Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Người Tân Tòng (catechumen) có cần phải xưng tội trước khi được rửa tội hay không?

Xin cha giải đáp giúp 2 câu hỏi sau đây :

  1. Người tân tòng (catechumen) có phải xưng tọi trước khi được rủa tội hay không vì có cha đã bắt phải xưng tội, lấy cớ  là tập cho quen !.
  2. Tại sao Phó tế không được rửa tội cho người lớn (adults)?

Bản in Đọc tiếp 14.08.2009. 02:15

Tại Sao Không Thưa 'Amen' Khi Ban và Lãnh Bí Tích Rửa Tội?

Hỏi: Xin cha giải thích tại sao khi ban vá lãnh bí tích Rửa Tội không phải thưa Amen, và nếu thưa thì bí tích có thành sự hay không?

Trả lời:

A. Từ ngữ “Amen” là tiếng Do Thái có nghĩa là “đúng vậy, ước muốn như vậy, chắc chắn như vậy” (truly, certainly, so be it). Trong Phụng Vụ Thánh, Từ này được dùng trong 2 trường hợp chính sau đây:

1- Sau khi dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin dài hay ngắn, Giáo Hội thường kết thúc bằng tiếng Amen để nói lên ước nguyện được Chúa ban cho ơn muốn cầu xin đó:

Bản in Đọc tiếp 03.08.2009. 09:36

Tội Mại Thánh (Simonia, Simony) là Tội gì?

Sách Tông Đồ Công Vụ kể chuyện một người phù thủy tên là Simon từng làm nhiều trò ảo thuật để mê hoặc dân chúng về “quyền năng vĩ đại” của mình. Anh này cũng đến nghe các Tông Đồ giảng và được chịu phép rửa tội. Thấy các Tông Đồ đặt tay ban ơn Chúa Thánh Thần cho các tín hữu, anh rất thích thú nên đã ngỏ ý biếu tiền cho các Tông Đồ để xin đặc quyền ban ơn ấy, nhưng đã bị Thánh Phêrô quở trách nặng nề như sau: “tiền bạc của anh sẽ tiêu tan luôn với anh, vì anh tưởng có thể lấy tiền mà mua ân huệ của Thiên Chúa sao?” (cf. Acts 8: 9-24). Nghe thế, anh phù thủy kia sợ hãi và van xin Phêrô và Gioan xin Chúa cho anh khỏi bị án phạt đó.

Bản in Đọc tiếp 19.07.2009. 18:32

Việc xưng tội cần thiết ra sao trong đời sống Kitô hữu?

Xin cha giải thích hai câu hỏi sau đây:
1- Tại sao cần đi xưng tội?
2- Vì Chúa nhân từ hay tha thứ, nên có thể xưng mãi một tội đuợc không?

Bản in Đọc tiếp 11.07.2009. 09:22

Tại Sao Cần Phải Xưng Tội?

Xin cha giải thích hai câu hỏi sau đây :
1- Tại sao cần đi xưng tội ?
2- Vì Chúa nhân từ hay tha thứ, nên có thể xưng mãi một tội đuợc không ?

Bản in Đọc tiếp 09.07.2009. 13:13

Tại Sao Cần Phải Xưng Tội Với Một Linh Mục?

Hỏi: Anh em Tin Lành cho rằng chỉ có Thiên Chúa là Đấng có quyển tha tội mà thôi. Vậy tại sao chúng ta, người Công Giáo, lại phải xưng tội vơi một linh mục, cũng là người như mọi người?

Bản in Đọc tiếp 18.06.2009. 18:49

Cần Phân Biệt Khi Sử Dụng Một Số Danh Xưng Trong Các Cộng Đoàn, Giáo Xứ Việt Nam

Hỏi: xin cha giải thích cách dùng cho đúng một số danh xưng như Chủ tế, Chủ sự, đồng tế, Phó tế, Quản nhiệm, Tuyên úy và các chức vụ khác nhau của Giám mục.

Bản in Đọc tiếp 08.06.2009. 16:51

Phải Cầu Nguyện Thế Nào Cho Đẹp Lòng Chúa

Hỏi: Trong Phúc Âm Chúa Giêsu nói “Ai muốn theo Ta, phải bỏ mình và vác thập giá theo Ta.” Như vậy cầu xin Chúa cho khòi bệnh tật và mọi gian nan khốn khó ở đời thì có trái với lời dạy trên của Chúa và có tội hay không ?

Trả lời: Căn cứ vào kinh Lậy Cha mà Chúa Giêsu dạy các Tông Đồ xưa, chúng ta thấy gì ? Trước hết, Chúa nói cho chúng ta biết:

Bản in Đọc tiếp 23.05.2009. 00:03

Lãnh Ơn Toàn Xá Là Được Lên Thiên Đàng Ngay?

Hỏi: một người khi sống thì bê bối, bỏ Đạo lâu năm, lấy 2, 3 vợ... nhưng khi gần chết kịp ăn năn, xưng tội và được lãnh ơn toàn xá trong giờ sau hết. Như vậy chắc chắn được lên Thiên Đàng rồi như một linh mục đả giảng? Xin cha cho biết điều này có đúng hay không ?

Đáp: Tôi không biết linh mục kia nói thế nào. Tuy nhiên căn cứ theo giáo lý của Giáo hội, thì xin được nói rõ lại như sau:

Bản in Đọc tiếp 30.04.2009. 23:40

Tại Sao Chúa Giêsu Cấm Các Môn Đệ và Cả Ma Quỉ Không Được Tiết Lộ Ngài Là Đấng Kitô?

Hỏi: đọc Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta thấy nhìêu lần Chúa Giê su đả căn dặn các Tông đồ không được nói cho ai biết Ngài là ai, sau khi Chúa làm phép lạ hay trừ quỉ, chữa bệnh cho nhiều người. Chúa còn ngăn cấm cả quỉ dữ không được nói Ngài là ai nữaXin cha giải thich sự kiện khó hiểu này.

Bản in Đọc tiếp 08.03.2009. 18:59