Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Kinh Viếng Thánh Thể

Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa tôi, Chúa tôi vì lòng thương loài người ta, hằng ngự trong phép Mình Thánh đêm ngày, Chúa tôi rất nhân từ rất thương xót, hằng chờ hằng gọi, hằng chịu lấy các kẻ đến viếng Chúa tôi: tôi tin thật Chúa tôi, đang ngự trong phép cực trọng này, dù tôi là vực sâu là không mặc lòng, thì tôi thờ lạy Chúa tôi, cùng đội ơn Chúa tôi vì mọi ơn lành Chúa tôi đã ban cho tôi, nhất là vì đã ban cho tôi trót Mình Thánh Máu Thánh và linh hồn Chúa tôi và tính Đức Chúa Trời trong phép rất trọng này. Lại tôi tạ ơn Chúa tôi đã dủ lòng thương ban cho tôi Rất Thánh Đồng Trinh Maria là Mẹ Chúa tôi, để Người là Đấng bầu cử cho tôi, lại vì bây giờ cũng đã gọi tôi đến viếng Chúa tôi trong nơi Thánh này.

Bản in Đọc tiếp 29.10.2007. 20:35

Lời Nguyện Cám Ơn Giêsu Thánh Thể

(Để cám ơn sau khi rước Chúa hay để tâm sự khi viếng Thánh Thể)

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian và ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế, để chúng con được sống và sống viên mãn hơn!

Chúng con tin thật:

Bản in Đọc tiếp 29.10.2007. 20:34

Kinh Cầu Chúa Giêsu Thánh Thể

Chúa Giêsu Thánh Thể ngự thật trong Bánh và Rượu
Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể (câu nào cũng vậy)

Bản in Đọc tiếp 29.10.2007. 20:30

Suy Niệm Và Lần Hạt Mân Côi Trước Thánh Thể

MẦU NHIỆM NHẬP THỂ

1. Loan Báo Tin Vui Cứu Ðộ

Lạy Chúa Giêsu, trước sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa , chúng con xin hợp với sự vâng phục của Mẹ Maria, dâng lên Chúa lời “xin vâng” tuyệt vời của Mẹ để bù lại sự thiếu nhiệt tình đáp trả ý Chúa trong mọi sự của chúng con.

Bản in Đọc tiếp 29.10.2007. 20:27

Kinh Lạy Cha khi Chầu Thánh Thể theo thánh Phêrô Giuliannô Eymard

Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời
nay đang ngự trong thiên đàng của Bí tích Thánh Thể
xin dâng lên Cha ngự trên ngai tòa
ân sủng và tình thương, mọi lời chúc tụng
danh dự, uy quyền và vinh quang đến muôn đời!

Bản in Đọc tiếp 29.10.2007. 20:24

Mười lăm phút trước Mình Thánh Chúa

Lm Antoine Marie Claret (1807-1870) nguyên Tổng Giám Mục Santiago de Cuba, sáng lập viên Hội Thừa Sai Con Cái Của Thánh Tâm Vô Nhiễm Mẹ Maria 'Clarétains'.

Bài suy niệm sau đây của Ngài đã được văn phòng mục vụ Tổng Giáo Phận Áo Quốc tuyển chọn và cho xuất bản trong năm Thánh Mẫu 1988. Thể văn của thánh nhân được viết theo hình thức cá nhân, có nghĩa là một cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu Thánh Thể với mỗi một người trong chúng ta.

Bản in Đọc tiếp 10.10.2007. 13:10

Những Mảnh Vụn Bánh

Lm Bob Rousseau SSS

Đối với hầu hết chúng ta, từ ngữ “miếng vụn” “mảnh vụn” ám chỉ cái gì đó nhỏ nhoi, tầm thường, không đáng quan tâm mấy; ám chỉ một sự vật hoặc ngay cả một con người bị thải đi, bị gạt đi hay ít nhất bị che khuất dưới thảm. Một miếng vụn thường bị coi là “thừa thãi” hay đồ bỏ. Đó là cái thuộc thành phần thiểu số thực sự (real minority). Người ta coi nó là không cần thiết, gây phiền hà, không quan trọng, nhưng dẫu sao nó vẫn là cái không thể che giấu và phủ nhận được.

Bản in Đọc tiếp 19.09.2007. 18:17

Tuần Chín Ngày Kính Đức Mẹ Thánh Thể


Ngày thứ nhất
Tước hiệu Đức Mẹ Thánh Thể

X. Ôi Nhiệm Tích Cực Thánh, Ôi Nhiệm Tích Thần Linh,

Đ. Chúa đáng được mọi lời cảm tạ và tán dương muôn đời!

X. Phúc thay sự Hoài Thai Vô Nhiễm và thánh thiện

Đ. Của Đức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Trời!

Bản in Đọc tiếp 06.08.2007. 17:49

ST516: Chiêm Ngưỡng Vinh Quang Của Chúa

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.17,24-26)

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa."

Bản in Đọc tiếp 03.06.2007. 12:14

ST515: Được Sai Đi

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.17,18-21)

Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

Bản in Đọc tiếp 03.06.2007. 12:12

<< Tr Đầu < Trước 1 2 3 4 5 ... Tr Cuối >>