Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

GCG1: XVI Một Nhịn Chín Lành

Nhịn là tinh khôn

Điều gì nơi con, hay nơi người khác mà con không sửa được, con hãy nhẫn nhục chịu đựng, cho đến khi Chúa định liệu cách khác.

Con nên nghĩ, biết đâu như thế lại có lợi hơn cho con, vì nó giúp con luyện tập thêm chữ nhẫn, một đức tính tối cần để lập công lớn.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 10:33

GCG1: XV Bác Ái

Hoạt động của bác ái

Đừng làm điều ác, để được lợi bất cứ thứ gì. Hay vì tình cảm với bất cứ ai. Nhưng có lúc cũng nên bỏ một việc thiện, hoặc thay thế bằng một việc tốt hơn, để làm ích cho một người cần được ta giúp. Lúc đó không phải là bỏ việc thiện, nhưng là làm việc tốt hơn.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 10:32

GCG1: XIV Xét Đoán

Xét đoán là lạm quyền

Hãy lo xét mình mà đừng xét việc người.

Xét người : là làm việc vô ích. Ta dễ lầm và dễ sai.

Thay vì xét người ta hãy đoán, hãy xét mình : như thế bao giờ cũng có lợi hơn.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 10:31

GCG1: XIII Chống Cám Dỗ

Cám dỗ : Không ai thoát khỏi

Bao lâu còn sống ở đời, ta còn phải chịu đau khổ và cám dỗ.

Vì thế Thánh Job nói : “Đời sống con người trên mặt đất chỉ là một cám dỗ liên lỉ”.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 10:30

GCG1: XII Lợi Ích Của Đau Khổ

Đau khổ giúp tự giải thoát

Đôi khi gặp đau khổ trái ý rất có lợi cho ta, vì nó giúp ta hồi tâm, nhìn nhận đời sống này như tù đày, và đừng đặt hy vọng nơi bất cứ vật nào ở đời.

Dầu đôi lúc bị người phản đối hay những khi bị hiểu lầm hoặc có ý ngay mà vẫn bị người công kích, ngộ nhận : cái đó rất có lợi. Vì nó giúp ta tự khiêm và tránh được phù phiếm.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 10:07

GCG1: XI Bình An Và Tiến Bộ

Tuyên chiến với thói hư

Ta chỉ được bình an thực sự khi nào ta không bận tâm đến lời nói hoặc việc làm của người khác, hay bất cứ những gì không hệ đến ta.

Ai hay pha mình vào việc người, hoặc đi tìm bên ngoài những việc bận bịu, ít hay họa mới hồi tâm tự xét, người ấy bình an lâu thế nào được ?

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 10:06

GCG1: X Lời Vô Ích

Nói ít

Bạn hãy hết sức lánh xa những đám đông người. Vì dù con không có ý xấu, nhưng bàn soạn việc đời bao giờ cũng tai hại lắm.

Nó làm cho linh hồn ta chóng dơ nhớp và nô lệ tính phô trương.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 09:55

GCG1: IX Vâng Lời Và Tùng Phục

Thong dong thực

Biết vâng lời, có một Bề trên để tùy phục và không phải làm chủ việc mình là đại phúc đấy.

Vâng lời thì chắc chắn hơn là điều khiển.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 09:54

GCG1: VIII Đừng Suồng Sã

Chọn bạn mà chơi

"Đừng thổ lộ tâm tình với bất cứ ai" (Giảng viên 8, 22). Việc bạn, bạn hãy đem bàn với những người khôn ngoan và kính sợ Chúa.

Đừng thường xuyên đi lại với những người trẻ và những người ham thế tục.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 09:53

GCG1: VII Tránh Phù Phiếm Và Kiêu Ngạo

Tín thác nơi Chúa

Không chi khờ dại bằng chỉ tin tưởng ở người đời hay ở bất cứ một tạo vật nào.

Đừng xấu hổ khi phải giúp đỡ người khác vì lòng mến Chúa.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 09:53