Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 1/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong buổi kinh chiều tạ ơn Te Deum Giao Thừa 2017

Bản in 31.12.2017. 18:15

Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Chiều I - Lễ Mẹ Thiên Chúa

Bản in 31.12.2017. 18:05

Sứ điệp Ngày Hoà bình Thế giới lần thứ 51 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Bản in 31.12.2017. 16:37

Gia Đình Nazaret: yêu thương nhau và tin tưởng Thiên Chúa

Bản in 31.12.2017. 16:11

Lạy Mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa

Bản in 31.12.2017. 09:39

Hình ảnh gia đình

Bản in 30.12.2017. 16:08

Vuông Tròn Ba Mối Tương Quan

Lễ Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse

Gia đình, hai từ nghe thật thân thương vì từ thưở tạo thiên lập địa và cho đến tận cùng lịch sử vì nó mãi là nôi ấm cho ta chào đời, làm người và là tế bào nền tảng của xã hội. Không ai có thể chối bỏ vai trò nền tảng căn bản của gia đình. Để nhấn mạnh điều này, Chúa Nhật ngay sau Lễ Giáng Sinh, Hội Thánh cho chúng ta kính nhớ Gia đình thánh : Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh cả Giuse. Tuần tự theo ba bài đọc phần Phụng Vụ Lời Chúa, xin chia sẻ đôi điều về gia đình với ba mối tương quan theo ba chiều: chiều đi lên, chiều đi ngang và chiều đi xuống.

Bản in Đọc tiếp 29.12.2017. 15:06

Mừng Lễ Thánh Gia (2)

Bản in 29.12.2017. 15:02

Chúa Giêsu và Gia đình

Bản in 28.12.2017. 18:15

Để nên con thảo của Mẹ Maria

Bản in 28.12.2017. 17:32