Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Các giải thích khác nhau liên quan tới sách Diễm Ca

Bản in 18.04.2018. 17:20

Tác già và văn thế sách Diễm Ca

Bản in 18.04.2018. 16:10

Đề tài và cấu trức sách Diễm Ca

Bản in 12.04.2018. 22:18

Sách Diễm Ca

Bản in 12.04.2018. 22:01

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2018

Bản in 29.03.2018. 14:48

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2018

Bản in 27.02.2018. 21:34

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2018

Bản in 28.01.2018. 22:50

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2018

Bản in 28.12.2017. 17:49

Thánh vịnh 100

Thánh vịnh 100 là một thánh thi ngắn có cấu trúc “điệp ca” quy chiếu việc cộng đoàn cầu nguyện bước vào trong bầu khí sự hiện diện thánh thiêng của Thiên Chúa, nghĩa là vào trong đền thánh để tham dự một buổi cử hành phụng vụ tạ ơn. Đây là điều được nói lên ngay trong tựa đề của thánh vịnh

Bản in Đọc tiếp 16.12.2017. 17:05

Thánh vịnh 99

Thánh vịnh 99 là thánh vịnh cuối cùng chúc tụng vương quyền của Giavê. Ngoài công thức tuyên bố mở đầu “Giavê thống trị”, thánh thi này được giới thiệu với một cấu trúc và các đề tài hơi khác với các thánh thi cùng loại trước đó như các thánh vịnh 96, 97 và 98. Liên quan tới cấu trúc chúng ta ghi nhận trong các câu 3.5.9 lời công bố thông thường, cả khi có chút khác biệt: “Ngài là Thánh!”. Dĩ nhiên, nó ghi dấu sự phân chia việc cử hành này thành ba phần. Liên quan tới các lý do, trước hết chúng ta ghi nhận 3 lần công bố sự “thánh thiện” của Giavê. Nó đưa chúng ta trở về với thị kiến ngôn sứ Isaia đã có ở trong Đền thờ, khi ông trông thấy và nghe các thiên thần Seraphim tung hô Thiên Chúa của Israel ngự trên ngai “Thánh, Thánh, Thánh”, như viết trong chương 6: “Năm vua Út-di-gia-hu băng hà, tôi thấy Thiên Chúa ngự trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. Phía bên trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu. Mỗi vị có sáu cánh: hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay. Các vị ấy đối đáp tung hô: "Thánh! Thánh! Chí Thánh! Giavê các đạo binh là Đấng Thánh! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa! " Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển; khắp Đền Thờ khói toả mịt mù. “ (Is 6,1-5).

Bản in Đọc tiếp 16.12.2017. 16:42