Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 12/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

GCG1: XXI Lòng Thống Hối

Thực trạng con người

Muốn tiến đức, bạn hãy giữ lòng kính sợ Chúa và đừng tự do phóng túng quá !

Hãy bắt ngũ quan vào kỷ luật và đừng liều tìm những thú vui điên rồ.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 10:42

GCG1: XX Tìm Thanh Vắng Và Thầm Lặng

Tinh thần khuất tịch

Con hãy tìm giờ rảnh để lo việc riêng và hãy suy đến ơn Chúa luôn.

Hãy bỏ những truyện tò mò, hãy chuộng đọc những sách có sức xúc động tâm hồn hơn những sách chỉ làm bận trí óc.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 10:36

GCG1: XIX Công Việc Một Tu Sĩ

Tinh thần tu sĩ

Đời sống một tu sĩ tốt, phải được tô điểm bằng mọi nhân đức, sao cho tinh thần bên trong, ăn nhịp được với điệu bộ bên ngoài.

Đã hẳn bên trong phải trọn hảo hơn bên ngoài nhiều mới hợp lý, vì Chúa hằng nhìn xét ta luôn và dầu ở đâu, ta cũng phải tận tình kính cẩn. Nhất là khi tới trước mặt Chúa, ta phải trong sạch như Thiên thần.

Hằng ngày ta phải quyết tâm lại và cố gắng sống cho sốt sắng như những ngày ta mới trở lại.

Ta phải thưa Chúa : “Lạy Thiên Chúa, Chúa của con, xin giúp con giữ điều quyết định và vững tâm phụng thờ Chúa; xin giúp con bắt đầu làm việc hẳn hoi từ hôm nay, vì công việc từ đây về trước đều không có gì đáng kể.”

Quyết tâm và thực hành

Ta tiến bộ nhiều hay ít là tùy ở điều ta quyết định, và càng muốn tiến bộ nhiều càng phải thận trọng nhiều.

Người quyết tâm làm nghiêm túc đôi khi còn sa sẩy, thì người ít quyết tâm hay quyết tâm sơ sài, sẽ sa sẩy đến đâu !

Có nhiều cách bỏ điều quyết tâm. Mà đã bỏ việc phải làm, dầu là việc nhỏ mấy cũng không thể không có hại.

Người công chính quyết tâm theo ơn Chúa hơn là theo cái khôn của mình và mưu tính việc gì, họ cũng tin tưởng nơi Chúa.

“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” (Prov. 16) và “người đâu tự tìm lối phải đi” (Jer. 10, 23).

Việc thiêng liêng

Nếu vì lý do đạo đức hay vì mưu ích cho người khác mà đôi khi phải bỏ việc làm hằng ngày : việc đó sau bổ khuyết lại không khó lắm.

Nhưng nếu vì nhàm chán hay vì biếng lười mà bỏ : đó là một thiếu sót lớn và không thể không có hại.

Ta hãy làm hết sức ta : dầu vậy ta cũng chưa chắc khỏi sa sẩy trong nhiều lỗi lầm.

Vậy lúc nào cũng nên quyết tâm một điều rõ rệt : nhất là quyết tâm sửa những thiếu sót nào có hại cho đường tiến đức của ta hơn cả.

Ta cũng phải xem xét và chỉnh đốn cả trong lẫn ngoài, vì cả hai cùng liên quan đến việc tiến bộ tinh thần của ta.

Xét mình

Không thể hồi tâm luôn được, ít ra con hãy hồi tâm từng lúc : mỗi ngày một lần; tốt hơn : sáng và chiều.

Sáng dậy hãy quyết tâm, chiều đến xét lại cách sinh hoạt trong ngày : con đã nói làm và tưởng nghĩ những gì ? Biết đâu có lần con đã làm phiền đến Chúa và tha nhân.

Hãy tự võ trang cho ra vẻ một chiến sĩ dũng cảm chiến đấu với mưu chước của ác thần.

Hãy chế ngự tính mê ăn : và con sẽ dễ dàng chặn được các đòi hỏi khác của nhục dục.

Đừng bao giờ ở không, hãy đọc, viết, cầu nguyện suy gẫm hay làm một việc gì hữu ích cho mọi người.

Riêng về công việc chân tay cần suy xét đắn đo nhiều, vì không phải mọi người cùng làm việc như nhau.

Tổ chức đời sống tư

Việc nào không phải là việc chung, không nên để lộ ra ngoài. Việc riêng cứ làm kín đáo, chắc chắn là hơn.

Hãy lưu ý đừng biếng lười trong việc chung mà chăm chú trong công việc riêng.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất và trung tín được việc chung, còn giờ con có thể dùng làm việc riêng tùy theo lòng sốt sắng.

Không phải mọi người cùng làm một việc như nhau : có việc hợp cho người này có việc hợp cho người khác hơn.

Công việc cũng nên phân theo thời giờ : việc này làm trong ngày lễ hợp hơn, việc khác chỉ hợp với ngày thường.

Việc này cần cho ta khi phải cám dỗ, việc khác lúc bình an, thư thái.

Việc này hợp cho ta lúc sầu muộn, việc khác lúc được ơn Chúa ủi an.

Gặp ngày lễ trọng, ta nên làm các việc đạo đức và xin các Thánh cầu giúp ta sốt sắng hơn.

Ta hãy quyết tâm sống từ lễ này đến lễ khác như thể ta sắp lìa khỏi thế tục để tới ngày Đại lễ bất diệt.

Vậy trong những ngày đó, ta phải dọn mình cẩn thận, sống thánh thiện hơn, giữ luật chu đáo hơn, như thể là ta sắp đi lĩnh phần thưởng Chúa ban cho công việc ta làm.

Nếu Chúa chưa ban thưởng, ta hãy nhận là tại ta chưa dọn mình đủ, ta chưa đáng được vinh dự lớn lao. Chúa sẽ ban cho ta trong thời hạn đã định.

Trong khi chờ đợi ta hãy cố sửa soạn sẵn sàng.

Thánh Luca viết : “Phúc cho người tôi tớ nào Chúa gặp đang thức lúc Ngài đến. Ta bảo thực : Ngài sẽ đặt người đó làm quản lý tất cả tài sản của Ngài”. (Lc. 12, 43-44).

SUY NIỆM

Đời sống con người trên mặt đất là một cuộc chiến không ngừng với ma quỉ, với thế tục, với chính mình.

Có người ẩn mình trong viện tu, có người sống giữa thế trần... nhưng dầu ở đâu, phần thắng lợi bao giờ cũng dành cho ai biết cẩn trọng.

Chỉ ai quen trầm tĩnh, yêu vắng lặng, biết giữ lời nói, tư tưởng, cảm tình, trung tín làm các việc tầm thường, người đó mới tránh được cám dỗ và đáng ơn trời giúp.

“Ai khinh điều nhỏ, dần dà sẽ coi thường điều lớn”, lời Đức Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa, xin giúp con nhận định rõ chân giá trị của việc làm vì nghĩa vụ và việc theo ý riêng : việc nghĩa vụ chính là những sinh tố cốt yếu để dinh dưỡng tinh thần, còn việc riêng chỉ là của nuôi phụ để thêm hứng khởi và phấn đấu.

Lạy Chúa, con đã mệt vì những ước muốn suông, những nghĩ mà không làm, những hứa mà không giữ. Xin Chúa giúp con đạt được ước muốn và thực hiện được ý nghĩ về nhân đức.

Bản in 06.06.2007. 10:35

GCG1: XVIII Gương Thánh Hiền

Đời sống phục tùng

Bạn hãy để trước mắt gương linh hoạt của các Thánh Giáo Phụ. Các Ngài là mô phạm một đời sống trọn hảo và thánh thiện. Và bạn sẽ thấy những việc bạn làm chẳng giá trị mấy, hay đúng hơn, không giá trị gì.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 10:34

GCG1: XVII Đời Sống Tu Trì

Phải có tinh thần hy sinh

Hãy tập thắng mình trong mọi trường hợp, nếu bạn muốn sống bình an và cộng tác với người khác.

Trong tu viện, giữa cộng đoàn, phải sống thuận hòa và trung thành cho đến chết, không phải là chuyện tầm thường.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 10:34

GCG1: XVI Một Nhịn Chín Lành

Nhịn là tinh khôn

Điều gì nơi con, hay nơi người khác mà con không sửa được, con hãy nhẫn nhục chịu đựng, cho đến khi Chúa định liệu cách khác.

Con nên nghĩ, biết đâu như thế lại có lợi hơn cho con, vì nó giúp con luyện tập thêm chữ nhẫn, một đức tính tối cần để lập công lớn.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 10:33

GCG1: XV Bác Ái

Hoạt động của bác ái

Đừng làm điều ác, để được lợi bất cứ thứ gì. Hay vì tình cảm với bất cứ ai. Nhưng có lúc cũng nên bỏ một việc thiện, hoặc thay thế bằng một việc tốt hơn, để làm ích cho một người cần được ta giúp. Lúc đó không phải là bỏ việc thiện, nhưng là làm việc tốt hơn.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 10:32

GCG1: XIV Xét Đoán

Xét đoán là lạm quyền

Hãy lo xét mình mà đừng xét việc người.

Xét người : là làm việc vô ích. Ta dễ lầm và dễ sai.

Thay vì xét người ta hãy đoán, hãy xét mình : như thế bao giờ cũng có lợi hơn.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 10:31

GCG1: XIII Chống Cám Dỗ

Cám dỗ : Không ai thoát khỏi

Bao lâu còn sống ở đời, ta còn phải chịu đau khổ và cám dỗ.

Vì thế Thánh Job nói : “Đời sống con người trên mặt đất chỉ là một cám dỗ liên lỉ”.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 10:30

GCG1: XII Lợi Ích Của Đau Khổ

Đau khổ giúp tự giải thoát

Đôi khi gặp đau khổ trái ý rất có lợi cho ta, vì nó giúp ta hồi tâm, nhìn nhận đời sống này như tù đày, và đừng đặt hy vọng nơi bất cứ vật nào ở đời.

Dầu đôi lúc bị người phản đối hay những khi bị hiểu lầm hoặc có ý ngay mà vẫn bị người công kích, ngộ nhận : cái đó rất có lợi. Vì nó giúp ta tự khiêm và tránh được phù phiếm.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 10:07