Trích từ Dân Chúa

Tự Thuật (Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn, CSsR)

Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn, CSsR

Nguồn: Báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

LTS: Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn, Dòng Chúa Cứu Thế, sinh ngày 15.03.1928 và qua đời ngày 10.07.1959 tại Việt Nam, đang là một "hiện tượng lạ" trong đời sống của người Công Giáo trẻ tại Âu Châu, cách riêng ở Pháp. Cuộc đời ngắn ngủi của Thầy Marcel Văn theo gương phó thác và tin tưởng của Chị Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu đã lôi cuốn nhiều người trẻ Công Giáo ở Châu Âu đang chới với giữa những bấp bênh của một xã hội tiêu thụ khám phá lại hình ảnh Thiên Chúa từ nhân luôn quan tâm chăm sóc đến con cái của Ngài. "Tự Thuật" của Thầy Marcel Văn được viết ra vào những năm 1945-1946 theo lời yêu cầu của Cha Giáo tập Antonio Boucher sau khi ngài đã sớm nhận ra nơi Thầy Văn một tấm gương sống đạo đức, nhiệt thành và phó thác.

Một Cánh Hoa Rơi
của Chị Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

(Lời Nói Ðầu)


Cha đáng kính,

Thoạt khi xem đến cái nhan đề của câu truyện, trong trí cha, con tưởng đã hình dung ra được tất cả một cuộc đời mong manh, tàn úa của cánh hoa bạc phận ấy rồi?

Thưa cha vâng, cánh hoa ấy đã rơi; mà nay cha càng thấy nó có vẻ xinh lành tốt đẹp, là nhờ bởi sức sống của Tình yêu Chúa thông cho. Tuy nhiên nó đã bao lần cay đắng, đã bao phen chịu áp bức, đè nặng dưới những luồng gió phũ phàng. Song nó vẫn sống; và nay nó đã có thể đem thân phận mình ra để minh chứng lòng yêu thương vô cùng của Chúa.

Vào Truyện Cuộc Ðời

Sau bóng tre

Ðã mang thân phận là một cánh hoa rơi, đời con tưởng không còn gì là êm tươi lắm nữa. Ðau thương là hình ảnh cả đời con. Vâng, thưa cha quả thế, đời con đau khổ sớm lắm và hầu hết là đau khổ.

Nói thế, nhưng con chưa vội đem những khúc truyện buồn thảm của đời con ra mà tả. Vì như cha đã thấy, cánh hoa trước khi lìa đài rơi xuống, cũng đã hưởng được một thời xuân u ấp, một mùa hương thơm, đẹp.

Ba giai đoạn cuộc đời

Con xin chia cuộc đời trước khi vào dòng của con làm ba giai đoạn. Ba giai đoạn ấy tương tợ như ba giai đoạn cuộc đời chị Thánh Têrêsa. Vả lại, theo kiểu nói đơn sơ, con muốn lấy chính truyện của chị thánh làm kiểu mẫu. Nên giả như trong câu truyện con có chỗ nào giống hệt, cha đừng cười và bảo con hái trộm. Nhưng đó thật là những chỗ gặp gỡ của hai tâm hồn. Hoa nào hương ấy; Têrêsa là bông hoa, con là một cánh hoa bởi bông hoa ấy, lẽ nào sai chệch được những mối tương đồng.

Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn, CSsR

URL: http://danchuausa.net/marcel-van/tu-thuat/