Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN A
Xp 2,3.3,12-13; 1 Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a

I. HỌC LỜI CHÚA

1. TIN MỪNG: Mt 5,1-12a

(1) Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. (2) Người mở miệng dạy họ rằng: (3) “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. (4) “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp”. (5) “Phúc thay ai sầu khổ, vì họ được Thiên Chúa ủi an”. (6) “Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng”. (7) “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”. (8) “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa”. (9) “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”. (10) “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ”. (11) “Phúc cho anh em, khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại, và vu khống đủ điều xấu xa. (12) Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao”.

Bản in Đọc tiếp 30.01.2020. 16:29

Trở thành ánh sáng chiếu soi muôn dân

CHÚA NHẬT 4 TN: LỄ DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN)
Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40

I. HỌC LỜI CHÚA

1. TIN MỪNG: Lc 2,22-40

22 Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Mô-sê, cha mẹ Chúa Giê-su liền đem Người lên Giê-ru-sa-lem để hiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. 24 Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu con.

Bản in Đọc tiếp 30.01.2020. 16:22

Các mối phúc là tinh hoa Tin Mừng

Chúa Nhật IV Thường Niên A
Xp 2,3;3,12-13; 1 Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a

Trang Tin Mừng của Chúa Nhật này là một trong những trang Kinh Thánh đẹp nhất của Kitô giáo. Bởi lẽ, đây là bài giảng hay nhất của Chúa Giêsu, được thánh Mátthêu gọi là các mối phúc. Các bậc thầy tu đức xem các mối phúc là luật tối thượng của đời sống Kitô hữu. Mặc dầu đây là những lời mời gọi của Chúa Giêsu, chứ không phải lệnh truyền, nhưng các mối phúc tạo nên chuẩn mực nền tảng của đời sống luân lý, là magna charta về tính xác thực của mỗi Kitô hữu. Bởi thế, chúng ta cần tìm hiểu cách vắn gọn từng mối phúc.

Bản in Đọc tiếp 30.01.2020. 16:03

Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

Chúa Nhật IV Thường Niên
Malakhi 3: 1-4; T.vịnh 25; Do Thái 2: 14-18; Luca 2: 22-40

Lễ hôm nay trước kia được gọi là Lễ Thanh Tẩy Đức Trinh Nữ Maria, tập trung vào Đức Mẹ Maria đã thực hành nghi lễ thanh tẩy theo tục lệ của người người Do Thái, là phải thanh tẩy sau khi sinh con. Bây giờ chúng ta mừng ngày Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ, chú trọng đến Chúa Giêsu hiển trưng như Ngài đã hiển trưng cho các nhà chiêm tinh. Lễ Hiển Linh mừng Chúa Giêsu hiển trưng cho dân ngoại. Hôm nay Chúa Giêsu được dâng vào Đền Thờ và Ngài hiến trưng ra cho dân Ngài.

Bản in Đọc tiếp 30.01.2020. 14:51

Hạnh phúc khi trao ban

Cuộc sống con người luôn đòi phải liên đới với nhau, vì “không ai là một hòn đảo”. Có liên đới cũng đồng nghĩa con người phải có trách nhiệm với nhau đến nỗi như ca dao tục ngữ từng nói: "một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ", "đồng bệnh tương lân" v.v... Không người dân Việt nào mà lại không thuộc nằm lòng những câu ca dao nói về tính cộng đồng, liên đới và đoàn kết với nhau:

Bản in Đọc tiếp 30.01.2020. 14:01

ĐTC Phanxicô: Hãy đọc Các Mối Phúc để hiểu hạnh phúc là gì

Các Mối phúc là 8 cánh cửa để chúng ta gặp được sức mạnh tình yêu của Chúa hoán cải cuộc sống và lịch sử của chúng ta. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu học thuộc các Mối Phúc thật và lập đi lập lại để luật mới của Chúa thấm nhuần tâm trí chúng ta và hướng dẫn chúng ta đi đến hạnh phúc.

Bản in Đọc tiếp 29.01.2020. 11:07

Tuân Hành Ý Chúa

Lễ Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thờ - CN 4 A

Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ bao gồm hai sự kiện khác nhau: một là Đức Mẹ dâng con trai cho Thiên Chúa, và hai là Đức Mẹ 40 ngày sau khi sinh được thanh tẩy. Mỗi sự kiện đều có ý nghĩa riêng, nhưng từ thuở nào đến giờ, trong phụng vụ, cả hai đã được nối kết thành một. Đây là lễ “vừa tôn vinh Chúa vừa mừng kính Đức Maria”.

Bản in Đọc tiếp 28.01.2020. 15:18

Suy niệm Chúa Nhật tuần 4A thường niên

Chúa Nhật 4 THƯỜNG NIÊN. A
LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THỜ.
(Lc 2, 22-32)
HIẾN DÂNG

Ngày lễ Dâng Chúa Vào Đền Thờ còn được gọi là Lễ Nến. Nghi thức phụng vụ trong Giáo Hội làm phép những cây nến và rước nến. Ánh sáng lan tỏa trong Đền Thờ. Từ cuối thế kỷ thứ 4, Giáo Hội ở Gieerrusalem đã mừng kính Lễ này. Hướng về việc Dâng Chúa Gieessu vào Đền Thờ và thánh tẩy Đức Trinh Nữ Maria theo Luật. Trong Thông Điệp về lòng tôn sung Đức Maria, Đức Giáo Hoàng Phaoloo VI đã trình bày: Ngày 2 tháng 2, được đổi tên thành Lễ Dâng Chúa trong Đền Thánh.

Bản in Đọc tiếp 28.01.2020. 14:53

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Chúa Nhật Lời Chúa đầu tiên 26/1/2020 tại Đền Thờ Thánh Phêrô

Trong Tông Thư dưới dạng Tự Sắc “Aperuit illis” - Chúa mở tâm trí cho họ (Lc 24:45), Đức Thánh Cha Phanxicô đã ấn định Chúa Nhật thứ III mùa Thường niên là “Chúa Nhật cử hành, suy tư và phổ biến Lời Chúa”.

Bản in Đọc tiếp 26.01.2020. 17:45

ĐTC Phanxicô: Chúng ta tin tưởng vào Lời Chúa Kitô, Lời biến đổi

Chúng ta được mời gọi tin tưởng vào Lời Chúa Kitô, mở lòng ra với tình yêu thương xót của Chúa và để cho mình được Chúa Thánh Thần biến đổi.

Trưa Chúa Nhật 26/1/2020, sau khi cử hành Thánh lễ nhân Chúa Nhật Lời Chúa lần thứ nhất, vào lúc 12 giờ trưa, từ cửa sổ Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu tụ họp tại quảng trường. Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn trước khi đọc Kinh Truyền Tin. Đức Thánh Cha nói:

Bản in Đọc tiếp 26.01.2020. 17:03