Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 12/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

GCG2: VI Niềm Vui Của Một Lương Tâm Tốt

Cái vui thật

“Vinh dự của người lương thiện là được lương tâm tốt chứng quả cho” (Cor. 5,12).

Nếu có một lương tâm tốt, bạn sẽ được vui thỏa luôn.

Lương tâm tốt chịu đựng được mọi sự, và cảm thấy vui sướng cả giữa những nghịch ý.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:05

GCG2: V Tự Giác

Đừng quá tự tín

Ta đừng quá tự tín, vì thường ta thiếu ơn Chúa soi sáng và rất kém hiểu biết.

Ta ít sáng suốt lắm và chút ít đó, chỉ coi thường một chút là mất hết.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:04

GCG2: IV Tâm Hồn Trong Trắng Chí Lực Đơn Thành

Đôi cánh nhiệm

Con người nhờ hai cánh để cất bổng mình vượt trên thế sự là : đức đơn sơ và lòng trong sạch.

Đơn sơ trong ý chí và trong sạch trong tâm tình.

Đơn sơ để đến cùng Chúa, trong sạch để được và hưởng Chúa.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:03

GCG2: III Người An Bình Thực

Tự ổn định

Hãy thiết lập An Bình nơi tâm hồn bạn, rồi bạn sẽ làm cho người khác bình an.

Người chuộng hòa bình, thì hữu ích hơn người thông giỏi.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:03

GCG2: II Khiêm Nhường Tùng Phục

Dưới cánh tay Chúa

Đừng bận tâm xét ai ủng hộ, ai đả đảo mình, miễn sao có Chúa ở với ta trong mọi hành động là đủ.

Cứ giữ lương tâm cho thẳng thắn, tất Chúa sẽ phù trợ cho.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:02

GCG2: I Nước Trời

Quyển II: Tiến Tới Đời Sống Nội Tâm

Dọn lòng chờ Chúa

Lời Chúa : “Nước Thiên Chúa ở trong lòng chúng con” (Lc. 18, 21).

“Bạn hãy thành tâm trở lại cùng Chúa” (Joê.2,12); cứ phớt bỏ trần tục khốn nạn đi, hồn bạn sẽ được bình an.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 10:53

GCG1: XXV Để Trọn Đời Ta

Phải cố gắng luôn

Bạn hãy chu đáo và thành tâm trong việc phụng thờ Chúa và năng tự vấn tâm : “Tôi đến đây làm gì ? Và tại đâu tôi từ bỏ thế tục ?”

Không phải để hoàn toàn sống cho Chúa và được siêu thoát sao ?

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 10:48

GCG1: XXIV Ngày Công Phán

Thẩm phán chí công

Luôn luôn bạn hãy nhớ đến chung cuộc của bạn và hãy tưởng tượng như bạn đang phải đứng trước vị thẩm phán chí công. Không gì giấu được mắt Ngài. Ngài không chịu hối lộ cũng không cho kháng án. Ngài sẽ đoán xử theo luật phép Công Bình.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 10:47

GCG1: XXIII Sự Chết

Sẵn sàng luôn

Con chả còn sống bao lâu nữa : hãy xem mình đã sẵn sàng chưa ?

Con người hôm nay còn sống, mai đã biến mất.

Họ chết đi khuất mắt để rồi cũng phai lạt khỏi trí lòng.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 10:46

GCG1: XXII Những Đau Khổ Ở Đời

Những thử thách

Dầu ở đâu, dầu quay hướng nào, bạn cũng vẫn thấy khổ, bao lâu bạn không biết hướng nhìn về Chúa.

Sao bạn lại bối rối khi sự vật xảy đến không hợp sở thích và nguyện vọng của bạn ?

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 10:43