Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 12/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

GCG3: IV Thật Thà Và Khiêm Tốn

 

Bước đi trước mặt Chúa

- Con ơi ! Hãy bước đi trước mặt Cha cho nghiêm túc. Hãy tìm Cha bằng tâm hồn đơn thật.

Ai thành thực bước đi trước mặt Cha, sẽ được bênh đỡ khỏi mọi tấn công xảo trá, và sẽ được chân lý cứu thoát khỏi mánh lới và vu khống của người khác.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:42

GCG3: III Cách Thức Nghe Lời Chúa

Tiếng Chúa

- Này con ! Hãy nghe lời Cha, những lời đầy êm dịu, những lời thắng vượt ngàn lần khoa học của tất cả mọi triết nhân và các nhà thông thái trên đời.

“Lời Cha là Thần khí và là Sự sống” (Ga. 6, 64), giác quan người đời không lượng thức được.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:42

GCG3: II Tiếng Chân Lý Nói Thầm Bên Trong

Chúa hãy nói

“Lạy Chúa ! Xin Chúa nói vì tôi tớ Chúa đang nghe” (Reg. 3, 9)

“Con là tôi tớ Chúa, xin ban cho con trí hiểu, để con hiểu tường tận giới răn Chúa” (Ps. 118, 125).

“Chúa hãy làm cho lòng con chuyên nghe lời bởi miệng Chúa, lời Chúa hãy như sương sa xuống lòng con” (ĐNL. 32, 2).

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:40

GCG3: I Tâm Sự Chúa Giêsu Với Linh Hồn Trung Tín

Quyển III: Đời Sống Tận Hiệp

Người hạnh phúc

“Tôi sẽ nghe tiếng Chúa phán trong thâm tâm tôi” (Ps. 84, 9).

Hạnh phúc linh hồn nghe tiếng Chúa nói với mình, và nhận được bởi miệng Chúa những lời an ủi.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:17

GCG2: XII Đường Thánh Giá

Đường giải thoát

Bao người chói tai khi nghe : “Hãy bỏ mình, vác khổ giá mình và theo Chúa Giêsu” (Lc. 9, 23; Ga. 6, 61).

Nhưng ngày tận thế còn chói tai biết mấy khi nghe : “Hãy đi khỏi mặt Ta, quân bất lương, hãy vào lửa muôn đời”. (Mt. 25, 41).

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:15

GCG2: XI Ít Người Mến Thánh Giá

Ít người mến thật

Giờ đây rất có nhiều người muốn lên Thiên đàng với Chúa Giêsu, nhưng rất ít người vác khổ giá với Chúa.

Nhiều người mong được yên ủi, nhưng ít người thích chịu đau khổ.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:13

GCG2: X Biết Ơn Chúa

Thú siêu việt

Được sinh ra để làm việc, sao bạn lại tìm an nghỉ ?

Hãy sẵn sàng chịu đựng hơn là được an ủi, vác khổ giá hơn là được vui hưởng.

Nếu có thể được an ủi và hoan lạc thiêng liêng mãi, thì người đời ai lại không muốn ?

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:07

GCG2: IX Đọa Đày

Luyện tình yêu

Được Chúa an ủi mà khinh những an ủi của đời, điều đó chả khó.

Nhưng bỏ qua được cả an ủi của người đời, lẫn an ủi của Chúa và vui chịu đọa đày trong tâm hồn vì vinh danh Chúa, mà không thắc mắc, không xét mình đáng hay không đáng; thế mới thực lớn lao và đáng kể.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:07

GCG2: VIII Tri Kỷ Với Chúa Giêsu

Yêu không ngại khó

Được có Chúa ở cùng, mọi sự đều tốt và không gì khó. Nhưng vắng Chúa mọi sự đều hóa nặng nhọc.

Nếu Chúa không nói với lòng ta, thì không lời yên ủi nào có giá trị.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:06

GCG2: VII Mến Chúa Trên Hết

Tình yêu duy nhất

Hạnh phúc ai hiểu thấu được: mến Chúa Giêsu và tự khinh vì Chúa Giêsu, là gì ?

Phải dứt khoát dành cho Chúa tình bạn vượt trên các tình bạn. Chúa Giêsu muốn một mình Ngài được yêu hơn tất cả.

Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 11:05