Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Kinh mân côi: Mầu nhiệm năm sự sáng

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con Thiên Chúa.

1. Suy niệm

Trong nhiều Thánh đường có xây Giếng Nước Rửa tội nổi trên mặt nền nhà và chung quanh miệng giếng có khắc vẽ hình chim bồ câu. Hay ở trên cây nến Rửa tội cho em bé cũng khắc vẽ hình chim bồ câu đang bay lượn bên dưới có làn nước chảy.

Bản in Đọc tiếp 09.11.2019. 06:44

Ý nghĩa của Phép lạ

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C
2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19

Khi Chúa Giêsu trên đường lên Giêrusalem, có mười người phong cùi đến gặp Người tại cửa vào một làng. Họ đứng từ đàng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Chúa Giêsu động lòng thương và nói với họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Khi đi gặp các tư tế, cả mười người phong cùi nhận thấy mình được khỏi bệnh. Một người trong số họ quay trở lại tạ ơn Chúa Giêsu, người đó lại là người Samari. Đây là phép lạ Chúa Giêsu chữa lành những người phong cùi được thánh Luca trình thuật trong bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe.

Bản in Đọc tiếp 10.10.2019. 14:48

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên -C

2 Các vua 5: 14-17; Tvịnh 97; 2 Timôthê 2: 8-13; Luca 17:11-19

Cháu gái tôi được 2 tuổi muốn ăn bánh ngọt nên xin mẹ cháu "mẹ ơi, cho con ăn bánh ngọt". Mẹ cháu hỏi "đâu con xin lại lịch sự coi nào? Cháu bé trả lời "Làm ơn cho con ăn bánh". Sau khi mẹ đưa cho con cái bánh ngọt, mẹ cháu hỏi "vậy bây giờ con nói gì nào?" Cháu trả lời "Con cám ơn mẹ". Đó là cách dạy trẻ con biết cách cư xử lịch sự phải không? Chúng ta dạy chúng nó nói lời lịch sự "Làm ơn" và " cám ơn". Đó có phải là điều Chúa Giêsu khen người phong hủi Samritan đã được chữa lành vì người đó biết cách cư xử để nói lời "cám ơn" phải không? Thật thế, lời cám ơn của người phong hủi rất chân tình vì anh ta sấp mình xuống dưới chân Chúa Giêsu để dâng lời cảm tạ. Đó cũng là nghi thức tốt cho mỗi người Kitô hữu chúng ta nên làm phải không? Tôi nghĩ có nhiều ý nghĩa trong cử chỉ đó: cử chỉ tuy đơn giản nhưng đậm đà sự biết ơn và tạ ơn. Vì nó ảnh hưởng đến nhiều vấn đề trong việc chữa lành cho người phong hủi.

Bản in Đọc tiếp 10.10.2019. 14:40

Đừng Có Vô Ơn

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Năm – C
(Lc 17, 11-19)

Bị mắc bệnh phong cùi, căn bệnh làm cho người ta trở nên ô uế, tội lỗi, bị xa nhà xa cả người thân, địa phương xa lánh người gần người xa, khiến người bệnh cay đắng cực lòng. Dẫu biết rằng, chỉ mình Thiên Chúa mới có thể chữa lành. Nay nghe biết có Đức Giêsu thành Nagiarét đã cho con gái bà góa thành Naim sống lại (x. Lc 7, 11-17) sắp đi qua. Mười người phong cùi đồng thanh cất tiếng kêu xin lòng thương xót, tiếng họ kêu mang theo niềm hy vọng được chữa lành : “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi !” (Lc 17, 13). Tiếng kêu của họ vượt qua không gian, phá vỡ ngăn cách, nhất là vọng thấu tới tai Đấng là Lòng Thương Xót. Quả thật, Lòng Thương Xót đã thấy họ trước. Người không đến gần để chạm vào họ như Người vẫn làm khi chữa bệnh ; Người cũng không phán lời nào thể hiện quyền năng trên căn bệnh quái ác này. Người ra lệnh tẩy sạch bệnh phong cùi đơn giản bằng cách bảo họ đi đến Đền thờ trình diện các tư tế lúc họ chưa được lành sạch. Đúng là niềm tin của họ bị thử thách! Ông Naaman thời Êlisê phải tắm tới bẩy lần ở sông Giođan mới được khỏi. Mười người được Chúa Giêsu bảo đi trình diện các thầy tư tế, họ không phản đối, họ làm như lời Người truyền, đức tin của họ thật gương mẫu, niềm hy vọng của họ thật lớn lao giúp chúng ta noi theo. Vâng lời Chúa Giêsu, họ lên đường và đang đi thì họ được điều họ xin. Tuy nhiên, chỉ có người Samaria quay trở lại với Chúa Giêsu “lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa” (Lc 17,15).

Bản in Đọc tiếp 10.10.2019. 14:30

ĐTC Phanxicô: Đức tin biến đổi tôi thành bạn hay thù địch với người khác?

Thời điểm quyết định cuộc hoán cải từ Saolô trở thành Phaolô, từ kẻ bách hại trở thành Tông đồ của Tin Mừng, chính là cuộc gặp gỡ với Đấng Phục sinh, một cuộc gặp gỡ thay đổi con tim. Ánh sáng của Chúa Kitô tràn đầy và thắp sáng cuộc đời của Phaolô, hướng sự nhiệt thành của ngài đến việc phục vụ Thiên Chúa và hướng Lề luật đến phục vụ tha nhân và Lời Chúa.

Bản in Đọc tiếp 09.10.2019. 12:31

Hãy tạ ơn Chúa

Chúa Nhật 28 Thường Niên C
2V 5,14-17 ; 2Tm 2,8-13 ; Lc 17,11-19

I. HỌC LỜI CHÚA

1. TIN MỪNG: Lc 17,11-19

(11) Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. (12) Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong cùi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa (13) và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi !” (14) Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế”. Đang khi đi thì họ đã được sạch. (15) Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. (16) Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. (17) Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? (18) Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?” (19) Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”.

Bản in Đọc tiếp 09.10.2019. 06:13

Lòng biết ơn (3)

Chúa Nhật 28 Thường Niên C

Đọc Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay, tôi cảm thấy thật buồn về thái độ vô ơn của chín người được ơn. Trong số mười người phong hủi được Chúa Giêsu chữa lành, chỉ có một người quay trở lại để tạ ơn. Mười người được ơn, chỉ có một người biết ơn. Tỷ lệ một phần mười. Một tỷ lệ quá thấp. Như vậy, kẻ vô ơn thì thật nhiều, còn người biết ơn có lẽ thật ít. Người biết ơn ấy lại là người ngoại đạo!

Bản in Đọc tiếp 08.10.2019. 17:34

Giải đáp phụng vụ: Rước lễ bằng cách chấm Bánh. Nói thêm về vị trí Nhà tạm

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí tích, Giám đốc Viện Sacerdos tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Hỏi: Câu hỏi của con liên quan đến phương thức cho các nam nữ tu sĩ Rước lễ dưới hai hình. Linh mục cầm Mình Thánh, đưa cho một tu sĩ nam hoặc nữ, và nói: “Mình Máu Thánh Chúa Kitô”, tu sĩ này cầm Mình Thánh trong tay, nhúng vào Máu Thánh rồi Rước lễ. Hoặc linh mục cầm Mình Thánh, nhúng vào Máu Thánh, đưa lên lưỡi tu sĩ, và nói: “Mình Máu Thánh Chúa Kitô”. Thưa cha, cách nào là đúng? - S. K., Vijayawada, Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Bản in Đọc tiếp 08.10.2019. 17:29

Mọi việc tùy vào tiếng xin vâng

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM C (06/10/2019)

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Nói hay viết về Đức Ma-ri-a, Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội và Mẹ của mỗi người tín hữu, chúng ta có thể dùng 3 từ chia khóa:

Bản in Đọc tiếp 05.10.2019. 15:34

Diễm Tình Ca 3

“Diễm Tình Ca 3” đã một thời làm mưa làm gió trong dòng nhạc thánh ca về hôn phối. Tiết tấu cùng lời ca như muốn dìu đôi hôn phối bước lên đền thờ Chúa với niềm vui dâng cao của ngày hạnh phúc trăm năm.

“Chiều hôm nào tiếng hát bay cao
Quỳ bên nhau trước Đấng tối cao
Hứa yêu nhau, trao câu thề chung sống trọn đời”.

Bản in Đọc tiếp 05.10.2019. 15:20

<< Tr Đầu < Trước 1 2 3 4 5 ... Tr Cuối >>