Trích từ Dân Chúa

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 6/07)

Đài Chân Lý Á Châu

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

#358 Tội Ác là một lời mời gọi Sám Hối

Nghe trực tiếp| Download
Lạy Chúa Kitô! Chúa đã chết để giải phóng chúng con khỏi xích xiềng của tội lỗi. Chúa đã sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Xin ban cho chúng con một lương tâm bén nhạy, để luôn biết nhận ra thân phận tội lỗi chúng con, và cảm nhận được ơn giải thoát của Chúa.

#357 Cảm nếm sự bình an

Nghe trực tiếp| Download
Lạy Chúa! Xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa và chia sẻ tình yêu ấy với mọi người.

#356 Sự thật vẫn thường bị chối bỏ

Nghe trực tiếp| Download
Lạy Chúa! Vì danh vọng hảo huyền, hoặc vì một chút ân tình dễ dãi, chúng con đã thoả hiệp với dối trá. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin ban cho chúng con ơn can đảm để chúng con thực thi sứ mệnh tiên tri của chúng con bằng cuộc sống chứng tá cho sự thật.

#355 Hỏa ngục và phẩm giá con người

Nghe trực tiếp| Download
Lạy Chúa! Chúa đã tạo nên chúng con cho một phẩm giá cao trọng, và đã cứu chuộc chúng con một cách kỳ diệu hơn nữa. Xin cho chúng con luôn ý thức được phẩm giá cao trọng ấy nơi chính bản thân và tôn trọng hình ảnh cao cả của Chúa nơi tha nhân.

#354 Ngươi chớ dối trá

Nghe trực tiếp| Download
Lạy Chúa! Xin cho niềm tin của chúng con không chỉ được tuyên xưng trên nôi miệng, nhưng được diễn đạt qua cuộc sống công bình, huynh đệ, phục vu và yêu thương của chúng con.

#353 Chúa dành sự ưu ái cho những kẻ bé mọn

Nghe trực tiếp| Download
Lạy Chúa! Chúa đã nói: "Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Chúa". Xin cho ánh mắt tâm hồn chúng con luôn được trong sạch và mở to để nhận ra được những dấu chỉ của Chúa trong mọi sự.

#352 Con đường hẹp

Nghe trực tiếp| Download
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống quảng đại. Nhờ đó chúng con lớn lên trong sự thật và tự do.

#351 Chỉ thờ phượng một Thiên Chúa

Nghe trực tiếp| Download
Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã đến để mặc khải cho chúng con một Thiên Chúa độc nhất mà chúng con phải thờ phượng, yêu mến hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, chúng con thuộc trọn về Chúa. Xin hướng dẫn chúng con biết tìm kiếm và yêu mến Chúa trong tất cả mọi sự.

#350 Gặp lại chính mình

Nghe trực tiếp| Download
Lạy Chúa! Chúng con phải bôn ba, tranh đấu một mất một còn cho cuộc sống. Xin giúp chúng con luôn ý thức rằng, chỉ khi nào chúng con biết sống cho tha nhân, chúng con mới tìm gặp lại được bản thân.

#349 Trong ánh sáng thập giá Chúa Kitô

Nghe trực tiếp| Download
Lạy Chúa! Xin củng cố chúng con trong niềm tin kiên vững vào tình yêu quan phòng của Chúa. Giữa những thất bại khổ đau, xin cho chúng con vẫn một lòng cậy trông.

#348 Cái nhìn của Thiên Chúa

Nghe trực tiếp| Download
Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết luôn mặc lấy tâm tình của Chúa, để trong mọi gặp gỡ tiếp xúc hàng ngày, chúng con luôn biết nhận ra hình ảnh của Chúa trong mỗi một người.

#347 Bài học từ những thất bại đổ vỡ

Nghe trực tiếp| Download
Lạy Chúa! Tình yêu quan phòng của Chúa vượt khỏi mọi suy tưởng, tính toán, chờ đợi, và ngay cả tưởng tượng của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tín thác vào sự quan phòng của Chúa, để mỗi khi gặp rủi ro thất bại và khổ đau trong cuộc sống, chúng con luôn tin vững rằng, Chúa đang dành cho mỗi người chúng con một cơ may tốt đẹp hơn. Xin cho chúng con luôn biết đón nhận mọi biến cố trong cuộc sống với tinh thần tín thác và tạ ơn. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa.

#346 Chạy đến với Mẹ

Nghe trực tiếp| Download
Lạy Mẹ Maria! Chúng con xin Mẹ luôn hiện diện bên chúng con trong từng phút giây của cuộc sống. Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con trong giây phút này, và nhất là trong giờ sau hết của chúng con Amen.

#345 Lòng tự tin

Nghe trực tiếp| Download
Lạy Chúa! Mọi sự đều là ân sủng Chúa ban. Ngay cả việc chúng con có dâng lời cảm tạ Chúa cũng là hồng ân Chúa ban. Xin Chúa gìn giữ chúng con luôn được sống trong tâm tình cảm mến tri ân, và biết mở rộng vòng tay để san sẻ hồng ân Chúa cho mọi người.

#344 Yêu thương vô vị lợi

Nghe trực tiếp| Download
Lạy Chúa! Xin ban cho chúng con chút tình yêu của Chúa, để chúng con cũng biết yêu thương bằng một tình yêu quảng đại, vô vị lợi. Xin cho chúng con biết nhận ra hình ảnh của Chúa trong mỗi một con người, nhất là những người kém may mắn nhất trong xã hội. Xin cho chúng con biết yêu thương mà không tính toán hơn thiệt, hay chờ đợi được đáp trả, và không mong một phần thưởng nào khác hơn là biết rằng: "chúng con yêu thương chư Chúa mong muốn".

#343 Tỉnh thức và quảng đại

Nghe trực tiếp| Download
Lạy Chúa! Xin ban cho chúng con đôi mắt luôn tỉnh thức để nhận ra Chúa trong mỗi một tha nhân, và trái tim quảng đại để yêu thương bằng chính tình yêu của Chúa.

#342 Phải sống và bằng lòng với giây phút hiện tại

Nghe trực tiếp| Download
Xin ban cho chúng con tinh thần đơn sơ nhỏ bé, để chúng con luôn tìm thấy Chúa đang đến trong mọi sinh hoạt và bổn phận hàng ngày của chúng con. Xin thánh hoá chúng con để chúng con biết đón nhận và sống một cách gần giây phút hiện tại. Xin soi sáng chúng con, để chúng con tìm thấy thánh ý Chúa trong mọi sự và sống đẹp lòng Chúa.

#341 Không nên đánh mất niềm tin

Nghe trực tiếp| Download
Lạy Chúa! Cảm tạ Chúa đã mạc khải cho chúng con thấy được phẩm giá cao cả của chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức được phẩm giá ấy, và sẵn sàng hy sinh tất cả để sống xứng với phẩm giá ấy.

#340 Cái khôn của thế gian

Nghe trực tiếp| Download
Lạy Chúa Giêsu! Xin ban ơn can đảm cho chúng con, để chúng con dám dùng lời nói và cả cuộc sống hầu làm chứng cho Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

#339 Kiếp người vẫn là bụi tro

Nghe trực tiếp| Download
Lạy Chúa! Trong mọi sự, xin cho chúng con luôn biết hướng về cùng đích là chính Chúa. Giữa cuộc đời trôi nổi này xin cho chúng con luôn ý thức rằng: chỉ có tình yêu mới là giá trị vĩnh cửu, và làm cho chúng con được bất diệt mà thôi.

#338 Tiếng nói lương tâm

Nghe trực tiếp| Download
Lạy Chúa! Dù khi ăn, dù khi uống, dù khi làm việc gì! Xin cho chúng con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa phán bảo trong đáy thẳm tâm hồn chúng con, ngõ hầu chúng con luôn sống theo luân thường đạo lý và làm sáng danh Chúa.

#337 Sống Lời Chúa

Nghe trực tiếp| Download
Lạy Chúa! Chúa dạy: "Con người không chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Chúa phán ra." Xin cho chúng con trong khi mưu cầu cho cuộc sống chóng qua này, luôn biết lắng nghe lời Chúa: tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu trên trời.

#336 Tôn trọng và yêu thương mọi người

Nghe trực tiếp| Download
Xin cho chúng con luôn nhận ra và yêu mến Chúa trong mỗi một tha nhân mà chúng con gặp gỡ mỗi ngày.

#335 Được cả thế gian...

Nghe trực tiếp| Download
Lạy Chúa! Giữa một dòng đời mà sự dối trá đang nhận chìm không biết bao nhiêu người vào huỷ hoại, xin ban sức mạnh để chúng con đủ can đảm lội ngược dòng, dám sống theo những giá trị của Tin Mừng.

#334 Trút bỏ khoảng cách trong tâm hồn

Nghe trực tiếp| Download
Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết trút bỏ mọi của cải bất xứng và vướng bẩn trong tâm hồn để đến với người khác, và qua người khác, gặp gỡ với Thiên Chúa.

#333 Đồng tiền vẫn luôn có hai mặt

Nghe trực tiếp| Download
Lạy Chúa là gia nghiệp và phần thưởng của chúng con! Vì những bôn ba vất vả vì cuộc sống, xin cho chúng con đừng vì một chút của cải, vì lợi lộc chóng qua mà chối bỏ tình nghĩa để làm điều thất đức. Trong mọi sự, xin cho chúng con lo xây dựng và tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu.


Mục lục: Tháng 5/07 | Tháng 4/07 | Tháng 3/07 | Tháng 2/07 | Tháng 1/07 | Tháng 12/06

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

URL: http://danchuausa.net/luu/nhung-phut-cau-nguyen-thang-607/