Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Người giáo dân được mời gọi thi hành các chức năng tư tế, ngôn sứ, và vương đế cách nào để nên nhân chứng cho Chúa Kitô trước mặt người đời?

Hỏi : xin cha cho biết cách thức người giáo dân thi hành ba chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế trong Giáo Hội.

Trả lời:

Trong hoàn cảnh thế giới tục hóa, bất công, bạo động, vô luân và thiếu tình người hiện nay ở khắp nơi, người tín hữu Chúa Kitô nói riêng - và Giáo Hội nói chung- hơn bao giờ hết được mời gọi sống Tin Mừng Cứu Độ và làm nhân chứng cho Chúa Kitô cách sống động và đích thực hơn nữa để đẩy lui bóng đen của tội lỗi và sự dữ đang bao trùm thế giới, đe dọa đẩy xa con người ra khỏi niềm tin có Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành. Để đối phó vơi hiểm họa này, Giáo Hội đặc biết mời gọi mọi thành phần dân Chúa phải tái phúc âm (re-evangelization) để sống Tin Mừng Cứu độ của Chúa Kitô và làm nhân chứng cho Chúa cách thuyết phục hơn nữa.

Bản in Đọc tiếp 25.09.2015. 15:29

Phải sống đạo cách nào để mưu phần rỗi cho mình và giúp người khác nhận biết Chúa qua gương sống chứng nhân của mình?

Hỏi : xin cha cho biết phải sống Đạo cách nào để cho mình và giúp khác được cứu rỗi?

Trả lời:

Là người có niềm tin Thiên Chúa, thì mục đích tối cao của đời mình phải là tìm Chúa để yêu mến Người trên hết mọi sự và ước muốn được cứu độ để vui hưởng Thánh Nhan Chúa trên cõi vĩnh hằng mai sau.

Bản in Đọc tiếp 12.08.2015. 19:51

Thế Giới Đang Đi Về Đâu?

Câu hỏi đặt ra không liên quan gì đến vấn đề chính trị, kinh tế, quân sự của thế giới, mà chủ yếu là suy tư về vấn đề luân lý và đạo đức (moral & ethics) của thế giới hôm nay mà thôi

Thật vậy, những ai quan tâm đến luân lý, đạo đức thì phải ngao ngán trước thực trạng suy đồi nghiêm trọng về cả hai mặt này của thế giới hôm nay, đặc biệt là ở những quốc gia có truyền thống Kitô Giáo, như Ý, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Ái Nhĩ Lan (Ireland) Anh Quốc, Canada và Hoa Kỳ. Đây là những quốc gia có đông người theo Kitô Giáo (Công Giáo, Chính Thống, Tin Lành, Anh Giáo) nhưng nay lại sống phản Kitô giáo (anti-Christianity) cách rõ nét khi cho phép những thực hành vô luân vô đạo như làm ngơ cho sách báo, phim ảnh khiêu dâm được tự do lưu hành, cho li dị, phá thai và hôn nhân đồng tính (same sex marriage)

Bản in Đọc tiếp 11.07.2015. 16:49

Tại Sao Giáo Hội Cần Phải Khó Nghèo Để Rao Giảng Tin Mừng Cách Thuyết Phục Hơn?

Khó nghèo là một bất hạnh lớn cho con người, xét theo khôn ngoan của người đời; là những người chỉ biết quí trọng giầu sang về vật chất,và chỉ đi tìm danh lợi chóng qua ở đời này, nên khinh thường mọi giá tri tinh thần trong đó có giá trị của sự khó nghèo nội tâm. Nhưng với người có niềm tin Thiên Chúa, tin có sự giầu sang vĩnh cửu trên Nước Trời, thì khó nghèo lại là một nhân đức cần phải có để xứng đáng là những môn đệ lớn nhỏ của Chúa Kitô, Đấng đã thực sự sống khó nghèo từ khi sinh ra trong hàng bò lừa cho đến khi chết trần trụi trên thập giá.

Bản in Đọc tiếp 02.07.2015. 13:49

Bí Tích Khác Á Bí Tích Như Thế Nào?

Hỏi: xin cha giải thích sự khác biệt giữa bí tích và á bí tích

Trả lời: Trước khi nói đến sự khác biệt giữa Bi tích và Á bí tích, ta cần biết rõ bí tích là gì, công dụng ra sao, và khác với Á bí tích như thế nào?

Bản in Đọc tiếp 24.06.2015. 18:59

Tình Thương Của Chúa Cha Và Công Nghiệp Cứu Chuộc Của Chúa Kitô Có Bảo Đảm Cho Hết Mọi Người Được Cứu Độ Không?

Hỏi: xin cha giải đáp câu hỏi sau đây: Nếu Chúa là tình thương và tha thứ cộng với công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô thì có bảo đảm cho con người đương nhiên được cứu độ để vào Nước Trời hay không ?

Bản in Đọc tiếp 03.06.2015. 07:26

Người Tín Hữu Chúa Kitô Phải Tôn Trọng Sự Thật Như Thế Nào?

Hỏi: Xin cha giải thích thêm về điều răn thứ tám và những trường hợp được phép không phải nói sự thật.

Trả lời: Trong xã hội ngày nay, có quá nhiều người ở khắp mọi nơi đã không tôn trọng sự thật -hay lẫn lộn sự thật với sự gian dối, xảo trá chỉ vì lợi ích cá nhân hay tập thể.Thêm vào đó, người ta còn không dám tố cáo sự gian dối, lường gạt vì sợ hãi hay vì muốn làm ngơ để cầu lợi.Trước thực trạng này, người Kitô hữu Công giáo chân chính có trách nhiệm phải sống và làm chứng cho sự thật như Chúa Giê su đã dạy các môn đệ xưa:

Bản in Đọc tiếp 03.06.2015. 07:21

Biết ơn ích của phép Rửa mà vẫn không muốn được rửa tôi thì có được cứu rỗi hay không?

Nhân thắc mắc của một số độc giả sau khi đọc bài “những người không được rửa tội có được cứu rỗi không ?” tôi xin được trả lời như sau:

Như đã nói trong bài trước, Phép Rửa (baptism) rất cần thiết cho được cứu rỗi nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, như Chúa đã nói rõ sau đây:

Bản in Đọc tiếp 18.05.2015. 16:25

Những người ở bên ngoài giáo hội Công Giáo có được cứu rỗi không?

Hỏi: xin cha cho biết các tín hữu của các tôn giáo bên ngoài Giáo Hội Công Giáo có được cứu rỗi không?

Trả lời:

Thiên Chúa là tình yêu, là “Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” (1 Tm 2: 4)

Bản in Đọc tiếp 18.05.2015. 16:18

Những người không được rửa tội có được cứu rỗi không?

Hỏi: xin cha cho biết những người không được rửa tội và nhận biết Chúa có được cứu rỗi để vào Thiên Đàng hay không?

Trả lời: Chúa Kitô đến trần gian để loan bào Tin Mừng Nước Trời và hy sinh “hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” (Mt 20:28). Sau khi hoàn tất công nghiệp cứu chuộc nhân loại qua khổ hình thập giá, chết, sống lại và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, Chúa Giê-su đã truyền cho các Tông Đồ “đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần…” (Mt 28: 19)

Bản in Đọc tiếp 06.05.2015. 19:31