Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Bà của tât cả mọi Dân tộc tại Alkmaar bên Hoà Lan

Bản in 14.11.2017. 17:19

Thánh vịnh 94

Bản in 14.11.2017. 12:25

Thánh vịnh 93

Bản in 14.11.2017. 11:56

Thánh vịnh 92

Bản in 14.11.2017. 11:37

Thánh vịnh 91

Bản in 14.11.2017. 11:01

Huấn thị "Ad Resurgendum cum Christo" về việc mai táng và lưu giữ tro hoả táng

BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN
HUẤN THỊ
AD RESURGENDUM CUM CHRISTO
VỀ VIỆC MAI TÁNG VÀ LƯU GIỮ TRO HỎA TÁNG
NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2016

- Download Bản Anh Ngữ

1. Để sống lại với Đức Kitô, chúng ta phải cùng chết với Người, phải “lìa bỏ thân xác để đến ở bên Chúa” (2Cr 5,8). Trong Huấn thị Piam et constantem ngày 05.07.1963, Bộ Thánh Vụ lúc ấy đã quy định phải “trung thành giữ thói quen chôn cất thi hài các tín hữu”, tuy nhiên vẫn nói thêm rằng việc hỏa táng “tự bản chất không nghịch với Kitô giáo” và không được từ chối cử hành bí tích và nghi lễ an táng cho những người muốn được hỏa táng, với điều kiện việc chọn cách thức hỏa táng không phải vì lý do “chối bỏ giáo thuyết Kitô giáo, có ý định ly khai, hoặc vì muốn chống đối Giáo Hội Công Giáo hay Hội Thánh”.[1] Sự thay đổi này sau đó đã được đưa vào Bộ Giáo Luật Latin (năm 1983) và Bộ Giáo Luật của các Giáo Hội Đông phương (năm 1990).

Bản in Đọc tiếp 03.11.2017. 17:03

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/2017

01/11/17 Thứ Tư Đầu Tháng Tuần 30 TN
Các Thánh Nam Nữ
Mt 5,1-12a

Đội Hình Của Thầy Giê-Su

“Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.” (Mt 5,6)

Bản in Đọc tiếp 28.10.2017. 17:51

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/2017

01/10/17 Chúa Nhật Tuần 26 TN – A
Mt 21,28-32

ĐI LÀM VƯỜN NHO CHO CHÚA

“Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: ‘Này con hãy đi làm vườn nho.’ Nó đáp: ‘Con không muốn đâu!’ Nhưng sau đó nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo vậy. Nó đáp: ‘Thưa Ngài, con đây!’ nhưng rồi lại không đi.” (Mt 21,28-30)

Bản in Đọc tiếp 29.09.2017. 21:50

Sơ lược một số nền Thần học khác nhau

SƠ LƯỢC MỘT SỐ NỀN THẦN HỌC KHÁC NHAU

1. Thần Học Tín Điều (Dogmatic Theology)

Thần Học Tín Điều là nền thần học dựa trên tín lý được thẩm quyền Giáo Hội chính thức chuẩn nhận theo định nghĩa của chữ "dogma" (Hy Lạp và La Tinh). Trên căn bản, Thần Học Tín Điều được nhắc tới trong văn bản tin lý của các giáo hội có cơ cấu tổ chức như Giáo Hội Công Giáo Rôma chẳng hạn.

Bản in Đọc tiếp 17.09.2017. 18:35

Khảo luận về Huấn Thị 1659 của Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin: Tìm lại kho tàng bị lãng quên

DẪN NHẬP: ĐỂ CÓ ĐƯỢC QUÁ KHỨ LẪN TƯƠNG LAI

Nhà văn khoa học viễn tưởng người Mỹ, Robert A Heinlein (1907-1988), đã có một nhận định về lịch sử thật thâm thúy:

“Một thế hệ ngoảnh mặt lại với lịch sử là một thế hệ không có quá khứ - và cũng không có tương lai. (A generation which ignores history has no past and no future).

Bản in Đọc tiếp 17.09.2017. 18:26