNH TRỌNG VÀ QUẢNG ĐẠI PHỤC VỤ CHÚA nơi họ.

Cầu nguyện cho họ được an ủi trong bệnh tật và sống Đức Ái, nhưng giúp họ bằng sức lực và tất cả những khả năng phục vụ của chúng con chính là sống trọn vẹn Đức Ái để nhờ đó anh chị em bệnh nhân của chúng con có thể nhận ra tình yêu của Chúa vẫn mãnh liệt trong bệnh tật đau khổ của họ.

3. Hát: Chúa đã thương con (Giang Ân) (Bao la Tình Chúa yêu con…)

4. Bài Tin Mừng: Mt 16,21-23

“Chúa Giêsu loan báo cuộc thương khó lần thứ I”

5. Suy niệm:

Chúa Giêsu loan báo MẦU NHIỆM ĐAU KHỔ của Ngài cho các môn đệ, con đường thập giá là con đường cứu độ trong Thánh Ý của Thiên Chúa. Qua thập giá mới đến Vinh Quang, cuộc đời và bài học gương mẫu của Chúa Giêsu đã dạy và đã sống là con đường mà Chúa Giêsu mời gọi tất cả chúng ta bước theo Ngài. Đức Kitô đã trải qua đau khổ và bước vào vinh quang với Chúa Cha đã giúp cho biết bao tâm hồn và cuộc sống tìm gặp sự nâng đỡ ủi an trong cuộc đời gặp quá nhiều đau khổ vì bệnh tật. Trong thế giới của chúng ta ngày hôm qua và hôm nay đã có những chứng từ đẹp đẽ của MẦU NHIỆM THẬP GIÁ đem lại cho chúng ta những hy vọng và niềm tin nơi Chúa.

Tạp chí Prier 1979 đã ghi lại lơi cầu nguyện của chị Véronique một bệnh nhân với 55 năm mắc bệnh phong cùi và 20 năm sống trong mù lòa, lời cầu nguyện quá đẹp của một cuộc sống tràn đầy niềm tin và dâng hiến: chị đã cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã đến và đã xin con tất cả
Và con, con cũng đã hiến dâng cho Chúa tất cả
Chúa muốn mượn đôi mắt của con
Chúa muốn mượn đôi chân của con
Chúa lại xin con đôi tay
Chúa ơi, Chúa hãy nhìn xem thân thể con đã bị hủy họai đến độ nào.
Nhưng con không hề muốn nổi lọan
Con muốn dâng lên Chúa lời tạ ơn và muôn đời con sẽ xin thưa hai chữ tạ ơn.

Thế nhưng, trong thế giới của chúng ta hiện tại cũng có rất nhiều những anh chị em bệnh nhân đang bị bệnh tật đè bẹp hủy hoại. Họ đang sống bất hạnh trong nhà của họ, trong các bệnh viện và cũng có thể đang lây lất ở nơi nào đó không ai biết đến, họ đang sống trong sự đắng cay và lạnh lẽo kinh hồn vì không tìm được một chút tình thương của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, xin Thiên Chúa đóai thương đặc biệt những con người bất hạnh ấy.

6. Hát: Vinh Quang Thập Giá.

III. LỜI CẦU:

Giờ đây với tất cả lòng tin kính và phó thác nơi Chúa, chúng ta dâng những lời nguyện xin lên Chúa để cầu nguyện cho tất cả các anh chị em bệnh nhân trên toàn thế giới và trong cộng đoàn chúng ta.

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em bệnh nhân đang từng giờ từng phút chiến đấu với bệnh tật của mình được thêm Hy Vọng và Cậy Trông nơi Chúa.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người chúng con có một tâm hồn rộng mở biết quảng đại xả thân phục vụ những anh chị em bệnh nhân và biết khám phá ra Chúa đang hiện diện trong cuộc đời của họ.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng những đau khổ nơi thân xác cũng như tâm hồn của chúng con để chúng con được cộng tác với Chúa đem tình thương và ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể nhờ lời cầu bầu của Đức Maria tại Lộ Đức Chúa đã nhiều lần chữa lành những bệnh họan tật nguyền của anh chị em bệnh nhân chúng con xin Chúa tiếp tục đóai thương chữa lành những bệnh tật phần hồn phần xác của chúng con.

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là Thánh Mẫu của con một Chúa, xin ban ơn trợ lực giúp chúng con là những kẻ yếu hèn được thóat khỏi vòng tội lỗi. Chúng con cầu xin….

IV. KẾT THÚC:

1. Lời nguyện và Phép Lành Mình Thánh Chúa.

2. Hát: Tạ Ơn Chúa Với Mẹ.

Ban Giáo Lý Giáo Phận Đà Lạt

Đọc nhiều nhất Bản in 09.02.2009. 10:29