Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 11/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Linh Mục – Đức Kitô Thứ Hai (Alter Christus) – Phải Là Người Như Thế Nào?

Trong phạm vi bài viết này, tôi không muốn đề cập nhiều đến những lý thuyết hay nền tảng thần họ, cũng như giáo lý của Giáo Hôi về vai trò và sứ mạng của linh mục trong Giáo Hội, vì thiết nghĩ các linh mục và rất nhiều giáo dân ngày nay đều biết rõ.

Bản in Đọc tiếp 09.07.2016. 18:15

Chúa Có Đòi Hỏi Con Người Phải Làm Gì Thêm Để Được Cứu Độ Hay Không?

Hỏi: xin cha giải thích thêm về điều này: nếu Thiên Chúa là tình yêu và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giê su là quá đủ cho con người được cứu độ, như cha từng nói, thì con người đâu còn phải lo gì cho phần rỗi của mình nữa phải không ?

Bản in Đọc tiếp 23.06.2016. 17:30

Những Khác Biệt Căn Bản Giữa Công Giáo, Chính Thống Giáo Và Tin Lành

Hỏi: Trong bài trước cha đã nói đến các Đạo cùng tôn thờ Thiên Chúa nhưng khác nhau về nhiều mặt thần học, tín lý, giáo lý, bí tích, phụng vụ v.v. Xin cha nói rõ hơn về những khác biệt này giữa Công Giáo, Chính Thống và Tin Lành.

Bản in Đọc tiếp 11.06.2016. 18:52

<< Tr Đầu 1 2 3 Sau > Tr Cuối >>