Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 2/19)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / tải về

  1. 2/2/2019
  2. 1/2/2019

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 1/19 | Tháng 12/18 | Tháng 11/18 | Tháng 10/18 | Tháng 9/18 | Tháng 8/18

Tags: Audio

Đọc nhiều nhất Bản in 31.01.2019 12:55