Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 12/18)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / tải về

 1. 31/12/2018
 1. 29/12/2018
 2. 28/12/2018
 3. 27/12/2018
 4. 26/12/2018
 5. 25/12/2018
 6. 24/12/2018
 1. 22/12/2018
 2. 21/12/2018
 3. 20/12/2018
 4. 19/12/2018
 5. 18/12/2018
 6. 17/12/2018
 1. 15/12/2018
 2. 14/12/2018
 3. 13/12/2018
 4. 12/12/2018
 5. 11/12/2018
 6. 10/12/2018
 1. 8/12/2018
 2. 7/12/2018
 3. 6/12/2018
 4. 5/12/2018
 5. 4/12/2018
 6. 3/12/2018
 1. 1/12/2018

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 11/18 | Tháng 10/18 | Tháng 9/18 | Tháng 8/18 | Tháng 7/18 | Tháng 6/18

Tags: Audio

Đọc nhiều nhất Bản in 27.11.2018 04:21