Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chầu Thánh Thể và Việc Truyền Giáo

1. Cầu nguyện trước Thánh Thể:

a. Phải hiểu thế nào về từ ngữ “Chầu Thánh Thể”?

Từ ngữ “chầu” thường được dịch từ chữ adoration, adorer trong tiếng Pháp với nghĩa là tôn thờ, thờ lạy.

Bản in Đọc tiếp 24.05.2007. 11:13

Thánh Thể, Nguồn Ánh Sáng Cho Cuộc Sống Trần Gian Đầy Bóng Tối

Với các chủ đề:

  1. Lạy Chúa, chúng con muốn chiêm ngắm nhan thánh Chúa.
  2. Ánh sáng chiếu soi trong đêm tối.
  3. Thánh Thể đồng hành với chúng ta trong cuộc lữ hành.
  4. Khi cuộc hành trình của chúng ta chấm dứt.
  5. Thánh Thể, mầu nhiệm hiệp thông, trung tâm đời sống Giáo Hội.

Bản in Đọc tiếp 24.05.2007. 11:11

<< Tr Đầu 6 7 8 9 10 Sau > Tr Cuối >>