Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 11/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 4/19)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / tải về

 1. 30/4/2019
 2. 29/4/2019
 3. 27/4/2019
 4. 26/4/2019
 5. 25/4/2019
 6. 24/4/2019
 7. 23/4/2019
 8. 22/4/2019
 9. 20/4/2019
 10. 19/4/2019
 11. 18/4/2019
 12. 17/4/2019
 13. 16/4/2019
 14. 15/4/2019
 15. 13/4/2019
 16. 12/4/2019
 17. 11/4/2019
 18. 10/4/2019
 19. 9/4/2019
 20. 8/4/2019
 21. 5/4/2019
 22. 4/4/2019
 23. 3/4/2019
 24. 2/4/2019
 25. 1/4/2019

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 3/19 | Tháng 2/19 | Tháng 1/19 | Tháng 12/18 | Tháng 11/18 | Tháng 10/18

Tags: Audio

Đọc nhiều nhất Bản in 01.04.2019 15:26