Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 1/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/2017

Bản in 30.11.2017. 21:09

Đức Bà cứu giúp Champion bang Wisconsin Hoa Kỳ

Bản in 14.11.2017. 18:02

Một số lởi tiên tri và sứ điệp quan trọng của Đức Bà Amsterdam

Bản in 14.11.2017. 17:39

Đức Bà của tât cả mọi Dân tộc tại Alkmaar bên Hoà Lan

Bản in 14.11.2017. 17:19

Thánh vịnh 94

Bản in 14.11.2017. 12:25

Thánh vịnh 93

Bản in 14.11.2017. 11:56

Thánh vịnh 92

Bản in 14.11.2017. 11:37

Thánh vịnh 91

Bản in 14.11.2017. 11:01

Huấn thị "Ad Resurgendum cum Christo" về việc mai táng và lưu giữ tro hoả táng

Bản in 03.11.2017. 17:03

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/2017

01/11/17 Thứ Tư Đầu Tháng Tuần 30 TN
Các Thánh Nam Nữ
Mt 5,1-12a

ĐỘI HÌNH CỦA THẦY GIÊ-SU

“Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.” (Mt 5,6)

Bản in Đọc tiếp 28.10.2017. 17:51