Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST401: Tôi Là Bánh Trường Sinh

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.6,48-51)

Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

Bản in Đọc tiếp 03.06.2007. 11:32

ST400: Suy Niệm Thánh Thể, tập 4a

15 Bài Suy Niệm Để Hiểu Nhiệm Tích Thánh Thể gồm

Bốn tập này cho 4 quý, mỗi quý một tập, mỗi tuần một bài.

Sống thầm lặng với Chúa (Tập IV a)

Tập 1 đã giúp bạn hiểu sơ lược về Năm Thánh Thể. Hiểu rồi thì không thể nào bạn không nhận ra những thiếu sót của mình đối với Tình Chúa yêu ta trong Nhiệm tích ấy. Và mục đích của Tập 2 giúp bạn Sám hối.

Sám hối về quá khứ, để trong hiện tại ta cảm thấy phải cầu nguyện, tức tâm sự với Chúa Giêsu (Tập 3) cho tình ta kính mến Chúa được đậm đà hơn.

Khi lòng kính mến Chúa trở nên đậm đà bạn sẽ thấy những giây phút thinh lặng bên Thánh Thể Chúa là cần.

Tập thứ 4 giúp bạn sống thầm lặng với Chúa trong Nhiệm tích Thánh Thể. Lời Chúa trong Phúc Âm, tuy vắn tắt, nhưng bao hàm nhiều giáo huấn sẽ gợi ý cho bạn hiểu sâu hơn. Sự hiểu sâu ấy khác nào như Chúa Giêsu nói với bạn. Phần bạn cũng tìm ra những gì Chúa muốn bạn hiểu Ngài. Đó là cách suy niệm hai chiều, cũng gọi được là tâm sự với Chúa. Vì Chúa nói với chúng ta nhiều cách : do sách giáo lý, tu đức, do hoàn cảnh, hay suy tư thần học.

Tập (thứ 4) này không dùng để cầu nguyện chung, cũng không dùng theo thứ tự 1, 2, nhưng tùy từng cá nhân lựa đề tài và thầm lặng suy tư thêm với Chúa. Có thể kết thúc bằng một bài hát ở cuối tập này.


* Lưu ý : CG : Chúa Giêsu - Lh : Linh hồn

Vì tập này chủ yếu là để giúp bạn tâm sự với Chúa Giêsu. Vậy bạn có thể ngồi cho thoải mái. Đọc chậm rãi ít dòng và suy tư thêm, lâu mau tùy bạn.

Nếu bạn không cảm thấy có hứng, thì nên chọn một bài hát ở cuối tập, đứng lên mà hát thầm, bạn vừa hát vừa cầu nguyện với tư tưởng của bài hát. Nếu bạn cảm thấy biết ơn và kính mến, bạn hát "Từ muôn thuở" (trang 74), hát đi hát lại cả bài, vì đó là Thánh vịnh. Nếu bạn thấy quá khứ không đẹp, thì thầm hát bài "Sám hối" (trang 75).

 

Bố Cục Các Bài Tin Mừng Và Suy Niệm Trong Tập IV a

eucharist4.jpg
 1. Tôi Là Bánh Trường Sinh
 2. Bánh Chúa Cứu Thế Ban Tặng
 3. Thịt Và Máu Thánh Chúa
 4. Mục Tử
 5. Chiên Tôi Thì Nghe Tiếng Tôi
 6. Ai Tin Vào Tôi
 7. Chúa Giêsu Rửa Chân Cho Môn Đệ
 8. Giới Răn Mới
 9. Đức Chúa Thánh Thần
 10. Đấng Bảo Trợ
 11. Ta Là Cây Nho, Các Con Là Ngành
 12. Không Có Tình Nào Cao Cả Hơn Tình Chúa Yêu Ta
 13. Thầy Đã Chọn Anh Em
 14. Chúa Giêsu Cầu Nguyện
 15. Được Sai Đi
 16. Chúa Giêsu Yêu Ta

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Bản in 03.06.2007. 11:30

ST315: Cùng Đức Maria Chúng Ta Thờ Lạy, Tạ Ơn Thiên Chúa

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc.1,46-55)

Bản in Đọc tiếp 02.06.2007. 17:30

ST314: Chúa Giêsu Nhiệm Tích Thánh Thể

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc.22,19-20)

Trong bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu cùng ngồi ăn với các môn đệ.

Bản in Đọc tiếp 02.06.2007. 17:26

ST313: Thánh Thể Chúa Giêsu

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt.26,26-29)

Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy." Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy."

Bản in Đọc tiếp 02.06.2007. 17:23

ST312: Thánh Danh Giêsu

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt.1,20-21)

Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ."

Bản in Đọc tiếp 02.06.2007. 17:20

ST311: Xin Cứu Chúng Con Cho Khỏi Mọi Sự Dữ

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt.8,18; 23-27)

Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia.

Bản in Đọc tiếp 02.06.2007. 17:19

ST310: Xin Chớ Để Chúng Con Sa Chước Cám Dỗ

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt.4,3-11)

Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!" Nhưng Người đáp: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra."

Bản in Đọc tiếp 02.06.2007. 17:18

ST309: Như Chúng Con Cũng Tha Kẻ Có Nợ Chúng Con

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt.5,21-26)

"Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

Bản in Đọc tiếp 02.06.2007. 17:17

ST308: Xin Tha Nợ, Tha Tội Cho Chúng Con

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt.9,10-13)

Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy? " Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."

SUY NIỆM

Bản in Đọc tiếp 02.06.2007. 17:15