Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 12/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 12/18)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / tải về

  1. 8/12/2018
  2. 7/12/2018
  3. 6/12/2018
  4. 5/12/2018
  5. 4/12/2018
  6. 3/12/2018
  1. 1/12/2018

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 11/18 | Tháng 10/18 | Tháng 9/18 | Tháng 8/18 | Tháng 7/18 | Tháng 6/18

Tags: Audio

Đọc nhiều nhất Bản in 27.11.2018 04:21