Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bí Tích Thánh Thể Trong Đời Sống Giáo Hội

I. Bí Tích Thánh Thể, trung tâm của đời sống giáo hội.

Trong suốt dòng lịch sử của Giáo Hội, qua biết bao thăng trầm, Giáo Hội luôn quan tâm và coi Bí tích Thánh Thể như là nguồn mạch và là trung tâm của mọi sinh hoạt của Giáo Hội.

Bản in Đọc tiếp 27.04.2007. 09:18

Bí Tích Thánh Thể Giao Ước Ban Ơn Cứu Độ

1. Giao Uớc:

a. Mục đích của Giao Ước: Để tạo nên những liên minh về quân sự. Những nước lớn muốn liên minh với những nước nhỏ để thêm vây cánh; những nước nhỏ rất muốn liên kết với những nước lớn để có nơi nương tựa và được giúp đỡ khi có chiến tranh.

Bản in Đọc tiếp 26.04.2007. 18:04

Giải thích cho các trẻ em về phép lạ của Phép Thánh Thể

VietCatholic News (Thứ Ba 26/10/2004 21:07)

Quyển sách giáo lý về Phép Thánh Thể cho các trẻ em đã được phân phát tại thành phố Guadalajara.

ROMA -- Trong số các ấn bản được phận phát tại Nghị Hội Quốc Tế lần thứ 48 về Phép Thánh Thể tại thành phố Guadalajara, bên nước Mehicô, chính là cuốn sách Giáo Lý về Phép Thánh Thể dành cho thiếu nhi.

Bản in Đọc tiếp 26.10.2006. 22:49

Sức mạnh của Phép Thánh Thể đối với một người ngoại giáo

VietCatholic News (Thứ Sáu 22/10/2004 09:03)

Lược trích bài phỏng vấn với Ông Mark Shea về niềm tin kiên vững của Ông vào Phép Thánh Thể

SEATLE, Washington -- Sau nhiều năm vô tín ngưỡng, rồi sau đó trở thành người Tin Lành Kitô giáo, và bây giờ trở thành người Công Giáo, Ông Mark Shea đã trải qua một tiến trình hoán chuyển về niềm tin để giờ đây Ông tin rằng có Sự Hiện Diện thật sự của Chúa Kitô qua Phép Thánh Thể.

Bản in Đọc tiếp 26.10.2006. 22:49

<< Tr Đầu 6 7 8 9 10 Sau > Tr Cuối >>