Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 1/19)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / tải về

 1. 12/1/2019
 2. 11/1/2019
 3. 10/1/2019
 4. 9/1/2019
 5. 8/1/2019
 6. 7/1/2019
 7. 5/1/2019
 8. 4/1/2019
 9. 3/1/2019
 10. 2/1/2019
 11. 1/1/2019

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 12/18 | Tháng 11/18 | Tháng 10/18 | Tháng 9/18 | Tháng 8/18 | Tháng 7/18

Tags: Audio

Đọc nhiều nhất Bản in 28.12.2018 14:57