Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST504: Mục Tử

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.10,14-18)

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

Bản in Đọc tiếp 03.06.2007. 12:04

ST503: Thịt Và Máu Thánh Chúa

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.6,54-57)

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.

Bản in Đọc tiếp 03.06.2007. 12:04

ST502: Bánh Chúa Cứu Thế Ban Tặng

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.6,48-51)

Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

Bản in Đọc tiếp 03.06.2007. 12:03

ST501: Tôi Là Bánh Trường Sinh

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.6,48-51)

Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

Bản in Đọc tiếp 03.06.2007. 12:03

ST500: Suy Niệm Thánh Thể, tập 4b

15 Bài Suy Niệm Để Hiểu Nhiệm Tích Thánh Thể gồm

Bốn tập này cho 4 quý, mỗi quý một tập, mỗi tuần một bài.

Sống thầm lặng với Chúa (Tập IV b)

Tập 1 đã giúp bạn hiểu sơ lược về Năm Thánh Thể. Hiểu rồi thì không thể nào bạn không nhận ra những thiếu sót của mình đối với Tình Chúa yêu ta trong Nhiệm tích ấy. Và mục đích của Tập 2 giúp bạn Sám hối.

Sám hối về quá khứ, để trong hiện tại ta cảm thấy phải cầu nguyện, tức tâm sự với Chúa Giêsu (Tập 3) cho tình ta kính mến Chúa được đậm đà hơn.

Khi lòng kính mến Chúa trở nên đậm đà bạn sẽ thấy những giây phút thinh lặng bên Thánh Thể Chúa là cần.

Tập thứ 4 giúp bạn sống thầm lặng với Chúa trong Nhiệm tích Thánh Thể. Lời Chúa trong Phúc Âm, tuy vắn tắt, nhưng bao hàm nhiều giáo huấn sẽ gợi ý cho bạn hiểu sâu hơn. Sự hiểu sâu ấy khác nào như Chúa Giêsu nói với bạn. Phần bạn cũng tìm ra những gì Chúa muốn bạn hiểu Ngài. Đó là cách suy niệm hai chiều, cũng gọi được là tâm sự với Chúa. Vì Chúa nói với chúng ta nhiều cách : do sách giáo lý, tu đức, do hoàn cảnh, hay suy tư thần học.

Tập (thứ 4) này không dùng để cầu nguyện chung, cũng không dùng theo thứ tự 1, 2, nhưng tùy từng cá nhân lựa đề tài và thầm lặng suy tư thêm với Chúa. Có thể kết thúc bằng một bài hát ở cuối tập này.


* Lưu ý : CG : Chúa Giêsu - Lh : Linh hồn

Vì tập này chủ yếu là để giúp bạn tâm sự với Chúa Giêsu. Vậy bạn có thể ngồi cho thoải mái. Đọc chậm rãi ít dòng và suy tư thêm, lâu mau tùy bạn.

Nếu bạn không cảm thấy có hứng, thì nên chọn một bài hát ở cuối tập, đứng lên mà hát thầm, bạn vừa hát vừa cầu nguyện với tư tưởng của bài hát. Nếu bạn cảm thấy biết ơn và kính mến, bạn hát "Từ muôn thuở" (trang 74), hát đi hát lại cả bài, vì đó là Thánh vịnh. Nếu bạn thấy quá khứ không đẹp, thì thầm hát bài "Sám hối" (trang 75).

 

Bố Cục Các Bài Tin Mừng Và Suy Niệm Trong Tập IV b

eucharist4.jpg
 1. Tôi Là Bánh Trường Sinh
 2. Bánh Chúa Cứu Thế Ban Tặng
 3. Thịt Và Máu Thánh Chúa
 4. Mục Tử
 5. Chiên Tôi Thì Nghe Tiếng Tôi
 6. Ai Tin Vào Tôi
 7. Chúa Giêsu Rửa Chân Cho Môn Đệ
 8. Giới Răn Mới
 9. Đức Chúa Thánh Thần
 10. Đấng Bảo Trợ
 11. Ta Là Cây Nho, Các Con Là Ngành
 12. Không Có Tình Nào Cao Cả Hơn Tình Chúa Yêu Ta
 13. Thầy Đã Chọn Anh Em
 14. Chúa Giêsu Cầu Nguyện
 15. Được Sai Đi
 16. Chiêm Ngưỡng Vinh Quang Của Chúa

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Bản in 03.06.2007. 12:02

ST416: Chúa Giêsu Yêu Ta

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.17,24-26)

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa."

Bản in Đọc tiếp 03.06.2007. 11:45

ST415: Được Sai Đi

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.17,18-21)

Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

Bản in Đọc tiếp 03.06.2007. 11:43

ST414: Chúa Giêsu Cầu Nguyện

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.17,9-12)

Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

Bản in Đọc tiếp 03.06.2007. 11:42

ST413: Thầy Đã Chọn Anh Em

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.15,16-17)

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

Bản in Đọc tiếp 03.06.2007. 11:42

ST412: Không Có Tình Nào Cao Cả Hơn Tình Chúa Yêu Ta

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.15,13-15)

Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

Bản in Đọc tiếp 03.06.2007. 11:41