Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chúa Có Đòi Hỏi Con Người Phải Làm Gì Thêm Để Được Cứu Độ Hay Không?

Hỏi: xin cha giải thích thêm về điều này: nếu Thiên Chúa là tình yêu và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giê su là quá đủ cho con người được cứu độ, như cha từng nói, thì con người đâu còn phải lo gì cho phần rỗi của mình nữa phải không ?

Bản in Đọc tiếp 23.06.2016. 17:30

Những Khác Biệt Căn Bản Giữa Công Giáo, Chính Thống Giáo Và Tin Lành

Hỏi: Trong bài trước cha đã nói đến các Đạo cùng tôn thờ Thiên Chúa nhưng khác nhau về nhiều mặt thần học, tín lý, giáo lý, bí tích, phụng vụ v.v. Xin cha nói rõ hơn về những khác biệt này giữa Công Giáo, Chính Thống và Tin Lành.

Bản in Đọc tiếp 11.06.2016. 18:52

Tại Sao Có Những Sự Dữ Như Động Đất, Thiên Tai, Bão Lụt, Bệnh Tật, Nghèo Đói, Bất Công Xã Hội, Khủng Bố, Chiến Tranh?

Hỏi: xin cha giải thích lại vì sao có sự khốn khó xẩy ra cho con người ở khắp nơi từ xưa đến nay và tại sao những kẻ bất lương, làm sự dữ mà không bị trừng phạt?

Trả lời:

Một thực tế không ai có thể chối cãi được đó là những sự khốn khó như thiên tai, bão lụt, động đất, bệnh tật, nghèo đói, bất công xã hội, chiến tranh tất cả đều gây đau khổ cho con người ở khắp mọi nơi, và mọi thời đại.

Bản in Đọc tiếp 20.05.2016. 17:20

Thánh Lễ Misa (Tạ Ơn) Quan Trọng Và Cần Thiết Ra Sao?

Hỏi: xin cha giải đáp hai điều sau đây:
1- Sự quan trong và cần thiết của Thánh Lễ Misa
2- Linh mục bất xứng cử hành Thánh Lễ có thành sự không ?

Bản in Đọc tiếp 05.05.2016. 08:30

Thế Nào Là Tin Để Được Cứu Rỗi?

Hỏi: xin cha giải thích thêm về quan niệm cho rằng chỉ cần tin Chúa Kitô là được cứu rỗi. chứ không cần làm gì thêm về phía con người.

Trả lời: Tôi đã đôi lần nói rõ là giữa Công Giáo và Tin Lành có sự khác biệt lớn về vấn đề cứu rỗi (salvation). Anh em Tin Lành cho rằng chỉ cần tin Chúa Kitô thôi là được cứu rỗi và niềm tin này chỉ dựa vào Kinh Thánh mà thôi(sola scriptura). Sỡ dĩ thế, vì họ cho rằng do hậu quả của Tội Nguyên Tổ (original sin), con người đã mất hết khả năng hành thiện, tức là làm việc lành để được cứu rỗi. Cho nên chỉ còn tin Chúa Kitô là Cứu Chúa (Savior) là được cứu rỗi mà thôi.

Bản in Đọc tiếp 24.04.2016. 18:27

Chúa Quá Thương Xót Thì Con Người Còn Phải Lo Gì Nữa?

Hỏi: xin cha giải thích thắc mắc sau đây: Chúa Giêsu từng nói : Ta đến để tìm người tội lỗi chứ không tìm người công chính. Vậy người có tội đâu còn phải lo lắng gì nữa phải không, vì Chúa đến để tìm họ mà?

Bản in Đọc tiếp 13.04.2016. 18:09

Ơn Bất Khả Ngộ (Infallibility)

Hỏi: Xin cha giải đáp việc Đức Thánh Cha Phanxicô rửa chân cho phụ nữ thì ngài có được ơn bất khả ngộ hay không?

Trả lời: Tôi đã có dịp trả lời trong một bài viết trước về việc Đức Thánh Cha Phanxicô rửa chân cho phụ nừ trong Tuần Thánh, và đã nói rõ là việc rửa chân này chỉ là một nghi thức (rite)- chứ không phảỉ là một bí tích hay á bí tích nào. Mục đích của nghi thức này là để nhắc lại việc Chúa Giêsu đã rửa chân cho Nhóm Mười Hai Tông Đò trong Bữa Ăn sau cùng của Chúa với các ông trong đó Chúa đã lập hai Bí Tích rất quan trọng là Bí Tích Thánh Thể (Eucharist) để “Thầy ở lại cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”(Mt 28:20) và Bí Tích Truyền Chức Thánh (Holy Orders) để “anh em làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.” (Lc 22: 19)

Bản in Đọc tiếp 08.04.2016. 07:11

Bí Tích Thánh Thể (Eucharist)

Hỏi: xin cha giải thích rõ về bí tích Thánh Thể

Trả lời:

Bí tích Thánh Thể được coi là Bí Tích quan trọng hơn hết vì có liên quan mật thiết đến ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, vì đây chính là bí tích ban sự sống mà Chúa Giê su đã thiết lập để cho ai “ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời” như Chúa đã hứa cho những ai lãnh nhận bí tích này.(Ga 6:54)

Bản in Đọc tiếp 11.03.2016. 08:33

Lòng Thương Xót của Chúa có tự động đến với con người hay không?

Hỏi: xin cha giải thích rõ về điều kiện để được hưởng lòng Chúa thương xót.

Trả lời: Thiên Chúa là tình yêu và giầu lòng thương xót, nên đã tạo dựng và cứu chuộc con người nhờ Chúa Giê su-Kitô, Đấng cũng vì thương xót con nhân loại mà đã vui lòng đến trần gian làm CON NGƯỜI để hy sinh “mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” (Mt 20:28).

Bản in Đọc tiếp 08.03.2016. 06:49

Lòng Thương Xót Của Mẹ Maria

Hỏi: xin cha giải thích về lòng thương xót nhân loại của Mẹ Maria.

Trả lời: Chúng ta đang sống trong Năm Thánh Lòng Thương Xót (Jubilee of Mercy)

Giáo Hội mở Năm Thánh đặc biệt này để mời gọi mọi tín hữu suy niệm và chạy đến với lòng thương xót của Chúa để ôm lấy Chúa là chính nguồn tình yêu và lòng thương xót (love and mercy) dành cho toàn thể nhân loại đang sống trong bối cảnh của văn hóa sự chết, văn hóa của sự vô cảm (insensitivity), làm thinh hay dửng dưng (indifferente, numb) trước bao người đang là nạn nhân của nghèo đói, bệnh tật, bất công, bóc lột và vô nhân đạo ở khắp nơi trên thế giới tục hóa, vô luân và vô cảm hiện nay.

Bản in Đọc tiếp 08.03.2016. 06:25