Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

GCG2: XI Ít Người Mến Thánh Giá

Ít người mến thật

Giờ đây rất có nhiều người muốn lên Thiên đàng với Chúa Giêsu, nhưng rất ít người vác khổ giá với Chúa.

Nhiều người mong được yên ủi, nhưng ít người thích chịu đau khổ.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:13

GCG2: X Biết Ơn Chúa

Thú siêu việt

Được sinh ra để làm việc, sao bạn lại tìm an nghỉ ?

Hãy sẵn sàng chịu đựng hơn là được an ủi, vác khổ giá hơn là được vui hưởng.

Nếu có thể được an ủi và hoan lạc thiêng liêng mãi, thì người đời ai lại không muốn ?

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:07

GCG2: IX Đọa Đày

Luyện tình yêu

Được Chúa an ủi mà khinh những an ủi của đời, điều đó chả khó.

Nhưng bỏ qua được cả an ủi của người đời, lẫn an ủi của Chúa và vui chịu đọa đày trong tâm hồn vì vinh danh Chúa, mà không thắc mắc, không xét mình đáng hay không đáng; thế mới thực lớn lao và đáng kể.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:07

GCG2: VIII Tri Kỷ Với Chúa Giêsu

Yêu không ngại khó

Được có Chúa ở cùng, mọi sự đều tốt và không gì khó. Nhưng vắng Chúa mọi sự đều hóa nặng nhọc.

Nếu Chúa không nói với lòng ta, thì không lời yên ủi nào có giá trị.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:06

GCG2: VII Mến Chúa Trên Hết

Tình yêu duy nhất

Hạnh phúc ai hiểu thấu được: mến Chúa Giêsu và tự khinh vì Chúa Giêsu, là gì ?

Phải dứt khoát dành cho Chúa tình bạn vượt trên các tình bạn. Chúa Giêsu muốn một mình Ngài được yêu hơn tất cả.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:05

GCG2: VI Niềm Vui Của Một Lương Tâm Tốt

Cái vui thật

“Vinh dự của người lương thiện là được lương tâm tốt chứng quả cho” (Cor. 5,12).

Nếu có một lương tâm tốt, bạn sẽ được vui thỏa luôn.

Lương tâm tốt chịu đựng được mọi sự, và cảm thấy vui sướng cả giữa những nghịch ý.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:05

GCG2: V Tự Giác

Đừng quá tự tín

Ta đừng quá tự tín, vì thường ta thiếu ơn Chúa soi sáng và rất kém hiểu biết.

Ta ít sáng suốt lắm và chút ít đó, chỉ coi thường một chút là mất hết.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:04

GCG2: IV Tâm Hồn Trong Trắng Chí Lực Đơn Thành

Đôi cánh nhiệm

Con người nhờ hai cánh để cất bổng mình vượt trên thế sự là : đức đơn sơ và lòng trong sạch.

Đơn sơ trong ý chí và trong sạch trong tâm tình.

Đơn sơ để đến cùng Chúa, trong sạch để được và hưởng Chúa.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:03

GCG2: III Người An Bình Thực

Tự ổn định

Hãy thiết lập An Bình nơi tâm hồn bạn, rồi bạn sẽ làm cho người khác bình an.

Người chuộng hòa bình, thì hữu ích hơn người thông giỏi.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:03

GCG2: II Khiêm Nhường Tùng Phục

Dưới cánh tay Chúa

Đừng bận tâm xét ai ủng hộ, ai đả đảo mình, miễn sao có Chúa ở với ta trong mọi hành động là đủ.

Cứ giữ lương tâm cho thẳng thắn, tất Chúa sẽ phù trợ cho.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:02