Trích từ Dân Chúa

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 6/19)

Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / tải về

 1. 18/6/2019
 2. 17/6/2019
 3. 15/6/2019
 4. 14/6/2019
 5. 13/6/2019
 6. 12/6/2019
 7. 11/6/2019
 8. 10/6/2019
 9. 8/6/2019
 10. 7/6/2019
 11. 6/6/2019
 12. 5/6/2019
 13. 4/6/2019
 14. 3/6/2019
 15. 1/6/2019

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 5/19 | Tháng 4/19 | Tháng 3/19 | Tháng 2/19 | Tháng 1/19 | Tháng 12/18

URL: http://danchuausa.net//nhung-phut-cau-nguyen-thang-0619/