Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 4/19)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / tải về

  1. 8/4/2019
  2. 5/4/2019
  3. 4/4/2019
  4. 3/4/2019
  5. 2/4/2019
  6. 1/4/2019

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 3/19 | Tháng 2/19 | Tháng 1/19 | Tháng 12/18 | Tháng 11/18 | Tháng 10/18

Tags: Audio

Đọc nhiều nhất Bản in 01.04.2019 15:26